- 1 -

 

 

 

 

                    LISTA KONKURSOWA 13/2015

 

 

                  POLSKIEGO ZWI¥ZKU HODOWCÓW GO£ÊBI POCZTOWYCH

                      Oddzia³u WÊGIERSKA GÓR. Sekcji nr 03

 

                 z lotu go³êbi starych, odbytego z miejscowoœci

 

               G£OGÓW III

 

       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

 

       Data odbytego lotu                               - 19.07.2015 rok

       Odleg³oœæ do punktu centralnego Sekcji           - 321540 [m]

       Godzina wypuszczenia go³êbi do lotu              - 5:50:00

       Pogoda w miejscu wypuszczenia go³êbi             - S£ONECZNIE

       Pogoda w miejscu przylotu go³êbi                 - S£ONECZNIE

       Punkty sta³e za konkurs                          -  41.00

       Iloœæ hodowców bior¹cych udzia³ w locie          - 11

       Iloœæ go³êbi wypuszczonych do lotu               - 305

       Iloœæ konkursów (baza 1:4)                       - 77

       Godzina przylotu pierwszego go³êbia w konkursie  - 1-10:29:35

       Prêdkoœæ pierwszego go³êbia w konkursie          - 1140.02 [m/min.]

       Godzina przylotu ostatniego go³êbia w konkursie  - 1-11:06:58

       Prêdkoœæ ostatniego go³êbia w konkursie          - 1007.30 [m/min.]

       Œredni czas trwania konkursu                     - 0h.37m.9s.

 

 

 

 

         SEKRETARZ                                           PREZES

                                            - 2 -

ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿

³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¥CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PRÊDK.³PUNKTY ³ODLEG£.³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´

    1 ROJEWICZ DARIUSZ I____  25-18-10 S PL-030-12- 2207 0  1-10:29:35 1140.02   41.00  318730

    2 ROJEWICZ DARIUSZ I____  < 2>   3 M PL-0346-13-9029 1  1-10:31:15 1133.26   40.89       

    3 ROJEWICZ DARIUSZ I____  < 3>   8 M PL-030-12- 2211 1  1-10:39:28 1101.09   40.78       

    4 TANISTRA CZES£AW I____  45-10- 3 M PL-030-13- 8458 0  1-10:45:12 1095.05   40.68  323260

    5 P£OSKONKA-SZATANIK I__  32-11-10 M PL-0268-13-6864 1  1-10:45:11 1089.70   40.57  321660

    6 TYC MIROS£AW i MICHA£   28-12- 9 - PL-030-14-  981 0  1-10:47:29 1083.32   40.46  322270

    7 PLASKONKA-SZATANIK II   29- 7- 6 M PL-030-14- 4773 1  1-10:47:53 1079.82   40.35  321660

    8 ROJEWICZ DARIUSZ I____  < 4>  11 M PL-027-14- 8413 1  1-10:45:22 1079.10   40.24       

    9 P£OSKONKA-SZATANIK I__  < 2>  25 M PL-030-12- 2524 0  1-10:48:33 1077.41   40.14       

   10 W£OCH ANDRZEJ I         32-10- 8 M PL-0122-12-4863 1  1-10:47:24 1073.57   40.03  319280

   11 ROJEWICZ DARIUSZ I____  < 5>  13 S PL-030-13- 7776 0  1-10:47:18 1072.08   39.92       

   12 TYC MIROS£AW i MICHA£   < 2>  19 M PL-030-13-  766 1  1-10:50:48 1071.38   39.81       

   13 ROJEWICZ DARIUSZ I____  < 6>  15 M PL-030-10- 6608 1  1-10:47:52 1070.04   39.71       

   14 DYCZEK JÓZEF__________  21- 3- 3 M PL-030-11- 5435 1  1-10:52:00 1068.05   39.60  322550

   15 ROJEWICZ DARIUSZ I____  < 7>  16 M PL-027-14- 8419 0  1-10:49:28 1064.33   39.49       

   16 ROJEWICZ DARIUSZ I____  < 8>  17 M PL-030-13- 7727 1  1-10:49:38 1063.73   39.38       

   17 ROJEWICZ DARIUSZ I____  < 9>  34 S PL-2011-  75799 1  1-10:52:45 1052.78   39.27       

   18 PLASKONKA-SZATANIK II   < 2>  28 M PL-030-14- 4744 1  1-10:55:35 1052.61   39.17       

   19 TYC MIROS£AW i MICHA£   < 3>  20 M PL-030-12- 2568 0  1-10:56:19 1052.08   39.06       

   20 TYC MIROS£AW i MICHA£   < 4>  21 - PL-030-13-  495 0  1-10:56:24 1051.80   38.95       

   20 TYC MIROS£AW i MICHA£   < 5>  31 - PL-030-14-  960 1  1-10:56:24 1051.80   38.95       

   22 W£OCH ANDRZEJ I         < 2>  29 M PL-030-13- 8825 1  1-10:53:43 1051.24   38.73       

   23 TANISTRA CZES£AW I____  < 2>  24 - PL-030-12- 2473 0  1-10:57:57 1049.72   38.63       

   24 TANISTRA CZES£AW I____  < 3>  27 M PL-030-12- 2370 1  1-10:57:59 1049.60   38.52       

   25 P£OSKONKA-SZATANIK I__  < 3>  26 M PL-0454-11- 610 1  1-10:56:42 1048.78   38.41       

   26 P£OSKONKA-SZATANIK I__  < 4>  30 M PL-030-13- 8050 1  1-10:57:54 1044.69   38.30       

   27 TANISTRA CZES£AW I____  < 4>  39 - PL-030-12- 1620 1  1-10:59:38 1044.01   38.19       

   28 PLASKONKA-SZATANIK II   < 3>  55 M PL-030-14- 4794 1  1-10:58:13 1043.62   38.09       

   29 W£OCH ANDRZEJ I         < 3>  36 M PL-030-13- 8838 0  1-10:56:03 1043.23   37.98       

   30 P£OSKONKA-SZATANIK I__  < 5>  32 M PL-030-13- 8038 0  1-10:58:23 1043.05   37.87       

   31 TYC MIROS£AW i MICHA£   < 6>  40 M PL-030-10- 8081 0  1-10:59:16 1042.05   37.76       

   32 P£OSKONKA-SZATANIK I__  < 6>  37 M PL-030-13- 8039 1  1-10:59:21 1039.79   37.66       

   33 KOCIERZ TOMASZ          21- 5- 5 M PL-030-13- 7661 0  1-10:59:29 1038.34   37.55  321350

   34 ROJEWICZ DARIUSZ I____  <10>  35 M PL-030-12- 2210 1  1-10:57:38 1036.07   37.44       

   35 ROJEWICZ DARIUSZ I____  <11>  46 M PL-030-13- 7748 0  1-10:57:44 1035.73   37.33       

   36 W£OCH ANDRZEJ I         < 4>  38 M PL-030-13- 8824 1  1-10:59:14 1032.49   37.22       

   37 P£OSKONKA-SZATANIK I__  < 7>  41 M PL-030-14-   84 1  1-11:01:46 1031.73   37.12       

   38 W£OCH ANDRZEJ I         < 5>  51 M PL-030-13- 8816 0  1-10:59:38 1031.16   37.01       

   39 TANISTRA CZES£AW I____  < 5>  43 - PL-030-08- 5649 1  1-11:03:56 1029.71   36.90       

   40 TYC MIROS£AW i MICHA£   < 7>  60 M PL-030-12-  639 1  1-11:03:05 1029.34   36.79       

   41 P£OSKONKA-SZATANIK I__  < 8>  44 M PL-030-11- 5962 1  1-11:02:31 1029.26   36.68       

   42 SZYMAÑSKI STANIS£AW___  34- 1- 1 M PL-030 14- 4382 1  1-11:03:11 1028.79   36.58  322200

   43 TANISTRA CZES£AW I____  < 6>  48 - PL-030-13- 8466 0  1-11:04:16 1028.62   36.47       

   44 P£OSKONKA-SZATANIK I__  < 9>  50 M PL-030-14- 4798 0  1-11:02:55 1027.94   36.36       

   45 KOCIERZ TOMASZ          < 2>  54 M SK-01608-10-565 0  1-11:02:42 1027.66   36.25       

   46 ROJEWICZ DARIUSZ I____  <12>  52 S PL-030-13- 7706 1  1-11:00:15 1027.33   36.14       

   47 DYCZEK JÓZEF__________  < 2>  71 M PL-030-14-  901 1  1-11:04:09 1026.74   36.04       

   48 TANISTRA CZES£AW I____  < 7>  49 - PL-030-14- 4120 1  1-11:04:52 1026.66   35.93       

   49 TANISTRA CZES£AW I____  < 8>  67 M PL-030-13- 8467 0  1-11:04:59 1026.28   35.82       

   50 P£OSKONKA-SZATANIK I__  <10>  76 M PL-030-12- 2507 0  1-11:03:31 1025.97   35.71       

   51 W£OCH ANDRZEJ I         < 6>  56 - PL-030-14- 4952 1  1-11:01:19 1025.58   35.61       

   52 ROJEWICZ DARIUSZ I____  <13>  53 S PL-030-13- 7747 1  1-11:00:57 1025.02   35.50       

   53 ROJEWICZ DARIUSZ I____  <14>  66 S PL-030-12- 2219 0  1-11:01:35 1022.94   35.39       

   54 KOCIERZ TOMASZ          < 3>  64 M PL-030-13- 7648 0  1-11:04:17 1022.49   35.28       

   55 PLASKONKA-SZATANIK II   < 4>  57 - PL-030-14- 4728 0  1-11:05:15 1020.33   35.17       

   56 W£OCH ANDRZEJ I         < 7>  58 M PL-030-14- 4901 0  1-11:03:07 1019.68   35.07       

   57 PLASKONKA-SZATANIK II   < 5>  59 M PL-030-14- 4771 1  1-11:05:40 1018.99   34.96       

   58 W£OCH ANDRZEJ I         < 8>  65 M PL-059-13- 9816 1  1-11:03:45 1017.63   34.85       

   59 PLASKONKA-SZATANIK II   < 6>  73 M PL-030-14- 9144 0  1-11:06:06 1017.59   34.74       

   60 TYC MIROS£AW i MICHA£   < 8>  61 M PL-030-13- 8972 0  1-11:06:59 1016.68   34.63       

   61 TYC MIROS£AW i MICHA£   < 9>  62 M PL-030-11- 6090 1  1-11:07:01 1016.57   34.53       

-------------- KONIEC ONKURSU - NA BAZIE 1:5 ---------------------

   62 TYC MIROS£AW i MICHA£   <10>  63 M PL-030-12-  625 0  1-11:07:11 1016.04   34.42       

   63 TYC MIROS£AW i MICHA£   <11>  70 M PL-030-13-  798 1  1-11:07:33 1014.86   34.31       

   64 KOCIERZ TOMASZ          < 4>  75 M PL-030-12- 5125 0  1-11:06:43 1014.63   34.20       

   65 W£OCH ANDRZEJ I         < 9>  77 M PL-030-14- 4927 1  1-11:04:52 1014.02   34.09       

   66 ROJEWICZ DARIUSZ I____  <15>  68 - PL-030-13- 7724 1  1-11:04:36 1013.13   33.99       

   67 TANISTRA CZES£AW I____  < 9>  69 - PL-030-14- 4119 1  1-11:09:05 1013.09   33.88       

   68 ROJEWICZ DARIUSZ I____  <16>  72 M PL-027-14- 8404 1  1-11:04:37 1013.07   33.77       

   69 TANISTRA CZES£AW I____  <10>---- - PL-030-13- 8478 0  1-11:09:06 1013.04   33.66       

   70 TYC MIROS£AW i MICHA£   <12>---- M PL-030-14-  966 1  1-11:08:15 1012.63   33.56       

   71 DYCZEK JÓZEF__________  < 3>---- M PL-030-14-  922 0  1-11:09:17 1010.23   33.45       

   72 ROJEWICZ DARIUSZ I____  <17>  74 - PL-027-14- 8466 1  1-11:05:42 1009.60   33.34       

   73 PLASKONKA-SZATANIK II   < 7>---- M PL-030-14- 4739 1  1-11:08:38 1009.50   33.23       

   74 ROJEWICZ DARIUSZ I____  <18>---- S PL-030-12- 2202 1  1-11:05:59 1008.69   33.12       

   75 KOCIERZ TOMASZ          < 5>---- M PL-030-13- 7646 0  1-11:08:47 1008.05   33.02       

   76 P£OSKONKA-SZATANIK I__  <11>---- M PL-030-14- 4726 0  1-11:09:19 1007.34   32.91       

   77 W£OCH ANDRZEJ I         <10>---- - PL-030-12- 1844 0  1-11:06:58 1007.30   32.80       

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄK O N I C    K O N K U R S UÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

   78 ROJEWICZ DARIUSZ I____  <19>---- S PL-030-13- 7716 0  1-11:07:10 1004.93               

   79 ROJEWICZ DARIUSZ I____  <20>---- - PL-030-11- 5541 1  1-11:07:12 1004.82               

   80 TYC MIROS£AW i MICHA£   <13>---- M PL-026-12- 5757 1  1-11:10:46 1004.69               

   81 P£OSKONKA-SZATANIK I__  <12>---- M PL-030-12- 2550 0  1-11:10:18 1004.25               

   82 W£OCH ANDRZEJ I         <11>---- M PL-059-13- 9811 1  1-11:08:24 1002.76               

   83 SZYMAÑSKI STANIS£AW___  < 2>---- M PL-030 14- 4840 0  1-11:11:50 1001.14               

   84 PLASKONKA-SZATANIK II   < 8>---- M PL-030-14- 4719 1  1-11:11:26 1000.71               

   85 W£OCH ANDRZEJ I         <12>---- M PL-030-12- 1810 1  1-11:09:18  999.94               

   86 W£OCH ANDRZEJ I         <13>---- M PL-030-12- 1808 0  1-11:09:34  999.10               

   87 SZYMAÑSKI STANIS£AW___  < 3>---- - PL-030 14- 4372 0  1-11:13:07  997.16               

   88 W£OCH ANDRZEJ I         <14>---- M PL-030-13- 8805 1  1-11:10:37  995.83               

   89 KOCIERZ TOMASZ          < 6>---- M PL-030-13- 7660 0  1-11:12:53  995.25               

   90 JANOTA JAN I__________  20- 0- 0 M PL-030-13-  953 1  1-11:13:19  994.13          321420

   91 P£OSKONKA-SZATANIK I__  <13>---- M PL-0170-13-6464 1  1-11:14:35  990.99               

   91 TANISTRA CZES£AW I____  <11>---- M PL-030-12- 1612 1  1-11:16:12  990.99               

   93 TYC MIROS£AW i MICHA£   <14>---- M PL-030-14- 4042 0  1-11:15:50  989.06               

   94 W£OCH ANDRZEJ I         <15>---- M PL-030-13- 8814 1  1-11:12:53  988.84               

   95 PLASKONKA-SZATANIK II   < 9>---- M PL-030-14-12257 1  1-11:15:41  987.65               

   96 W£OCH ANDRZEJ I         <16>---- - PL-030-14- 4963 1  1-11:14:29  983.96               

   97 P£OSKONKA-SZATANIK I__  <14>---- M PL-0420-12-5288 0  1-11:16:56  983.87               

   98 TYC MIROS£AW i MICHA£   <15>---- M PL-030-13-  472 1  1-11:17:48  983.13               

   99 P£OSKONKA-SZATANIK I__  <15>---- - PL-030-12- 2509 0  1-11:17:14  982.97               

                                     - 3 -

   ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

   ³Lp.³   NAZWISKO i IMIÊ    ³ KONKURSY "S" ³         PUNKTACJA        ³

   ³   ³       HODOWCY        ÃÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´

   ³   ³                      ³L.13³Pop.³RAZ.³ Lot 13 ³Poprzed.³  RAZEM ³

   ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´

      1 ROJEWICZ DARIUSZ I____  10  108  118    398.12  5338.27  5736.39

      2 P£OSKONKA-SZATANIK I__  10   87   97    378.82  3983.00  4361.82

      3 TYC MIROS£AW i MICHA£    9   84   93    324.87  3840.93  4165.80

      4 W£OCH ANDRZEJ I          8   77   85    294.98  3436.31  3731.29

      5 KOCIERZ TOMASZ           5   57   62    176.30  2884.99  3061.29

      6 PLASKONKA-SZATANIK II    6   54   60    220.54  1975.08  2195.62

      7 TANISTRA CZES£AW I____   3   49   52    115.02  2018.12  2133.14

      8 DYCZEK JÓZEF__________   3   31   34    109.09  1491.67  1600.76

      9 PIÊTKA JAN I__________       34   34            1406.51  1406.51

     10 SZYMAÑSKI STANIS£AW___   1   29   30     36.58  1303.82  1340.40

     11 BIELESZ MICHA£________       26   26            1156.11  1156.11

     12 JANOTA JAN I__________       14   14             690.59   690.59

     13 WILCZEK STANIS£AW I___       15   15             646.07   646.07

                                     - 4 -

   ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

   ³ Lp.³NAZWISKO IMIÊ  HODOWCY³OBR¥CZKA RODOWA³P³³KONK³ PUNKTY ³ KONK-KM³

   ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´

       1 ROJEWICZ DARIUSZ I____ PL-2011-  75799  1  13    659.13  5757.01

       2 ROJEWICZ DARIUSZ I____ PL-030-12- 2207  0  12    632.33  5383.40

       3 ROJEWICZ DARIUSZ I____ PL-030-13- 7747  1  11    477.36  4208.45

       4 ROJEWICZ DARIUSZ I____ PL-030-12- 2214  0  10    484.60  4474.43

       5 ROJEWICZ DARIUSZ I____ PL-030-13- 7776  0  10    448.23  3834.84

       6 P£OSKONKA-SZATANIK I__ PL-030-12- 2524  0  10    430.88  3663.47

       7 ROJEWICZ DARIUSZ I____ PL-030-11- 5571  1   9    493.25  4400.32

       8 ROJEWICZ DARIUSZ I____ PL-030-12- 2233  0   9    429.36  3774.29

       9 ROJEWICZ DARIUSZ I____ PL-030-13- 7716  0   9    412.13  3516.11

      10 ROJEWICZ DARIUSZ I____ PL-030-12- 2211  1   9    387.21  3263.86

      11 ROJEWICZ DARIUSZ I____ PL-030-12- 2202  1   9    345.04  3066.49

      12 ROJEWICZ DARIUSZ I____ PL-030-12- 2220  0   8    431.21  3856.23

      13 KOCIERZ TOMASZ         PL-030-13-  751  0   8    421.43  4047.41

      14 P£OSKONKA-SZATANIK I__ PL-030-12- 1883  0   8    414.24  3777.84

      15 TYC MIROS£AW i MICHA£  PL-030-10- 8081  0   8    380.08  3352.31

      16 ROJEWICZ DARIUSZ I____ PL-030-12- 2219  0   8    378.71  3351.73

      17 W£OCH ANDRZEJ I        PL-030-12- 1808  0   8    372.84  3133.17

      18 ROJEWICZ DARIUSZ I____ PL-053-13-10461  1   8    355.94  3000.01

      19 TYC MIROS£AW i MICHA£  PL-030-13-  793  0   8    355.06  3026.10

      20 ROJEWICZ DARIUSZ I____ PL-030-13- 7777  1   8    348.52  2945.13

      21 ROJEWICZ DARIUSZ I____ PL-030-11- 5541  1   8    343.17  3129.17

      22 TYC MIROS£AW i MICHA£  PL-030-13-  798  1   8    332.10  2971.29

      23 P£OSKONKA-SZATANIK I__ PL-030-13- 8050  1   8    326.11  2768.68

      24 TYC MIROS£AW i MICHA£  PL-030-08- 6096  0   7    326.92  3058.38

      25 ROJEWICZ DARIUSZ I____ PL-053-13-10462  1   7    318.40  2626.40

      26 TYC MIROS£AW i MICHA£  PL-030-12-  639  1   7    316.23  2840.01

      27 ROJEWICZ DARIUSZ I____ PL-030-13- 7797  0   7    314.62  2626.40

      28 P£OSKONKA-SZATANIK I__ PL-030-11- 5962  1   7    293.29  2747.69

      29 ROJEWICZ DARIUSZ I____ PL-027-14- 8466  1   7    280.84  2374.15

      30 ROJEWICZ DARIUSZ I____ PL-030-12- 2210  1   7    279.47  2374.15

      31 TYC MIROS£AW i MICHA£  PL-030-13-  766  1   7    270.23  2397.30

      32 ROJEWICZ DARIUSZ I____ PL-027-14- 8413  1   7    252.25  2121.90

      33 ROJEWICZ DARIUSZ I____ PL-0346-13-9029  1   7    245.88  1924.53

      34 W£OCH ANDRZEJ I        PL-030-12- 1829  0   6    357.14  3380.01

      35 P£OSKONKA-SZATANIK I__ PL-030-13- 7901  0   6    337.65  2990.60

      36 P£OSKONKA-SZATANIK I__ PL-0454-11- 610  1   6    328.78  2990.60

      37 P£OSKONKA-SZATANIK I__ PL-0170-13-6464  1   6    312.83  2874.21

      38 ROJEWICZ DARIUSZ I____ PL-030-10- 6608  1   6    310.22  2905.25

      39 P£OSKONKA-SZATANIK I__ PL-030-12- 2521  0   6    301.28  2739.13

      40 DYCZEK JÓZEF__________ PL-030-14-  925  0   6    296.07  2553.95

      41 P£OSKONKA-SZATANIK I__ PL-030-12- 2550  0   6    284.90  2739.13

      42 W£OCH ANDRZEJ I        PL-030-13- 8806  0   6    276.55  2597.80

      43 P£OSKONKA-SZATANIK I__ PL-0170-13-6461  1   6    257.96  2125.36

      44 TYC MIROS£AW i MICHA£  PL-030-12- 2568  0   6    257.73  2300.88

      45 ROJEWICZ DARIUSZ I____ PL-030-13- 7727  1   6    256.72  2280.78

      46 W£OCH ANDRZEJ I        PL-030-13- 8824  1   6    243.38  2031.71

      47 TYC MIROS£AW i MICHA£  PL-030-12-  625  0   6    232.91  2136.72

      48 TYC MIROS£AW i MICHA£  PL-030-12-  623  0   6    232.23  2075.03

      49 ROJEWICZ DARIUSZ I____ PL-030-13- 7703  0   6    223.76  1858.05

      50 ROJEWICZ DARIUSZ I____ PL-030-13- 7720  0   6    218.31  1858.05

      51 ROJEWICZ DARIUSZ I____ PL-030-13- 7724  1   6    218.25  2028.53

      52 PLASKONKA-SZATANIK II  PL-030-14- 4739  1   6    214.15  1793.71

      53 ROJEWICZ DARIUSZ I____ PL-030-13- 7706  1   6    209.54  1605.80

      54 ROJEWICZ DARIUSZ I____ PL-030-11- 5518  1   6    192.31  1605.80

      55 PLASKONKA-SZATANIK II  PL-030-14- 4794  1   6    190.75  1567.66

      56 P£OSKONKA-SZATANIK I__ PL-030-14- 4726  0   6    190.33  1567.66

      57 SZYMAÑSKI STANIS£AW___ PL-030 12- 1732  0   5    276.43  2625.67

      58 KOCIERZ TOMASZ         PL-030-13- 7694  0   5    268.43  2559.67

      59 TYC MIROS£AW i MICHA£  PL-030-11-  380  0   5    265.59  2626.00

      60 KOCIERZ TOMASZ         PL-030-13- 7700  1   5    263.13  2485.86

      61 W£OCH ANDRZEJ I        PL-030-10-11683  0   5    260.02  2385.84

      62 PIÊTKA JAN I__________ PL-2011-  75848  1   5    237.06  2132.54

      63 W£OCH ANDRZEJ I        PL-030-13- 8813  0   5    228.47  2026.37

      64 PLASKONKA-SZATANIK II  PL-030-14- 9141  1   5    218.81  1852.90

      65 ROJEWICZ DARIUSZ I____ PL-027-14- 8420  1   5    217.43  1907.17

      66 ROJEWICZ DARIUSZ I____ PL-027-14- 8484  0   5    212.66  1798.51

      67 W£OCH ANDRZEJ I        PL-030-12- 1845  0   5    209.22  1712.43

      68 P£OSKONKA-SZATANIK I__ PL-030-12- 2515  1   5    197.84  1743.24

      69 TYC MIROS£AW i MICHA£  PL-030-13-  499  1   5    197.03  1726.89

      70 ROJEWICZ DARIUSZ I____ PL-030-13- 7719  1   5    195.86  1730.30

      71 ROJEWICZ DARIUSZ I____ PL-027-14- 8440  0   5    190.46  1484.44

      72 W£OCH ANDRZEJ I        PL-030-13- 8825  1   5    189.56  1657.57

      73 ROJEWICZ DARIUSZ I____ PL-030-13- 7791  1   5    189.07  1539.32

      74 TYC MIROS£AW i MICHA£  PL-030-14-  991  0   5    187.64  1617.54

      75 W£OCH ANDRZEJ I        PL-030-13- 8814  1   5    184.87  1712.43

      76 TYC MIROS£AW i MICHA£  PL-030-13-  492  0   5    184.66  1501.04

      77 W£OCH ANDRZEJ I        PL-030-13- 8838  0   5    170.94  1351.48

      78 ROJEWICZ DARIUSZ I____ PL-030-13- 7780  1   5    170.05  1287.07

      79 ROJEWICZ DARIUSZ I____ PL-030-12- 2232  0   5    169.92  1287.07

      80 ROJEWICZ DARIUSZ I____ PL-053-13-10465  1   5    165.51  1287.07

      81 ROJEWICZ DARIUSZ I____ PL-030-13- 7726  0   5    161.46  1287.07

      82 PLASKONKA-SZATANIK II  PL-030-14- 4775  1   5    159.01  1300.76

      83 W£OCH ANDRZEJ I        PL-051-14- 6908  0   5    153.89  1234.83

      84 DYCZEK JÓZEF__________ PL-0164-13-7075  0   4    238.69  2455.02

      85 KOCIERZ TOMASZ         PL-030-12- 5156  0   4    229.23  2183.46

      86 SZYMAÑSKI STANIS£AW___ PL-030 12- 1761  0   4    213.55  2052.41

      87 P£OSKONKA-SZATANIK I__ PL-2011- 490705  0   4    212.09  1933.50

      88 TYC MIROS£AW i MICHA£  PL-030-13-  495  0   4    208.03  1792.52

      89 TYC MIROS£AW i MICHA£  PL-030-13-  753  0   4    195.27  1785.64

      90 W£OCH ANDRZEJ I        PL-0122-12-4863  1   4    190.40  1781.42

      91 TYC MIROS£AW i MICHA£  PL-030-14-  969  0   4    181.30  1663.22

      92 BIELESZ MICHA£________ PL-030-14- 4983  0   4    177.55  1631.00

      93 TYC MIROS£AW i MICHA£  PL-030-13-  472  1   4    171.06  1621.48

      94 P£OSKONKA-SZATANIK I__ PL-030-13- 8038  0   4    170.85  1476.48

      95 TANISTRA CZES£AW I____ PL-030-12- 2370  1   4    167.02  1414.81

      96 ROJEWICZ DARIUSZ I____ PL-030-14-  885  1   4    161.14  1336.19

      97 PLASKONKA-SZATANIK II  PL-030-14- 4727  0   4    159.65  1531.24

      98 KOCIERZ TOMASZ         PL-030-13- 7646  0   4    159.07  1408.27

      99 P£OSKONKA-SZATANIK I__ PL-0268-13-6864  1   4    158.69  1347.10

 

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 SZYMAÑSKI STANIS£AW___  242 M PL-030 14- 4382  2 11:03:11  1028.79   36.63 133.55 44.67

 sek. 3  odl= 322200 m   419 M PL-030 14- 4840  3 11:11:50  1001.14   33.42            

   G£OGÓW III            444 - PL-030 14- 4372  1 11:13:07   997.16   32.96        40.20

 W³G./Konk5= 1812/ 363 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  34-  3- 2     Lot nr 13 z dn.19.07.2015     * pkt hodowcy    70.05

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 13    poz.  58   konk. 32  pkt.  1478.47

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 TYC MIROS£AW i MICHA£    47 - PL-030-14-  981  3 10:47:29  1083.32   40.17  25.94 48.98

 sek. 3  odl= 322270 m    80 M PL-030-13-  766  8 10:50:48  1071.38   39.57  44.15 48.25

   G£OGÓW III            125 M PL-030-12- 2568  6 10:56:19  1052.08   38.75  68.98 47.26

 W³G./Konk5= 1812/ 363   127 - PL-030-13-  495  4 10:56:24  1051.80   38.71  70.09     

  W-K-S =  28- 13-10     127 - PL-030-14-  960  1 10:56:24  1051.80   38.71  70.09     

                         172 M PL-030-10- 8081  7 10:59:16  1042.05   37.90  94.92 46.22

                         237 M PL-030-12-  639  7 11:03:05  1029.34   36.72 130.79 44.78

                         315 M PL-030-13- 8972  4 11:06:59  1016.68   35.30 173.84 43.05

                         317 M PL-030-11- 6090  3 11:07:01  1016.57   35.27 174.94 43.01

                         318 M PL-030-12-  625  6 11:07:11  1016.04   35.25 175.50 42.99

                         326 M PL-030-13-  798  8 11:07:33  1014.86   35.10 179.91 42.81

                         348 M PL-030-14-  966  3 11:08:15  1012.63   34.70 192.05 42.32

                         400 M PL-026-12- 5757  4 11:10:46  1004.69   33.76        41.17

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 13 z dn.19.07.2015     * pkt hodowcy   362.32

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 13    poz.  17   konk. 95  pkt.  4252.26

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 DYCZEK JÓZEF__________   88 M PL-030-11- 5435  4 10:52:00  1068.05   39.42  48.57 48.08

 sek. 3  odl= 322550 m   253 M PL-030-14-  901  1 11:04:09  1026.74   36.43 139.62 44.42

   G£OGÓW III            360 M PL-030-14-  922  1 11:09:17  1010.23   34.49 198.68     

 W³G./Konk5= 1812/ 363 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  21-  3- 3     Lot nr 13 z dn.19.07.2015     * pkt hodowcy   110.34

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 13    poz.  55   konk. 35  pkt.  1676.15

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 TANISTRA CZES£AW I____   29 M PL-030-13- 8458  3 10:45:12  1095.05   40.49  16.00     

 sek. 3  odl= 323260 m   137 - PL-030-12- 2473  1 10:57:57  1049.72   38.53  75.61 46.99

   G£OGÓW III            139 M PL-030-12- 2370  4 10:57:59  1049.60   38.50  76.71 46.95

 W³G./Konk5= 1812/ 363   162 - PL-030-12- 1620  2 10:59:38  1044.01   38.08  89.40 46.44

  W-K-S =  45- 10- 3     235 - PL-030-08- 5649  3 11:03:56  1029.71   36.75 129.69 44.82

                         243 - PL-030-13- 8466  2 11:04:16  1028.62   36.61 134.11     

                         254 - PL-030-14- 4120  3 11:04:52  1026.66   36.41 140.18     

                         256 M PL-030-13- 8467  1 11:04:59  1026.28   36.37 141.28     

                         343 - PL-030-14- 4119  3 11:09:05  1013.09   34.80 189.29     

                         346 - PL-030-13- 8478  1 11:09:06  1013.04   34.74 190.95     

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 13 z dn.19.07.2015     * pkt hodowcy   115.36

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 13    poz.  48   konk. 50  pkt.  2067.99

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 P£OSKONKA-SZATANIK I__   37 M PL-0268-13-6864  4 10:45:11  1089.70   40.35  20.42 49.20

 sek. 3  odl= 321660 m    65 M PL-030-12- 2524 10 10:48:33  1077.41   39.84  35.87 48.58

   G£OGÓW III            141 M PL-0454-11- 610  6 10:56:42  1048.78   38.46  77.81 46.90

 W³G./Konk5= 1812/ 363   161 M PL-030-13- 8050  7 10:57:54  1044.69   38.10  88.85 46.46

  W-K-S =  32- 12-10     169 M PL-030-13- 8038  4 10:58:23  1043.05   37.95  93.27 46.28

                         178 M PL-030-13- 8039  3 10:59:21  1039.79   37.79  98.23 46.08

                         223 M PL-030-14-   84  3 11:01:46  1031.73   36.97 123.07     

                         238 M PL-030-11- 5962  7 11:02:31  1029.26   36.70 131.35 44.76

                         246 M PL-030-14- 4798  4 11:02:55  1027.94   36.56 135.76     

                         258 M PL-030-12- 2507  2 11:03:31  1025.97   36.34 142.38 44.31

                         380 M PL-030-14- 4726  6 11:09:19  1007.34   34.12            

                         402 M PL-030-12- 2550  6 11:10:18  1004.25   33.73        41.13

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 13 z dn.19.07.2015     * pkt hodowcy   379.06

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 13    poz.  12   konk. 99  pkt.  4503.86

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 ROJEWICZ DARIUSZ I____    1 S PL-030-12- 2207 12 10:29:35  1140.02   41.00   0.55 50.00

 sek. 3  odl= 318730 m     2 M PL-0346-13-9029  7 10:31:15  1133.26   40.98   1.10 49.98

   G£OGÓW III             21 M PL-030-12- 2211  9 10:39:28  1101.09   40.64  11.59     

 W³G./Konk5= 1812/ 363    59 M PL-027-14- 8413  6 10:45:22  1079.10   39.95  32.56     

  W-K-S =  25- 20-10      78 S PL-030-13- 7776 10 10:47:18  1072.08   39.60  43.05 48.30

                          83 M PL-030-10- 6608  7 10:47:52  1070.04   39.51  45.81 48.19

                          94 M PL-027-14- 8419  3 10:49:28  1064.33   39.31  51.88     

                          97 M PL-030-13- 7727  6 10:49:38  1063.73   39.26  53.53 47.88

                         121 S PL-2011-  75799 12 10:52:45  1052.78   38.82  66.78 47.35

                         205 M PL-030-12- 2210  7 10:57:38  1036.07   37.30 113.13 45.49

                         207 M PL-030-13- 7748  4 10:57:44  1035.73   37.26 114.24 45.44

                         251 S PL-030-13- 7706  6 11:00:15  1027.33   36.46 138.52 44.47

                         263 S PL-030-13- 7747 11 11:00:57  1025.02   36.25 145.14 44.20

                         281 S PL-030-12- 2219  7 11:01:35  1022.94   35.92 155.08 43.81

                         342 - PL-030-13- 7724  4 11:04:36  1013.13   34.81 188.74 42.46

                         344 M PL-027-14- 8404  4 11:04:37  1013.07   34.78 189.85     

                         364 - PL-027-14- 8466  7 11:05:42  1009.60   34.41            

                         370 S PL-030-12- 2202  9 11:05:59  1008.69   34.31        41.84

                         395 S PL-030-13- 7716 10 11:07:10  1004.93   33.85        41.28

                         398 - PL-030-11- 5541  9 11:07:12  1004.82   33.80        41.22

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 13 z dn.19.07.2015     * pkt hodowcy   396.37

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 13    poz.   1   konk.119  pkt.  5792.61

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 W£OCH ANDRZEJ I          74 M PL-0122-12-4863  4 10:47:24  1073.57   39.68  40.84 48.38

 sek. 3  odl= 319280 m   131 M PL-030-13- 8825  5 10:53:43  1051.24   38.64  72.30 47.12

   G£OGÓW III            167 M PL-030-13- 8838  5 10:56:03  1043.23   37.99  92.16 46.33

 W³G./Konk5= 1812/ 363   217 M PL-030-13- 8824  5 10:59:14  1032.49   37.08 119.76 45.22

  W-K-S =  32- 14-10     225 M PL-030-13- 8816  2 10:59:38  1031.16   36.94 124.17 45.04

                         262 - PL-030-14- 4952  3 11:01:19  1025.58   36.27 144.59     

                         296 M PL-030-14- 4901  4 11:03:07  1019.68   35.65 163.36 43.47

                         308 M PL-059-13- 9816  3 11:03:45  1017.63   35.43 169.98 43.21

                         334 M PL-030-14- 4927  1 11:04:52  1014.02   34.96 184.33 42.63

                         383 - PL-030-12- 1844  3 11:06:58  1007.30   34.07        41.55

                         410 M PL-059-13- 9811  4 11:08:24  1002.76   33.58        40.95

                         424 M PL-030-12- 1810  4 11:09:18   999.94   33.33        40.64

                         435 M PL-030-12- 1808  9 11:09:34   999.10   33.13        40.40

                         452 M PL-030-13- 8805  1 11:10:37   995.83   32.82        40.02

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 13 z dn.19.07.2015     * pkt hodowcy   363.28

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 13    poz.  26   konk. 84  pkt.  3692.88

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 KOCIERZ TOMASZ          187 M PL-030-13- 7661  3 10:59:29  1038.34   37.63 103.20 45.88

 sek. 3  odl= 321350 m   249 M SK-01608-10-565  2 11:02:42  1027.66   36.50 137.42 44.51

   G£OGÓW III            282 M PL-030-13- 7648  3 11:04:17  1022.49   35.90 155.63 43.78

 W³G./Konk5= 1812/ 363   328 M PL-030-12- 5125  1 11:06:43  1014.63   35.07 181.02 42.77

  W-K-S =  21-  5- 5     374 M PL-030-13- 7646  4 11:08:47  1008.05   34.23        41.75

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 13 z dn.19.07.2015     * pkt hodowcy   179.33

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 13    poz.  35   konk. 60  pkt.  2963.14

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 PLASKONKA-SZATANIK II    56 M PL-030-14- 4773  1 10:47:53  1079.82   40.00  30.91 48.78

 sek. 3  odl= 321660 m   123 M PL-030-14- 4744  2 10:55:35  1052.61   38.79  67.88 47.30

   G£OGÓW III            163 M PL-030-14- 4794  6 10:58:13  1043.62   38.06  89.96 46.42

 W³G./Konk5= 1812/ 363   291 - PL-030-14- 4728  2 11:05:15  1020.33   35.74 160.60 43.58

  W-K-S =  29-  8- 7     299 M PL-030-14- 4771  3 11:05:40  1018.99   35.59 165.01 43.41

                         309 M PL-030-14- 9144  3 11:06:06  1017.59   35.41 170.53 43.19

                         365 M PL-030-14- 4739  5 11:08:38  1009.50   34.40        41.95

                         420 M PL-030-14- 4719  1 11:11:26  1000.71   33.40        40.73

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 13 z dn.19.07.2015     * pkt hodowcy   255.65

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 13    poz.  49   konk. 55  pkt.  2028.71

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -