«

»

Gru 29

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA 2020

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA I WARUNKI LOTOWANIA ODDZIAŁU WĘGIERSKA GÓRKA GOŁĘBIAMI DOROSŁYMI I MŁODYMI W SEZONIE 2020.

Spis do oddziału-z całego gołębnika

1 WSPÓŁZAWODNICTWO –TRADYCYJNE 20/10 Z 1-70 na spisie nagradzanie 1-20 puchar + dyplomy do 20 miejsca.

2 WSPÓŁZAWODNICTWO 7 PIERWSZYCH OD 1-70 PIERWSZYCH NA SPISIE. Loty powyżej 800km.seria 70-5.nagradzanie 1-3 puchary + dyplomy do 15 miejsca.

3 WSPÓŁZAWODNICTWO W KATEGORIACH A,B,C,M nagradzanie 1-3 puchar +dyplomy do 10 m.

NAJLEPSZE LOTNIKI ;SAMCZYKI 1-3 PUCHAR +DYPLOM. SAMICZKI 1-3 PUCHAR PLUS DYPLOM.

NAJLEPSZE ROCZNE;SAMCZYKI 1-3 PUCHAR +DYPLOM. SAMICZKI 1-3 PUCHAR PLUS DYPLOM.

DYPLOMAMI NA DREWNIE ZOSTANĄ NAGRODZONE NAJLEPSZE GOŁĘBIE W KAT.A,B,C,M,i.”MŁODE” .

TRZY PIERWSZE GOŁĘBIE Z KAŻDEGO LOTU -DYPLOMY.

GOŁĘBIE MŁODE

DO mistrzostwa oddziału gołębi młodych punkty zdobywają gołębie z całego spisu hodowcy SERIA TYPOWANA 30/10.

WSPÓŁZAWODNICTWO 30/10 -NAGRADZANIE ;1-20 puchary+dyplomy.

NAJLEPSZE LOTNIKI -1-PUCHAR.

TRZY PIERWSZE GOŁĘBIE Z LOTU -DYPLOM.

Lista konkursowa gołębi dorosłych i młodych sporządzana będzie na bazie 1;4 tj.25%.

Najlepsze lotniki dorosłe i młode będą wyliczane na bazie 25%.