- 1 -

 

 

 

 

                 LISTA KONKURSOWA 01/2016

 

 

                  POLSKIEGO ZWI¥ZKU HODOWCÓW GO£ÊBI POCZTOWYCH

                      Oddzia³u WÊGIERSKA GÓR. Sekcji nr 04

 

                 z lotu go³êbi starych, odbytego z miejscowoœci

 

                  OPOLE

 

       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

 

       Data odbytego lotu                               - 01.05.2016 rok

       Odleg³oœæ do punktu centralnego Sekcji           - 143930 [m]

       Godzina wypuszczenia go³êbi do lotu              - 8:00:00

       Pogoda w miejscu wypuszczenia go³êbi             - S£ONECZNIE

       Pogoda w miejscu przylotu go³êbi                 - S£ONECZNIE

       Punkty sta³e za konkurs                          -  25.00

       Iloœæ hodowców bior¹cych udzia³ w locie          - 17

       Iloœæ go³êbi wypuszczonych do lotu               - 955

       Iloœæ konkursów (baza 1:4)                       - 239

       Godzina przylotu pierwszego go³êbia w konkursie  - 1- 9:50:59

       Prêdkoœæ pierwszego go³êbia w konkursie          - 1282.45 [m/min.]

       Godzina przylotu ostatniego go³êbia w konkursie  - 1-10:05:32

       Prêdkoœæ ostatniego go³êbia w konkursie          - 1158.26 [m/min.]

       Œredni czas trwania konkursu                     - 0h.12m.2s.

 

 

 

 

         SEKRETARZ                                           PREZES

                                            - 2 -

ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿

³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¥CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PRÊDK.³PUNKTY ³ODLEG£.³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´

    1 OCZKOWSKI MARCIN        67-19- 9 S PL-034-12- 6013 0  1- 9:50:59 1282.45   25.00  142330

    2 KONIOR JÓZEF__________ 112-59-10 - PL-030-15- 7077 1  1- 9:53:52 1280.62   24.98  145820

    3 KONIOR JÓZEF__________  < 2>   6 - PL-030-15- 7027 1  1- 9:53:53 1280.43   24.96       

    4 OCZKOWSKI MARCIN        < 2>  50 S PL-0473-14-5040 0  1- 9:51:12 1279.95   24.94       

    5 BEDNARZ TADEUSZ I_____  80-23-10 - PL-030-15- 6221 0  1- 9:54:44 1275.65   24.92  146360

    6 KONIOR JÓZEF__________  < 3>   7 - PL-030-11-10575 1  1- 9:54:20 1275.39   24.89       

    7 KONIOR JÓZEF__________  < 4>   8 - PL-030-15- 7325 1  1- 9:55:14 1265.43   24.87       

    8 KONIOR JÓZEF__________  < 5>  10 - PL-0466-15-6534 1  1- 9:55:26 1263.24   24.85       

    9 WIDE£KA MAREK_________  43-19-10 S PL-030-12- 7980 1  1- 9:55:46 1256.84   24.83  145500

   10 KONIOR JÓZEF__________  < 6>  11 - PL-030-13- 5274 1  1- 9:56:02 1256.71   24.81       

   10 KONIOR JÓZEF__________  < 7>  14 S PL-030-13- 5267 1  1- 9:56:02 1256.71   24.81       

   12 BEDNARZ TADEUSZ I_____  < 2>  31 - PL-030-13-10094 0  1- 9:56:51 1252.55   24.77       

   13 WIECZOREK PIOTR_______  55-26-10 - PL-030-14- 2346 1  1- 9:56:12 1252.24   24.75  145510

   14 KONIOR JÓZEF__________  < 8>  16 - SK-01407-11-410 1  1- 9:56:45 1248.99   24.73       

   15 KOZIE£ DANIEL           47-20-10 S PL-034-14- 3607 1  1- 9:54:16 1247.17   24.71  142510

   16 KONIOR JÓZEF__________  < 9>  17 - PL-030-14- 8065 1  1- 9:56:56 1247.04   24.68       

   17 KONIOR JÓZEF__________  <10>  18 S PL-030-14- 8071 1  1- 9:56:57 1246.86   24.66       

   18 KONIOR JÓZEF__________  <11>  19 - PL-030-15- 7051 1  1- 9:56:59 1246.50   24.64       

   18 KONIOR JÓZEF__________  <12>  22 S PL-030-13- 5006 1  1- 9:56:59 1246.50   24.64       

   20 KOZIE£ DANIEL           < 2>  36 S PL-034-14- 3610 0  1- 9:54:20 1246.44   24.60       

   21 WIECZOREK PIOTR_______  < 2>  29 - PL-030-14- 2318 1  1- 9:56:52 1245.09   24.58       

   22 KONIOR JÓZEF__________  <13>  23 - PL-030-15- 7002 1  1- 9:57:18 1243.14   24.56       

   23 KONIOR JÓZEF__________  <14>  24 - PL-030-12- 8319 1  1- 9:57:28 1241.37   24.54       

   24 KONIOR JÓZEF__________  <15>  25 - PL-030-14- 8048 1  1- 9:57:34 1240.32   24.52       

   24 KONIOR JÓZEF__________  <16>  26 - PL-030-12- 8584 1  1- 9:57:34 1240.32   24.52       

   26 KONIOR JÓZEF__________  <17>  28 S PL-030-13- 5140 1  1- 9:57:39 1239.44   24.47       

   27 ¯YREK S&P I___________  64-21-10 - PL-030-14- 3042 1  1- 9:55:00 1237.74   24.45  142340

   28 KONIOR JÓZEF__________  <18>  39 - PL-030-15- 7043 1  1- 9:57:52 1237.16   24.43       

   29 WIECZOREK PIOTR_______  < 3>  35 - PL-030-14- 2345 1  1- 9:57:44 1235.93   24.41       

   30 ŒLIWA S£AWOMIR          44- 9- 8 S PL-0155-15-1645 1  1- 9:57:47 1235.32   24.39  145500

   31 BEDNARZ TADEUSZ I_____  < 3>  32 S PL-030-12- 6343 0  1- 9:58:39 1233.54   24.37       

   32 BEDNARZ TADEUSZ I_____  < 4>  34 - PL-030-15- 6279 1  1- 9:58:44 1232.68   24.35       

   33 WIDE£KA MAREK_________  < 2>  47 S PL-030-14-  284 1  1- 9:58:04 1232.35   24.33       

   34 BEDNARZ TADEUSZ I_____  < 5>  41 M PL-030-15- 6231 1  1- 9:58:49 1231.81   24.31       

   35 WIECZOREK PIOTR_______  < 4>  45 S PL-030-14- 2347 1  1- 9:58:09 1231.57   24.29       

   36 KOZIE£ DANIEL           < 3>  37 - PL-034-13- 1243 1  1- 9:55:46 1231.01   24.26       

   37 KOZIE£ DANIEL           < 4>  38 S PL-034-15- 1754 1  1- 9:55:52 1229.95   24.24       

   38 KOZIE£ DANIEL           < 5>  54 S PL-034-14- 3628 1  1- 9:55:55 1229.42   24.22       

   39 KONIOR JÓZEF__________  <19>  42 S PL-060-14-  720 1  1- 9:58:44 1228.13   24.20       

   39 ¯YREK S&P I___________  < 2>  48 S PL-030-13-   40 1  1- 9:55:54 1228.13   24.20       

   41 BEDNARZ TADEUSZ I_____  < 6>  43 S PL-030-14- 1404 0  1- 9:59:11 1228.02   24.16       

   42 KONIOR JÓZEF__________  <20>  44 - PL-0197-15-3155 1  1- 9:58:46 1227.79   24.14       

   43 BEDNARZ TADEUSZ I_____  < 7>  85 M PL-030-15- 6210 0  1- 9:59:13 1227.68   24.12       

   44 KONIOR JÓZEF__________  <21>  46 - PL-030-15- 7129 1  1- 9:58:56 1226.07   24.10       

   45 WIECZOREK PIOTR_______  < 5>  68 S PL-030-12-  498 1  1- 9:58:41 1226.04   24.08       

   46 KONIOR JÓZEF__________  <22>  60 - PL-030-15- 7219 1  1- 9:58:59 1225.55   24.05       

   47 WIDE£KA MAREK_________  < 3>  55 S PL-030-14-  250 1  1- 9:58:48 1224.75   24.03       

   48 ¯YREK S&P I___________  < 3>  49 M PL-030-15-  627 0  1- 9:56:24 1222.85   24.01       

   49 ¯YREK S&P I___________  < 4>  52 - PL-030-14- 1005 1  1- 9:56:25 1222.68   23.99       

   50 OCZKOWSKI MARCIN        < 3>  57 - PL-0473-14-5046 1  1- 9:56:25 1222.59   23.97       

   51 KRÊCICHWOST A&P I_____  48- 8- 4 S PL-030-15- 5334 1  1- 9:56:52 1221.05   23.95  142700

   52 ¯YREK S&P I___________  < 5>  98 - PL-030-15-  614 1  1- 9:56:36 1220.76   23.93       

   53 KRÊCICHWOST A&P I_____  < 2> 108 - PL-030-15- 6396 1  1- 9:56:54 1220.70   23.91       

   54 KOZIE£ DANIEL           < 6>  75 - PL-034-15- 1770 1  1- 9:56:46 1220.47   23.89       

   54 WIDE£KA MAREK_________  < 4>  58 S PL-030-13-11970 0  1- 9:59:13 1220.47   23.89       

   56 ¯YREK ANDRZEJ           65-10- 5 S PL-030-14- 2602 0  1- 9:57:25 1219.76   23.84  143220

   57 OCZKOWSKI MARCIN        < 4>  59 - PL-034-14- 3798 0  1- 9:56:44 1219.27   23.82       

   57 WIDE£KA MAREK_________  < 5>  90 S PL-030-12-  457 1  1- 9:59:20 1219.27   23.82       

   59 OCZKOWSKI MARCIN        < 5>  61 - PL-034-13-  846 0  1- 9:56:46 1218.93   23.78       

   60 KONIOR JÓZEF__________  <23>  65 - PL-030-15- 7211 1  1- 9:59:38 1218.89   23.76       

   61 OCZKOWSKI MARCIN        < 6>  63 S PL-0437-14-5031 0  1- 9:56:49 1218.41   23.74       

   62 SO£TYSEK T&J__________  42- 8- 6 S PL-030-14- 3407 1  1- 9:56:43 1218.34   23.72  142200

   63 OCZKOWSKI MARCIN        < 7>  64 S PL-0173-14-5016 1  1- 9:56:50 1218.23   23.70       

   64 OCZKOWSKI MARCIN        < 8>  69 S PL-0131-14-3832 0  1- 9:57:04 1215.80   23.68       

   65 KONIOR JÓZEF__________  <24>  66 - PL-030-14- 8191 1  1- 9:59:57 1215.67   23.66       

   66 KONIOR JÓZEF__________  <25>  67 - PL-030-12- 8753 1  1- 9:59:58 1215.50   23.63       

   67 KONIOR JÓZEF__________  <26>  70 S PL-030-14- 8206 1  1- 9:59:59 1215.34   23.61       

   68 WIECZOREK PIOTR_______  < 6>  71 - PL-030-14- 2385 1  1- 9:59:44 1215.28   23.59       

   68 OCZKOWSKI MARCIN        < 9>  84 S PL-0437-14-5002 0  1- 9:57:07 1215.28   23.59       

   70 KONIOR JÓZEF__________  <27>  72 S PL-030-14- 8145 1  1-10:00:00 1215.17   23.55       

   71 WIECZOREK PIOTR_______  < 7>  83 - PL-030-14- 1591 0  1- 9:59:46 1214.95   23.53       

   72 KONIOR JÓZEF__________  <28>  73 S PL-030-13- 5153 1  1-10:00:02 1214.83   23.51       

   73 KONIOR JÓZEF__________  <29>  74 - PL-030-14- 8207 1  1-10:00:04 1214.49   23.49       

   74 KONIOR JÓZEF__________  <30>  78 - PL-030-14- 8007 1  1-10:00:05 1214.32   23.47       

   75 KOZIE£ DANIEL           < 7>  76 - PL0134-14-10904 0  1- 9:57:23 1214.06   23.45       

   76 KOZIE£ DANIEL           < 8>  77 S PL-034-12- 5203 0  1- 9:57:26 1213.54   23.42       

   77 KOZIE£ DANIEL           < 9>  79 S PL-034-15- 1705 0  1- 9:57:28 1213.20   23.40       

   78 KONIOR JÓZEF__________  <31>  86 - PL-0466-14-5246 1  1-10:00:14 1212.81   23.38       

   79 KOZIE£ DANIEL           <10>  82 - PL-0134-15-7184 1  1- 9:57:31 1212.68   23.36       

   80 ŒLEZIAK MAREK           38- 4- 4 S PL-030-15- 6573 1  1- 9:59:35 1212.38   23.34  144980

   81 ŒLIWA S£AWOMIR          < 2> 114 S PL-030-13-11794 1  1-10:00:03 1212.00   23.32       

   82 KOZIE£ DANIEL           <11>  89 S PL-034-14- 3619 1  1- 9:57:35 1211.99   23.30       

   83 WIECZOREK PIOTR_______  < 8>  99 S PL-030-14- 2381 1  1-10:00:06 1211.57   23.28       

   84 OCZKOWSKI MARCIN        <10> 119 - PL-0473-15-6971 0  1- 9:57:38 1209.95   23.26       

   85 BEDNARZ TADEUSZ I_____  < 8>  87 S PL-030-11-12139 1  1-10:01:00 1209.59   23.24       

   86 KONIOR JÓZEF__________  <32>  88 - PD-11-    75444 1  1-10:00:35 1209.29   23.21       

   87 BEDNARZ TADEUSZ I_____  < 9>  96 S PL-030-13-10071 1  1-10:01:02 1209.25   23.19       

   88 KONIOR JÓZEF__________  <33>  92 - PL-030-13- 5046 1  1-10:00:36 1209.12   23.17       

   89 KOZIE£ DANIEL           <12> 131 - PL-034-15- 1711 1  1- 9:57:52 1209.08   23.15       

   90 WIDE£KA MAREK_________  < 6> 126 S PL-030-14-  260 1  1-10:00:21 1208.97   23.13       

   91 DURAJ CZES£AW I_______  57- 2- 1 S PL-030-14-  104 1  1- 9:57:22 1208.95   23.11  141890

   92 KONIOR JÓZEF__________  <34>  93 S PL-0197-14-7747 1  1-10:00:39 1208.62   23.09       

   93 KONIOR JÓZEF__________  <35>  95 - PL-0466-15-6528 1  1-10:00:40 1208.45   23.07       

   94 SO£TYSEK T&J__________  < 2> 125 S PL-030-12-  870 1  1- 9:57:42 1208.16   23.05       

   95 KONIOR JÓZEF__________  <36>  97 - PL-030-14- 8027 1  1-10:00:44 1207.79   23.03       

   96 BEDNARZ TADEUSZ I_____  <10> 109 - PL-030-15- 6222 0  1-10:01:12 1207.59   23.00       

   97 KONIOR JÓZEF__________  <37> 100 - PL-030-15- 7258 1  1-10:00:52 1206.45   22.98       

   98 ¯YREK S&P I___________  < 6> 117 - PL-030-14- 1021 1  1- 9:58:03 1205.76   22.96       

   99 WIECZOREK PIOTR_______  < 9> 101 S PL-030-13-11976 0  1-10:00:41 1205.72   22.94       

                                            - 3 -

ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿

³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¥CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PRÊDK.³PUNKTY ³ODLEG£.³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´

  100 KONIOR JÓZEF__________  <38> 111 - PL-030-15- 7209 1  1-10:00:57 1205.62   22.92       

  101 WIECZOREK PIOTR_______  <10> 102 S PL-030-13-11131 1  1-10:00:43 1205.38   22.90       

  102 WIECZOREK PIOTR_______  <11> 103 - PL-030-13-11102 0  1-10:00:44 1205.22   22.88       

  103 WIECZOREK PIOTR_______  <12> 104 S PL-030-12- 7288 1  1-10:00:45 1205.05   22.86       

  104 WIECZOREK PIOTR_______  <13> 106 S PL-030-13-11165 1  1-10:00:46 1204.89   22.84       

  105 ¯YREK ANDRZEJ           < 2> 146 - PL-030-14- 2617 0  1- 9:58:52 1204.88   22.82       

  106 WIECZOREK PIOTR_______  <14> 107 S PL-030-14- 2320 1  1-10:00:49 1204.39   22.79        

  106 WIECZOREK PIOTR_______  <15> 110 M PL-030-15- 5818 1  1-10:00:49 1204.39   22.79       

  108 KRÊCICHWOST A&P I_____  < 3> 123 S PL-030-14- 2040 1  1- 9:58:36 1203.20   22.75       

  109 BEDNARZ TADEUSZ I_____  <11> 150 M PL-030-15- 6255 1  1-10:01:41 1202.79   22.73       

  110 WIECZOREK PIOTR_______  <16> 130 S PL-030-12- 7274 1  1-10:01:04 1201.90   22.71       

  111 KONIOR JÓZEF__________  <39> 112 - PL-030-10- 1100 1  1-10:01:23 1201.32   22.69       

  111 KONIOR JÓZEF__________  <40> 113 S PL-030-13- 5142 1  1-10:01:23 1201.32   22.69       

  113 KONIOR JÓZEF__________  <41> 116 M PL-030-14- 8004 1  1-10:01:24 1201.15   22.65       

  114 ŒLIWA S£AWOMIR          < 3> 127 S PL-0155-15-1644 0  1-10:01:09 1200.99   22.63        

  115 KLEKOCIUK JAN_________  46- 3- 3 S PL-030-15- 5914 1  1- 9:58:20 1200.93   22.61  142110

  116 KONIOR JÓZEF__________  <42> 118 - PL-030-13- 5033 1  1-10:01:26 1200.82   22.58       

  117 ¯YREK S&P I___________  < 7> 122 S PL-030-12- 8236 1  1- 9:58:35 1200.34   22.56       

  118 KONIOR JÓZEF__________  <43> 120 M PL-030-12- 8667 1  1-10:01:38 1198.85   22.54       

  119 OCZKOWSKI MARCIN        <11> 140 - PL-0437-14-5027 0  1- 9:58:45 1198.57   22.52       

  120 KONIOR JÓZEF__________  <44> 121 M PL-030-14- 8112 1  1-10:01:41 1198.36   22.50       

  121 KONIOR JÓZEF__________  <45> 135 - PL-030-12- 8766 1  1-10:01:42 1198.19   22.48       

  122 ¯YREK S&P I___________  < 8> 124 S PL-030-12- 8241 0  1- 9:58:49 1197.98   22.46        

  123 KRÊCICHWOST A&P I_____  < 4> 141 - PL-030-14- 2004 0  1- 9:59:09 1197.65   22.44       

  124 ¯YREK S&P I___________  < 9> 161 - PL-030-14- 1006 1  1- 9:58:51 1197.64   22.42       

  125 SO£TYSEK T&J__________  < 3> 129 S PL-030-13-11352 1  1- 9:58:56 1195.63   22.39       

  126 WIDE£KA MAREK_________  < 7> 128 S PL-030-14-  283 1  1-10:01:42 1195.56   22.37       

  127 ŒLIWA S£AWOMIR          < 4> 183 S PL-0155-15-1646 1  1-10:01:46 1194.91   22.35       

  128 WIDE£KA MAREK_________  < 8> 132 - PL-030-14- 2398 1  1-10:01:51 1194.09   22.33       

  129 SO£TYSEK T&J__________  < 4> 144 - PL-030-14-  805 1  1- 9:59:09 1193.45   22.31       

  130 WIECZOREK PIOTR_______  <17> 136 - PL-030-14- 2341 1  1-10:01:56 1193.36   22.29        

  131 KOZIE£ DANIEL           <13> 137 - PL-034-15- 1769 1  1- 9:59:28 1192.89   22.27       

  132 WIDE£KA MAREK_________  < 9> 133 S PL-030-13-  373 1  1-10:01:59 1192.79   22.25       

  133 WIDE£KA MAREK_________  <10> 134 - PL-030-14-  281 0  1-10:02:02 1192.30   22.23       

  134 WIDE£KA MAREK_________  <11> 167 S PL-030-13-  357 1  1-10:02:03 1192.13   22.21       

  135 KONIOR JÓZEF__________  <46> 138 - PL-030-11-10521 1  1-10:02:28 1190.69   22.18       

  136 WIECZOREK PIOTR_______  <18> 155 S PL-030-12- 7204 1  1-10:02:13 1190.59   22.16       

  137 KOZIE£ DANIEL           <14> 152 - PL-034-14- 3665 0  1- 9:59:48 1189.57   22.14       

  138 KONIOR JÓZEF__________  <47> 139 - PL-030-15- 7060 1  1-10:02:35 1189.56   22.12        

  139 KONIOR JÓZEF__________  <48> 142 - PL-0197-15-9277 1  1-10:02:37 1189.24   22.10       

  140 OCZKOWSKI MARCIN        <12> 145 - PL-034-14- 3833 1  1- 9:59:42 1189.06   22.08       

  141 KRÊCICHWOST A&P I_____  < 5> 164 - PL-030-13-11666 1  1-10:00:01 1189.00   22.06       

  142 KONIOR JÓZEF__________  <49> 143 - PL-030-14- 8343 1  1-10:02:39 1188.91   22.04       

  142 KONIOR JÓZEF__________  <50> 158 - PL-030-15- 7190 1  1-10:02:39 1188.91   22.04       

  144 SO£TYSEK T&J__________  < 5> 154 S PL-030-14- 3466 1  1- 9:59:38 1188.63   22.00       

  145 OCZKOWSKI MARCIN        <13> 163 S PL-034-12- 4724 1  1- 9:59:45 1188.56   21.97       

  146 ¯YREK ANDRZEJ           < 3> 147 S PL-023-15-  508 0  1-10:00:31 1188.38   21.95        

  147 ¯YREK ANDRZEJ           < 4> 148 - PL-023-15-  510 0  1-10:00:32 1188.22   21.93       

  148 ¯YREK ANDRZEJ           < 5> 173 S PL-023-15-  503 0  1-10:00:38 1187.23   21.91       

  149 ŒLEZIAK MAREK           < 2> 177 S PL-030-11- 3683 1  1-10:02:11 1186.58   21.89       

  150 BEDNARZ TADEUSZ I_____  <12> 151 S PL-030-14- 1403 1  1-10:03:23 1186.22   21.87       

  151 BEDNARZ TADEUSZ I_____  <13> 153 - PL-030-14- 1448 0  1-10:03:24 1186.06   21.85       

  152 KOZIE£ DANIEL           <15> 157 S PL-034-14- 3621 1  1-10:00:11 1185.77   21.83       

  153 BEDNARZ TADEUSZ I_____  <14> 168 - PL-030-15- 6235 0  1-10:03:27 1185.58   21.81       

  154 SO£TYSEK T&J__________  < 6> 216 S PL-030-14-  803 1  1- 9:59:58 1185.33   21.79        

  155 WIECZOREK PIOTR_______  <19> 159 - PL-030-13-11113 0  1-10:02:46 1185.26   21.76       

  156 ¯YREK T&A I___________  72- 4- 3 - PL0347-13-10901 0  1-10:00:41 1185.09   21.74  143020

  157 KOZIE£ DANIEL           <16> 187 S PL-034-15- 1765 1  1-10:00:16 1184.95   21.72       

  158 KONIOR JÓZEF__________  <51> 160 - PL-030-15- 7111 1  1-10:03:04 1184.89   21.70       

  159 WIECZOREK PIOTR_______  <20> 162 - PL-030-13-11125 0  1-10:02:49 1184.77   21.68       

  160 KONIOR JÓZEF__________  <52> 166 M PL-030-14- 8143 1  1-10:03:06 1184.57   21.66       

  161 ¯YREK S&P I___________  <10> 171 - PL-030-15-  626 1  1-10:00:14 1183.87   21.64       

  162 WIECZOREK PIOTR_______  <21> 198 - PL-030-12- 7289 1  1-10:02:55 1183.81   21.62        

  163 OCZKOWSKI MARCIN        <14> 178 - PL-023-15- 7957 1  1-10:00:18 1183.13   21.60       

  164 KRÊCICHWOST A&P I_____  < 6> 174 - PL-030-15-10734 0  1-10:00:46 1181.62   21.58       

  165 DURAJ CZES£AW I_______  < 2>---- - PL-030-15- 6727 1  1-10:00:05 1181.60   21.55       

  166 KONIOR JÓZEF__________  <53> 181 - PL-030-15- 7018 1  1-10:03:25 1181.53   21.53       

  167 WIDE£KA MAREK_________  <12> 170 S PL-030-11- 4295 1  1-10:03:20 1179.73   21.51       

  168 BEDNARZ TADEUSZ I_____  <15> 180 - PL-030-14- 1445 1  1-10:04:04 1179.69   21.49       

  169 ¯YREK T&A I___________  < 2> 209 S PL-034-11- 4180 1  1-10:01:15 1179.55   21.47       

  170 WIDE£KA MAREK_________  <13> 172 M PL-030-13-  390 1  1-10:03:29 1178.30   21.45        

  171 ¯YREK S&P I___________  <11> 175 M PL-030-15-  628 1  1-10:00:50 1177.99   21.43       

  172 WIDE£KA MAREK_________  <14> 191 - PL-030-15-  684 1  1-10:03:32 1177.82   21.41       

  173 ¯YREK ANDRZEJ           < 6> 176 - PL-030-14- 3646 0  1-10:01:41 1176.99   21.39       

  174 KRÊCICHWOST A&P I_____  < 7> 197 S PL-030-15- 5339 1  1-10:01:16 1176.75   21.37       

  175 ¯YREK S&P I___________  <12> 179 S PL-030-13-10348 1  1-10:00:58 1176.69   21.34       

  176 ¯YREK ANDRZEJ           < 7> 208 S PL-030-14- 2634 0  1-10:01:43 1176.67   21.32       

  177 ŒLEZIAK MAREK           < 3> 185 S PL-030-12- 7185 1  1-10:03:14 1176.47   21.30       

  178 OCZKOWSKI MARCIN        <15> 182 - PL-034-13-  822 1  1-10:00:59 1176.44   21.28        

  179 ¯YREK S&P I___________  <13> 188 - PL-0397-10-3007 1  1-10:01:07 1175.23   21.26       

  180 BEDNARZ TADEUSZ I_____  <16> 184 - PL-030-15- 6238 0  1-10:04:33 1175.11   21.24       

  181 KONIOR JÓZEF__________  <54> 186 - PL-060-14- 5166 1  1-10:04:08 1174.70   21.22       

  182 OCZKOWSKI MARCIN        <16> 192 - PL-034-13-  813 1  1-10:01:12 1174.34   21.20       

  183 ŒLIWA S£AWOMIR          < 5> 195 S PL-030-14-11842 1  1-10:03:54 1174.33   21.18       

  184 BEDNARZ TADEUSZ I_____  <17> 201 S PL-030-13-12833 1  1-10:04:38 1174.32   21.16       

  185 ŒLEZIAK MAREK           < 4>---- S PL-030-13-10263 0  1-10:03:28 1174.24   21.13       

  186 KONIOR JÓZEF__________  <55> 226 - PL-030-15- 7034 1  1-10:04:12 1174.07   21.11        

  187 KOZIE£ DANIEL           <17> 189 S PL-034-13- 1248 0  1-10:01:25 1173.73   21.09       

  188 ¯YREK S&P I___________  <14> 200 M PL-030-15-  622 1  1-10:01:18 1173.45   21.07       

  189 KOZIE£ DANIEL           <18> 196 - PL-034-15- 1740 1  1-10:01:29 1173.08   21.05       

  190 STRZA£KA BOGDAN_______  36- 3- 2 S PL-030-14- 2712 0  1-10:04:03 1172.67   21.03  145470

  191 WIDE£KA MAREK_________  <15> 194 M PD-11-    75452 1  1-10:04:05 1172.60   21.01       

-------------- KONIEC ONKURSU - NA BAZIE 1:5 ---------------------

  192 OCZKOWSKI MARCIN        <17> 204 S PL-0473-14-5049 1  1-10:01:23 1172.57   20.99       

  193 STRZA£KA BOGDAN_______  < 2> 232 - PL-030-15- 5760 1  1-10:04:04 1172.52   20.97       

  194 WIDE£KA MAREK_________  <16> 219 M PL-030-14-  254 1  1-10:04:09 1171.97   20.95       

  194 ŒLIWA S£AWOMIR          < 6> 203 S PL-030-14- 1270 0  1-10:04:09 1171.97   20.95       

  196 KOZIE£ DANIEL           <19> 233 M PL-034-15- 1724 1  1-10:01:36 1171.96   20.90        

  197 KRÊCICHWOST A&P I_____  < 8>---- S PL-030-15-10732 0  1-10:01:47 1171.75   20.88       

  198 WIECZOREK PIOTR_______  <22> 199 - PL-030-13-11123 0  1-10:04:13 1171.42   20.86       

                                            - 4 -

ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿

³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¥CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PRÊDK.³PUNKTY ³ODLEG£.³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´

  199 WIECZOREK PIOTR_______  <23> 205 - PL-030-14- 2321 1  1-10:04:14 1171.26   20.84       

  200 ¯YREK S&P I___________  <15> 213 S PL-030-12-   22 1  1-10:01:32 1171.20   20.82       

  201 BEDNARZ TADEUSZ I_____  <18> 207 - PL-030-14- 1435 0  1-10:04:58 1171.19   20.80       

  202 KLEKOCIUK JAN_________  < 2> 231 S PL-030-13-   44 1  1-10:01:21 1171.08   20.78       

  203 ŒLIWA S£AWOMIR          < 7> 206 - PL-0366-14-2923 0  1-10:04:15 1171.03   20.76       

  204 OCZKOWSKI MARCIN        <18> 228 S PL-0473-14-5007 1  1-10:01:33 1170.96   20.74       

  205 WIECZOREK PIOTR_______  <24> 221 - PL-030-14- 2351 1  1-10:04:16 1170.95   20.71       

  206 ŒLIWA S£AWOMIR          < 8> 225 S PL-030-15- 6461 1  1-10:04:26 1169.30   20.69       

  207 BEDNARZ TADEUSZ I_____  <19> 211 S PL-030-14- 1415 1  1-10:05:18 1168.08   20.67       

  208 ¯YREK ANDRZEJ           < 8> 210 - PL-0261-14-3859 1  1-10:02:37 1168.03   20.65       

  209 ¯YREK T&A I___________  < 3> 220 S PL0347-13-10939 1  1-10:02:33 1167.03   20.63       

  210 ¯YREK ANDRZEJ           < 9> 212 S PL-030-13- 1534 0  1-10:02:46 1166.60   20.61       

  211 BEDNARZ TADEUSZ I_____  <20> 215 - PL-030-15- 6226 1  1-10:05:28 1166.53   20.59       

  212 ¯YREK ANDRZEJ           <10>---- - PL-030-15- 5515 0  1-10:02:47 1166.45   20.57       

  213 ¯YREK S&P I___________  <16> 214 S PL-030-09-  431 1  1-10:02:03 1166.24   20.55       

  214 ¯YREK S&P I___________  <17> 217 S PL-030-13- 1135 0  1-10:02:11 1164.97   20.53       

  215 BEDNARZ TADEUSZ I_____  <21> 218 - PL-030-14- 1432 1  1-10:05:47 1163.59   20.50       

  216 SO£TYSEK T&J__________  < 7> 222 - PL-030-14- 1722 0  1-10:02:17 1162.87   20.48       

  217 ¯YREK S&P I___________  <18> 223 S PL-030-14- 1051 1  1-10:02:25 1162.75   20.46       

  218 BEDNARZ TADEUSZ I_____  <22> 224 S PL-030-10-10209 1  1-10:05:53 1162.66   20.44       

  219 WIDE£KA MAREK_________  <17> 235 - PL-030-14-  262 1  1-10:05:11 1162.30   20.42       

  220 ¯YREK T&A I___________  < 4>---- S PL-030-13- 4992 1  1-10:03:06 1161.82   20.40       

  221 WIECZOREK PIOTR_______  <25> 227 M PL-030-12- 7251 1  1-10:05:15 1161.76   20.38       

  222 SO£TYSEK T&J__________  < 8>---- S PL-030-14- 1728 1  1-10:02:25 1161.61   20.36       

  223 ¯YREK S&P I___________  <19> 234 S PL-0397-13-4116 1  1-10:02:33 1161.49   20.34       

  224 BEDNARZ TADEUSZ I_____  <23>---- - PL-030-15- 6248 1  1-10:06:02 1161.28   20.32       

  225 ŒLIWA S£AWOMIR          < 9>---- S PL-030-15-10365 1  1-10:05:19 1161.06   20.29       

  226 KONIOR JÓZEF__________  <56> 229 - PL-030-12- 8777 1  1-10:05:36 1160.99   20.27       

  227 WIECZOREK PIOTR_______  <26>---- M PL-030-13-11118 1  1-10:05:21 1160.83   20.25       

  228 OCZKOWSKI MARCIN        <19>---- - PL-034-12- 4723 0  1-10:02:38 1160.61   20.23       

  229 KONIOR JÓZEF__________  <57> 230 - PL-030-13- 5073 1  1-10:05:39 1160.53   20.21       

  230 KONIOR JÓZEF__________  <58> 237 - PL-0197-15-3127 1  1-10:05:40 1160.37   20.19       

  231 KLEKOCIUK JAN_________  < 3>---- S PL-030-14- 2421 1  1-10:02:30 1160.08   20.17       

  232 STRZA£KA BOGDAN_______  < 3>---- S PL0274-14-13219 1  1-10:05:27 1159.59   20.15       

  233 KOZIE£ DANIEL           <20>---- - PL-034-14- 1745 1  1-10:02:56 1159.25   20.13       

  234 ¯YREK S&P I___________  <20> 238 - PL-023-15- 8706 1  1-10:02:48 1159.12   20.11       

  235 WIDE£KA MAREK_________  <18> 236 - PL-030-15-  660 1  1-10:05:33 1158.90   20.08       

  236 WIDE£KA MAREK_________  <19>---- M PL-030-12-  467 1  1-10:05:34 1158.75   20.06       

  237 KONIOR JÓZEF__________  <59>---- - PL-030-15- 7205 1  1-10:05:51 1158.68   20.04       

  238 ¯YREK S&P I___________  <21>---- - PL-030-15-  620 1  1-10:02:52 1158.49   20.02       

  239 MOTYKA PIOTR__________  39- 1- 0 - PL-030-13-11732 1  1-10:05:32 1158.26   20.00  145400

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄK O N I C    K O N K U R S UÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

  240 KRÊCICHWOST A&P I_____  < 9>---- - PL-030-15- 6595 1  1-10:03:14 1157.97               

  241 BEDNARZ TADEUSZ I_____  <24>---- S PL-030-14- 1427 1  1-10:06:24 1157.91               

  242 OCZKOWSKI MARCIN        <20>---- S PL-023-13- 1849 1  1-10:02:57 1157.63               

  243 KONIOR JÓZEF__________  <60>---- - PL-030-12- 8705 1  1-10:05:58 1157.61               

  244 KLEKOCIUK JAN_________  < 4>---- - PL-030-15- 5940 1  1-10:02:47 1157.40               

  245 KLEKOCIUK JAN_________  < 5>---- - PL-030-13-10442 1  1-10:02:49 1157.09               

  246 OCZKOWSKI MARCIN        <21>---- - PL-0437-15-6961 1  1-10:03:01 1157.00               

  246 KONIOR JÓZEF__________  <61>---- - PL-030-14- 8166 1  1-10:06:02 1157.00               

  248 WIECZOREK PIOTR_______  <27>---- M PL-030-14- 2312 1  1-10:05:51 1156.22               

  249 WIDE£KA MAREK_________  <20>---- M PL-030-14- 4889 1  1-10:05:57 1155.22               

  250 SO£TYSEK T&J__________  < 9>---- S PL-030-12-  854 1  1-10:03:06 1155.16               

  251 STRZA£KA BOGDAN_______  < 4>---- S PL-030-14- 2784 1  1-10:05:57 1154.98               

  252 KRÊCICHWOST A&P I_____  <10>---- - PL-030-15- 6373 1  1-10:03:34 1154.84               

  253 ¯YREK S&P I___________  <22>---- - PL-030-14- 1052 0  1-10:03:22 1153.80               

  254 ŒLIWA S£AWOMIR          <10>---- - PL-030-14-11850 1  1-10:06:07 1153.69               

  255 ¯YREK T&A I___________  < 5>---- - PL-030-13-12288 1  1-10:04:00 1153.39               

  256 DURAJ CZES£AW I_______  < 3>---- - PL-030-14-  120 1  1-10:03:02 1153.26               

  257 KRÊCICHWOST A&P I_____  <11>---- S PL-030-15- 5307 1  1-10:03:58 1151.12               

  258 OCZKOWSKI MARCIN        <22>---- - PL-034-13-  810 0  1-10:03:41 1150.76               

  259 KONIOR JÓZEF__________  <62>---- - PL-030-13- 5186 1  1-10:06:52 1149.40               

  260 WIECZOREK PIOTR_______  <28>---- M PL-030-14- 2767 1  1-10:06:37 1149.22               

  261 KONIOR JÓZEF__________  <63>---- M PL-030-12- 8713 1  1-10:06:54 1149.09               

  262 STRZA£KA BOGDAN_______  < 5>---- S PL-030-12- 7117 1  1-10:06:49 1147.09               

  263 ¯YREK T&A I___________  < 6>---- - PL-030-14- 1176 1  1-10:04:43 1146.76               

  264 KOZIE£ DANIEL           <21>---- - PL-034-14- 3644 1  1-10:04:17 1146.65               

  265 OCZKOWSKI MARCIN        <23>---- - PL-034-12- 6059 0  1-10:04:10 1146.28               

  266 STRZA£KA BOGDAN_______  < 6>---- S PL-030-14- 2731 1  1-10:06:57 1145.88               

  267 OCZKOWSKI MARCIN        <24>---- - PL-0437-14-5015 0  1-10:04:13 1145.82               

  268 ŒLIWA S£AWOMIR          <11>---- S PL-0155-15-1625 1  1-10:07:02 1145.37               

  269 ¯YREK S&P I___________  <23>---- - PL-030-14- 1017 0  1-10:04:18 1145.13               

  270 KRÊCICHWOST A&P I_____  <12>---- S PL-030-14- 2042 1  1-10:04:41 1144.50               

  271 BEDNARZ TADEUSZ I_____  <25>---- S PL-030-13-12819 1  1-10:07:54 1144.33               

  272 WIECZOREK PIOTR_______  <29>---- - PL-030-14- 2311 0  1-10:07:13 1143.80               

  273 ¯YREK ANDRZEJ           <11>---- - PL-030-15- 5572 0  1-10:05:14 1143.63               

  274 KRÊCICHWOST A&P I_____  <13>---- - PL-030-15- 5313 1  1-10:04:48 1143.43               

  275 ¯YREK ANDRZEJ           <12>---- - PL-030-15- 5544 1  1-10:05:16 1143.32               

  276 BEDNARZ TADEUSZ I_____  <26>---- - PL-030-15- 6214 0  1-10:08:01 1143.29               

  277 MOTYKA PIOTR__________  < 2>---- S PL-0420-13-5243 1  1-10:07:11 1143.23               

  278 KONIOR JÓZEF__________  <64>---- M PL-030-13- 5147 1  1-10:07:35 1142.94               

  279 WIECZOREK PIOTR_______  <30>---- - PL-030-10- 9414 1  1-10:07:21 1142.60               

  280 KONIOR JÓZEF__________  <65>---- - CZ-0310-14- 404 1  1-10:07:39 1142.34               

  281 DURAJ CZES£AW I_______  < 4>---- S PL-030-15-  501 1  1-10:04:17 1141.67               

  282 WIECZOREK PIOTR_______  <31>---- - PL-030-10- 3583 1  1-10:07:33 1140.81               

  283 OCZKOWSKI MARCIN        <25>---- - PL-0473-14-5044 1  1-10:04:47 1140.62               

  284 OCZKOWSKI MARCIN        <26>---- - PL-030-15-  834 1  1-10:04:50 1140.16               

  285 OCZKOWSKI MARCIN        <27>---- - PL-0473-14-5041 1  1-10:04:51 1140.01               

  286 KRÊCICHWOST A&P I_____  <14>---- S PL-030-15- 5331 1  1-10:05:12 1139.78               

  287 MOTYKA PIOTR__________  < 3>---- S PL-030-14- 1209 0  1-10:07:39 1139.05               

  288 WIECZOREK PIOTR_______  <32>---- - PL-030-14- 2337 0  1-10:07:48 1138.58               

  289 STRZA£KA BOGDAN_______  < 7>---- S PL-030-14- 2723 0  1-10:07:48 1138.26               

  290 BEDNARZ TADEUSZ I_____  <27>---- M PL-030-14- 3506 1  1-10:08:37 1137.96               

  291 WIDE£KA MAREK_________  <21>---- - PL-030-15-  691 1  1-10:07:52 1137.90               

  292 BEDNARZ TADEUSZ I_____  <28>---- M PL-030-13-12809 1  1-10:08:39 1137.66               

  293 KRÊCICHWOST A&P I_____  <15>---- S PL-030-13-11665 0  1-10:05:32 1136.75               

  294 KRÊCICHWOST A&P I_____  <16>---- S PL-030-14- 2021 1  1-10:05:37 1136.00               

  295 ¯YREK ANDRZEJ           <13>---- - PL-030-12- 7072 1  1-10:06:06 1135.77               

  296 KRÊCICHWOST A&P I_____  <17>---- - PL-030-15- 5308 1  1-10:05:39 1135.69               

  297 KRÊCICHWOST A&P I_____  <18>---- - PL-030-15- 5320 1  1-10:05:40 1135.54               

                                     - 5 -

   ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

   ³Lp.³   NAZWISKO i IMIÊ    ³ KONKURSY "S" ³         PUNKTACJA        ³

   ³   ³       HODOWCY        ÃÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´

   ³   ³                      ³L.01³Pop.³RAZ.³ Lot 01 ³Poprzed.³  RAZEM ³

   ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´

      1 KONIOR JÓZEF__________  10    0   10    239.23     0.00   239.23

      2 KOZIE£ DANIEL           10    0   10    232.53     0.00   232.53

      3 WIDE£KA MAREK_________  10    0   10    232.37     0.00   232.37

      4 WIECZOREK PIOTR_______  10    0   10    231.48     0.00   231.48

      5 BEDNARZ TADEUSZ I_____  10    0   10    229.82     0.00   229.82

      6 ¯YREK S&P I___________  10    0   10    218.97     0.00   218.97

      7 OCZKOWSKI MARCIN         9    0    9    208.35     0.00   208.35

      8 ŒLIWA S£AWOMIR           8    0    8    175.80     0.00   175.80

      9 SO£TYSEK T&J__________   6    0    6    133.31     0.00   133.31

     10 ¯YREK ANDRZEJ            5    0    5    109.63     0.00   109.63

     11 KRÊCICHWOST A&P I_____   4    0    4     88.95     0.00    88.95

     12 ŒLEZIAK MAREK            4    0    4     87.66     0.00    87.66

     13 KLEKOCIUK JAN_________   3    0    3     63.56     0.00    63.56

     14 ¯YREK T&A I___________   3    0    3     62.50     0.00    62.50

     15 STRZA£KA BOGDAN_______   2    0    2     41.18     0.00    41.18

     16 DURAJ CZES£AW I_______   1    0    1     23.11     0.00    23.11

 

 

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´

 KONIOR JÓZEF__________  594 - PL-030-15- 7077  1  9:53:52  1280.62   23.26 118.80

 sek. 4  odl= 145820 m   598 - PL-030-15- 7027  1  9:53:53  1280.43   23.25 119.60

   OPOLE                 653 - PL-030-11-10575  1  9:54:20  1275.39   23.09 130.60

 W³G./Konk5= 5110/1022   748 - PL-030-15- 7325  1  9:55:14  1265.43   22.81 149.60

  W-K-S = 112- 38- 9     765 - PL-0466-15-6534  1  9:55:26  1263.24   22.76 153.00

                         825 S PL-030-13- 5267  1  9:56:02  1256.71   22.58 165.00

                         825 - PL-030-13- 5274  1  9:56:02  1256.71   22.58 165.00

                         930 - SK-01407-11-410  1  9:56:45  1248.99   22.27 186.00

                         968 - PL-030-14- 8065  1  9:56:56  1247.04   22.16 193.60

                         970 S PL-030-14- 8071  1  9:56:57  1246.86   22.16 194.00

                         974 - PL-030-15- 7051  1  9:56:59  1246.50   22.14 194.80

                         974 S PL-030-13- 5006  1  9:56:59  1246.50   22.14 194.80

                        1038 - PL-030-15- 7002  1  9:57:18  1243.14   21.96        

                        1055 - PL-030-12- 8319  1  9:57:28  1241.37   21.91       

                        1067 - PL-030-14- 8048  1  9:57:34  1240.32   21.87       

                        1067 - PL-030-12- 8584  1  9:57:34  1240.32   21.87        

                        1081 S PL-030-13- 5140  1  9:57:39  1239.44   21.83       

                        1105 - PL-030-15- 7043  1  9:57:52  1237.16   21.76       

                        1239 S PL-060-14-  720  1  9:58:44  1228.13   21.37       

                        1246 - PL-0197-15-3155  1  9:58:46  1227.79   21.35       

                        1274 - PL-030-15- 7129  1  9:58:56  1226.07   21.26       

                        1292 - PL-030-15- 7219  1  9:58:59  1225.55   21.21       

                        1406 - PL-030-15- 7211  1  9:59:38  1218.89   20.88       

                        1460 - PL-030-14- 8191  1  9:59:57  1215.67   20.72       

                        1464 - PL-030-12- 8753  1  9:59:58  1215.50   20.71       

                        1467 S PL-030-14- 8206  1  9:59:59  1215.34   20.70       

                        1472 S PL-030-14- 8145  1 10:00:00  1215.17   20.68       

                        1480 S PL-030-13- 5153  1 10:00:02  1214.83   20.66       

                        1486 - PL-030-14- 8207  1 10:00:04  1214.49   20.64       

                        1488 - PL-030-14- 8007  1 10:00:05  1214.32   20.64       

                        1520 - PL-0466-14-5246  1 10:00:14  1212.81   20.54       

                        1581 - PD-11-    75444  1 10:00:35  1209.29   20.36       

                        1584 - PL-030-13- 5046  1 10:00:36  1209.12   20.36       

                        1594 S PL-0197-14-7747  1 10:00:39  1208.62   20.33       

                        1598 - PL-0466-15-6528  1 10:00:40  1208.45   20.31       

                        1610 - PL-030-14- 8027  1 10:00:44  1207.79   20.28       

                        1620 - PL-030-15- 7258  1 10:00:52  1206.45   20.25       

                        1634 - PL-030-15- 7209  1 10:00:57  1205.62   20.21       

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 01 z dn.01.05.2016   * pkt hodowcy   192.45

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 01  poz.  40   konk.  9  pkt.   192.45

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´

 ¯YREK S&P I___________ 1097 - PL-030-14- 3042  1  9:55:00  1237.74   21.78       

 sek. 4  odl= 142340 m  1239 S PL-030-13-   40  1  9:55:54  1228.13   21.37       

   OPOLE                1338 M PL-030-15-  627  1  9:56:24  1222.85   21.08       

 W³G./Konk5= 5110/1022  1343 - PL-030-14- 1005  1  9:56:25  1222.68   21.06       

  W-K-S =  64-  6- 2    1365 - PL-030-15-  614  1  9:56:36  1220.76   21.00       

                        1630 - PL-030-14- 1021  1  9:58:03  1205.76   20.22       

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 01 z dn.01.05.2016   * pkt hodowcy    42.45

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 01  poz.  74   konk.  2  pkt.    42.45

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´

 SO£TYSEK T&J__________ 1411 S PL-030-14- 3407  1  9:56:43  1218.34   20.86       

 sek. 4  odl= 142200 m  1606 S PL-030-12-  870  1  9:57:42  1208.16   20.29       

    OPOLE               ------------------------------------------------------

 W³G./Konk5= 5110/1022   Lot nr 01 z dn.01.05.2016   * pkt hodowcy    41.15

  W-K-S =  42-  2- 2    ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 01  poz.  77   konk.  2  pkt.    41.15

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´

 WIDE£KA MAREK_________  822 S PL-030-12- 7980  1  9:55:46  1256.84   22.59 164.40

 sek. 4  odl= 145500 m  1172 S PL-030-14-  284  1  9:58:04  1232.35   21.56       

   OPOLE                1301 S PL-030-14-  250  1  9:58:48  1224.75   21.19       

 W³G./Konk5= 5110/1022  1372 S PL-030-13-11970  1  9:59:13  1220.47   20.98       

  W-K-S =  43-  6- 6    1396 S PL-030-12-  457  1  9:59:20  1219.27   20.91       

                        1589 S PL-030-14-  260  1 10:00:21  1208.97   20.34       

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 01 z dn.01.05.2016   * pkt hodowcy   127.57

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 01  poz.  58   konk.  6  pkt.   127.57

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´

 ŒLEZIAK MAREK          1527 S PL-030-15- 6573  1  9:59:35  1212.38   20.52       

 sek. 4  odl= 144980 m ------------------------------------------------------

   OPOLE                 Lot nr 01 z dn.01.05.2016   * pkt hodowcy    20.52

 W³G./Konk5= 5110/1022 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  38-  1- 1     Po locie nr 01  poz.  81   konk.  1  pkt.    20.52

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´

 BEDNARZ TADEUSZ I_____  649 - PL-030-15- 6221  1  9:54:44  1275.65   23.10 129.80

 sek. 4  odl= 146360 m   882 - PL-030-13-10094  1  9:56:51  1252.55   22.41 176.40

   OPOLE                1151 S PL-030-12- 6343  1  9:58:39  1233.54   21.63       

 W³G./Konk5= 5110/1022  1169 - PL-030-15- 6279  1  9:58:44  1232.68   21.57       

  W-K-S =  80- 11- 7    1183 M PL-030-15- 6231  1  9:58:49  1231.81   21.53       

                        1242 S PL-030-14- 1404  1  9:59:11  1228.02   21.36       

                        1247 M PL-030-15- 6210  1  9:59:13  1227.68   21.34       

                        1577 S PL-030-11-12139  1 10:01:00  1209.59   20.38       

                        1582 S PL-030-13-10071  1 10:01:02  1209.25   20.36       

                        1612 - PL-030-15- 6222  1 10:01:12  1207.59   20.27       

                        1680 M PL-030-15- 6255  1 10:01:41  1202.79   20.07       

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 01 z dn.01.05.2016   * pkt hodowcy   146.67

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 01  poz.  54   konk.  7  pkt.   146.67

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´

 DURAJ CZES£AW I_______ 1590 S PL-030-14-  104  1  9:57:22  1208.95   20.34       

 sek. 4  odl= 141890 m ------------------------------------------------------

   OPOLE                 Lot nr 01 z dn.01.05.2016   * pkt hodowcy    20.34

 W³G./Konk5= 5110/1022 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  57-  1- 1     Po locie nr 01  poz.  82   konk.  1  pkt.    20.34

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´

 WIECZOREK PIOTR_______  888 - PL-030-14- 2346  1  9:56:12  1252.24   22.40 177.60

 sek. 4  odl= 145510 m  1007 - PL-030-14- 2318  1  9:56:52  1245.09   22.05 201.40

   OPOLE                1120 - PL-030-14- 2345  1  9:57:44  1235.93   21.72       

 W³G./Konk5= 5110/1022  1187 S PL-030-14- 2347  1  9:58:09  1231.57   21.52       

  W-K-S =  55- 16-10    1276 S PL-030-12-  498  1  9:58:41  1226.04   21.26        

                        1468 - PL-030-14- 2385  1  9:59:44  1215.28   20.70       

                        1478 - PL-030-14- 1591  1  9:59:46  1214.95   20.67       

                        1539 S PL-030-14- 2381  1 10:00:06  1211.57   20.49        

                        1631 S PL-030-13-11976  1 10:00:41  1205.72   20.22       

                        1639 S PL-030-13-11131  1 10:00:43  1205.38   20.19       

                        1640 - PL-030-13-11102  1 10:00:44  1205.22   20.19        

                        1643 S PL-030-12- 7288  1 10:00:45  1205.05   20.18       

                        1645 S PL-030-13-11165  1 10:00:46  1204.89   20.18       

                        1654 S PL-030-14- 2320  1 10:00:49  1204.39   20.15        

                        1654 M PL-030-15- 5818  1 10:00:49  1204.39   20.15       

                        1699 S PL-030-12- 7274  1 10:01:04  1201.90   20.02       

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 01 z dn.01.05.2016   * pkt hodowcy   204.36

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 01  poz.  37   konk. 10  pkt.   204.36

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´

 KRÊCICHWOST A&P I_____ 1363 S PL-030-15- 5334  1  9:56:52  1221.05   21.00       

 sek. 4  odl= 142700 m  1366 - PL-030-15- 6396  1  9:56:54  1220.70   20.99       

   OPOLE                1671 S PL-030-14- 2040  1  9:58:36  1203.20   20.10       

 W³G./Konk5= 5110/1022 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  48-  3- 2     Lot nr 01 z dn.01.05.2016   * pkt hodowcy    41.10

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 01  poz.  78   konk.  2  pkt.    41.10

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´

 ¯YREK ANDRZEJ          1387 S PL-030-14- 2602  1  9:57:25  1219.76   20.93       

 sek. 4  odl= 143220 m  1646 - PL-030-14- 2617  1  9:58:52  1204.88   20.17       

    OPOLE               ------------------------------------------------------

 W³G./Konk5= 5110/1022   Lot nr 01 z dn.01.05.2016   * pkt hodowcy    20.93

  W-K-S =  65-  2- 1    ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 01  poz.  79   konk.  1  pkt.    20.93

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´

 ŒLIWA S£AWOMIR         1129 S PL-0155-15-1645  1  9:57:47  1235.32   21.69       

 sek. 4  odl= 145500 m  1530 S PL-030-13-11794  1 10:00:03  1212.00   20.51       

    OPOLE               ------------------------------------------------------

 W³G./Konk5= 5110/1022   Lot nr 01 z dn.01.05.2016   * pkt hodowcy    42.20

  W-K-S =  44-  2- 2    ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 01  poz.  76   konk.  2  pkt.    42.20

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´

 KOZIE£ DANIEL           966 S PL-034-14- 3607  1  9:54:16  1247.17   22.17 193.20

 sek. 4  odl= 142510 m   978 S PL-034-14- 3610  1  9:54:20  1246.44   22.13 195.60

   OPOLE                1197 - PL-034-13- 1243  1  9:55:46  1231.01   21.49       

 W³G./Konk5= 5110/1022  1214 S PL-034-15- 1754  1  9:55:52  1229.95   21.44       

  W-K-S =  47- 12- 7    1221 S PL-034-14- 3628  1  9:55:55  1229.42   21.42       

                        1372 - PL-034-15- 1770  1  9:56:46  1220.47   20.98       

                        1492 - PL0134-14-10904  1  9:57:23  1214.06   20.63       

                        1503 S PL-034-12- 5203  1  9:57:26  1213.54   20.59       

                        1514 S PL-034-15- 1705  1  9:57:28  1213.20   20.56       

                        1523 - PL-0134-15-7184  1  9:57:31  1212.68   20.53       

                        1531 S PL-034-14- 3619  1  9:57:35  1211.99   20.51       

                        1586 - PL-034-15- 1711  1  9:57:52  1209.08   20.35       

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 01 z dn.01.05.2016   * pkt hodowcy   148.82

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 01  poz.  53   konk.  7  pkt.   148.82

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´

 OCZKOWSKI MARCIN        568 S PL-034-12- 6013  1  9:50:59  1282.45   23.34 113.60

 sek. 4  odl= 142330 m   609 S PL-0473-14-5040  1  9:51:12  1279.95   23.22 121.80

   OPOLE                1345 - PL-0473-14-5046  1  9:56:25  1222.59   21.06       

 W³G./Konk5= 5110/1022  1396 - PL-034-14- 3798  1  9:56:44  1219.27   20.91       

  W-K-S =  67- 10- 6    1405 - PL-034-13-  846  1  9:56:46  1218.93   20.88       

                        1410 S PL-0437-14-5031  1  9:56:49  1218.41   20.87       

                        1414 S PL-0173-14-5016  1  9:56:50  1218.23   20.85       

                        1458 S PL-0131-14-3832  1  9:57:04  1215.80   20.72       

                        1468 S PL-0437-14-5002  1  9:57:07  1215.28   20.70       

                        1571 - PL-0473-15-6971  1  9:57:38  1209.95   20.39       

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 01 z dn.01.05.2016   * pkt hodowcy   129.70

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 01  poz.  57   konk.  6  pkt.   129.70

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - -