«

»

Wrz 02

ZMIANA ODJAZDU KABINY NA LOT 4-5

WĘGIERSKA GÓRKA  15.45

MILÓWKA  16.00 – 16.25.

RAJCZA      16.40 -17.00

ISTEBNA    17.50. Po napojeniu gołębi wyjazd na trasę.

GOŁĘBIE ZOSTAŁY WYPUSZCZONE W KĘPNIE O GODZ  07.30.

Dobry Lot.