«

»

Gru 14

ZEBRANIE KOMISJI REWIZYJNEJ

ZEBRANIE KOMISJI REWIZYJNEJ ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30.12.2019R O GODZ 17.00 W DOMY ZWIĄZKOWYM. OBECNOŚĆ CZŁONKÓW KOMISJI ORAZ ŚCISŁEGO ZARZĄDU ODDZIAŁU ( PREZES, V-PREZES DO SPRAW FINANSOWYCH , DO SPRAW ORGANIZACJI LOTÓW ,GODPODARCZYCH ORAZ SEKRETARZ) OBOWIĄZKOWA.

PRZEWODNICZĄCY KOM. REWIZYJNEJ.