- 1 -

 

 

 

 

                       LISTA KONKURSOWA 05/2015

 

 

                  POLSKIEGO ZWI¥ZKU HODOWCÓW GO£ÊBI POCZTOWYCH

                      Oddzia³u WÊGIERSKA GÓR. Sekcji nr 04

 

                 z lotu go³êbi starych, odbytego z miejscowoœci

 

                SULECHÓW

 

       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

 

       Data odbytego lotu                               - 24.05.2015 rok

       Odleg³oœæ do punktu centralnego Sekcji           - 370870 [m]

       Godzina wypuszczenia go³êbi do lotu              - 9:15:00

       Pogoda w miejscu wypuszczenia go³êbi             - S£ONECZNIE

       Pogoda w miejscu przylotu go³êbi                 - POCHMURNO

       Punkty sta³e za konkurs                          -  47.00

       Iloœæ hodowców bior¹cych udzia³ w locie          - 18

       Iloœæ go³êbi wypuszczonych do lotu               - 667

       Iloœæ konkursów (baza 1:4)                       - 167

       Godzina przylotu pierwszego go³êbia w konkursie  - 1-14:17:10

       Prêdkoœæ pierwszego go³êbia w konkursie          - 1234.52 [m/min.]

       Godzina przylotu ostatniego go³êbia w konkursie  - 1-15:28:03

       Prêdkoœæ ostatniego go³êbia w konkursie          - 989.57 [m/min.]

       Œredni czas trwania konkursu                     - 1h.14m.21s.

 

 

 

 

         SEKRETARZ                                           PREZES

                                            - 2 -

ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿

³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¥CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PRÊDK.³PUNKTY ³ODLEG£.³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´

    1 KONIOR JÓZEF__________  99-35-10 - PL-030-13- 5270 1  1-14:17:10 1234.52   47.00  373030

    2 ¯YREK S&P I___________  34-12- 7 M PL-030-14- 1046 0  1-14:17:53 1220.21   46.94  369580

    3 WIDE£KA MAREK_________  22-11-10 M PL-030-13-  395 0  1-14:21:46 1214.93   46.89  372700

    4 KONIOR JÓZEF__________  < 2>   5 S PL-2011-  75444 1  1-14:22:41 1212.38   46.83       

    5 KONIOR JÓZEF__________  < 3>   9 - PL-030-13- 5081 1  1-14:24:48 1204.10   46.77       

    6 SO£TYSEK T&J__________  58- 6- 2 - PL-030-13-11334 0  1-14:22:59 1198.67   46.72  369170

    7 ¯YREK S&P I___________  < 2>   8 M PL-030-12- 8236 1  1-14:24:22 1194.63   46.66       

    8 ¯YREK S&P I___________  < 3>  34 M PL-030-13-10348 1  1-14:25:23 1190.72   46.60       

    9 KONIOR JÓZEF__________  < 4>  12 - PL-030-12- 8627 1  1-14:28:22 1190.39   46.55       

   10 TYRLIK RYSZARD I______  25- 8- 8 M PL-030-14- 2941 0  1-14:27:46 1188.68   46.49  371780

   11 ŒLIWA S£AWOMIR          31- 4- 3 M PL-082-14-11981 1  1-14:28:33 1188.65   46.43  372700

   12 KONIOR JÓZEF__________  < 5>  13 M PL-030-12- 8705 1  1-14:29:43 1185.29   46.38       

   13 KONIOR JÓZEF__________  < 6>  14 M CZ-0182-13-  39 1  1-14:29:45 1185.16   46.32       

   14 KONIOR JÓZEF__________  < 7>  24 - PL-044-12-12090 1  1-14:30:42 1181.60   46.26       

   15 STRZA£KA BOGDAN_______  20- 4- 4 M PL-030-13-11411 1  1-14:30:55 1179.68   46.21  372680

   16 FIGURA STANIS£AW        32- 8- 8 S PL-030-13-11052 1  1-14:28:03 1176.78   46.15  368390

   17 DURAJ CZES£AW I_______  65-10- 5 - PL-030-13-  272 1  1-14:29:07 1175.23   46.09  369160

   18 KLEKOCIUK JAN_________  38-11- 6 M PL-030-12-   14 1  1-14:29:29 1174.53   46.04  369370

   19 KLEKOCIUK JAN_________  < 2>  26 M PL-030-13-10417 1  1-14:33:08 1161.05   45.98       

   20 BEDNARZ TADEUSZ I_____  41-16- 9 M PL-030-11-12139 1  1-14:37:14 1159.35   45.92  373580

   21 WIDE£KA MAREK_________  < 2>  39 M PL-030-13-  357 1  1-14:36:30 1159.25   45.87       

   22 ŒLIWA S£AWOMIR          < 2> 114 M PL-030-13-11794 1  1-14:38:10 1153.28   45.81       

   23 WIECZOREK PIOTR_______  40-11- 2 - PL-030-12- 7246 0  1-14:39:26 1148.80   45.75  372710

   24 KONIOR JÓZEF__________  < 8>  27 - PL-030-14- 8118 1  1-14:40:53 1144.67   45.70       

   25 BEDNARZ TADEUSZ I_____  < 2>  29 M PL-030-12- 6360 1  1-14:41:42 1143.50   45.64       

   26 KLEKOCIUK JAN_________  < 3>  67 - PL-030-13-10404 1  1-14:38:24 1142.15   45.58       

   27 KONIOR JÓZEF__________  < 9>  28 M PL-030-13- 5123 1  1-14:41:49 1141.40   45.53       

   28 KONIOR JÓZEF__________  <10>  31 - PL-030-13- 5212 1  1-14:41:51 1141.29   45.47       

   29 BEDNARZ TADEUSZ I_____  < 3>  30 - PL-030-12- 6335 0  1-14:43:11 1138.33   45.41       

   30 BEDNARZ TADEUSZ I_____  < 4>  35 M PL-030-12- 6317 0  1-14:43:46 1136.31   45.36       

   31 KONIOR JÓZEF__________  <11>  32 - PL-030-11-10521 1  1-14:43:31 1135.50   45.30       

   32 KONIOR JÓZEF__________  <12>  37 - PL-030-12- 8667 1  1-14:43:47 1134.58   45.24       

   33 CZERNEK ANDRZEJ I JAN   20- 7- 7 M PL-030-11-11734 0  1-14:41:03 1132.92   45.19  369390

   34 ¯YREK S&P I___________  < 4>  38 M PL-0397-13-4116 1  1-14:41:22 1132.41   45.13       

   35 BEDNARZ TADEUSZ I_____  < 5>  40 - PL-030-13-10077 1  1-14:45:28 1130.46   45.07       

   36 CZERNEK ANDRZEJ I JAN   < 2>  56 M PL-030-12- 5832 0  1-14:41:58 1129.75   45.02       

   37 KONIOR JÓZEF__________  <13>  46 S PL-030-11-10557 1  1-14:45:51 1127.49   44.96       

   38 ¯YREK S&P I___________  < 5>  50 - PL-030-12- 8237 0  1-14:43:37 1124.65   44.90       

   39 WIDE£KA MAREK_________  < 3>  59 M PL-030-12-  485 1  1-14:46:50 1123.15   44.85       

   40 BEDNARZ TADEUSZ I_____  < 6>  49 - PL-030-13-10073 0  1-14:48:42 1119.51   44.79       

   41 SO£TYSEK T&J__________  < 2>  83 - PL-030-11- 2716 1  1-14:44:47 1119.43   44.73       

   42 DURAJ CZES£AW I_______  < 2>  62 M PL-030-12- 1205 1  1-14:45:09 1118.16   44.68       

   43 ¯YREK ANDRZEJ           43- 9- 4 - PL-023-13- 1534 0  1-14:46:16 1118.01   44.62  370360

   44 WIECZOREK PIOTR_______  < 2>  45 - PL-030-13-11112 0  1-14:48:26 1117.79   44.57       

   45 WIECZOREK PIOTR_______  < 3>  54 M PL-030-13-11967 1  1-14:48:57 1116.07   44.51       

   46 KONIOR JÓZEF__________  <14>  47 - PL-030-12- 8580 1  1-14:49:37 1114.80   44.45       

   47 KONIOR JÓZEF__________  <15>  48 - PL-030-13- 5140 1  1-14:49:46 1114.30   44.40       

   48 KONIOR JÓZEF__________  <16>  72 S SK-01407-12-102 1  1-14:49:47 1114.24   44.34       

   49 BEDNARZ TADEUSZ I_____  < 7>  51 M PL-030-13-12832 1  1-14:50:24 1113.83   44.28       

   50 ¯YREK S&P I___________  < 6>  58 M PL-030-12- 8205 0  1-14:46:52 1113.64   44.23       

   51 BEDNARZ TADEUSZ I_____  < 8>  57 - PL-030-12- 6312 0  1-14:50:43 1112.78   44.17       

   52 TYRLIK RYSZARD I______  < 2>  61 M PL-030-11- 5217 0  1-14:49:28 1111.56   44.11       

   53 MOTYKA PIOTR__________  36- 5- 3 S PL-030-12- 6440 1  1-14:50:47 1109.64   44.06  372600

   54 WIECZOREK PIOTR_______  < 4>  68 - PL-030-13-11102 0  1-14:51:26 1107.83   44.00       

   55 STRZA£KA BOGDAN_______  < 2> 117 S PL-030-13-11453 1  1-14:51:31 1107.46   43.94       

   56 CZERNEK ANDRZEJ I JAN   < 3>  63 M PL-030-12- 5850 0  1-14:48:45 1106.79   43.89       

   57 BEDNARZ TADEUSZ I_____  < 9>  93 M PL-030-11- 4782 1  1-14:53:58 1102.11   43.83       

   58 ¯YREK S&P I___________  < 7>  60 M PL-030-14- 1043 1  1-14:50:23 1101.96   43.77       

   59 WIDE£KA MAREK_________  < 4>  66 M PL-030-12-  457 1  1-14:53:42 1100.38   43.72       

   60 ¯YREK S&P I___________  < 8> 138 M PL-030-12-   30 1  1-14:50:54 1100.27   43.66       

   61 TYRLIK RYSZARD I______  < 3>  87 S PL-030-13-11833 1  1-14:52:59 1100.00   43.60       

   62 DURAJ CZES£AW I_______  < 3>  65 - PL-030-14-  173 1  1-14:51:10 1098.15   43.55       

   63 CZERNEK ANDRZEJ I JAN   < 4>  70 M PL-030-11-11741 1  1-14:51:35 1097.47   43.49       

   64 FIGURA STANIS£AW        < 2>  69 M PL-030-11- 2658 0  1-14:50:41 1097.43   43.43       

   65 DURAJ CZES£AW I_______  < 4>  92 M PL-030-14-  180 1  1-14:51:41 1096.46   43.38       

   66 WIDE£KA MAREK_________  < 5>  71 M PL-030-12-  499 1  1-14:56:14 1092.21   43.32       

   67 KLEKOCIUK JAN_________  < 4>  76 - PL-030-12- 5633 1  1-14:53:23 1091.57   43.26       

   68 WIECZOREK PIOTR_______  < 5>  90 S PL-030-12- 7300 1  1-14:56:27 1091.55   43.21       

   69 FIGURA STANIS£AW        < 3>  73 M PL-030-13-11095 0  1-14:52:44 1090.77   43.15       

   70 CZERNEK ANDRZEJ I JAN   < 5>  80 M PL-030-12- 5867 0  1-14:53:43 1090.56   43.09       

   71 WIDE£KA MAREK_________  < 6>  78 M PL-030-13-11971 0  1-14:56:56 1089.98   43.04       

   72 KONIOR JÓZEF__________  <17>  74 - PL-030-14- 8076 1  1-14:57:31 1089.09   42.98       

   73 FIGURA STANIS£AW        < 4>  79 S PL-030112- 1172 1  1-14:53:24 1088.62   42.92       

   74 KONIOR JÓZEF__________  <18>  88 - PL-030-12- 8542 1  1-14:57:56 1087.76   42.87       

   75 ¯YREK ANDRZEJ           < 2>  84 - PL-030-13-11997 1  1-14:56:32 1084.40   42.81       

   76 KLEKOCIUK JAN_________  < 5>  77 M PL-030-13-10442 1  1-14:55:52 1083.62   42.75       

   77 KLEKOCIUK JAN_________  < 6>  99 M PL-030-07-   14 1  1-14:56:03 1083.04   42.70       

   78 WIDE£KA MAREK_________  < 7>  95 M PL-030-09- 6821 0  1-14:59:18 1082.49   42.64       

   79 FIGURA STANIS£AW        < 5>  82 S PL-030-12- 1154 1  1-14:55:43 1081.22   42.58       

   80 CZERNEK ANDRZEJ I JAN   < 6>  81 M PL-030-12- 5835 1  1-14:56:58 1080.19   42.53       

   81 CZERNEK ANDRZEJ I JAN   < 7>---- M PL-030-12- 5803 0  1-14:57:11 1079.51   42.47       

   82 FIGURA STANIS£AW        < 6> 104 M PL-023-10- 3547 0  1-14:56:16 1079.48   42.41       

   83 SO£TYSEK T&J__________  < 3>  94 M PL-030-12-  870 1  1-14:57:06 1079.13   42.36       

   84 ¯YREK ANDRZEJ           < 3>  85 M PL-030-13-10572 0  1-14:58:14 1079.03   42.30       

   85 ¯YREK ANDRZEJ           < 4> 133 M PL-030-10- 9242 0  1-14:59:18 1075.69   42.24       

   86 ¯YREK T&A I___________  20- 3- 3 M PL0347-13-10955 0  1-14:59:20 1074.92   42.19  370130

   87 TYRLIK RYSZARD I______  < 4>  91 M PL-030-10- 8962 0  1-15:01:03 1074.35   42.13       

   88 KONIOR JÓZEF__________  <19>  89 - PL-030-12- 8345 1  1-15:02:15 1074.24   42.07       

   89 KONIOR JÓZEF__________  <20>  98 - PL-030-14- 8238 1  1-15:02:25 1073.73   42.02       

   90 WIECZOREK PIOTR_______  < 6>  96 - PL-030-14- 2339 1  1-15:02:40 1072.03   41.96       

   91 TYRLIK RYSZARD I______  < 5> 125 S PL-030-09- 5609 1  1-15:02:35 1069.61   41.90       

   92 DURAJ CZES£AW I_______  < 5> 103 M PL-030-13- 9427 1  1-15:00:51 1067.40   41.85       

   93 BEDNARZ TADEUSZ I_____  <10> 112 M PL-030-13-12819 1  1-15:05:06 1067.07   41.79       

   94 SO£TYSEK T&J__________  < 4> 119 - PL-030-13-11341 0  1-15:01:03 1066.81   41.73       

   95 WIDE£KA MAREK_________  < 8> 122 M PL-030-12-  454 0  1-15:04:38 1065.97   41.68       

   96 WIECZOREK PIOTR_______  < 7>  97 - PL-030-12- 7289 1  1-15:04:44 1065.70   41.62       

   97 WIECZOREK PIOTR_______  < 8> 126 - PL-030-13-11101 0  1-15:04:50 1065.39   41.56       

   98 KONIOR JÓZEF__________  <21> 100 - PL-030-14- 8009 1  1-15:05:14 1065.09   41.51       

   99 KLEKOCIUK JAN_________  < 7> 115 - PL-030-14- 2428 1  1-15:01:49 1065.03   41.45       

                                            - 3 -

ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿

³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¥CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PRÊDK.³PUNKTY ³ODLEG£.³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´

  100 KONIOR JÓZEF__________  <22> 101 S PL-030-11-10463 1  1-15:05:39 1063.82   41.39       

  101 KONIOR JÓZEF__________  <23> 102 - PL-030-12- 8777 1  1-15:05:53 1063.12   41.34       

  102 KONIOR JÓZEF__________  <24> 107 - PL-030-14- 8296 1  1-15:06:08 1062.36   41.28       

  103 DURAJ CZES£AW I_______  < 6> 109 M PL-030-14- 3912 1  1-15:02:32 1062.23   41.22       

  104 FIGURA STANIS£AW        < 7> 157 M PL-030-11- 2603 1  1-15:02:08 1061.24   41.17       

  105 MOTYKA PIOTR__________  < 2> 106 M PL-030-14- 1255 1  1-15:06:08 1061.14   41.11       

  106 MOTYKA PIOTR__________  < 3> 136 - PL-030-14- 1572 0  1-15:06:09 1061.09   41.05        

  107 KONIOR JÓZEF__________  <25> 108 - PL-030-13- 5186 1  1-15:07:02 1059.64   41.00       

  108 KONIOR JÓZEF__________  <26> 111 - PL-030-13- 5147 1  1-15:07:05 1059.49   40.94       

  109 DURAJ CZES£AW I_______  < 7> 146 - PL-030-12- 5378 1  1-15:04:11 1057.21   40.88       

  110 ¯YREK T&A I___________  < 2> 113 M PL-030-11- 3286 1  1-15:05:36 1055.70   40.83       

  111 KONIOR JÓZEF__________  <27> 118 - PL-030-13- 5003 1  1-15:08:25 1055.50   40.77       

  112 BEDNARZ TADEUSZ I_____  <11> 130 - PL-030-13-10076 1  1-15:09:11 1054.76   40.71       

  113 ¯YREK T&A I___________  < 3>---- M PL-030-10- 8112 1  1-15:05:59 1054.55   40.66       

  114 ŒLIWA S£AWOMIR          < 3> 116 M PL-0161-12-7684 0  1-15:08:50 1053.32   40.60        

  115 KLEKOCIUK JAN_________  < 8> 120 - PL-030-13-   44 1  1-15:06:07 1051.99   40.54       

  116 ŒLIWA S£AWOMIR          < 4>---- - PL-030-14-11849 1  1-15:09:18 1051.93   40.49       

  117 STRZA£KA BOGDAN_______  < 3> 165 M PL-030-12- 7116 1  1-15:09:31 1051.23   40.43       

  118 KONIOR JÓZEF__________  <28> 124 - PL-030-14- 8013 1  1-15:10:36 1049.02   40.37       

  119 SO£TYSEK T&J__________  < 5> 134 - PL-030-13-  908 0  1-15:07:18 1047.89   40.32       

  120 KLEKOCIUK JAN_________  < 9> 123 M PL-030-12-  984 1  1-15:07:59 1046.42   40.26       

  121 KRÊCICHWOST A&P I_____  23- 7- 6 S PL-030-13-10031 0  1-15:08:47 1044.71   40.20  369600

  122 WIDE£KA MAREK_________  < 9> 158 M PL-030-12-  467 1  1-15:12:04 1043.78   40.15        

  123 KLEKOCIUK JAN_________  <10> 141 M PL-030-12- 5606 1  1-15:09:02 1043.32   40.09       

  124 KONIOR JÓZEF__________  <29> 131 S PL-030-12- 8704 1  1-15:13:00 1041.98   40.03       

  125 TYRLIK RYSZARD I______  < 6> 127 S PL-030-07- 7121 1  1-15:12:39 1039.51   39.98       

  126 WIECZOREK PIOTR_______  < 9> 128 - PL-030-10- 9414 1  1-15:13:39 1039.20   39.92       

  127 TYRLIK RYSZARD I______  < 7> 151 S PL-030-14- 2969 1  1-15:12:55 1038.73   39.87       

  128 WIECZOREK PIOTR_______  <10> 129 - PL-030-13-11108 1  1-15:13:51 1038.62   39.81       

  129 WIECZOREK PIOTR_______  <11>---- - PL-030-13-11146 0  1-15:13:54 1038.48   39.75       

  130 BEDNARZ TADEUSZ I_____  <12> 143 - PL-030-09- 4697 1  1-15:14:54 1038.01   39.70        

  131 KONIOR JÓZEF__________  <30> 132 M PL-030-12- 8556 1  1-15:14:42 1037.06   39.64       

  132 KONIOR JÓZEF__________  <31> 137 - PL-030-09-12612 1  1-15:15:10 1035.72   39.58       

  133 ¯YREK ANDRZEJ           < 5> 148 - PL-030-14- 2648 1  1-15:13:35 1032.84   39.53       

  134 SO£TYSEK T&J__________  < 6>---- M PL-2011- 489684 1  1-15:13:07 1030.87   39.47       

-------------- KONIEC ONKURSU - NA BAZIE 1:5 ---------------------

  135 KRÊCICHWOST A&P I_____  < 2> 139 M PL-030-11- 4610 1  1-15:15:04 1026.48   39.41       

  136 MOTYKA PIOTR__________  < 4> 140 S PL-023-13- 5021 1  1-15:18:20 1025.50   39.36       

  137 KONIOR JÓZEF__________  <32> 142 S PL-030-11-10575 1  1-15:19:23 1023.73   39.30       

  138 ¯YREK S&P I___________  < 9> 154 - PL-0397-13-5059 0  1-15:16:30 1022.35   39.24       

  139 KRÊCICHWOST A&P I_____  < 3> 144 S PL-030-13-10026 1  1-15:16:48 1021.56   39.19       

  140 MOTYKA PIOTR__________  < 5>---- - PL-030-14-10506 0  1-15:20:07 1020.50   39.13        

  141 KLEKOCIUK JAN_________  <11>---- - PL-030-13-10410 1  1-15:17:08 1019.98   39.07       

  142 KONIOR JÓZEF__________  <33> 145 - PL-060-14-  720 1  1-15:21:12 1018.65   39.02       

  143 BEDNARZ TADEUSZ I_____  <13> 150 M PL-030-13-12805 1  1-15:22:16 1017.19   38.96       

  144 KRÊCICHWOST A&P I_____  < 4> 152 S PL-030-13-11667 1  1-15:18:46 1016.04   38.90       

  145 KONIOR JÓZEF__________  <34> 149 - CZ-0310-10- 761 1  1-15:22:09 1016.02   38.85       

  146 DURAJ CZES£AW I_______  < 8> 147 - PL-030-14-  160 1  1-15:18:24 1015.85   38.79       

  147 DURAJ CZES£AW I_______  < 9> 167 M PL-030-14- 3911 1  1-15:18:48 1014.73   38.73       

  148 ¯YREK ANDRZEJ           < 6> 153 M PL-030-13-10505 0  1-15:20:24 1013.57   38.68        

  149 KONIOR JÓZEF__________  <35>---- - PL-044-11- 8354 1  1-15:23:07 1013.35   38.62       

  150 BEDNARZ TADEUSZ I_____  <14> 156 M PL-030-12- 6316 0  1-15:23:42 1013.24   38.56       

  151 TYRLIK RYSZARD I______  < 8>---- M PL-030-13-11810 0  1-15:22:32 1011.55   38.51       

  152 KRÊCICHWOST A&P I_____  < 5> 161 M PL-030-13-10040 0  1-15:20:33 1011.08   38.45       

  153 ¯YREK ANDRZEJ           < 7> 163 M PL-030-13-10575 1  1-15:22:25 1008.01   38.39       

  154 ¯YREK S&P I___________  <10> 155 - PL-030-13-10643 1  1-15:21:44 1007.76   38.34       

  155 ¯YREK S&P I___________  <11> 162 - PL-030-13-10336 1  1-15:21:53 1007.35   38.28       

  156 BEDNARZ TADEUSZ I_____  <15> 160 M PL-030-13-12831 0  1-15:26:36 1005.33   38.22        

  157 FIGURA STANIS£AW        < 8>---- S PL-030-12- 1149 1  1-15:21:27 1005.29   38.17       

  158 WIDE£KA MAREK_________  <10> 159 M PL-030-13-  376 1  1-15:25:54 1004.85   38.11       

  159 WIDE£KA MAREK_________  <11>---- M PL-030-12- 7980 1  1-15:26:28 1003.32   38.05       

  160 BEDNARZ TADEUSZ I_____  <16>---- - PL-030-12- 6320 0  1-15:27:32 1002.81   38.00       

  161 KRÊCICHWOST A&P I_____  < 6> 166 M PL-030-13-11671 1  1-15:24:56  999.10   37.94       

  162 ¯YREK S&P I___________  <12>---- - PL-030-12- 8212 1  1-15:25:44  996.89   37.88       

  163 ¯YREK ANDRZEJ           < 8> 164 - PL-030-12- 7031 0  1-15:26:47  996.17   37.83       

  164 ¯YREK ANDRZEJ           < 9>---- - PL-030-14- 2662 1  1-15:27:24  994.52   37.77        

  165 STRZA£KA BOGDAN_______  < 4>---- S PL-030-12- 7117 1  1-15:29:49  994.30   37.71       

  166 KRÊCICHWOST A&P I_____  < 7>---- - PL-030-13-10027 0  1-15:28:24  989.82   37.66       

  167 DURAJ CZES£AW I_______  <10>---- - PL-030-12- 1243 1  1-15:28:03  989.57   37.60       

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄK O N I C    K O N K U R S UÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

  168 ¯YREK S&P I___________  <13>---- M PL-2011-  75670 1  1-15:30:26  984.41               

  169 ¯YREK ANDRZEJ           <10>---- M PL-023-11- 4143 0  1-15:31:15  984.35               

  170 SO£TYSEK T&J__________  < 7>---- M PL-030-11- 4087 1  1-15:30:25  983.36               

  171 KLEKOCIUK JAN_________  <12>---- - PL-030-12- 5609 1  1-15:31:17  981.63               

  172 CZERNEK ANDRZEJ I JAN   < 8>---- M PL-030-11-11755 1  1-15:31:33  980.99               

  173 DURAJ CZES£AW I_______  <11>---- - PL-030-12- 1263 1  1-15:31:39  980.11               

  174 KRÊCICHWOST A&P I_____  < 8>---- M PL-030109- 6166 1  1-15:32:33  978.94                

  175 KRÊCICHWOST A&P I_____  < 9>---- - PL-030-13-11661 0  1-15:33:02  977.69               

  176 KONIOR JÓZEF__________  <36>---- - PL-030-10- 1100 1  1-15:36:33  977.67               

  177 CZERNEK FRANCISZEK      20- 0- 0 M PL-034-11-  257 1  1-15:33:48  973.60          368800

  178 WIECZOREK PIOTR_______  <12>---- - PL-030-14- 2323 1  1-15:37:51  973.51               

  179 FIGURA STANIS£AW        < 9>---- S PL-2011-  75620 1  1-15:34:27  970.85               

  180 KONIOR JÓZEF__________  <37>---- M PL-030-12- 8753 1  1-15:39:19  970.63               

  181 KONIOR JÓZEF__________  <38>---- - PL-030-13- 5190 1  1-15:39:25  970.38               

  182 MOTYKA PIOTR__________  < 6>---- - PL-030-14- 1939 1  1-15:39:12  969.81                

  183 CZERNEK FRANCISZEK      < 2>---- M PL-034-11-  277 1  1-15:35:18  969.76               

  184 MOTYKA PIOTR__________  < 7>---- - PL-034-09- 2271 0  1-15:39:19  969.51               

  185 BEDNARZ TADEUSZ I_____  <17>---- - PL-030-13-10094 0  1-15:40:23  969.37               

  186 MOTYKA PIOTR__________  < 8>---- S PL-082-14-11989 1  1-15:39:30  969.05               

  187 BEDNARZ TADEUSZ I_____  <18>---- - PL-030-12- 6370 1  1-15:40:33  968.95               

  188 KONIOR JÓZEF__________  <39>---- - PL-030-11-10441 1  1-15:40:04  968.74               

  189 WIECZOREK PIOTR_______  <13>---- - PL-030-13-11145 1  1-15:39:45  968.71               

  190 ¯YREK S&P I___________  <14>---- M PL-030-12- 8216 1  1-15:36:42  968.25                

  191 ¯YREK ANDRZEJ           <11>---- - PL-030-12- 7068 1  1-15:37:44  967.67               

  192 WIECZOREK PIOTR_______  <14>---- - PL-030-11- 4310 0  1-15:40:58  965.65               

  193 WIECZOREK PIOTR_______  <15>---- M PL-030-13-11131 1  1-15:41:04  965.40               

  194 ¯YREK S&P I___________  <15>---- M PL-030-13- 1135 0  1-15:38:00  964.96               

  195 FIGURA STANIS£AW        <10>---- M PL-0176-13- 136 1  1-15:37:34  962.94               

  196 WIECZOREK PIOTR_______  <16>---- - PL-030-12- 7229 1  1-15:42:36  961.58               

  197 KONIOR JÓZEF__________  <40>---- - PL-030-11-10578 1  1-15:44:49  956.94               

  198 STRZA£KA BOGDAN_______  < 5>---- S PL-030-12- 7114 1  1-15:45:33  954.24                

                                     - 4 -

   ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

   ³Lp.³   NAZWISKO i IMIÊ    ³ KONKURSY "S" ³         PUNKTACJA        ³

   ³   ³       HODOWCY        ÃÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´

   ³   ³                      ³L.05³Pop.³RAZ.³ Lot 05 ³Poprzed.³  RAZEM ³

   ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´

      1 KONIOR JÓZEF__________  10   40   50    434.72  1256.96  1691.68

      2 WIDE£KA MAREK_________  10   40   50    430.27  1186.17  1616.44

      3 ¯YREK S&P I___________   7   40   47    316.99  1178.06  1495.05

      4 BEDNARZ TADEUSZ I_____   9   35   44    382.56  1027.82  1410.38

      5 KLEKOCIUK JAN_________   6   33   39    257.82   992.50  1250.32

      6 TYRLIK RYSZARD I______   8   31   39    336.59   904.47  1241.06

      7 CZERNEK ANDRZEJ I JAN    7   31   38    305.68   928.10  1233.78

      8 WIECZOREK PIOTR_______   2   34   36     87.72  1011.78  1099.50

      9 SO£TYSEK T&J__________   2   31   33     81.83   860.70   942.53

     10 FIGURA STANIS£AW         8   16   24    339.98   452.78   792.76

     11 ¯YREK T&A I___________   3   20   23    123.68   564.49   688.17

     12 STRZA£KA BOGDAN_______   4   14   18    168.29   432.74   601.03

     13 DURAJ CZES£AW I_______   5   11   16    209.86   374.94   584.80

     14 MOTYKA PIOTR__________   3   14   17    124.53   360.20   484.73

     15 ¯YREK ANDRZEJ            4   10   14    161.61   285.20   446.81

     16 KRÊCICHWOST A&P I_____   6    5   11    234.09   169.52   403.61

     17 ŒLIWA S£AWOMIR           3    8   11    132.84   226.03   358.87

     18 CZERNEK FRANCISZEK            2    2              52.71    52.71

                                     - 5 -

   ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

   ³ Lp.³NAZWISKO IMIÊ  HODOWCY³OBR¥CZKA RODOWA³P³³KONK³ PUNKTY ³ KONK-KM³

   ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´

       1 KONIOR JÓZEF__________ PL-2011-  75444  1   5    173.97  1283.68

       2 KONIOR JÓZEF__________ SK-01407-12-102  1   5    170.78  1283.68

       3 WIDE£KA MAREK_________ PL-030-13-  357  1   5    169.61  1282.05

       4 KONIOR JÓZEF__________ PL-030-13- 5212  1   5    169.19  1283.68

       5 KONIOR JÓZEF__________ PL-044-12-12090  1   5    168.61  1283.68

       6 KONIOR JÓZEF__________ PL-030-14- 8296  1   5    167.45  1283.68

       7 CZERNEK ANDRZEJ I JAN  PL-030-12- 5850  0   5    166.78  1265.55

       8 KONIOR JÓZEF__________ PL-030-11-10463  1   5    166.73  1283.68

       9 ¯YREK S&P I___________ PL-030-14- 1043  1   5    164.62  1266.49

      10 ¯YREK S&P I___________ PL-030-12- 8236  1   5    160.87  1266.49

      11 KONIOR JÓZEF__________ PL-030-11-10575  1   5    160.59  1283.68

      12 BEDNARZ TADEUSZ I_____ PL-030-13-12805  1   5    158.11  1286.42

      13 TYRLIK RYSZARD I______ PL-030-13-11833  1   5    157.74  1277.43

      14 WIECZOREK PIOTR_______ PL-030-13-11967  1   5    156.97  1282.11

      15 WIDE£KA MAREK_________ PL-030-12-  454  0   5    156.11  1282.05

      16 KONIOR JÓZEF__________ PL-030-12- 8556  1   5    155.45  1283.68

      17 KONIOR JÓZEF__________ PL-030-12- 8627  1   4    148.14  1137.86

      18 KONIOR JÓZEF__________ PL-030-13- 5081  1   4    146.43  1137.86

      19 BEDNARZ TADEUSZ I_____ PL-030-11-12139  1   4    144.96  1140.06

      20 ¯YREK S&P I___________ PL-030-13-10348  1   4    140.66  1124.15

      21 WIDE£KA MAREK_________ PL-030-12-  457  1   4    139.15  1136.55

      22 KONIOR JÓZEF__________ PL-030-14- 8238  1   4    138.97  1094.82

      23 WIDE£KA MAREK_________ PL-030-13-  395  0   4    138.92  1136.55

      24 KONIOR JÓZEF__________ PL-030-14- 8076  1   4    138.56  1137.86

      25 STRZA£KA BOGDAN_______ PL-030-13-11453  1   4    138.32  1136.48

      26 KONIOR JÓZEF__________ PL-030-12- 8705  1   4    138.04  1094.82

      27 FIGURA STANIS£AW       PL-030-13-11052  1   4    137.00  1076.29

      28 KONIOR JÓZEF__________ PL-030-11-10557  1   4    135.95  1026.26

      29 WIDE£KA MAREK_________ PL-030-12-  485  1   4    134.40  1024.96

      30 KONIOR JÓZEF__________ PL-030-13- 5123  1   4    133.63  1026.26

      31 ¯YREK S&P I___________ PL-030-14- 1046  0   4    133.38  1081.07

      32 KONIOR JÓZEF__________ PL-030-12- 8704  1   4    132.84  1026.26

      33 KONIOR JÓZEF__________ PL-030-12- 8542  1   4    131.48  1026.26

      34 KONIOR JÓZEF__________ PL-030-14- 8013  1   4    129.91  1026.26

      35 KONIOR JÓZEF__________ PL-030-11-10521  1   4    129.74  1026.26

      36 KONIOR JÓZEF__________ PL-030-12- 8580  1   4    129.54  1026.26

      37 WIDE£KA MAREK_________ PL-030-12-  467  1   4    129.17  1093.51

      38 KONIOR JÓZEF__________ PL-060-14-  720  1   4    128.84  1026.26

      39 KONIOR JÓZEF__________ PL-030-13- 5003  1   4    128.26  1026.26

      40 SO£TYSEK T&J__________ PL-030-12-  870  1   4    128.11   949.74

      41 WIECZOREK PIOTR_______ PL-030-13-11146  0   4    127.72  1136.60

      42 KONIOR JÓZEF__________ PL-030-14- 8206  1   4    127.07   910.65

      43 KONIOR JÓZEF__________ PL-030-12- 8319  1   4    126.73   910.65

      44 KONIOR JÓZEF__________ PL-030-14- 8007  1   4    126.69   910.65

      45 KONIOR JÓZEF__________ PL-030-14- 8186  1   4    125.64   910.65

      46 KONIOR JÓZEF__________ PL-030-14- 8067  1   4    125.08   910.65

      47 KONIOR JÓZEF__________ PL-030-12- 8753  1   4    125.04   910.65

      48 SO£TYSEK T&J__________ PL-030-13-11352  1   4    124.97   895.19

      49 KONIOR JÓZEF__________ PL-044-11- 8354  1   4    123.46  1026.26

      50 WIDE£KA MAREK_________ PL-2011-  75452  1   4    123.36   909.35

      51 ¯YREK S&P I___________ PL-030-14- 1051  1   4    123.20   896.91

      52 BEDNARZ TADEUSZ I_____ PL-030-13-12832  1   4    122.93   967.32

      53 KONIOR JÓZEF__________ PL-030-12- 8346  1   4    122.85   910.65

      54 KONIOR JÓZEF__________ PL-030-13- 5279  1   4    122.41   910.65

      55 WIDE£KA MAREK_________ PL-030-13-11971  0   4    122.37   963.83

      56 CZERNEK ANDRZEJ I JAN  PL-030-13-10495  1   4    121.16   896.16

      57 KONIOR JÓZEF__________ PL-030-13- 5105  1   4    121.02   910.65

      58 ¯YREK T&A I___________ PL-023-13- 5039  1   4    120.46   899.06

      59 KONIOR JÓZEF__________ PL-030-14- 8009  1   4    120.32   965.13

      60 BEDNARZ TADEUSZ I_____ PL-030-12- 6360  1   4    120.06   967.32

      61 KLEKOCIUK JAN_________ PL-030-12- 5606  1   4    119.41  1011.61

      62 TYRLIK RYSZARD I______ PL-0241-14-3258  1   4    118.09   905.65

      63 BEDNARZ TADEUSZ I_____ PL-030-13-10073  0   4    117.92   967.32

      64 TYRLIK RYSZARD I______ PL-030-13-11810  0   4    117.84   960.14

      65 WIECZOREK PIOTR_______ PL-030-12- 7984  1   4    117.32   909.40

      66 WIDE£KA MAREK_________ PL-030-12- 7980  1   4    116.76   963.83

      67 WIDE£KA MAREK_________ PL-030-13-  355  1   4    115.79   909.35

      68 ¯YREK S&P I___________ PL-030-12- 8241  0   4    115.45   896.91

      69 SO£TYSEK T&J__________ PL-030-11- 4092  1   4    114.35   895.19

      70 WIECZOREK PIOTR_______ PL-030-12- 7974  0   4    114.21   909.40

      71 KLEKOCIUK JAN_________ PL-030-13-10411  1   4    114.21   896.08

      72 WIECZOREK PIOTR_______ PL-030-13-11976  0   4    113.53   909.40

      73 BEDNARZ TADEUSZ I_____ PL-030-12- 6306  1   4    111.87   912.84

      74 BEDNARZ TADEUSZ I_____ PL-030-12- 6316  0   4    111.84   967.32

      75 ¯YREK T&A I___________ PL-030-13- 4999  1   4    111.36   899.06

      76 WIDE£KA MAREK_________ PL-030-13-  373  1   4    111.20   909.35

      77 CZERNEK ANDRZEJ I JAN  PL-030-12- 5867  0   3    115.48   938.24

      78 KLEKOCIUK JAN_________ PL-030-12-   14  1   3    115.25   938.12

      79 KONIOR JÓZEF__________ PL-030-13- 5147  1   3    114.97   949.00

      80 KONIOR JÓZEF__________ CZ-0182-13-  39  1   3    113.98   880.44

      81 TYRLIK RYSZARD I______ PL-030-14- 2969  1   3    112.44   945.24

      82 KLEKOCIUK JAN_________ PL-030-13-10442  1   3    111.47   938.12

      83 KLEKOCIUK JAN_________ PL-030-13-10417  1   3    111.24   869.50

      84 ¯YREK S&P I___________ PL-0397-13-4116  1   3    110.89   938.73

      85 KRÊCICHWOST A&P I_____ PL-030-13-11667  1   3    110.38   938.42

      86 BEDNARZ TADEUSZ I_____ PL-030-13-12831  0   3    105.12   950.65

      87 KONIOR JÓZEF__________ PL-030-12- 8667  1   3    104.78   837.40

      88 KONIOR JÓZEF__________ PL-044-11- 8317  1   3    104.52   764.83

      89 KONIOR JÓZEF__________ PL-030-13- 5270  1   3    103.81   837.40

      90 CZERNEK ANDRZEJ I JAN  PL-030-11-11741  1   3    102.78   826.41

      91 TYRLIK RYSZARD I______ PL-030-12- 5705  0   3    102.22   761.07

      92 KONIOR JÓZEF__________ PL-030-14- 8032  1   3    102.07   764.83

      93 KONIOR JÓZEF__________ PL-030-14- 8271  1   3    100.80   764.83

      94 WIECZOREK PIOTR_______ PL-030-12- 7982  0   3    100.58   763.89

      95 WIECZOREK PIOTR_______ PL-030-12- 7300  1   3    100.32   836.45

      96 KONIOR JÓZEF__________ SK-01407-11-410  1   3    100.03   764.83

      97 KONIOR JÓZEF__________ PL-030-12- 8345  1   3     99.82   819.31

      98 BEDNARZ TADEUSZ I_____ PL-030-13-12819  1   3     99.68   820.96

      99 KLEKOCIUK JAN_________ PL-030-14- 2427  1   3     99.27   753.97

 

 

 

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 KONIOR JÓZEF__________   36 - PL-030-13- 5270  1 14:17:10  1234.52   46.68   8.87 49.65

 sek. 4  odl= 373030 m    76 S PL-2011-  75444  5 14:22:41  1212.38   46.30  18.73 49.26

   SULECHÓW               92 - PL-030-13- 5081  3 14:24:48  1204.10   46.16  22.68     

 W³G./Konk5= 4057/ 812   138 - PL-030-12- 8627  4 14:28:22  1190.39   45.73  34.02     

  W-K-S =  99- 34-10     153 M PL-030-12- 8705  2 14:29:43  1185.29   45.59  37.71 48.50

                         156 M CZ-0182-13-  39  3 14:29:45  1185.16   45.56  38.45 48.47

                         163 - PL-044-12-12090  5 14:30:42  1181.60   45.50  40.18 48.40

                         321 - PL-030-14- 8118  1 14:40:53  1144.67   44.03  79.12     

                         334 M PL-030-13- 5123  3 14:41:49  1141.40   43.91  82.33 46.72

                         335 - PL-030-13- 5212  5 14:41:51  1141.29   43.90  82.57     

                         366 - PL-030-11-10521  2 14:43:31  1135.50   43.62  90.21 46.40

                         368 - PL-030-12- 8667  3 14:43:47  1134.58   43.60  90.71     

                         405 S PL-030-11-10557  4 14:45:51  1127.49   43.25  99.83 46.02

                         462 - PL-030-12- 8580  3 14:49:37  1114.80   42.73 113.88 45.45

                         464 - PL-030-13- 5140  2 14:49:46  1114.30   42.71 114.37     

                         465 S SK-01407-12-102  5 14:49:47  1114.24   42.70 114.62 45.42

                         608 - PL-030-14- 8076  3 14:57:31  1089.09   41.37 149.86     

                         611 - PL-030-12- 8542  4 14:57:56  1087.76   41.35 150.60 43.98

                         684 - PL-030-12- 8345  2 15:02:15  1074.24   40.67 168.60 43.26

                         686 - PL-030-14- 8238  4 15:02:25  1073.73   40.65 169.09     

                         730 - PL-030-14- 8009  2 15:05:14  1065.09   40.24 179.94     

                         737 S PL-030-11-10463  5 15:05:39  1063.82   40.18 181.66 42.74

                         743 - PL-030-12- 8777  3 15:05:53  1063.12   40.12 183.14 42.68

                         747 - PL-030-14- 8296  5 15:06:08  1062.36   40.08 184.13      

                         763 - PL-030-13- 5186  2 15:07:02  1059.64   39.94 188.07 42.49

                         764 - PL-030-13- 5147  3 15:07:05  1059.49   39.93 188.32     

                         786 - PL-030-13- 5003  3 15:08:25  1055.50   39.72 193.74     

                         818 - PL-030-14- 8013  4 15:10:36  1049.02   39.43            

                         865 S PL-030-12- 8704  4 15:13:00  1041.98   38.99        41.48

                         899 M PL-030-12- 8556  2 15:14:42  1037.06   38.68        41.14

                         906 - PL-030-09-12612  2 15:15:10  1035.72   38.61        41.07

                         974 S PL-030-11-10575  4 15:19:23  1023.73   37.98        40.40

                         989 - PL-060-14-  720  4 15:21:12  1018.65   37.84            

                        1006 - CZ-0310-10- 761  1 15:22:09  1016.02   37.68        40.09

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 05 z dn.24.05.2015     * pkt hodowcy   423.14

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 05    poz.   7   konk. 48  pkt.  1588.42

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 ¯YREK S&P I___________   54 M PL-030-14- 1046  1 14:17:53  1220.21   46.51  13.31 49.48

 sek. 4  odl= 369580 m   123 M PL-030-12- 8236  3 14:24:22  1194.63   45.87  30.32 48.80

   SULECHÓW              136 M PL-030-13-10348  2 14:25:23  1190.72   45.75  33.52 48.67

 W³G./Konk5= 4057/ 812   384 M PL-0397-13-4116  2 14:41:22  1132.41   43.45  94.65 46.22

  W-K-S =  34-  9- 7     419 - PL-030-12- 8237  1 14:43:37  1124.65   43.13 103.28 45.88

                         468 M PL-030-12- 8205  2 14:46:52  1113.64   42.67 115.36 45.39

                         526 M PL-030-14- 1043  4 14:50:23  1101.96   42.13 129.65 44.82

                         537 M PL-030-12-   30  2 14:50:54  1100.27   42.03 132.36 44.71

                         977 - PL-0397-13-5059  1 15:16:30  1022.35   37.95        40.37

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 05 z dn.24.05.2015     * pkt hodowcy   308.41

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 05    poz.  44   konk. 27  pkt.   874.28

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 SO£TYSEK T&J__________  107 - PL-030-13-11334  1 14:22:59  1198.67   46.02  26.37 48.95

 sek. 4  odl= 369170 m   446 - PL-030-11- 2716  1 14:44:47  1119.43   42.87 109.93     

   SULECHÓW              658 M PL-030-12-  870  4 14:57:06  1079.13   40.91 162.19 43.52

 W³G./Konk5= 4057/ 812   719 - PL-030-13-11341  1 15:01:03  1066.81   40.34 177.22     

  W-K-S =  58-  6- 2     830 - PL-030-13-  908  1 15:07:18  1047.89   39.31            

                         944 M PL-2011- 489684  1 15:13:07  1030.87   38.26        40.70

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 05 z dn.24.05.2015     * pkt hodowcy    79.17

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 05    poz.  61   konk. 17  pkt.   475.59

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 ¯YREK T&A I___________  676 M PL0347-13-10955  1 14:59:20  1074.92   40.74 166.63     

 sek. 4  odl= 370130 m   784 M PL-030-11- 3286  1 15:05:36  1055.70   39.74 193.25 42.28

   SULECHÓW              790 M PL-030-10- 8112  1 15:05:59  1054.55   39.69 194.73 42.22

 W³G./Konk5= 4057/ 812 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  20-  3- 3     Lot nr 05 z dn.24.05.2015     * pkt hodowcy   120.17

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 05    poz.  71   konk. 11  pkt.   345.82

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 WIDE£KA MAREK_________   70 M PL-030-13-  395  1 14:21:46  1214.93   46.36  17.25 49.32

 sek. 4  odl= 372700 m   260 M PL-030-13-  357  4 14:36:30  1159.25   44.60  64.09 47.45

   SULECHÓW              425 M PL-030-12-  485  3 14:46:50  1123.15   43.07 104.76 45.82

 W³G./Konk5= 4057/ 812   534 M PL-030-12-  457  2 14:53:42  1100.38   42.06 131.62 44.74

  W-K-S =  22-  9- 9     581 M PL-030-12-  499  1 14:56:14  1092.21   41.62 143.21 44.28

                         600 M PL-030-13-11971  2 14:56:56  1089.98   41.45 147.89 44.09

                         648 M PL-030-09- 6821  1 14:59:18  1082.49   41.00 159.72 43.62

                         724 M PL-030-12-  454  2 15:04:38  1065.97   40.30 178.46 42.87

                         852 M PL-030-12-  467  2 15:12:04  1043.78   39.11        41.61

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 05 z dn.24.05.2015     * pkt hodowcy   379.57

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 05    poz.  42   konk. 29  pkt.   940.04

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 BEDNARZ TADEUSZ I_____  259 M PL-030-11-12139  4 14:37:14  1159.35   44.61  63.84 47.46

 sek. 4  odl= 373580 m   325 M PL-030-12- 6360  1 14:41:42  1143.50   44.00  80.11 46.80

   SULECHÓW              354 - PL-030-12- 6335  1 14:43:11  1138.33   43.73  87.26 46.52

 W³G./Konk5= 4057/ 812   362 M PL-030-12- 6317  1 14:43:46  1136.31   43.65  89.23 46.44

  W-K-S =  41- 13- 7     393 - PL-030-13-10077  1 14:45:28  1130.46   43.37  96.87 46.13

                         445 - PL-030-13-10073  1 14:48:42  1119.51   42.88 109.69 45.62

                         466 M PL-030-13-12832  2 14:50:24  1113.83   42.69 114.86 45.41

                         472 - PL-030-12- 6312  1 14:50:43  1112.78   42.63 116.34 45.36

                         523 M PL-030-11- 4782  1 14:53:58  1102.11   42.16 128.91 44.85

                         714 M PL-030-13-12819  2 15:05:06  1067.07   40.39 175.99 42.97

                         788 - PL-030-13-10076  1 15:09:11  1054.76   39.70 194.23 42.24

                         893 - PL-030-09- 4697  1 15:14:54  1038.01   38.73            

                         997 M PL-030-13-12805  4 15:22:16  1017.19   37.77        40.18

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 05 z dn.24.05.2015     * pkt hodowcy   295.27

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 05    poz.  48   konk. 22  pkt.   740.29

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 DURAJ CZES£AW I_______  204 - PL-030-13-  272  1 14:29:07  1175.23   45.12  50.28 48.00

 sek. 4  odl= 369160 m   449 M PL-030-12- 1205  2 14:45:09  1118.16   42.85 110.67 45.58

   SULECHÓW              550 - PL-030-14-  173  1 14:51:10  1098.15   41.91 135.57 44.59

 W³G./Konk5= 4057/ 812   560 M PL-030-14-  180  2 14:51:41  1096.46   41.82 138.03 44.49

  W-K-S =  65-  8- 4     711 M PL-030-13- 9427  1 15:00:51  1067.40   40.42 175.25 43.00

                         748 M PL-030-14- 3912  1 15:02:32  1062.23   40.08 184.37 42.63

                         778 - PL-030-12- 5378  1 15:04:11  1057.21   39.80 191.77 42.34

                        1010 - PL-030-14-  160  1 15:18:24  1015.85   37.65        40.05

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 05 z dn.24.05.2015     * pkt hodowcy   165.17

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 05    poz.  67   konk. 11  pkt.   401.87

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 STRZA£KA BOGDAN_______  174 M PL-030-13-11411  1 14:30:55  1179.68   45.40  42.89     

 sek. 4  odl= 372680 m   495 S PL-030-13-11453  2 14:51:31  1107.46   42.42 122.01 45.13

   SULECHÓW              806 M PL-030-12- 7116  1 15:09:31  1051.23   39.54 198.67     

 W³G./Konk5= 4057/ 812 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  20-  3- 3     Lot nr 05 z dn.24.05.2015     * pkt hodowcy   127.36

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 05    poz.  74   konk.  8  pkt.   281.95

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 WIECZOREK PIOTR_______  301 - PL-030-12- 7246  1 14:39:26  1148.80   44.22  74.19 47.04

 sek. 4  odl= 372710 m   451 - PL-030-13-11112  1 14:48:26  1117.79   42.83 111.17 45.56

   SULECHÓW              459 M PL-030-13-11967  1 14:48:57  1116.07   42.75 113.14 45.48

 W³G./Konk5= 4057/ 812   493 - PL-030-13-11102  1 14:51:26  1107.83   42.44 121.52 45.15

  W-K-S =  40- 11- 2     588 S PL-030-12- 7300  2 14:56:27  1091.55   41.56 144.93 44.21

                         693 - PL-030-14- 2339  2 15:02:40  1072.03   40.59 170.82     

                         725 - PL-030-12- 7289  2 15:04:44  1065.70   40.29 178.70 42.86

                         729 - PL-030-13-11101  1 15:04:50  1065.39   40.25 179.69 42.82

                         881 - PL-030-10- 9414  1 15:13:39  1039.20   38.84        41.32

                         885 - PL-030-13-11108  1 15:13:51  1038.62   38.81        41.28

                         887 - PL-030-13-11146  1 15:13:54  1038.48   38.79        41.26

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 05 z dn.24.05.2015     * pkt hodowcy    84.31

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 05    poz.  66   konk. 13  pkt.   419.39

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 KLEKOCIUK JAN_________  208 M PL-030-12-   14  2 14:29:29  1174.53   45.08  51.27 47.96

 sek. 4  odl= 369370 m   254 M PL-030-13-10417  2 14:33:08  1161.05   44.65  62.61 47.50

   SULECHÓW              331 - PL-030-13-10404  1 14:38:24  1142.15   43.94  81.59 46.75

 W³G./Konk5= 4057/ 812   587 - PL-030-12- 5633  1 14:53:23  1091.57   41.57 144.69 44.22

  W-K-S =  38- 11- 6     639 M PL-030-13-10442  2 14:55:52  1083.62   41.09 157.51 43.71

                         643 M PL-030-07-   14  1 14:56:03  1083.04   41.05 158.49 43.67

                         731 - PL-030-14- 2428  1 15:01:49  1065.03   40.23 180.18     

                         803 - PL-030-13-   44  1 15:06:07  1051.99   39.57 197.93 42.09

                         837 M PL-030-12-  984  1 15:07:59  1046.42   39.25        41.76

                         855 M PL-030-12- 5606  1 15:09:02  1043.32   39.08        41.58

                         986 - PL-030-13-10410  1 15:17:08  1019.98   37.87        40.29

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 05 z dn.24.05.2015     * pkt hodowcy   250.20

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 05    poz.  54   konk. 18  pkt.   632.46

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 KRÊCICHWOST A&P I_____  847 S PL-030-13-10031  1 15:08:47  1044.71   39.16        41.66

 sek. 4  odl= 369600 m   963 M PL-030-11- 4610  1 15:15:04  1026.48   38.08        40.51

   SULECHÓW              982 S PL-030-13-10026  1 15:16:48  1021.56   37.91        40.33

 W³G./Konk5= 4057/ 812  1005 S PL-030-13-11667  2 15:18:46  1016.04   37.69        40.10

  W-K-S =  23-  4- 4    ------------------------------------------------------

                         Lot nr 05 z dn.24.05.2015     * pkt hodowcy   152.84

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 05    poz.  79   konk.  5  pkt.   190.01

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 TYRLIK RYSZARD I______  144 M PL-030-14- 2941  2 14:27:46  1188.68   45.67  35.49 48.59

 sek. 4  odl= 371780 m   476 M PL-030-11- 5217  1 14:49:28  1111.56   42.60 117.33 45.32

   SULECHÓW              541 S PL-030-13-11833  1 14:52:59  1100.00   41.99 133.35 44.67

 W³G./Konk5= 4057/ 812   682 M PL-030-10- 8962  1 15:01:03  1074.35   40.69 168.10 43.28

  W-K-S =  25-  7- 7     701 S PL-030-09- 5609  1 15:02:35  1069.61   40.51 172.79 43.10

                         878 S PL-030-07- 7121  2 15:12:39  1039.51   38.87        41.35

                         882 S PL-030-14- 2969  3 15:12:55  1038.73   38.83        41.31

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 05 z dn.24.05.2015     * pkt hodowcy   289.16

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 05    poz.  46   konk. 24  pkt.   769.10

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 MOTYKA PIOTR__________  488 S PL-030-12- 6440  1 14:50:47  1109.64   42.49 120.29 45.20

 sek. 4  odl= 372600 m   752 M PL-030-14- 1255  1 15:06:08  1061.14   40.04 185.36 42.59

   SULECHÓW              753 - PL-030-14- 1572  1 15:06:09  1061.09   40.03 185.61 42.58

 W³G./Konk5= 4057/ 812   964 S PL-023-13- 5021  1 15:18:20  1025.50   38.07        40.50

  W-K-S =  36-  5- 3     985 - PL-030-14-10506  1 15:20:07  1020.50   37.88        40.30

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 05 z dn.24.05.2015     * pkt hodowcy   120.60

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 05    poz.  81   konk.  4  pkt.   141.49

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 FIGURA STANIS£AW        193 S PL-030-13-11052  3 14:28:03  1176.78   45.22  47.57 48.11

 sek. 4  odl= 368390 m   556 M PL-030-11- 2658  1 14:50:41  1097.43   41.86 137.05 44.53

   SULECHÓW              594 M PL-030-13-11095  1 14:52:44  1090.77   41.50 146.41 44.15

 W³G./Konk5= 4057/ 812   610 S PL-030112- 1172  2 14:53:24  1088.62   41.35 150.36 43.99

  W-K-S =  32-  7- 7     651 S PL-030-12- 1154  1 14:55:43  1081.22   40.97 160.46 43.59

                         656 M PL-023-10- 3547  1 14:56:16  1079.48   40.93 161.70 43.54

                         751 M PL-030-11- 2603  1 15:02:08  1061.24   40.05 185.11 42.60

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 05 z dn.24.05.2015     * pkt hodowcy   291.88

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 05    poz.  59   konk. 14  pkt.   493.33

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 ¯YREK ANDRZEJ           450 - PL-023-13- 1534  1 14:46:16  1118.01   42.84 110.92 45.57

 sek. 4  odl= 370360 m   633 - PL-030-13-11997  2 14:56:32  1084.40   41.14 156.03 43.77

   SULECHÓW              659 M PL-030-13-10572  1 14:58:14  1079.03   40.90 162.44 43.51

 W³G./Konk5= 4057/ 812   674 M PL-030-10- 9242  1 14:59:18  1075.69   40.76 166.13 43.36

  W-K-S =  43-  5- 2     934 - PL-030-14- 2648  1 15:13:35  1032.84   38.35        40.80

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 05 z dn.24.05.2015     * pkt hodowcy    81.66

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 05    poz.  78   konk.  6  pkt.   190.89

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 CZERNEK ANDRZEJ I JAN   380 M PL-030-11-11734  1 14:41:03  1132.92   43.49  93.67 46.26

 sek. 4  odl= 369390 m   397 M PL-030-12- 5832  1 14:41:58  1129.75   43.33  97.86 46.09

   SULECHÓW              501 M PL-030-12- 5850  4 14:48:45  1106.79   42.36 123.49 45.07

 W³G./Konk5= 4057/ 812   555 M PL-030-11-11741  2 14:51:35  1097.47   41.86 136.80 44.54

  W-K-S =  20-  7- 7     596 M PL-030-12- 5867  3 14:53:43  1090.56   41.48 146.91 44.13

                         654 M PL-030-12- 5835  2 14:56:58  1080.19   40.95 161.20 43.56

                         655 M PL-030-12- 5803  1 14:57:11  1079.51   40.94 161.45 43.55

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 05 z dn.24.05.2015     * pkt hodowcy   294.41

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 05    poz.  52   konk. 19  pkt.   643.42

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 ŒLIWA S£AWOMIR          145 M PL-082-14-11981  1 14:28:33  1188.65   45.67  35.74 48.58

 sek. 4  odl= 372700 m   286 M PL-030-13-11794  1 14:38:10  1153.28   44.36  70.50 47.19

   SULECHÓW              796 M PL-0161-12-7684  1 15:08:50  1053.32   39.63 196.20 42.16

 W³G./Konk5= 4057/ 812   804 - PL-030-14-11849  1 15:09:18  1051.93   39.56 198.18 42.08

  W-K-S =  31-  4- 3    ------------------------------------------------------

                         Lot nr 05 z dn.24.05.2015     * pkt hodowcy   129.66

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 05    poz.  82   konk.  3  pkt.   129.66

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -