«

»

Gru 04

Zebranie Zarządu Oddziału

Zebranie Zarządu odbędzie się dnia 08.12.2017r., (tj. piątek) o godz. 19.00 w DW KORONKA w Koniakowie.

Obowiązkowa jest obecność prezesów wszystkich sekcji.