- 1 -

 

 

 

 

                        LISTA KONKURSOWA 02/2015

 

 

                  POLSKIEGO ZWI¥ZKU HODOWCÓW GO£ÊBI POCZTOWYCH

                      Oddzia³u WÊGIERSKA GÓR. Sekcji nr 05

 

                 z lotu go³êbi starych, odbytego z miejscowoœci

 

                  BRZEG

 

       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

 

       Data odbytego lotu                               - 03.05.2015 rok

       Odleg³oœæ do punktu centralnego Sekcji           - 184710 [m]

       Godzina wypuszczenia go³êbi do lotu              - 7:00:00

       Pogoda w miejscu wypuszczenia go³êbi             - S£ONECZNIE

       Pogoda w miejscu przylotu go³êbi                 - S£ONECZNIE

       Punkty sta³e za konkurs                          -  29.00

       Iloœæ hodowców bior¹cych udzia³ w locie          - 22

       Iloœæ go³êbi wypuszczonych do lotu               - 1344

       Iloœæ konkursów (baza 1:4)                       - 336

       Godzina przylotu pierwszego go³êbia w konkursie  - 1- 9:20:20

       Prêdkoœæ pierwszego go³êbia w konkursie          - 1306.32 [m/min.]

       Godzina przylotu ostatniego go³êbia w konkursie  - 1- 9:33:58

       Prêdkoœæ ostatniego go³êbia w konkursie          - 1189.54 [m/min.]

       Œredni czas trwania konkursu                     - 0h.13m.52s.

 

 

 

 

         SEKRETARZ                                           PREZES

                                            - 2 -

ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿

³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¥CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PRÊDK.³PUNKTY ³ODLEG£.³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´

    1 STAÑCO ANDRZEJ I        86-42-10 S PL-030-14-10585 1  1- 9:20:20 1306.32   29.00  183320

    2 STAÑCO ANDRZEJ I        < 2>   3 - PL-030-13- 5677 0  1- 9:20:32 1304.46   28.98       

    3 STAÑCO ANDRZEJ I        < 3>   4 - PL-034-13- 1920 1  1- 9:21:49 1292.66   28.97       

    4 STAÑCO ANDRZEJ I        < 4>   8 - PL-034-13- 1914 1  1- 9:21:52 1292.20   28.95       

    5 WOREK WOJCIECH I        74-31-10 S PL-030-13- 7044 0  1- 9:21:46 1289.51   28.93  182810

    6 SANETRA-PASTERNAK I     42-30-10 S PL-030-13- 1128 0  1- 9:23:23 1284.39   28.91  184160

    7 £AJCZAK GRZEGORZ I      63-29-10 - PL-030-13- 5565 1  1- 9:23:17 1283.19   28.90  183860

    8 STAÑCO ANDRZEJ I        < 5>   9 - PL-034-13- 1954 0  1- 9:22:52 1283.15   28.88       

    9 STAÑCO ANDRZEJ I        < 6>  10 - PL-030-13- 5695 0  1- 9:22:55 1282.71   28.86       

   10 STAÑCO ANDRZEJ I        < 7>  11 S PL-0235-13-  85 1  1- 9:22:59 1282.11   28.84       

   11 STAÑCO ANDRZEJ I        < 8>  13 S PL-030-14-10511 1  1- 9:23:04 1281.36   28.83       

   12 SANETRA-PASTERNAK I     < 2>  14 S PL-030-13- 1118 0  1- 9:23:44 1281.26   28.81       

   13 STAÑCO ANDRZEJ I        < 9>  19 S PL-030-12- 4017 1  1- 9:23:06 1281.06   28.79       

   14 SANETRA-PASTERNAK I     < 3>  24 - PL-030-14-10853 0  1- 9:23:47 1280.82   28.77       

   15 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  84-50-10 - PL-030-13- 6915 0  1- 9:25:32 1279.78   28.76  186250

   16 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  < 2>  33 - PL-030-14- 8982 1  1- 9:25:38 1278.90   28.74       

   17 ŒLEZIAK FRANCISZEK____  71-28- 9 - PL-030-14- 9486 1  1- 9:23:09 1277.40   28.72  182860

   18 SOBEL CZES£AW II        30- 7- 6 S PL-030-14-  321 1  1- 9:23:24 1277.06   28.71  183130

   19 STAÑCO ANDRZEJ I        <10>  26 - PL-030-13- 5669 1  1- 9:23:37 1276.45   28.69       

   20 WOREK WOJCIECH I        < 2>  21 S PL-0142-13-3923 1  1- 9:23:21 1275.27   28.67       

   21 WOREK WOJCIECH I        < 3>  22 - PL-030-14- 9812 1  1- 9:23:28 1274.23   28.65       

   22 WOREK WOJCIECH I        < 4>  23 S PL-030-14- 9829 0  1- 9:23:29 1274.09   28.64       

   23 WOREK WOJCIECH I        < 5>  43 S PL-030-14- 9848 1  1- 9:23:33 1273.49   28.62       

   24 SANETRA-PASTERNAK I     < 4>  25 S PL-030-14-10863 1  1- 9:24:40 1273.00   28.60       

   25 SANETRA-PASTERNAK I     < 5>  29 - PL-030-14-10847 0  1- 9:25:00 1270.07   28.58       

   26 STAÑCO ANDRZEJ I        <11>  32 - PL-030-14-10590 0  1- 9:24:24 1269.53   28.57       

   27 £AJCZAK GRZEGORZ I      < 2>  38 S PL-030-14- 9583 0  1- 9:24:50 1269.46   28.55       

   28 SOBEL CZES£AW I         64-29-10 S PL-030-14-  380 1  1- 9:24:31 1267.19   28.53  183130

   29 SANETRA-PASTERNAK I     < 6>  30 S PL-030-14- 7744 0  1- 9:25:20 1267.16   28.52       

   30 SANETRA-PASTERNAK I     < 7>  31 - PL-030-14-10801 0  1- 9:25:23 1266.72   28.50       

   31 SANETRA-PASTERNAK I     < 8>  45 - PL-030-14-10814 1  1- 9:25:25 1266.43   28.48       

   32 STAÑCO ANDRZEJ I        <12>  39 - PL-030-13- 5622 0  1- 9:25:04 1263.70   28.46       

   33 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  < 3>  34 - PL-030-14- 8981 0  1- 9:27:29 1262.85   28.45       

   34 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  < 4>  54 S PL-030-14-11432 0  1- 9:27:32 1262.43   28.43       

   35 WOJTAS STANIS£AW I____  67-16-10 S PL-030-13- 6167 0  1- 9:28:26 1261.37   28.41  187230

   36 WOJTAS STANIS£AW I____  < 2>  78 S PL-030-13- 6193 0  1- 9:28:28 1261.09   28.39       

   37 SO£TYSEK KRZYSZTOF I__  73-29-10 S PL-030-14- 9955 1  1- 9:25:15 1260.93   28.38  183150

   38 £AJCZAK GRZEGORZ I      < 3>  50 S PL-030-13- 5522 0  1- 9:25:51 1260.61   28.36       

   39 STAÑCO ANDRZEJ I        <13>  41 - PL-030-14-10589 0  1- 9:25:29 1260.08   28.34       

   40 SO£TYSIK TADEUSZ______  57- 7- 3 - PL-030-13- 6336 1  1- 9:29:22 1259.59   28.32  188140

   41 STAÑCO ANDRZEJ I        <14>  42 - PL-034-13- 1953 1  1- 9:25:34 1259.35   28.31       

   42 STAÑCO ANDRZEJ I        <15>  49 - PL-030-13- 5676 1  1- 9:25:43 1258.06   28.29       

   43 WOREK WOJCIECH I        < 6>  44 S PL-030-013-1462 0  1- 9:25:19 1258.01   28.27       

   44 WOREK WOJCIECH I        < 7>  61 - PL-030-14- 9853 1  1- 9:25:21 1257.72   28.26       

   45 SANETRA-PASTERNAK I     < 9>  46 S PL-030-14-10862 0  1- 9:26:34 1256.49   28.24       

   46 SANETRA-PASTERNAK I     <10>  59 - PL-030-13- 1129 1  1- 9:26:35 1256.35   28.22       

   47 SOBEL CZES£AW I         < 2>  48 S PL-030-14-11454 0  1- 9:25:47 1256.18   28.20       

   48 SOBEL CZES£AW I         < 3>  52 S PL-030-13- 4303 0  1- 9:25:48 1256.04   28.19       

   49 STAÑCO ANDRZEJ I        <16>  51 - PL-030-14-10598 1  1- 9:25:59 1255.76   28.17       

   50 £AJCZAK GRZEGORZ I      < 4>  60 S PL-030-14- 9563 1  1- 9:26:33 1254.59   28.15       

   51 STAÑCO ANDRZEJ I        <17>  56 - PL-030-13- 5648 1  1- 9:26:08 1254.47   28.13       

   52 SOBEL CZES£AW I         < 4>  63 S PL-030-14-  305 0  1- 9:26:01 1254.17   28.12       

   53 DZIEDZIC-WOJTAS         46- 7- 7 S PL-030-13- 6202 0  1- 9:27:37 1253.86   28.10  185090

   54 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  < 5>  55 - PL-030-13- 6985 1  1- 9:28:36 1253.37   28.08       

   54 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  < 6>  57 - PL-030-12- 3945 0  1- 9:28:36 1253.37   28.08       

   56 STAÑCO ANDRZEJ I        <18>  72 - PL-030-14-10561 1  1- 9:26:16 1253.33   28.05       

   57 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  < 7>  58 S PL-030-13- 6920 0  1- 9:28:37 1253.22   28.03       

   58 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  < 8>  73 - PL-030-13- 6984 1  1- 9:28:38 1253.08   28.01       

   59 SANETRA-PASTERNAK I     <11>  67 - PL-027-13- 7800 1  1- 9:27:01 1252.65   28.00       

   60 £AJCZAK GRZEGORZ I      < 5>  64 S PL-030-13- 5527 1  1- 9:26:48 1252.45   27.98       

   61 WOREK WOJCIECH I        < 8>  86 - PL-030-12- 4941 0  1- 9:26:06 1251.27   27.96       

   62 SOBEL CZES£AW II        < 2>  85 S PL-030-14-  356 1  1- 9:26:24 1250.89   27.94       

   63 SOBEL CZES£AW I         < 5>  77 - PL-030-14-  301 0  1- 9:26:27 1250.46   27.93       

   64 £AJCZAK GRZEGORZ I      < 6>  65 S PL-030-14- 9577 0  1- 9:27:03 1250.32   27.91       

   65 £AJCZAK GRZEGORZ I      < 7>  66 S PL-030-14- 9522 1  1- 9:27:06 1249.90   27.89       

   66 £AJCZAK GRZEGORZ I      < 8>  71 - DV-02767-13-291 0  1- 9:27:09 1249.47   27.87       

   67 SANETRA-PASTERNAK I     <12>  68 - PL-030-14-10819 0  1- 9:27:26 1249.11   27.86       

   68 SANETRA-PASTERNAK I     <13>  76 S PL-030-13- 1114 0  1- 9:27:28 1248.82   27.84       

   69 DZIEDZIC-WOJTAS         < 2> 103 S PL-0139-13-2327 1  1- 9:28:21 1247.66   27.82       

   70 HANKUS MARIUSZ________  44- 4- 1 - PL-023-13- 1135 1  1- 9:30:21 1246.43   27.81  187400

   71 £AJCZAK GRZEGORZ I      < 9> 105 S PL-030-14- 9585 0  1- 9:27:34 1245.95   27.79       

   72 STAÑCO ANDRZEJ I        <19>  75 - PL-030-14-10574 0  1- 9:27:16 1244.82   27.77       

   73 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  < 9>  74 S PL-030-12- 3941 0  1- 9:29:42 1244.16   27.75       

   74 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <10>  79 S PL-030-12-11746 1  1- 9:29:43 1244.02   27.74       

   75 STAÑCO ANDRZEJ I        <20>  96 - PL-030-14-10547 0  1- 9:27:29 1242.99   27.72       

   76 SANETRA-PASTERNAK I     <14>  94 - PL-030-14-10811 1  1- 9:28:10 1242.92   27.70       

   77 SOBEL CZES£AW I         < 6>  87 - PL-030-12- 3079 0  1- 9:27:25 1242.26   27.68       

   78 WOJTAS STANIS£AW I____  < 3> 128 S PL-030-13- 4797 0  1- 9:30:46 1241.85   27.67       

   79 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <11>  80 - PL-030-13- 6934 1  1- 9:30:00 1241.67   27.65       

   80 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <12>  81 - PL-023-12- 7079 0  1- 9:30:01 1241.53   27.63       

   81 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <13>  99 S PL-030-14-11494 0  1- 9:30:02 1241.39   27.61       

   82 ŒLEZIAK FRANCISZEK____  < 2>  84 S PL-030-10-12932 1  1- 9:27:19 1241.27   27.60       

   83 WOREK ANTONI ALEKSANDE  79- 6- 4 S PL-030-12- 3315 1  1- 9:27:15 1241.09   27.58  182750

   84 ŒLEZIAK FRANCISZEK____  < 3>  93 - PL-030-14- 9492 1  1- 9:27:23 1240.71   27.56       

   85 SOBEL CZES£AW II        < 3>  98 - PL-030-14-  314 1  1- 9:27:41 1240.02   27.55       

   86 WOREK WOJCIECH I        < 9>  88 S PL-030-12- 4697 0  1- 9:27:26 1239.95   27.53       

   87 SOBEL CZES£AW I         < 7>  89 S PL-030-14-11425 1  1- 9:27:42 1239.88   27.51       

   88 WOREK WOJCIECH I        <10>  90 S PL-030-14- 9815 0  1- 9:27:27 1239.81   27.49       

   89 SOBEL CZES£AW I         < 8>  97 - PL-030-14-  361 0  1- 9:27:43 1239.74   27.48       

   90 WOREK WOJCIECH I        <11>  91 - PL-030-14- 9801 1  1- 9:27:30 1239.39   27.46       

   91 WOREK WOJCIECH I        <12>  92 - PL-030-14- 9832 1  1- 9:27:31 1239.25   27.44       

   92 WOREK WOJCIECH I        <13> 125 - PL-030-13- 7032 1  1- 9:27:32 1239.11   27.42       

   93 ŒLEZIAK FRANCISZEK____  < 4> 112 S PL-030-14- 9483 1  1- 9:27:35 1239.03   27.41       

   94 SANETRA-PASTERNAK I     <15>  95 S PL-030-13- 1132 0  1- 9:28:44 1238.19   27.39       

   95 SANETRA-PASTERNAK I     <16> 122 - PL-030-14-10892 1  1- 9:28:47 1237.77   27.37       

   96 STAÑCO ANDRZEJ I        <21> 131 S PL-030-14-10537 1  1- 9:28:09 1237.39   27.36       

   97 SOBEL CZES£AW I         < 9> 101 S PL-030-13-  631 1  1- 9:28:09 1236.11   27.34       

   98 SOBEL CZES£AW II        < 4> 186 S PL-030-14- 9996 1  1- 9:28:10 1235.97   27.32       

   99 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <14> 114 - PL-030-13- 4149 1  1- 9:30:42 1235.90   27.30       

                                            - 3 -

ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿

³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¥CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PRÊDK.³PUNKTY ³ODLEG£.³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´

  100 SO£TYSEK KRZYSZTOF I__  < 2> 102 S PL-030-13- 6006 0  1- 9:28:12 1235.83   27.29       

  101 SOBEL CZES£AW I         <10> 104 - PL-030-13-  609 0  1- 9:28:14 1235.42   27.27       

  102 SO£TYSEK KRZYSZTOF I__  < 3> 111 - PL-030-14- 9921 1  1- 9:28:16 1235.27   27.25       

  103 DZIEDZIC-WOJTAS         < 3> 177 S PL-030-14-11536 1  1- 9:29:54 1234.76   27.23       

  104 SOBEL CZES£AW I         <11> 106 S PL-030-13-  623 0  1- 9:28:19 1234.72   27.22       

  105 £AJCZAK GRZEGORZ I      <10> 119 - PL-030-13- 5541 1  1- 9:28:55 1234.65   27.20       

  106 SOBEL CZES£AW I         <12> 107 S PL-030-13-  641 1  1- 9:28:21 1234.45   27.18        

  107 SOBEL CZES£AW I         <13> 108 - PL-030-14-  306 0  1- 9:28:23 1234.17   27.16       

  108 SOBEL CZES£AW I         <14> 109 - PL-030-14-  359 0  1- 9:28:26 1233.75   27.15       

  109 SOBEL CZES£AW I         <15> 153 S PL-030-14-11406 1  1- 9:28:30 1233.20   27.13       

  110 HANKUS MARIUSZ________  < 2> 212 S PL-030-14-10808 0  1- 9:31:58 1233.17   27.11       

  111 SO£TYSEK KRZYSZTOF I__  < 4> 121 - PL-030-13- 6012 0  1- 9:28:33 1232.92   27.10       

  112 ŒLEZIAK FRANCISZEK____  < 5> 126 S PL-030-12- 4089 1  1- 9:28:22 1232.49   27.08       

  113 SO£TYSIK TADEUSZ______  < 2> 184 S PL-030-13- 6337 0  1- 9:32:50 1231.01   27.06       

  114 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <15> 115 - PL-030-14- 4958 1  1- 9:31:18 1231.00   27.04        

  115 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <16> 116 S PL-030-14-11436 0  1- 9:31:19 1230.86   27.03       

  116 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <17> 117 - PL-030-13- 4148 0  1- 9:31:20 1230.73   27.01       

  117 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <18> 118 S PL-030-13- 6954 1  1- 9:31:21 1230.59   26.99       

  118 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <19> 137 S PL-030-12- 3966 1  1- 9:31:22 1230.46   26.97       

  119 £AJCZAK GRZEGORZ I      <11> 120 S PL-030-13- 5529 0  1- 9:29:27 1230.24   26.96       

  120 £AJCZAK GRZEGORZ I      <12> 123 - PL-030-14- 9529 0  1- 9:29:28 1230.11   26.94       

  121 SO£TYSEK KRZYSZTOF I__  < 5> 152 - PL-030-13- 4826 0  1- 9:28:57 1229.61   26.92       

  122 SANETRA-PASTERNAK I     <17> 154 - PL-030-14-10850 1  1- 9:29:49 1229.24   26.91        

  123 £AJCZAK GRZEGORZ I      <13> 124 - PL-030-13- 5537 0  1- 9:29:37 1228.87   26.89       

  124 £AJCZAK GRZEGORZ I      <14> 127 S PL-030-14- 9527 1  1- 9:29:40 1228.46   26.87       

  125 WOREK WOJCIECH I        <14> 130 - PL-030-11- 5942 0  1- 9:28:51 1228.15   26.85       

  126 ŒLEZIAK FRANCISZEK____  < 6> 145 S PL-030-10-11974 1  1- 9:28:54 1228.07   26.84       

  127 £AJCZAK GRZEGORZ I      <15> 138 S PL-030-14-11460 1  1- 9:29:43 1228.05   26.82       

  128 WOJTAS STANIS£AW I____  < 4> 129 S PL-030-13- 6194 0  1- 9:32:31 1227.60   26.80       

  129 WOJTAS STANIS£AW I____  < 5> 142 S PL-030-13- 6164 0  1- 9:32:33 1227.34   26.78       

  130 WOREK WOJCIECH I        <15> 133 - PL-030-14- 9811 1  1- 9:28:57 1227.32   26.77        

  130 STAÑCO ANDRZEJ I        <22> 132 - PL0459-12-10019 1  1- 9:29:22 1227.32   26.77       

  132 STAÑCO ANDRZEJ I        <23> 140 - PL-030-13- 5619 1  1- 9:29:23 1227.18   26.73       

  133 WOREK WOJCIECH I        <16> 134 S PL-030-12- 3602 0  1- 9:29:00 1226.91   26.71       

  133 WOREK WOJCIECH I        <17> 136 - PL-030-09-10824 1  1- 9:29:00 1226.91   26.71       

  135 ŒLEZIAK TOMASZ________  52- 5- 3 - PL-030-12- 3233 0  1- 9:32:20 1225.80   26.68  186730

  136 WOREK WOJCIECH I        <18> 169 - PL-030-13- 7007 1  1- 9:29:11 1225.41   26.66       

  137 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <20> 139 - PL-030-11- 1147 0  1- 9:32:01 1225.19   26.65       

  137 £AJCZAK GRZEGORZ I      <16> 167 - RO-13-    51972 0  1- 9:30:04 1225.19   26.65        

  139 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <21> 141 - PL-023-10-11676 0  1- 9:32:02 1225.06   26.61       

  140 STAÑCO ANDRZEJ I        <24> 159 - PL-030-14-10509 1  1- 9:29:39 1224.99   26.59       

  141 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <22> 143 - PL-030-14-11490 1  1- 9:32:04 1224.79   26.58       

  142 WOJTAS STANIS£AW I____  < 6> 146 S PL-030-13- 6168 0  1- 9:32:53 1224.66   26.56       

  142 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <23> 144 - PL-030-13- 6995 0  1- 9:32:05 1224.66   26.56       

  144 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <24> 147 S PL-030-12- 3936 1  1- 9:32:09 1224.12   26.52       

  145 ŒLEZIAK FRANCISZEK____  < 7> 148 - PL-030-12- 4082 1  1- 9:29:23 1224.10   26.51       

  146 WOJTAS STANIS£AW I____  < 7> 195 - PL-030-13- 6186 1  1- 9:32:58 1223.99   26.49        

  147 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <25> 149 - PL-030-14-11486 1  1- 9:32:11 1223.85   26.47       

  148 ŒLEZIAK FRANCISZEK____  < 8> 163 - PL-030-13- 6104 1  1- 9:29:25 1223.83   26.45       

  149 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <26> 150 - PL-030-14-11437 0  1- 9:32:13 1223.59   26.44       

  150 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <27> 151 S PL-030-13- 6928 1  1- 9:32:19 1222.78   26.42       

  151 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <28> 160 - PL-030-10-11464 0  1- 9:32:24 1222.11   26.40       

  152 SO£TYSEK KRZYSZTOF I__  < 6> 197 S PL-030-13- 6080 0  1- 9:29:52 1222.09   26.39       

  153 SOBEL CZES£AW I         <16> 182 S PL-030-13- 4383 0  1- 9:29:54 1221.68   26.37       

  154 SANETRA-PASTERNAK I     <18> 156 S PL-030-13- 1162 1  1- 9:30:47 1221.36   26.35        

  155 SKRZYPEK SEBASTIAN      79- 6- 2 - PL-030-14-11038 0  1- 9:29:59 1221.14   26.33  183150

  156 SANETRA-PASTERNAK I     <19> 157 S PL-030-13- 6524 0  1- 9:30:50 1220.95   26.32       

  156 SANETRA-PASTERNAK I     <20> 158 S PL-0264-13-  92 0  1- 9:30:50 1220.95   26.32       

  158 SANETRA-PASTERNAK I     <21> 172 S PL-030-13- 1154 0  1- 9:30:51 1220.82   26.28       

  159 STAÑCO ANDRZEJ I        <25> 165 S PL-030-12- 4002 0  1- 9:30:14 1220.24   26.26       

  160 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <29> 161 - PL-023-12- 9317 1  1- 9:32:43 1219.58   26.25       

  161 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <30> 174 - PL-030-13- 6932 1  1- 9:32:44 1219.45   26.23       

  162 RYSZKA JAN   _________  94- 2- 1 S PL-030-12- 2609 1  1- 9:32:44 1219.25   26.21  186220

  163 ŒLEZIAK FRANCISZEK____  < 9> 164 - PL-030-14- 9498 1  1- 9:30:00 1219.07   26.20       

  164 ŒLEZIAK FRANCISZEK____  <10> 208 - PL-030-10-11977 1  1- 9:30:01 1218.93   26.18       

  165 STAÑCO ANDRZEJ I        <26> 196 - PL-030-14-10543 0  1- 9:30:24 1218.88   26.16       

  166 WOREK ANTONI ALEKSANDE  < 2> 191 - PL-030-14- 9608 1  1- 9:29:57 1218.74   26.14       

  167 £AJCZAK GRZEGORZ I      <17> 168 - PL-030-14- 9521 0  1- 9:30:52 1218.69   26.13       

  168 £AJCZAK GRZEGORZ I      <18> 170 - PL-030-14- 9540 0  1- 9:30:54 1218.42   26.11       

  169 WOREK WOJCIECH I        <19> 194 - PL-030-14- 9859 0  1- 9:30:03 1218.33   26.09       

  170 £AJCZAK GRZEGORZ I      <19> 171 S PL-030-13- 5551 1  1- 9:30:56 1218.15   26.07        

  170 £AJCZAK GRZEGORZ I      <20> 173 - PL-030-14- 9515 1  1- 9:30:56 1218.15   26.07       

  172 SANETRA-PASTERNAK I     <22> 176 S PL-030-13- 1124 0  1- 9:31:11 1218.12   26.04       

  173 £AJCZAK GRZEGORZ I      <21> 185 S PL-030-14- 9569 1  1- 9:30:58 1217.89   26.02       

  174 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <31> 175 S PL-030-12- 3952 0  1- 9:32:57 1217.72   26.00       

  174 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <32> 178 - PL-023-12- 9314 0  1- 9:32:57 1217.72   26.00       

  176 SANETRA-PASTERNAK I     <23> 180 S PL-030-13- 6509 1  1- 9:31:15 1217.59   25.97       

  177 DZIEDZIC-WOJTAS         < 4> 188 S PL-030-13- 6213 0  1- 9:32:01 1217.56   25.95       

  178 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <33> 179 S PL-030-13- 6968 0  1- 9:33:00 1217.32   25.94        

  178 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <34> 181 S PL-030-14- 8985 0  1- 9:33:00 1217.32   25.94       

  178 SANETRA-PASTERNAK I     <24> 190 - PL-030-14-10827 1  1- 9:31:17 1217.32   25.94       

  181 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <35> 193 - PL-030-14-11466 0  1- 9:33:03 1216.92   25.88       

  182 SOBEL CZES£AW I         <17> 183 S PL-030-13-  644 0  1- 9:30:30 1216.81   25.87       

  183 SOBEL CZES£AW I         <18> 187 - PL-030-13-  619 0  1- 9:30:31 1216.68   25.85       

  184 SO£TYSIK TADEUSZ______  < 3> 223 - PL-030-14-10015 1  1- 9:34:41 1216.29   25.83       

  185 £AJCZAK GRZEGORZ I      <22> 231 S PL-030-14-11455 0  1- 9:31:10 1216.27   25.81       

  185 SOBEL CZES£AW II        < 5> 211 S PL-030-14-  364 1  1- 9:30:34 1216.27   25.81        

  187 SOBEL CZES£AW I         <19> 198 S PL-030-12- 3084 1  1- 9:30:36 1216.00   25.78       

  188 DZIEDZIC-WOJTAS         < 5> 244 S PL-030-12- 2843 1  1- 9:32:13 1215.96   25.76       

  189 SKRZYPEK SEBASTIAN      < 2> 269 - PL-030-14-11062 0  1- 9:30:52 1213.99   25.75       

  190 SANETRA-PASTERNAK I     <25> 255 S PL-030-13- 6526 1  1- 9:31:45 1213.58   25.73       

  191 WOREK ANTONI ALEKSANDE  < 3> 270 S PL-030-12- 3359 1  1- 9:30:37 1213.35   25.71       

  192 MAREKWICA ANDRZEJ       30- 5- 5 S PL-030-14-   26 1  1- 9:30:08 1213.32   25.69  182160

  193 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <36> 213 - PL-030-13- 6938 0  1- 9:33:31 1213.22   25.68       

  194 WOREK WOJCIECH I        <20> 200 - PL-030-13- 7016 1  1- 9:30:43 1212.94   25.66        

  195 WOJTAS STANIS£AW I____  < 8> 206 - PL-030-10-12422 0  1- 9:34:23 1212.76   25.64       

  196 STAÑCO ANDRZEJ I        <27> 199 S PL-030-14-10587 1  1- 9:31:15 1212.03   25.62       

  197 SO£TYSEK KRZYSZTOF I__  < 7> 204 - PL-0116-14-1657 1  1- 9:31:09 1211.71   25.61       

  198 SOBEL CZES£AW I         <20> 216 - PL-030-13-  796 0  1- 9:31:09 1211.58   25.59       

                                            - 4 -

ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿

³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¥CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PRÊDK.³PUNKTY ³ODLEG£.³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´

  199 STAÑCO ANDRZEJ I        <28> 201 - PL0459-12-10012 1  1- 9:31:19 1211.50   25.57       

  200 WOREK WOJCIECH I        <21> 222 S PL-030-14- 9842 0  1- 9:30:55 1211.33   25.55       

  201 STAÑCO ANDRZEJ I        <29> 202 - PL-030-14-10503 0  1- 9:31:21 1211.23   25.54       

  202 STAÑCO ANDRZEJ I        <30> 203 S PL-030-14-10580 1  1- 9:31:23 1210.97   25.52       

  203 STAÑCO ANDRZEJ I        <31> 209 - PL-030-14-10597 1  1- 9:31:26 1210.57   25.50       

  204 SO£TYSEK KRZYSZTOF I__  < 8> 227 - PL-030-14- 9952 0  1- 9:31:18 1210.51   25.49       

  205 MAREKWICA ANDRZEJ       < 2> 207 S PL-030-14-  734 1  1- 9:30:33 1209.96   25.47       

  206 WOJTAS STANIS£AW I____  < 9> 266 - PL-030-13- 7282 0  1- 9:34:50 1209.24   25.45       

  207 MAREKWICA ANDRZEJ       < 3> 214 S PL-030-14-  719 1  1- 9:30:40 1209.03   25.43       

  208 ŒLEZIAK FRANCISZEK____  <11> 210 S PL-030-08- 7382 1  1- 9:31:15 1208.99   25.42       

  209 STAÑCO ANDRZEJ I        <32> 217 S PL-0233-13-4879 1  1- 9:31:38 1208.97   25.40       

  210 ŒLEZIAK FRANCISZEK____  <12> 215 S PL-030-12- 4052 1  1- 9:31:18 1208.59   25.38       

  211 SOBEL CZES£AW II        < 6> 318 S PL-030-14-  352 1  1- 9:31:32 1208.51   25.36       

  211 HANKUS MARIUSZ________  < 3> 220 - PL-030-14-10127 0  1- 9:35:04 1208.51   25.36       

  213 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <37> 236 S PL-030-12-12899 1  1- 9:34:07 1208.50   25.33       

  214 MAREKWICA ANDRZEJ       < 4> 282 S PL-030-14-  706 1  1- 9:30:44 1208.49   25.31       

  215 ŒLEZIAK FRANCISZEK____  <13> 218 - PL-030-14- 9442 1  1- 9:31:19 1208.46   25.29       

  216 SOBEL CZES£AW I         <21> 230 S PL-030-14-  374 0  1- 9:31:33 1208.38   25.28       

  217 STAÑCO ANDRZEJ I        <33> 221 - PL-030-14-10517 1  1- 9:31:43 1208.31   25.26       

  218 ŒLEZIAK FRANCISZEK____  <14> 219 - PL-030-14- 9499 1  1- 9:31:21 1208.19   25.24       

  219 ŒLEZIAK FRANCISZEK____  <15> 225 - PL-030-14- 9474 0  1- 9:31:22 1208.06   25.23       

  220 HANKUS MARIUSZ________  < 4>---- - PL-030-13- 7238 1  1- 9:35:11 1207.60   25.21       

  221 STAÑCO ANDRZEJ I        <34> 226 - PL-030-13- 5697 1  1- 9:31:50 1207.38   25.19       

  222 WOREK WOJCIECH I        <22> 224 - PL-030-11- 1678 0  1- 9:31:27 1207.07   25.17       

  223 SO£TYSIK TADEUSZ______  < 4> 229 - PL-030-14-10018 0  1- 9:35:53 1206.93   25.16       

  224 WOREK WOJCIECH I        <23> 233 - PL-030-14- 9840 0  1- 9:31:29 1206.80   25.14       

  225 ŒLEZIAK FRANCISZEK____  <16> 256 - PL-030-13- 6111 1  1- 9:31:36 1206.20   25.12       

  226 STAÑCO ANDRZEJ I        <35> 246 - PL-034-13- 1948 0  1- 9:31:59 1206.19   25.10       

  227 SO£TYSEK KRZYSZTOF I__  < 9> 228 - PL-030-14-10000 1  1- 9:31:51 1206.12   25.09       

  228 SO£TYSEK KRZYSZTOF I__  <10> 249 - PL-030-14- 9905 0  1- 9:31:52 1205.99   25.07       

  229 SO£TYSIK TADEUSZ______  < 5> 274 S PL-030-13- 6353 1  1- 9:36:02 1205.77   25.05       

  230 SOBEL CZES£AW I         <22> 252 - PL-030-14- 9885 1  1- 9:31:54 1205.60   25.04       

  231 £AJCZAK GRZEGORZ I      <23> 238 S PL-030-14- 9584 1  1- 9:32:32 1205.38   25.02       

  232 ŒLEZIAK TOMASZ________  < 2> 234 - PL-030-12- 1944 0  1- 9:34:57 1205.10   25.00       

  233 WOREK WOJCIECH I        <24> 237 S PL-030-12- 3610 1  1- 9:31:44 1204.81   24.98       

  234 ŒLEZIAK TOMASZ________  < 3> 235 S PL-030-14-11116 1  1- 9:35:00 1204.71   24.97       

  234 ŒLEZIAK TOMASZ________  < 4> 247 S PL-030-14-11121 1  1- 9:35:00 1204.71   24.97       

  236 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <38> 245 S PL-030-12- 3905 1  1- 9:34:37 1204.59   24.93       

  237 WOREK WOJCIECH I        <25> 239 - PL-030-14- 9852 0  1- 9:31:46 1204.55   24.91       

  238 £AJCZAK GRZEGORZ I      <24> 242 - PL-030-14- 9556 0  1- 9:32:40 1204.32   24.90       

  239 WOREK WOJCIECH I        <26> 240 - PL-030-12- 3636 0  1- 9:31:48 1204.28   24.88       

  240 WOREK WOJCIECH I        <27> 241 - PL-030-14- 9854 1  1- 9:31:50 1204.02   24.86       

  241 WOREK WOJCIECH I        <28> 260 S PL-030-12- 3625 1  1- 9:31:52 1203.75   24.84       

  242 £AJCZAK GRZEGORZ I      <25> 243 - PL-030-14- 9543 0  1- 9:32:45 1203.67   24.83       

  242 £AJCZAK GRZEGORZ I      <26> 267 - PL-030-14- 9587 1  1- 9:32:45 1203.67   24.83       

  244 DZIEDZIC-WOJTAS         < 6> 248 S PL-030-13- 6215 0  1- 9:33:47 1203.58   24.79       

  245 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <39> 250 - PL-030-14-11479 0  1- 9:34:45 1203.55   24.78       

  245 STAÑCO ANDRZEJ I        <36> 272 - PL-030-14-10557 1  1- 9:32:19 1203.55   24.78       

  247 ŒLEZIAK TOMASZ________  < 5>---- S PL-030-13- 6572 1  1- 9:35:10 1203.42   24.74       

  248 DZIEDZIC-WOJTAS         < 7>---- S PL-030-13- 6250 1  1- 9:33:49 1203.32   24.72       

  249 SO£TYSEK KRZYSZTOF I__  <11> 253 S PL-030-13- 6062 1  1- 9:32:13 1203.22   24.71       

  250 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <40> 251 - PL-030-14- 8979 1  1- 9:34:48 1203.17   24.69       

  250 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <41> 279 - PL-030-14-11434 0  1- 9:34:48 1203.17   24.69       

  252 SOBEL CZES£AW I         <23> 254 - PL-030-13-  643 1  1- 9:32:14 1202.96   24.65       

  252 SO£TYSEK KRZYSZTOF I__  <12> 258 S PL-030-14- 9978 1  1- 9:32:15 1202.96   24.65       

  254 SOBEL CZES£AW I         <24> 257 - PL-030-14-  329 0  1- 9:32:16 1202.69   24.62       

  255 SANETRA-PASTERNAK I     <26> 263 - PL-030-14-10855 1  1- 9:33:10 1202.35   24.60       

  256 ŒLEZIAK FRANCISZEK____  <17> 259 - PL-030-14- 9475 0  1- 9:32:06 1202.24   24.59       

  257 SOBEL CZES£AW I         <25> 264 S PL-030-10-12821 0  1- 9:32:20 1202.17   24.57       

  257 SO£TYSEK KRZYSZTOF I__  <13> 262 - PL-030-14- 9980 1  1- 9:32:21 1202.17   24.57       

  259 ŒLEZIAK FRANCISZEK____  <18> 271 - PL-030-12- 4095 1  1- 9:32:07 1202.10   24.53       

  260 WOREK WOJCIECH I        <29> 261 - PL-030-14- 9828 1  1- 9:32:05 1202.04   24.52       

  261 WOREK WOJCIECH I        <30> 304 S PL-030-14- 9831 1  1- 9:32:07 1201.78   24.50       

  262 SO£TYSEK KRZYSZTOF I__  <14> 265 - PL-030-13- 6041 1  1- 9:32:24 1201.77   24.48       

  263 SANETRA-PASTERNAK I     <27> 288 S PL-030-14- 7111 1  1- 9:33:15 1201.70   24.46       

  264 SOBEL CZES£AW I         <26> 293 S PL-030-14-  378 1  1- 9:32:26 1201.38   24.45       

  265 SO£TYSEK KRZYSZTOF I__  <15> 268 S PL-030-11- 8031 1  1- 9:32:30 1200.98   24.43       

  266 WOJTAS STANIS£AW I____  <10> 284 S PL-030-13- 6172 1  1- 9:35:54 1200.96   24.41       

  267 £AJCZAK GRZEGORZ I      <27> 276 - PL-030-14- 9528 0  1- 9:33:09 1200.52   24.39       

  268 SO£TYSEK KRZYSZTOF I__  <16> 281 S PL-030-14- 9925 1  1- 9:32:36 1200.20   24.38       

  269 SKRZYPEK SEBASTIAN      < 3> 280 - PL-030-13- 4631 0  1- 9:32:38 1199.93   24.36       

  269 WOREK ANTONI ALEKSANDE  < 4> 306 S PL-030-14- 9640 1  1- 9:32:18 1199.93   24.36       

-------------- KONIEC ONKURSU - NA BAZIE 1:5 ---------------------

  271 ŒLEZIAK FRANCISZEK____  <19> 273 - PL-030-14- 9470 1  1- 9:32:25 1199.74   24.33       

  272 STAÑCO ANDRZEJ I        <37> 292 - PL-030-14-10575 0  1- 9:32:50 1199.48   24.31       

  273 ŒLEZIAK FRANCISZEK____  <20> 275 - PL-030-12- 4447 1  1- 9:32:28 1199.34   24.29       

  274 SO£TYSIK TADEUSZ______  < 6> 324 S PL-030-12- 3826 1  1- 9:36:54 1199.11   24.27       

  275 ŒLEZIAK FRANCISZEK____  <21> 301 S PL-030-11- 1343 1  1- 9:32:30 1199.08   24.26       

  276 £AJCZAK GRZEGORZ I      <28> 277 - PL-030-12- 4620 0  1- 9:33:23 1198.70   24.24       

  277 £AJCZAK GRZEGORZ I      <29>---- - PL-030-13- 5546 0  1- 9:33:24 1198.57   24.22       

  278 SZCZOTKA JAN I________  68- 1- 1 S SK-0440-12-3301 1  1- 9:35:48 1198.33   24.20  186700

  279 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <42> 289 - PL-030-14-11495 1  1- 9:35:26 1198.26   24.19       

  280 SKRZYPEK SEBASTIAN      < 4> 287 S PL-030-14-11025 1  1- 9:32:51 1198.23   24.17       

  281 SO£TYSEK KRZYSZTOF I__  <17> 283 - PL-030-14- 9965 0  1- 9:32:52 1198.10   24.15       

  282 MAREKWICA ANDRZEJ       < 5>---- S PL-030-14- 9330 1  1- 9:32:03 1198.03   24.13       

  283 SO£TYSEK KRZYSZTOF I__  <18> 286 - PL-030-14- 9930 1  1- 9:32:53 1197.97   24.12       

  284 WOJTAS STANIS£AW I____  <11> 285 S PL-030-08- 7952 0  1- 9:36:19 1197.76   24.10       

  285 WOJTAS STANIS£AW I____  <12> 294 S PL-030-08- 7930 1  1- 9:36:20 1197.63   24.08       

  286 SO£TYSEK KRZYSZTOF I__  <19> 290 S PL-030-13- 6049 0  1- 9:32:56 1197.58   24.07       

  287 SKRZYPEK SEBASTIAN      < 5> 291 S PL-030-12- 4257 0  1- 9:32:58 1197.32   24.05       

  288 SANETRA-PASTERNAK I     <28> 317 - PL-030-13- 1116 0  1- 9:33:50 1197.14   24.03       

  289 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <43> 319 - PL-030-14-11465 1  1- 9:35:37 1196.85   24.01       

  290 SO£TYSEK KRZYSZTOF I__  <20> 299 - PL-030-14- 9962 1  1- 9:33:03 1196.67   24.00       

  291 SKRZYPEK SEBASTIAN      < 6>---- - PL-030-14-11008 0  1- 9:33:04 1196.54   23.98       

  292 STAÑCO ANDRZEJ I        <38> 298 - PL-030-14-10514 0  1- 9:33:15 1196.22   23.96       

  293 SOBEL CZES£AW I         <27> 296 S PL-030-14-11407 0  1- 9:33:06 1196.15   23.94       

  294 WOJTAS STANIS£AW I____  <13> 303 - PL-030-13- 7277 1  1- 9:36:33 1195.98   23.93       

  295 RYSZKA JAN   _________  < 2>---- - PL-030-13- 6863 1  1- 9:35:43 1195.89   23.91       

  295 SOBEL CZES£AW I         <28> 310 - PL-030-14-  360 1  1- 9:33:08 1195.89   23.91       

  297 PYTEL FRANCISZEK______  41- 2- 2 S PL-030-14-11933 1  1- 9:35:37 1195.82   23.88  186090

                                            - 5 -

ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿

³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¥CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PRÊDK.³PUNKTY ³ODLEG£.³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´

  298 STAÑCO ANDRZEJ I        <39> 300 - PL-030-13- 5678 0  1- 9:33:23 1195.18   23.86       

  299 SO£TYSEK KRZYSZTOF I__  <21> 302 S PL-030-13- 4842 1  1- 9:33:17 1194.85   23.84       

  300 STAÑCO ANDRZEJ I        <40> 311 S PL-034-12- 6306 1  1- 9:33:27 1194.66   23.82       

  301 ŒLEZIAK FRANCISZEK____  <22> 307 S PL-030-10-12920 1  1- 9:33:04 1194.64   23.81       

  302 SO£TYSEK KRZYSZTOF I__  <22> 305 - PL-030-13- 6044 1  1- 9:33:19 1194.59   23.79       

  303 WOJTAS STANIS£AW I____  <14> 313 - PL-030-09-11017 0  1- 9:36:46 1194.32   23.77       

  303 WOREK WOJCIECH I        <31>---- - PL-030-14- 9837 1  1- 9:33:04 1194.32   23.77       

  305 SO£TYSEK KRZYSZTOF I__  <23> 308 - PL-030-14- 9968 0  1- 9:33:22 1194.20   23.74       

  306 WOREK ANTONI ALEKSANDE  < 5> 334 - PL-030-14- 9619 1  1- 9:33:02 1194.18   23.72       

  307 ŒLEZIAK FRANCISZEK____  <23> 312 S PL-030-09-11383 1  1- 9:33:09 1193.99   23.70       

  308 SO£TYSEK KRZYSZTOF I__  <24> 309 - PL-030-14- 9976 1  1- 9:33:26 1193.68   23.68       

  309 SO£TYSEK KRZYSZTOF I__  <25> 320 - PL-030-12- 3158 1  1- 9:33:28 1193.42   23.67       

  310 SOBEL CZES£AW I         <29>---- - PL-030-14-11440 0  1- 9:33:28 1193.29   23.65       

  311 STAÑCO ANDRZEJ I        <41> 335 - PL-030-14- 3818 1  1- 9:33:39 1193.10   23.63       

  312 ŒLEZIAK FRANCISZEK____  <24> 314 - PL-030-10-12904 0  1- 9:33:16 1193.08   23.62       

  313 WOJTAS STANIS£AW I____  <15> 316 S PL-030-09-11020 0  1- 9:36:56 1193.05   23.60       

  314 ŒLEZIAK FRANCISZEK____  <25> 315 - PL-030-13- 1006 1  1- 9:33:17 1192.95   23.58       

  315 ŒLEZIAK FRANCISZEK____  <26> 328 - PL-030-13- 1007 1  1- 9:33:18 1192.82   23.56       

  316 WOJTAS STANIS£AW I____  <16>---- - PL-030-11- 1708 0  1- 9:36:58 1192.80   23.55       

  317 SANETRA-PASTERNAK I     <29> 326 S PL-030-13- 1143 1  1- 9:34:25 1192.62   23.53       

  318 SOBEL CZES£AW II        < 7>---- S PL-030-14-  366 1  1- 9:33:36 1192.25   23.51       

  319 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <44> 321 S PL-030-10-   35 1  1- 9:36:18 1191.62   23.49       

  320 SO£TYSEK KRZYSZTOF I__  <26> 327 - PL-030-13- 6098 0  1- 9:33:43 1191.48   23.48       

  321 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <45> 322 - PL-030-12- 3943 0  1- 9:36:20 1191.36   23.46       

  322 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <46> 325 - PL-030-14-11481 0  1- 9:36:22 1191.11   23.44       

  323 PYTEL FRANCISZEK______  < 2>---- S PL-030-13- 1064 1  1- 9:36:15 1190.98   23.43       

  324 SO£TYSIK TADEUSZ______  < 7>---- - PL-030-12- 3812 1  1- 9:38:00 1190.76   23.41       

  325 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <47> 329 - PL-030-13- 6993 0  1- 9:36:25 1190.73   23.39       

  326 SANETRA-PASTERNAK I     <30>---- S PL-030-13- 1151 0  1- 9:34:40 1190.69   23.37       

  327 SO£TYSEK KRZYSZTOF I__  <27> 332 S PL-030-13- 4853 0  1- 9:33:50 1190.57   23.36       

  328 ŒLEZIAK FRANCISZEK____  <27> 330 - PL-030-14- 9456 0  1- 9:33:36 1190.50   23.34       

  329 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <48> 331 - PL-030-14- 8984 0  1- 9:36:27 1190.48   23.32       

  330 ŒLEZIAK FRANCISZEK____  <28>---- - PL-030-13- 6138 1  1- 9:33:40 1189.98   23.30       

  331 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <49> 333 - PL-030-13- 6936 0  1- 9:36:31 1189.97   23.29       

  332 SO£TYSEK KRZYSZTOF I__  <28> 336 - PL-030-14- 9977 1  1- 9:33:55 1189.93   23.27       

  333 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <50>---- - PL-030-13- 6926 1  1- 9:36:32 1189.84   23.25       

  334 WOREK ANTONI ALEKSANDE  < 6>---- S PL-030-14- 9500 1  1- 9:33:36 1189.78   23.23       

  335 STAÑCO ANDRZEJ I        <42>---- - PL-030-14-10516 0  1- 9:34:05 1189.75   23.22       

  336 SO£TYSEK KRZYSZTOF I__  <29>---- - PL-030-12-  379 1  1- 9:33:58 1189.54   23.20       

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄK O N I C    K O N K U R S UÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

  337 RYSZKA JAN   _________  < 3>---- - PL-030-13- 6418 0  1- 9:36:33 1189.52               

  337 WOREK WOJCIECH I        <32>---- - PL-030-14- 9813 0  1- 9:33:41 1189.52               

  339 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <51>---- - PL-030-13- 6953 1  1- 9:36:35 1189.46               

  340 SANETRA-PASTERNAK I     <31>---- - PL-030-14-10815 0  1- 9:34:51 1189.28               

  341 WOREK WOJCIECH I        <33>---- - PL-030-12- 3619 0  1- 9:33:44 1189.14               

  342 RYSZKA JAN   _________  < 4>---- S PL-030-14- 9708 1  1- 9:36:38 1188.89               

  343 WOREK WOJCIECH I        <34>---- S PL-030-13- 7039 1  1- 9:33:46 1188.88               

  344 SO£TYSIK TADEUSZ______  < 8>---- - PL-030-11- 2505 1  1- 9:38:18 1188.50               

  345 WOREK WOJCIECH I        <35>---- - PL-030-12- 3620 0  1- 9:33:50 1188.36               

  346 STAÑCO ANDRZEJ I        <43>---- - PL-030-14-10533 0  1- 9:34:16 1188.33               

  347 ŒLEZIAK FRANCISZEK____  <29>---- S PL-030-13- 6109 1  1- 9:33:54 1188.17               

  347 ŒLEZIAK FRANCISZEK____  <30>---- - PL-030-14- 9490 1  1- 9:33:54 1188.17               

  349 WOJTAS STANIS£AW I____  <17>---- - PL-030-13- 6196 0  1- 9:37:35 1188.13               

  350 STAÑCO ANDRZEJ I        <44>---- S PL-030-14-10541 0  1- 9:34:18 1188.08               

  351 SKRZYPEK SEBASTIAN      < 7>---- - PL-030-13- 4627 0  1- 9:34:11 1187.87               

  352 WOREK WOJCIECH I        <36>---- - PL-030-14- 9814 1  1- 9:33:54 1187.85               

  353 SKRZYPEK SEBASTIAN      < 8>---- - PL-030-13- 4645 1  1- 9:34:14 1187.49               

  354 WOREK WOJCIECH I        <37>---- - PL-030-14- 9806 0  1- 9:33:57 1187.46               

  355 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <52>---- - PL-030-14-11442 1  1- 9:36:52 1187.31               

  356 SANETRA-PASTERNAK I     <32>---- S PL-030-14-10888 1  1- 9:35:10 1186.85               

  357 SO£TYSEK KRZYSZTOF I__  <30>---- S PL-030-14- 9904 1  1- 9:34:21 1186.59               

  358 RYSZKA JAN   _________  < 5>---- - PL-030-14- 9756 1  1- 9:36:57 1186.49               

  359 SO£TYSEK KRZYSZTOF I__  <31>---- S PL-030-11- 8006 0  1- 9:34:26 1185.95               

  360 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <53>---- - PL-030-14-11478 0  1- 9:37:03 1185.93               

  361 SO£TYSEK KRZYSZTOF I__  <32>---- - PL-030-14- 9917 0  1- 9:34:28 1185.69               

  362 RYSZKA JAN   _________  < 6>---- - PL-030-14- 9711 1  1- 9:37:04 1185.61               

  363 SO£TYSEK KRZYSZTOF I__  <33>---- - PL-030-11- 1008 1  1- 9:34:29 1185.57               

  364 WOREK WOJCIECH I        <38>---- - PL-030-13- 7033 0  1- 9:34:13 1185.41               

  365 STAÑCO ANDRZEJ I        <45>---- - PL-030-11- 1439 0  1- 9:34:39 1185.39               

  366 ŒLEZIAK TOMASZ________  < 6>---- - PL-030-14-11127 1  1- 9:37:32 1185.34               

  367 STAÑCO ANDRZEJ I        <46>---- - PL-030-14-10539 0  1- 9:34:40 1185.26               

  368 WOREK WOJCIECH I        <39>---- S PL-030-12- 3622 1  1- 9:34:16 1185.03               

  369 STAÑCO ANDRZEJ I        <47>---- S PL0459-12-10016 1  1- 9:34:42 1185.00               

  370 ŒLEZIAK TOMASZ________  < 7>---- - PL-030-13- 6577 0  1- 9:37:37 1184.71               

  371 SOBEL CZES£AW I         <30>---- - PL-030-13- 4390 0  1- 9:34:35 1184.67               

  372 WOJTAS STANIS£AW I____  <18>---- S PL-030-11- 1742 1  1- 9:38:04 1184.50               

  373 STAÑCO ANDRZEJ I        <48>---- - PL-030-13- 5691 0  1- 9:34:46 1184.49               

  374 ŒLEZIAK TOMASZ________  < 8>---- S PL-030-12- 3234 0  1- 9:37:39 1184.46               

  374 ŒLEZIAK TOMASZ________  < 9>---- S PL-030-14-11114 0  1- 9:37:39 1184.46               

  376 SOBEL CZES£AW II        < 8>---- S PL-030-14-  319 0  1- 9:34:38 1184.29               

  377 DZIEDZIC-WOJTAS         < 8>---- S PL-030-10-12268 1  1- 9:36:18 1184.20               

  378 SO£TYSIK TADEUSZ______  < 9>---- S PL-030-11- 2546 0  1- 9:38:53 1184.14               

  379 SO£TYSEK KRZYSZTOF I__  <34>---- - PL-030-14- 9994 1  1- 9:34:41 1184.03               

  379 SOBEL CZES£AW II        < 9>---- - PL-030-14-  365 0  1- 9:34:40 1184.03               

  381 ŒLEZIAK TOMASZ________  <10>---- - PL-030-13- 6579 1  1- 9:37:43 1183.96               

  382 DZIEDZIC-WOJTAS         < 9>---- - PL-030-14-11510 1  1- 9:36:23 1183.57               

  383 WOJTAS STANIS£AW I____  <19>---- S PL-2011- 521887 0  1- 9:38:13 1183.38               

  384 RYSZKA JAN   _________  < 7>---- - PL-030-12- 2656 0  1- 9:37:23 1183.23               

  385 WOREK ANTONI ALEKSANDE  < 7>---- S PL-030-13- 6667 1  1- 9:34:28 1183.10               

  385 WOREK ANTONI ALEKSANDE  < 8>---- - PL-030-13- 6649 1  1- 9:34:28 1183.10               

  387 SO£TYSIK TADEUSZ______  <10>---- - PL-030-14-10021 0  1- 9:39:02 1183.02               

  388 RYSZKA JAN   _________  < 8>---- - PL-030-13- 6402 0  1- 9:37:27 1182.72               

  389 WOREK WOJCIECH I        <40>---- S PL-030-13- 7053 1  1- 9:34:35 1182.60               

  390 SO£TYSIK TADEUSZ______  <11>---- - PL-030-14-10007 1  1- 9:39:06 1182.53               

  391 WOREK WOJCIECH I        <41>---- S DV-01993-14- 82 0  1- 9:34:37 1182.34               

  392 STAÑCO ANDRZEJ I        <49>---- - PL-030-13- 5672 1  1- 9:35:04 1182.20               

  393 RYSZKA JAN   _________  < 9>---- - PL-030-14- 9759 0  1- 9:37:36 1181.60               

  394 WOREK WOJCIECH I        <42>---- - PL-030-14- 9802 1  1- 9:34:44 1181.45               

  395 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  <54>---- - PL-023-12- 7093 0  1- 9:37:40 1181.29               

  396 £AJCZAK GRZEGORZ I      <30>---- - PL-030-14- 9570 0  1- 9:35:40 1181.11               

                                     - 6 -

   ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

   ³Lp.³   NAZWISKO i IMIÊ    ³ KONKURSY "S" ³         PUNKTACJA        ³

   ³   ³       HODOWCY        ÃÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´

   ³   ³                      ³L.02³Pop.³RAZ.³ Lot 02 ³Poprzed.³  RAZEM ³

   ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´

      1 SANETRA-PASTERNAK I     10   10   20    277.30   231.24   508.54

      2 £AJCZAK GRZEGORZ I      10   10   20    277.28   226.20   503.48

      3 SOBEL CZES£AW I         10    9   19    275.79   205.70   481.49

      4 MACIEJOWSKI JAROS£AW__  10    9   19    273.49   196.25   469.74

      5 STAÑCO ANDRZEJ I        10    8   18    269.44   176.76   446.20

      6 ŒLEZIAK FRANCISZEK____   9   10   19    231.50   213.61   445.11

      7 WOJTAS STANIS£AW I____  10    6   16    260.80   130.57   391.37

      8 WOREK WOJCIECH I        10    5   15    275.39   110.16   385.55

      9 SO£TYSEK KRZYSZTOF I__  10    5   15    251.50   104.06   355.56

     10 MAREKWICA ANDRZEJ        5   10   15    126.03   229.04   355.07

     11 DZIEDZIC-WOJTAS          7    5   12    184.37   109.78   294.15

     12 SOBEL CZES£AW II         6    6   12    158.65   131.18   289.83

     13 ŒLEZIAK TOMASZ________   3    9   12     74.68   190.01   264.69

     14 WOREK ANTONI ALEKSANDE   4    4    8    100.88    87.07   187.95

     15 HANKUS MARIUSZ________   1    6    7     27.11   121.30   148.41

     16 SO£TYSIK TADEUSZ______   3    3    6     76.38    63.35   139.73

     17 PYTEL FRANCISZEK______   2    3    5     47.31    60.00   107.31

     18 RYSZKA JAN   _________   1    3    4     26.21    59.13    85.34

     19 SKRZYPEK SEBASTIAN       2    1    3     48.22    19.94    68.16

     20 SZCZOTKA JAN I________   1    0    1     24.20     0.00    24.20

                                     - 7 -

   ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

   ³ Lp.³NAZWISKO IMIÊ  HODOWCY³OBR¥CZKA RODOWA³P³³KONK³ PUNKTY ³ KONK-KM³

   ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´

       1 STAÑCO ANDRZEJ I       PL-030-13- 5677  0   2     52.92   324.58

       2 WOREK WOJCIECH I       PL-030-13- 7044  0   2     52.78   323.56

       3 WOREK WOJCIECH I       PL-030-14- 9848  1   2     52.53   323.56

       4 SOBEL CZES£AW I        PL-030-14-  380  1   2     52.52   324.27

       5 SANETRA-PASTERNAK I    PL-030-13- 1118  0   2     52.44   326.60

       6 SANETRA-PASTERNAK I    PL-030-14-10863  1   2     52.33   326.60

       7 £AJCZAK GRZEGORZ I     PL-030-14- 9563  1   2     52.15   325.43

       8 SANETRA-PASTERNAK I    PL-030-14-10862  0   2     52.12   326.60

       9 SOBEL CZES£AW I        PL-030-14-  305  0   2     52.09   324.27

      10 SOBEL CZES£AW I        PL-030-14-11454  0   2     52.02   324.27

      11 STAÑCO ANDRZEJ I       PL-030-13- 5676  1   2     51.99   324.58

      12 STAÑCO ANDRZEJ I       PL-030-14-10585  1   2     51.95   324.58

      13 MACIEJOWSKI JAROS£AW__ PL-030-14-11432  0   2     51.94   329.93

      14 £AJCZAK GRZEGORZ I     PL-030-14- 9577  0   2     51.81   325.43

      15 SANETRA-PASTERNAK I    PL-030-14- 7744  0   2     51.60   326.60

      16 SOBEL CZES£AW I        PL-030-13- 4303  0   2     51.58   324.27

      17 STAÑCO ANDRZEJ I       PL-030-14-10574  0   2     51.56   324.58

      18 SANETRA-PASTERNAK I    PL-030-14-10819  0   2     51.46   326.60

      19 SANETRA-PASTERNAK I    PL-030-13- 1114  0   2     51.41   326.60

      20 WOREK WOJCIECH I       PL-0142-13-3923  1   2     51.37   323.56

      21 £AJCZAK GRZEGORZ I     PL-030-13- 5522  0   2     51.29   325.43

      22 WOJTAS STANIS£AW I____ PL-030-13- 6193  0   2     51.22   332.03

      23 SOBEL CZES£AW I        PL-030-14-  301  0   2     51.22   324.27

      24 MACIEJOWSKI JAROS£AW__ PL-030-12- 3941  0   2     51.17   329.93

      25 MACIEJOWSKI JAROS£AW__ PL-030-14- 8982  1   2     51.17   329.93

      26 WOREK WOJCIECH I       PL-030-013-1462  0   2     51.16   323.56

      27 STAÑCO ANDRZEJ I       PL-0235-13-  85  1   2     51.15   324.58

      28 MACIEJOWSKI JAROS£AW__ PL-030-14-11494  0   2     51.08   329.93

      29 £AJCZAK GRZEGORZ I     PL-030-14- 9583  0   2     51.08   325.43

      30 SANETRA-PASTERNAK I    PL-030-13- 1132  0   2     51.08   326.60

      31 SANETRA-PASTERNAK I    PL-030-14-10811  1   2     50.86   326.60

      32 WOREK ANTONI ALEKSANDE PL-030-12- 3315  1   2     50.85   323.65

      33 SOBEL CZES£AW I        PL-030-14-11425  1   2     50.84   324.27

      34 £AJCZAK GRZEGORZ I     PL-030-14-11460  1   2     50.60   325.43

      35 SOBEL CZES£AW I        PL-030-13-  623  0   2     50.57   324.27

      36 MACIEJOWSKI JAROS£AW__ PL-030-13- 6920  0   2     50.55   329.93

      37 WOREK WOJCIECH I       PL-030-14- 9829  0   2     50.46   323.56

      38 £AJCZAK GRZEGORZ I     PL-030-14- 9527  1   2     50.40   325.43

      39 SOBEL CZES£AW I        PL-030-13-  631  1   2     50.38   324.27

      40 STAÑCO ANDRZEJ I       PL-030-14-10509  1   2     50.35   324.58

      41 ŒLEZIAK FRANCISZEK____ PL-030-14- 9483  1   2     50.31   323.93

      42 STAÑCO ANDRZEJ I       PL-030-14-10511  1   2     50.31   324.58

      43 WOREK WOJCIECH I       PL-030-13- 7032  1   2     50.18   323.56

      44 SANETRA-PASTERNAK I    PL-030-14-10847  0   2     50.18   326.60

      45 DZIEDZIC-WOJTAS        PL-030-13- 6202  0   2     50.13   327.14

      46 SOBEL CZES£AW II       PL-030-14-  356  1   2     50.12   324.27

      47 SANETRA-PASTERNAK I    PL-030-13- 1128  0   2     49.89   326.60

      48 MACIEJOWSKI JAROS£AW__ PL-030-13- 6928  1   2     49.86   329.93

      49 MACIEJOWSKI JAROS£AW__ PL-030-14- 8985  0   2     49.78   329.93

      50 SOBEL CZES£AW I        PL-030-13- 4383  0   2     49.78   324.27

      51 DZIEDZIC-WOJTAS        PL-0139-13-2327  1   2     49.75   327.14

      52 £AJCZAK GRZEGORZ I     PL-030-14- 9569  1   2     49.69   325.43

      53 £AJCZAK GRZEGORZ I     PL-030-14- 9522  1   2     49.68   325.43

      54 £AJCZAK GRZEGORZ I     PL-030-13- 5551  1   2     49.68   325.43

      55 SOBEL CZES£AW I        PL-030-14-  359  0   2     49.56   324.27

      56 MACIEJOWSKI JAROS£AW__ PL-030-14-11436  0   2     49.55   329.93

      57 £AJCZAK GRZEGORZ I     PL-030-14-11455  0   2     49.45   325.43

      58 SANETRA-PASTERNAK I    PL-0264-13-  92  0   2     49.45   326.60

      59 SANETRA-PASTERNAK I    PL-030-13- 1154  0   2     49.39   326.60

      60 MACIEJOWSKI JAROS£AW__ PL-030-13- 6968  0   2     49.32   329.93

      61 SOBEL CZES£AW I        PL-030-12- 3084  1   2     49.32   324.27

      62 MACIEJOWSKI JAROS£AW__ PL-030-12- 3952  0   2     49.21   329.93

      63 STAÑCO ANDRZEJ I       PL-034-13- 1914  1   2     49.17   324.58

      64 STAÑCO ANDRZEJ I       PL-030-13- 5619  1   2     49.17   324.58

      65 SANETRA-PASTERNAK I    PL-030-13- 1124  0   2     49.15   326.60

      66 SANETRA-PASTERNAK I    PL-030-13- 1162  1   2     49.15   326.60

      67 MAREKWICA ANDRZEJ      PL-030-14-   26  1   2     49.14   322.85

      68 SO£TYSEK KRZYSZTOF I__ PL-030-14- 9955  1   2     49.12   324.31

      69 ŒLEZIAK FRANCISZEK____ PL-030-12- 4089  1   2     49.08   323.93

      70 ŒLEZIAK FRANCISZEK____ PL-030-14- 9492  1   2     49.06   323.93

      71 £AJCZAK GRZEGORZ I     PL-030-13- 5529  0   2     49.06   325.43

      72 WOREK WOJCIECH I       PL-030-14- 9812  1   2     49.05   323.56

      73 DZIEDZIC-WOJTAS        PL-030-14-11536  1   2     48.95   327.14

      74 WOJTAS STANIS£AW I____ PL-030-13- 4797  0   2     48.91   332.03

      75 SOBEL CZES£AW I        PL-030-13-  644  0   2     48.89   324.27

      76 MACIEJOWSKI JAROS£AW__ PL-030-13- 6915  0   2     48.86   329.93

      77 SANETRA-PASTERNAK I    PL-030-14-10814  1   2     48.84   326.60

      78 MACIEJOWSKI JAROS£AW__ PL-030-12- 3936  1   2     48.76   329.93

      79 ŒLEZIAK FRANCISZEK____ PL-030-14- 9486  1   2     48.72   323.93

      80 SANETRA-PASTERNAK I    PL-030-13- 6524  0   2     48.72   326.60

      81 ŒLEZIAK TOMASZ________ PL-030-14-11121  1   2     48.69   330.95

      82 SO£TYSEK KRZYSZTOF I__ PL-030-13- 6006  0   2     48.64   324.31

      83 MACIEJOWSKI JAROS£AW__ PL-030-12-12899  1   2     48.59   329.93

      84 £AJCZAK GRZEGORZ I     PL-030-14- 9585  0   2     48.58   325.43

      85 SOBEL CZES£AW I        PL-030-12- 3079  0   2     48.57   324.27

      86 SOBEL CZES£AW I        PL-030-14-  374  0   2     48.52   324.27

      87 WOJTAS STANIS£AW I____ PL-030-13- 6164  0   2     48.51   332.03

      88 SANETRA-PASTERNAK I    PL-030-13- 6526  1   2     48.46   326.60

      89 ŒLEZIAK FRANCISZEK____ PL-030-10-12932  1   2     48.41   323.93

      90 STAÑCO ANDRZEJ I       PL-030-14-10580  1   2     48.36   324.58

      91 STAÑCO ANDRZEJ I       PL-030-14-10537  1   2     48.28   324.58

      92 SANETRA-PASTERNAK I    PL-030-14- 7111  1   2     48.27   326.60

      93 SOBEL CZES£AW I        PL-030-14- 9885  1   2     48.24   324.27

      94 STAÑCO ANDRZEJ I       PL-034-13- 1954  0   2     48.17   324.58

      95 SOBEL CZES£AW I        PL-030-13-  641  1   2     48.17   324.27

      96 DZIEDZIC-WOJTAS        PL-030-13- 6213  0   2     48.08   327.14

      97 SOBEL CZES£AW I        PL-030-14-11406  1   2     48.08   324.27

      98 WOREK WOJCIECH I       PL-030-12- 4697  0   2     47.81   323.56

      99 MAREKWICA ANDRZEJ      PL-030-14- 9330  1   2     47.79   322.85

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´

 HANKUS MARIUSZ________  338 - PL-023-13- 1135  1  9:30:21  1246.43   27.34  71.63

 sek. 5  odl= 187400 m   523 S PL-030-14-10808  1  9:31:58  1233.17   26.43 110.83

   BRZEG                 941 - PL-030-14-10127  1  9:35:04  1208.51   24.38 199.41

 W³G./Konk5= 4719/ 944   955 - PL-030-13- 7238  2  9:35:11  1207.60   24.31       

  W-K-S =  44-  4- 1    ------------------------------------------------------

                         Lot nr 02 z dn.03.05.2015     * pkt hodowcy    26.43

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 02    poz.  63   konk.  3  pkt.    67.52

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´

 RYSZKA JAN   _________  744 S PL-030-12- 2609  2  9:32:44  1219.25   25.34 157.66

 sek. 5  odl= 186220 m ------------------------------------------------------

   BRZEG                 Lot nr 02 z dn.03.05.2015     * pkt hodowcy    25.34

 W³G./Konk5= 4719/ 944 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  94-  1- 1     Po locie nr 02    poz.  69   konk.  2  pkt.    44.85

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´

 SO£TYSIK TADEUSZ______  203 - PL-030-13- 6336  1  9:29:22  1259.59   28.01  43.02

 sek. 5  odl= 188140 m   556 S PL-030-13- 6337  1  9:32:50  1231.01   26.27 117.82

   BRZEG                 803 - PL-030-14-10015  1  9:34:41  1216.29   25.05 170.16

 W³G./Konk5= 4719/ 944   962 - PL-030-14-10018  1  9:35:53  1206.93   24.27       

  W-K-S =  57-  6- 3     984 S PL-030-13- 6353  2  9:36:02  1205.77   24.16       

                        1129 S PL-030-12- 3826  2  9:36:54  1199.11   23.45       

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 02 z dn.03.05.2015     * pkt hodowcy    73.88

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 02    poz.  53   konk.  6  pkt.   133.93

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´

 ŒLEZIAK TOMASZ________  636 - PL-030-12- 3233  1  9:32:20  1225.80   25.88 134.77

 sek. 5  odl= 186730 m   993 - PL-030-12- 1944  1  9:34:57  1205.10   24.12       

   BRZEG                 996 S PL-030-14-11121  2  9:35:00  1204.71   24.11       

 W³G./Konk5= 4719/ 944   996 S PL-030-14-11116  2  9:35:00  1204.71   24.11       

  W-K-S =  52-  5- 3    1029 S PL-030-13- 6572  2  9:35:10  1203.42   23.94       

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 02 z dn.03.05.2015     * pkt hodowcy    72.16

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 02    poz.  45   konk.  9  pkt.   197.56

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´

 SZCZOTKA JAN I________ 1141 S SK-0440-12-3301  1  9:35:48  1198.33   23.39       

 sek. 5  odl= 186700 m ------------------------------------------------------

   BRZEG                 Lot nr 02 z dn.03.05.2015     * pkt hodowcy    23.39

 W³G./Konk5= 4719/ 944 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  68-  1- 1     Po locie nr 02    poz.  74   konk.  1  pkt.    23.39

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´

 ŒLEZIAK FRANCISZEK____   88 - PL-030-14- 9486  1  9:23:09  1277.40   28.57  18.65

 sek. 5  odl= 182860 m   411 S PL-030-10-12932  2  9:27:19  1241.27   26.98  87.09

   BRZEG                 424 - PL-030-14- 9492  2  9:27:23  1240.71   26.92  89.85

 W³G./Konk5= 4719/ 944   451 S PL-030-14- 9483  2  9:27:35  1239.03   26.79  95.57

  W-K-S =  71- 21- 7     532 S PL-030-12- 4089  2  9:28:22  1232.49   26.39 112.74

                         600 S PL-030-10-11974  1  9:28:54  1228.07   26.05 127.15

                         661 - PL-030-12- 4082  1  9:29:23  1224.10   25.75 140.07

                         668 - PL-030-13- 6104  1  9:29:25  1223.83   25.72 141.56

                         746 - PL-030-14- 9498  1  9:30:00  1219.07   25.34 158.08

                         749 - PL-030-10-11977  1  9:30:01  1218.93   25.32 158.72

                         933 S PL-030-08- 7382  2  9:31:15  1208.99   24.42 197.71

                         939 S PL-030-12- 4052  1  9:31:18  1208.59   24.39 198.98

                         945 - PL-030-14- 9442  2  9:31:19  1208.46   24.36       

                         950 - PL-030-14- 9499  1  9:31:21  1208.19   24.33       

                         952 - PL-030-14- 9474  1  9:31:22  1208.06   24.32       

                         974 - PL-030-13- 6111  1  9:31:36  1206.20   24.21       

                        1066 - PL-030-14- 9475  1  9:32:06  1202.24   23.76       

                        1072 - PL-030-12- 4095  2  9:32:07  1202.10   23.73       

                        1119 - PL-030-14- 9470  1  9:32:25  1199.74   23.50       

                        1125 - PL-030-12- 4447  1  9:32:28  1199.34   23.47       

                        1130 S PL-030-11- 1343  1  9:32:30  1199.08   23.45       

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 02 z dn.03.05.2015     * pkt hodowcy   178.47

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 02    poz.  30   konk. 16  pkt.   363.65

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´

 WOREK ANTONI ALEKSANDE  414 S PL-030-12- 3315  2  9:27:15  1241.09   26.97  87.73

 sek. 5  odl= 182750 m   751 - PL-030-14- 9608  1  9:29:57  1218.74   25.31 159.14

   BRZEG                 859 S PL-030-12- 3359  1  9:30:37  1213.35   24.78 182.03

 W³G./Konk5= 4719/ 944  1116 S PL-030-14- 9640  1  9:32:18  1199.93   23.51       

  W-K-S =  79-  4- 3    ------------------------------------------------------

                         Lot nr 02 z dn.03.05.2015     * pkt hodowcy    75.26

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 02    poz.  52   konk.  6  pkt.   140.56

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´

 SO£TYSEK KRZYSZTOF I__  194 S PL-030-14- 9955  2  9:25:15  1260.93   28.05  41.11

 sek. 5  odl= 183150 m   489 S PL-030-13- 6006  2  9:28:12  1235.83   26.60 103.62

   BRZEG                 493 - PL-030-14- 9921  1  9:28:16  1235.27   26.58 104.47

 W³G./Konk5= 4719/ 944   525 - PL-030-13- 6012  1  9:28:33  1232.92   26.42 111.25

  W-K-S =  73- 20- 8     579 - PL-030-13- 4826  1  9:28:57  1229.61   26.16 122.70

                         688 S PL-030-13- 6080  1  9:29:52  1222.09   25.62 145.79

                         891 - PL-0116-14-1657  1  9:31:09  1211.71   24.62 188.81

                         909 - PL-030-14- 9952  1  9:31:18  1210.51   24.53 192.63

                         977 - PL-030-14-10000  1  9:31:51  1206.12   24.20       

                         982 - PL-030-14- 9905  1  9:31:52  1205.99   24.17       

                        1033 S PL-030-13- 6062  2  9:32:13  1203.22   23.92        

                        1038 S PL-030-14- 9978  1  9:32:15  1202.96   23.90       

                        1068 - PL-030-14- 9980  2  9:32:21  1202.17   23.75       

                        1082 - PL-030-13- 6041  1  9:32:24  1201.77   23.68        

                        1100 S PL-030-11- 8031  1  9:32:30  1200.98   23.59       

                        1112 S PL-030-14- 9925  1  9:32:36  1200.20   23.53       

                        1144 - PL-030-14- 9965  2  9:32:52  1198.10   23.38        

                        1146 - PL-030-14- 9930  1  9:32:53  1197.97   23.37       

                        1159 S PL-030-13- 6049  1  9:32:56  1197.58   23.30       

                        1179 - PL-030-14- 9962  1  9:33:03  1196.67   23.20        

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 02 z dn.03.05.2015     * pkt hodowcy   198.51

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 02    poz.  41   konk. 10  pkt.   240.28

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´

 WOJTAS STANIS£AW I____  192 S PL-030-13- 6167  1  9:28:26  1261.37   28.06  40.69

 sek. 5  odl= 187230 m   193 S PL-030-13- 6193  2  9:28:28  1261.09   28.06  40.90

   BRZEG                 396 S PL-030-13- 4797  2  9:30:46  1241.85   27.06  83.92

 W³G./Konk5= 4719/ 944   609 S PL-030-13- 6194  1  9:32:31  1227.60   26.01 129.05

  W-K-S =  67- 12- 9     612 S PL-030-13- 6164  2  9:32:33  1227.34   25.99 129.69

                         652 S PL-030-13- 6168  1  9:32:53  1224.66   25.80 138.16

                         664 - PL-030-13- 6186  1  9:32:58  1223.99   25.74 140.71

                         871 - PL-030-10-12422  1  9:34:23  1212.76   24.72 184.57

                         928 - PL-030-13- 7282  1  9:34:50  1209.24   24.44 196.65

                        1101 S PL-030-13- 6172  1  9:35:54  1200.96   23.59       

                        1151 S PL-030-08- 7952  2  9:36:19  1197.76   23.34       

                        1156 S PL-030-08- 7930  2  9:36:20  1197.63   23.32       

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 02 z dn.03.05.2015     * pkt hodowcy   231.23

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 02    poz.  33   konk. 14  pkt.   337.54

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´

 MACIEJOWSKI JAROS£AW__   70 - PL-030-13- 6915  1  9:25:32  1279.78   28.66  14.83

 sek. 5  odl= 186250 m    74 - PL-030-14- 8982  2  9:25:38  1278.90   28.64  15.68

   BRZEG                 185 - PL-030-14- 8981  1  9:27:29  1262.85   28.09  39.20

 W³G./Konk5= 4719/ 944   187 S PL-030-14-11432  2  9:27:32  1262.43   28.08  39.63

  W-K-S =  84- 43-10     252 - PL-030-13- 6985  1  9:28:36  1253.37   27.77  53.40

                         252 - PL-030-12- 3945  1  9:28:36  1253.37   27.77  53.40

                         257 S PL-030-13- 6920  2  9:28:37  1253.22   27.74  54.46

                         258 - PL-030-13- 6984  1  9:28:38  1253.08   27.74  54.67

                         376 S PL-030-12- 3941  2  9:29:42  1244.16   27.16  79.68

                         378 S PL-030-12-11746  1  9:29:43  1244.02   27.15  80.10

                         399 - PL-030-13- 6934  1  9:30:00  1241.67   27.04  84.55

                         403 - PL-023-12- 7079  1  9:30:01  1241.53   27.02  85.40

                         408 S PL-030-14-11494  2  9:30:02  1241.39   27.00  86.46

                         488 - PL-030-13- 4149  1  9:30:42  1235.90   26.60 103.41

                         557 - PL-030-14- 4958  1  9:31:18  1231.00   26.26 118.03

                         558 S PL-030-14-11436  2  9:31:19  1230.86   26.26 118.25

                         561 - PL-030-13- 4148  1  9:31:20  1230.73   26.25 118.88

                         566 S PL-030-13- 6954  1  9:31:21  1230.59   26.22 119.94

                         567 S PL-030-12- 3966  2  9:31:22  1230.46   26.22 120.15

                         641 - PL-030-11- 1147  2  9:32:01  1225.19   25.85 135.83

                         645 - PL-023-10-11676  1  9:32:02  1225.06   25.83 136.68

                         649 - PL-030-14-11490  1  9:32:04  1224.79   25.81 137.53

                         652 - PL-030-13- 6995  1  9:32:05  1224.66   25.80 138.16

                         660 S PL-030-12- 3936  2  9:32:09  1224.12   25.76 139.86

                         666 - PL-030-14-11486  1  9:32:11  1223.85   25.73 141.13

                         672 - PL-030-14-11437  2  9:32:13  1223.59   25.70 142.40

                         681 S PL-030-13- 6928  2  9:32:19  1222.78   25.65 144.31

                         687 - PL-030-10-11464  1  9:32:24  1222.11   25.63 145.58

                         737 - PL-023-12- 9317  2  9:32:43  1219.58   25.38 156.18

                         741 - PL-030-13- 6932  1  9:32:44  1219.45   25.36 157.02

                         771 - PL-023-12- 9314  1  9:32:57  1217.72   25.21 163.38

                         771 S PL-030-12- 3952  2  9:32:57  1217.72   25.21 163.38

                         781 S PL-030-14- 8985  2  9:33:00  1217.32   25.16 165.50

                         781 S PL-030-13- 6968  2  9:33:00  1217.32   25.16 165.50

                         792 - PL-030-14-11466  1  9:33:03  1216.92   25.11 167.83

                         862 - PL-030-13- 6938  2  9:33:31  1213.22   24.76 182.67

                         943 S PL-030-12-12899  2  9:34:07  1208.50   24.37 199.83

                        1001 S PL-030-12- 3905  2  9:34:37  1204.59   24.08       

                        1025 - PL-030-14-11479  2  9:34:45  1203.55   23.96       

                        1035 - PL-030-14-11434  2  9:34:48  1203.17   23.91       

                        1035 - PL-030-14- 8979  2  9:34:48  1203.17   23.91       

                        1142 - PL-030-14-11495  1  9:35:26  1198.26   23.39       

                        1175 - PL-030-14-11465  1  9:35:37  1196.85   23.22       

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 02 z dn.03.05.2015     * pkt hodowcy   267.24

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 02    poz.  24   konk. 17  pkt.   418.69

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´

 STAÑCO ANDRZEJ I          8 S PL-030-14-10585  2  9:20:20  1306.32   28.97   1.70

 sek. 5  odl= 183320 m     9 - PL-030-13- 5677  2  9:20:32  1304.46   28.96   1.91

   BRZEG                  20 - PL-034-13- 1920  1  9:21:49  1292.66   28.91   4.24

 W³G./Konk5= 4719/ 944    22 - PL-034-13- 1914  1  9:21:52  1292.20   28.90   4.66

  W-K-S =  86- 37- 9      53 - PL-034-13- 1954  1  9:22:52  1283.15   28.74  11.23

                          54 - PL-030-13- 5695  1  9:22:55  1282.71   28.74  11.44

                          56 S PL-0235-13-  85  2  9:22:59  1282.11   28.73  11.87

                          61 S PL-030-14-10511  2  9:23:04  1281.36   28.70  12.93

                          66 S PL-030-12- 4017  1  9:23:06  1281.06   28.68  13.99

                          91 - PL-030-13- 5669  1  9:23:37  1276.45   28.56  19.28

                         135 - PL-030-14-10590  1  9:24:24  1269.53   28.34  28.61

                         179 - PL-030-13- 5622  1  9:25:04  1263.70   28.12  37.93

                         200 - PL-030-14-10589  1  9:25:29  1260.08   28.02  42.38

                         204 - PL-034-13- 1953  1  9:25:34  1259.35   28.00  43.23

                         211 - PL-030-13- 5676  2  9:25:43  1258.06   27.97  44.71

                         230 - PL-030-14-10598  1  9:25:59  1255.76   27.87  48.74

                         237 - PL-030-13- 5648  1  9:26:08  1254.47   27.84  50.22

                         256 - PL-030-14-10561  1  9:26:16  1253.33   27.75  54.25

                         366 - PL-030-14-10574  2  9:27:16  1244.82   27.20  77.56

                         389 - PL-030-14-10547  1  9:27:29  1242.99   27.09  82.43

                         469 S PL-030-14-10537  2  9:28:09  1237.39   26.70  99.39

                         614 - PL0459-12-10019  1  9:29:22  1227.32   25.98 130.11

                         617 - PL-030-13- 5619  2  9:29:23  1227.18   25.97 130.75

                         646 - PL-030-14-10509  2  9:29:39  1224.99   25.83 136.89

                         725 S PL-030-12- 4002  2  9:30:14  1220.24   25.44 153.63

                         750 - PL-030-14-10543  1  9:30:24  1218.88   25.32 158.93

                         886 S PL-030-14-10587  2  9:31:15  1212.03   24.65 187.75

                         894 - PL0459-12-10012  1  9:31:19  1211.50   24.61 189.45

                         899 - PL-030-14-10503  1  9:31:21  1211.23   24.58 190.51

                         904 S PL-030-14-10580  2  9:31:23  1210.97   24.56 191.57

                         908 - PL-030-14-10597  1  9:31:26  1210.57   24.54 192.41

                         934 S PL-0233-13-4879  2  9:31:38  1208.97   24.41 197.92

                         949 - PL-030-14-10517  1  9:31:43  1208.31   24.34       

                         958 - PL-030-13- 5697  1  9:31:50  1207.38   24.29       

                         975 - PL-034-13- 1948  2  9:31:59  1206.19   24.21       

                        1025 - PL-030-14-10557  2  9:32:19  1203.55   23.96       

                        1121 - PL-030-14-10575  1  9:32:50  1199.48   23.49       

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 02 z dn.03.05.2015     * pkt hodowcy   240.84

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 02    poz.  26   konk. 16  pkt.   392.36

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´

 WOREK WOJCIECH I         30 S PL-030-13- 7044  2  9:21:46  1289.51   28.86   6.36

 sek. 5  odl= 182810 m    95 S PL-0142-13-3923  2  9:23:21  1275.27   28.54  20.13

   BRZEG                 101 - PL-030-14- 9812  2  9:23:28  1274.23   28.51  21.40

 W³G./Konk5= 4719/ 944   103 S PL-030-14- 9829  2  9:23:29  1274.09   28.50  21.83

  W-K-S =  74- 30-10     108 S PL-030-14- 9848  2  9:23:33  1273.49   28.47  22.89

                         212 S PL-030-013-1462  2  9:25:19  1258.01   27.96  44.92

                         214 - PL-030-14- 9853  1  9:25:21  1257.72   27.95  45.35

                         284 - PL-030-12- 4941  1  9:26:06  1251.27   27.61  60.18

                         435 S PL-030-12- 4697  2  9:27:26  1239.95   26.86  92.18

                         440 S PL-030-14- 9815  1  9:27:27  1239.81   26.84  93.24

                         445 - PL-030-14- 9801  1  9:27:30  1239.39   26.82  94.30

                         446 - PL-030-14- 9832  1  9:27:31  1239.25   26.81  94.51

                         450 - PL-030-13- 7032  2  9:27:32  1239.11   26.79  95.36

                         599 - PL-030-11- 5942  1  9:28:51  1228.15   26.06 126.93

                         614 - PL-030-14- 9811  1  9:28:57  1227.32   25.98 130.11

                         622 S PL-030-12- 3602  1  9:29:00  1226.91   25.95 131.81

                         622 - PL-030-09-10824  1  9:29:00  1226.91   25.95 131.81

                         638 - PL-030-13- 7007  1  9:29:11  1225.41   25.87 135.20

                         758 - PL-030-14- 9859  1  9:30:03  1218.33   25.28 160.63

                         866 - PL-030-13- 7016  1  9:30:43  1212.94   24.74 183.51

                         897 S PL-030-14- 9842  1  9:30:55  1211.33   24.59 190.08

                         960 - PL-030-11- 1678  1  9:31:27  1207.07   24.28       

                         965 - PL-030-14- 9840  1  9:31:29  1206.80   24.26       

                         995 S PL-030-12- 3610  1  9:31:44  1204.81   24.11       

                        1002 - PL-030-14- 9852  1  9:31:46  1204.55   24.08       

                        1007 - PL-030-12- 3636  1  9:31:48  1204.28   24.05       

                        1012 - PL-030-14- 9854  1  9:31:50  1204.02   24.03       

                        1018 S PL-030-12- 3625  2  9:31:52  1203.75   24.00       

                        1074 - PL-030-14- 9828  1  9:32:05  1202.04   23.72       

                        1080 S PL-030-14- 9831  1  9:32:07  1201.78   23.69       

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 02 z dn.03.05.2015     * pkt hodowcy   270.68

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 02    poz.  29   konk. 15  pkt.   376.95

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´

 DZIEDZIC-WOJTAS         244 S PL-030-13- 6202  2  9:27:37  1253.86   27.80  51.71

 sek. 5  odl= 185090 m   323 S PL-0139-13-2327  2  9:28:21  1247.66   27.42  68.45

   BRZEG                 499 S PL-030-14-11536  2  9:29:54  1234.76   26.55 105.74

 W³G./Konk5= 4719/ 944   778 S PL-030-13- 6213  2  9:32:01  1217.56   25.18 164.87

  W-K-S =  46-  7- 7     813 S PL-030-12- 2843  1  9:32:13  1215.96   25.01 172.28

                        1023 S PL-030-13- 6215  1  9:33:47  1203.58   23.97       

                        1030 S PL-030-13- 6250  1  9:33:49  1203.32   23.94       

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 02 z dn.03.05.2015     * pkt hodowcy   179.87

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 02    poz.  38   konk. 12  pkt.   285.16

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´

 £AJCZAK GRZEGORZ I       51 - PL-030-13- 5565  1  9:23:17  1283.19   28.75  10.81

 sek. 5  odl= 183860 m   137 S PL-030-14- 9583  2  9:24:50  1269.46   28.33  29.03

   BRZEG                 197 S PL-030-13- 5522  2  9:25:51  1260.61   28.04  41.75

 W³G./Konk5= 4719/ 944   236 S PL-030-14- 9563  2  9:26:33  1254.59   27.84  50.01

  W-K-S =  63- 29-10     268 S PL-030-13- 5527  1  9:26:48  1252.45   27.69  56.79

                         296 S PL-030-14- 9577  2  9:27:03  1250.32   27.55  62.73

                         300 S PL-030-14- 9522  2  9:27:06  1249.90   27.53  63.57

                         302 - DV-02767-13-291  1  9:27:09  1249.47   27.52  64.00

                         345 S PL-030-14- 9585  2  9:27:34  1245.95   27.31  73.11

                         501 - PL-030-13- 5541  1  9:28:55  1234.65   26.54 106.17

                         569 S PL-030-13- 5529  2  9:29:27  1230.24   26.21 120.58

                         574 - PL-030-14- 9529  1  9:29:28  1230.11   26.18 121.64

                         591 - PL-030-13- 5537  1  9:29:37  1228.87   26.10 125.24

                         596 S PL-030-14- 9527  2  9:29:40  1228.46   26.07 126.30

                         601 S PL-030-14-11460  2  9:29:43  1228.05   26.05 127.36

                         641 - RO-13-    51972  1  9:30:04  1225.19   25.85 135.83

                         752 - PL-030-14- 9521  1  9:30:52  1218.69   25.31 159.36

                         757 - PL-030-14- 9540  1  9:30:54  1218.42   25.28 160.42

                         761 - PL-030-14- 9515  2  9:30:56  1218.15   25.26 161.26

                         761 S PL-030-13- 5551  2  9:30:56  1218.15   25.26 161.26

                         767 S PL-030-14- 9569  2  9:30:58  1217.89   25.23 162.53

                         804 S PL-030-14-11455  2  9:31:10  1216.27   25.05 170.38

                         990 S PL-030-14- 9584  2  9:32:32  1205.38   24.13       

                        1006 - PL-030-14- 9556  2  9:32:40  1204.32   24.06       

                        1020 - PL-030-14- 9587  2  9:32:45  1203.67   23.99       

                        1020 - PL-030-14- 9543  1  9:32:45  1203.67   23.99       

                        1107 - PL-030-14- 9528  1  9:33:09  1200.52   23.56       

                        1135 - PL-030-12- 4620  1  9:33:23  1198.70   23.42       

                        1139 - PL-030-13- 5546  1  9:33:24  1198.57   23.40       

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 02 z dn.03.05.2015     * pkt hodowcy   272.62

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 02    poz.  14   konk. 20  pkt.   492.04

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´

 SOBEL CZES£AW I         152 S PL-030-14-  380  2  9:24:31  1267.19   28.26  32.21

 sek. 5  odl= 183130 m   227 S PL-030-14-11454  2  9:25:47  1256.18   27.89  48.10

   BRZEG                 229 S PL-030-13- 4303  2  9:25:48  1256.04   27.88  48.53

 W³G./Konk5= 4719/ 944   240 S PL-030-14-  305  2  9:26:01  1254.17   27.82  50.86

  W-K-S =  64- 26-10     295 - PL-030-14-  301  2  9:26:27  1250.46   27.55  62.51

                         392 - PL-030-12- 3079  2  9:27:25  1242.26   27.08  83.07

                         438 S PL-030-14-11425  2  9:27:42  1239.88   26.85  92.82

                         441 - PL-030-14-  361  1  9:27:43  1239.74   26.84  93.45

                         482 S PL-030-13-  631  2  9:28:09  1236.11   26.63 102.14

                         492 - PL-030-13-  609  1  9:28:14  1235.42   26.58 104.26

                         500 S PL-030-13-  623  2  9:28:19  1234.72   26.55 105.95

                         505 S PL-030-13-  641  2  9:28:21  1234.45   26.52 107.01

                         508 - PL-030-14-  306  1  9:28:23  1234.17   26.51 107.65

                         514 - PL-030-14-  359  2  9:28:26  1233.75   26.48 108.92

                         522 S PL-030-14-11406  2  9:28:30  1233.20   26.44 110.62

                         694 S PL-030-13- 4383  2  9:29:54  1221.68   25.59 147.07

                         794 S PL-030-13-  644  2  9:30:30  1216.81   25.10 168.26

                         796 - PL-030-13-  619  1  9:30:31  1216.68   25.09 168.68

                         812 S PL-030-12- 3084  2  9:30:36  1216.00   25.01 172.07

                         892 - PL-030-13-  796  1  9:31:09  1211.58   24.62 189.02

                         948 S PL-030-14-  374  2  9:31:33  1208.38   24.34       

                         986 - PL-030-14- 9885  2  9:31:54  1205.60   24.15       

                        1038 - PL-030-13-  643  1  9:32:14  1202.96   23.90       

                        1048 - PL-030-14-  329  2  9:32:16  1202.69   23.85       

                        1068 S PL-030-10-12821  1  9:32:20  1202.17   23.75       

                        1093 S PL-030-14-  378  2  9:32:26  1201.38   23.63       

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 02 z dn.03.05.2015     * pkt hodowcy   270.43

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 02    poz.  17   konk. 19  pkt.   471.22

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´

 SOBEL CZES£AW II         89 S PL-030-14-  321  1  9:23:24  1277.06   28.57  18.86

 sek. 5  odl= 183130 m   288 S PL-030-14-  356  2  9:26:24  1250.89   27.59  61.03

   BRZEG                 433 - PL-030-14-  314  1  9:27:41  1240.02   26.87  91.76

 W³G./Konk5= 4719/ 944   486 S PL-030-14- 9996  1  9:28:10  1235.97   26.61 102.99

  W-K-S =  30-  6- 5     804 S PL-030-14-  364  2  9:30:34  1216.27   25.05 170.38

                         941 S PL-030-14-  352  1  9:31:32  1208.51   24.38 199.41

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 02 z dn.03.05.2015     * pkt hodowcy   132.20

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 02    poz.  43   konk. 10  pkt.   239.78

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´

 SKRZYPEK SEBASTIAN      704 - PL-030-14-11038  1  9:29:59  1221.14   25.54 149.18

 sek. 5  odl= 183150 m   842 - PL-030-14-11062  1  9:30:52  1213.99   24.86 178.43

   BRZEG                1116 - PL-030-13- 4631  1  9:32:38  1199.93   23.51       

 W³G./Konk5= 4719/ 944  1143 S PL-030-14-11025  1  9:32:51  1198.23   23.38       

  W-K-S =  79-  5- 2    1164 S PL-030-12- 4257  1  9:32:58  1197.32   23.28       

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 02 z dn.03.05.2015     * pkt hodowcy    46.66

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 02    poz.  68   konk.  2  pkt.    46.66

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´

 SANETRA-PASTERNAK I      46 S PL-030-13- 1128  2  9:23:23  1284.39   28.78   9.75

 sek. 5  odl= 184160 m    64 S PL-030-13- 1118  2  9:23:44  1281.26   28.69  13.56

   BRZEG                  67 - PL-030-14-10853  1  9:23:47  1280.82   28.68  14.20

 W³G./Konk5= 4719/ 944   110 S PL-030-14-10863  2  9:24:40  1273.00   28.46  23.31

  W-K-S =  42- 28-10     128 - PL-030-14-10847  2  9:25:00  1270.07   28.38  27.12

                         153 S PL-030-14- 7744  2  9:25:20  1267.16   28.25  32.42

                         157 - PL-030-14-10801  1  9:25:23  1266.72   28.23  33.27

                         162 - PL-030-14-10814  2  9:25:25  1266.43   28.21  34.33

                         225 S PL-030-14-10862  2  9:26:34  1256.49   27.90  47.68

                         226 - PL-030-13- 1129  1  9:26:35  1256.35   27.89  47.89

                         266 - PL-027-13- 7800  1  9:27:01  1252.65   27.70  56.37

                         306 - PL-030-14-10819  2  9:27:26  1249.11   27.50  64.84

                         308 S PL-030-13- 1114  2  9:27:28  1248.82   27.49  65.27

                         390 - PL-030-14-10811  2  9:28:10  1242.92   27.09  82.64

                         460 S PL-030-13- 1132  2  9:28:44  1238.19   26.74  97.48

                         464 - PL-030-14-10892  1  9:28:47  1237.77   26.72  98.33

                         586 - PL-030-14-10850  1  9:29:49  1229.24   26.12 124.18

                         700 S PL-030-13- 1162  2  9:30:47  1221.36   25.56 148.34

                         709 S PL-030-13- 6524  2  9:30:50  1220.95   25.52 150.24

                         709 S PL-0264-13-  92  2  9:30:50  1220.95   25.52 150.24

                         716 S PL-030-13- 1154  2  9:30:51  1220.82   25.48 151.73

                         764 S PL-030-13- 1124  2  9:31:11  1218.12   25.25 161.90

                         776 S PL-030-13- 6509  2  9:31:15  1217.59   25.19 164.44

                         781 - PL-030-14-10827  1  9:31:17  1217.32   25.16 165.50

                         851 S PL-030-13- 6526  2  9:31:45  1213.58   24.82 180.33

                        1063 - PL-030-14-10855  1  9:33:10  1202.35   23.78       

                        1085 S PL-030-14- 7111  2  9:33:15  1201.70   23.67       

                        1169 - PL-030-13- 1116  2  9:33:50  1197.14   23.25       

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 02 z dn.03.05.2015     * pkt hodowcy   272.91

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 02    poz.   8   konk. 20  pkt.   499.22

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´

 MAREKWICA ANDRZEJ       861 S PL-030-14-   26  2  9:30:08  1213.32   24.77 182.45

 sek. 5  odl= 182160 m   916 S PL-030-14-  734  2  9:30:33  1209.96   24.50 194.11

   BRZEG                 932 S PL-030-14-  719  2  9:30:40  1209.03   24.42 197.50

 W³G./Konk5= 4719/ 944   944 S PL-030-14-  706  1  9:30:44  1208.49   24.36 200.04

  W-K-S =  30-  5- 5    1145 S PL-030-14- 9330  2  9:32:03  1198.03   23.37       

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 02 z dn.03.05.2015     * pkt hodowcy   121.42

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 02    poz.  32   konk. 15  pkt.   344.38

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - -