«

»

Lis 08

Wystawa okręgowa

Gołębie na wystawę okręgową 2019r. Proszę zgłaszać do rachmistrza Oddziału do 14.11.2019r