«

»

Sie 13

Wyniki do MP

Pod lotem Olesno w wynikach sekcyjnych młodych znajdują się wyniki do MP.

Bardzo proszę hodowców o wybranie kolejności kategori np:ACB,BACM i poinformowanie

SMS-em lub mailem do 19,08,2018