- 1 -

 

 

 

 

                      LISTA KONKURSOWA 04/2015

 

 

                  POLSKIEGO ZWI¥ZKU HODOWCÓW GO£ÊBI POCZTOWYCH

                      Oddzia³u WÊGIERSKA GÓR. Sekcji nr 01

 

                 z lotu go³êbi starych, odbytego z miejscowoœci

 

                G£OGÓW I

 

       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

 

       Data odbytego lotu                               - 16.05.2015 rok

       Odleg³oœæ do punktu centralnego Sekcji           - 308870 [m]

       Godzina wypuszczenia go³êbi do lotu              - 7:00:00

       Pogoda w miejscu wypuszczenia go³êbi             - S£ONECZNIE

       Pogoda w miejscu przylotu go³êbi                 - S£ONECZNIE

       Punkty sta³e za konkurs                          -  41.00

       Iloœæ hodowców bior¹cych udzia³ w locie          - 32

       Iloœæ go³êbi wypuszczonych do lotu               - 1620

       Iloœæ konkursów (baza 1:4)                       - 405

       Godzina przylotu pierwszego go³êbia w konkursie  - 1-10:37:36

       Prêdkoœæ pierwszego go³êbia w konkursie          - 1435.34 [m/min.]

       Godzina przylotu ostatniego go³êbia w konkursie  - 1-10:44:11

       Prêdkoœæ ostatniego go³êbia w konkursie          - 1367.36 [m/min.]

       Œredni czas trwania konkursu                     - 0h.10m.41s.

 

 

 

 

         SEKRETARZ                                           PREZES

                                            - 2 -

ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿

³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¥CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PRÊDK.³PUNKTY ³ODLEG£.³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´

    1 KUBAS CZES³AW I_______  71-29-10 M PL-030-14- 5923 0  1-10:37:36 1435.34   41.00  312330

    2 BYRTUS JÓZEF            64-27-10 - PL-030-14-  530 0  1-10:38:14 1435.02   40.98  313170

    3 S£OWIOCZEK DARIUSZ____  44- 9- 6 M PL-030-13- 1466 1  1-10:35:26 1434.83   40.96  309110

    4 BYRTUS JÓZEF            < 2>   6 M PL-030-14-  520 0  1-10:38:27 1433.60   40.94       

    5 KUBAS CZES³AW I_______  < 2>  37 M PL-030-12-10149 1  1-10:38:06 1432.05   40.92       

    6 BYRTUS JÓZEF            < 3>  18 - PL-030-14-  516 0  1-10:38:46 1431.53   40.90       

    7 KRʯELOK ZBIGNIEW_____  44- 6- 5 M PL-030-13- 1229 1  1-10:36:38 1431.22   40.88  310050

    8 MATUSZNY S.T.W________  59-25-10 - PL-0264-14-8918 1  1-10:36:07 1430.06   40.86  309060

    9 MATUSZNY S.T.W________  < 2>  11 M PL-0264-14-8917 1  1-10:36:08 1429.95   40.84       

   10 MAREKWICA JÓZEF II      46-11- 5 M PL-030-14- 5652 1  1-10:35:27 1428.31   40.82  307730

   11 MATUSZNY S.T.W________  < 3>  13 - PL-030-14- 7718 1  1-10:36:23 1428.30   40.80       

   12 HECZKO A&S____________  58-14-10 M PL-0284-11-4227 1  1-10:37:13 1428.25   40.78  310240

   13 MATUSZNY S.T.W________  < 4>  14 S PL-030-11-  722 1  1-10:36:26 1427.97   40.76       

   14 MATUSZNY S.T.W________  < 5>  26 M PL-027-14- 6650 1  1-10:36:28 1427.75   40.74       

   15 KOHUT TADEUSZ_________  61-23-10 - PL-030-14- 5644 0  1-10:35:50 1426.89   40.72  307970

   16 KUKUCZKA ADAM I_______  75-21- 8 M PL-030-12- 9376 1  1-10:34:56 1426.30   40.70  306560

   17 CZEPCZOR ANTONI_______  51-16- 9 M PL-030-14- 5166 1  1-10:35:46 1426.03   40.68  307690

   18 BYRTUS JÓZEF            < 4>  31 M PL-030-14-  527 1  1-10:39:41 1425.55   40.65       

   19 MATUSZNY JAN__________  48-19-10 M PL-030-11- 9752 0  1-10:37:50 1424.99   40.63  310410

   20 MATUSZNY JAN__________  < 2>  21 S PL-030-11- 8049 0  1-10:37:51 1424.88   40.61       

   21 MATUSZNY JAN__________  < 3>  22 M PL-027-12- 1238 1  1-10:37:52 1424.77   40.59       

   22 MATUSZNY JAN__________  < 4>  43 M PL-027-12- 1245 1  1-10:37:53 1424.66   40.57       

   23 KUKUCZKA&MICHA£EK_____  63-23-10 - PL-030-13- 3203 1  1-10:35:11 1424.55   40.55  306540

   24 KUKUCZKA&MICHA£EK_____  < 2>  48 - PL-030-14- 5734 1  1-10:35:12 1424.44   40.53       

   25 KLIMOSZ ZENON_________  75- 8- 5 M PL-030-12-  424 1  1-10:35:42 1423.51   40.51  307050

   26 MATUSZNY S.T.W________  < 6>  61 - PL-030-14- 7705 1  1-10:37:09 1423.26   40.49       

   27 WOLNY.K-KAWULOK.A I___  72-15- 9 M PL-030-12- 9956 0  1-10:33:25 1422.80   40.47  303650

   28 KRʯELOK ZBIGNIEW_____  < 2> 143 M PL-030-13- 1208 1  1-10:37:56 1422.68   40.45       

   29 MATUSZNY MAREK I______  63-22-10 M PL-0264-14-9519 1  1-10:37:59 1422.54   40.43  310090

   30 HARATYK W£ADYS£AW       61-15- 8 - PL-030-13- 3431 1  1-10:36:28 1422.02   40.41  307820

   31 BYRTUS JÓZEF            < 5>  36 M PL-030-12-  339 1  1-10:40:17 1421.67   40.39       

   32 KOHUT TADEUSZ_________  < 2>  33 M PL-030-13- 2611 0  1-10:36:39 1421.51   40.37       

   32 KOHUT TADEUSZ_________  < 3>  84 M PL-030-13- 2618 1  1-10:36:39 1421.51   40.37       

   34 S£OWIOCZEK DARIUSZ____  < 2>  59 - PL-030-13- 3106 1  1-10:37:32 1420.98   40.33       

   35 LEGIERSKI MAREK_______  45-23-10 - PL-020-10- 4306 1  1-10:36:42 1420.77   40.31  307880

   36 BYRTUS JÓZEF            < 6>  49 - PL-030-12-  338 1  1-10:40:27 1420.59   40.29       

   37 KUBAS CZES³AW I_______  < 3>  38 M PL-030-13- 2467 1  1-10:39:53 1420.44   40.27       

   37 KUBAS CZES³AW I_______  < 4>  42 - PL-030-14- 5927 1  1-10:39:53 1420.44   40.27       

   39 SIKORA STANISLAW I      38- 3- 3 M PL-030-14- 6459 0  1-10:38:08 1419.59   40.23  309660

   40 HARATYK W£ADYS£AW       < 2>  83 M PL-030-12-12154 0  1-10:36:55 1419.07   40.21       

   41 MATUSZNY MAREK I______  < 2>  46 M PL-0264-14-9536 1  1-10:38:33 1418.85   40.19       

   42 KUBAS CZES³AW I_______  < 5>  51 - PL-030-14- 5905 1  1-10:40:08 1418.82   40.17       

   43 MATUSZNY JAN__________  < 5>  44 M PL-030-11-  753 0  1-10:38:55 1417.94   40.15       

   44 MATUSZNY JAN__________  < 6>  47 S PL-030-14-  587 0  1-10:38:56 1417.83   40.13       

   45 LEGIERSKI MAREK_______  < 2>  99 M PL-030-13- 2262 1  1-10:37:10 1417.71   40.11       

   46 MATUSZNY MAREK I______  < 3>  54 M PL-030-11- 8008 1  1-10:38:44 1417.66   40.09       

   47 MATUSZNY JAN__________  < 7>  73 M PL-0264-14-9097 1  1-10:38:58 1417.61   40.07       

   48 KUKUCZKA&MICHA£EK_____  < 3>  53 M PL-030-13- 3207 1  1-10:36:15 1417.53   40.05       

   49 BYRTUS JÓZEF            < 7> 169 - PL-030-13-   78 1  1-10:40:56 1417.49   40.03       

   50 DRAGON WIES£AW________  77-31-10 M PL-0122-12-2275 1  1-10:38:52 1417.48   40.01  310240

   51 KUBAS CZES³AW I_______  < 6>  63 M PL-030-14- 5934 1  1-10:40:22 1417.32   39.99       

   52 MAREKWICA JÓZEF I_____  51-12- 8 S PL-030-14- 9370 1  1-10:38:33 1416.88   39.96  309660

   53 KUKUCZKA&MICHA£EK_____  < 4>  76 - PL-030-12-10564 1  1-10:36:22 1416.76   39.94       

   54 MATUSZNY MAREK I______  < 4>  98 - PL-030-12- 9768 1  1-10:38:53 1416.69   39.92       

   55 MAREKWICA JÓZEF I_____  < 2>  57 - PL-030-14- 9309 1  1-10:38:36 1416.56   39.90       

   56 DRAGON WIES£AW________  < 2>  60 - PL-030-14- 7212 1  1-10:39:04 1416.19   39.88       

   57 MAREKWICA JÓZEF I_____  < 3> 125 - PL-030-14- 8914 1  1-10:38:43 1415.80   39.86       

   58 WOLNY.K-KAWULOK.A II__  40-11- 8 M PL-030-14- 5011 1  1-10:34:29 1415.73   39.84  303650

   59 S£OWIOCZEK DARIUSZ____  < 3> 122 M PL-030-12-12352 1  1-10:38:21 1415.66   39.82       

   60 DRAGON WIES£AW________  < 3>  70 M PL-030-12- 9655 1  1-10:39:11 1415.44   39.80       

   61 MATUSZNY S.T.W________  < 7>  62 S PL-030-13- 2028 1  1-10:38:24 1415.11   39.78       

   62 MATUSZNY S.T.W________  < 8>  74 S PL-030-13- 2002 1  1-10:38:27 1414.79   39.76       

   63 KUBAS CZES³AW I_______  < 7>  64 - PL-030-14- 5939 1  1-10:40:50 1414.32   39.74       

   64 KUBAS CZES³AW I_______  < 8>  81 - PL-030-13- 2433 1  1-10:40:51 1414.22   39.72       

   65 MAREKWICA JÓZEF II      < 2> 132 - PL-030-14- 5654 1  1-10:37:40 1413.77   39.70       

   66 KULIK KAZIMIERZ         41- 4- 3 M PL-030-14- 5385 0  1-10:37:51 1413.40   39.68  307910

   67 KUKUCZKA ADAM I_______  < 2>  68 - PL-030-13- 4072 1  1-10:36:56 1413.15   39.66       

   68 KUKUCZKA ADAM I_______  < 3>  75 M PL-030-12- 9330 1  1-10:36:59 1412.83   39.64       

   69 WOLNY.K-KAWULOK.A I___  < 2> 107 M PL-030-13- 4405 0  1-10:34:57 1412.65   39.62       

   70 DRAGON WIES£AW________  < 4>  71 - PL-030-14- 5844 0  1-10:39:37 1412.64   39.60       

   70 DRAGON WIES£AW________  < 5>  72 M PL-030-13- 3638 0  1-10:39:37 1412.64   39.60       

   72 DRAGON WIES£AW________  < 6> 102 M PL-030-12-12228 1  1-10:39:40 1412.32   39.56       

   73 MATUSZNY JAN__________  < 8>  91 - PL-030-12-  361 0  1-10:39:48 1412.24   39.54       

   74 MATUSZNY S.T.W________  < 9>  92 - PL-030-14- 7720 1  1-10:38:52 1412.09   39.52       

   75 KUKUCZKA ADAM I_______  < 4> 145 M PL-030-11-10045 0  1-10:37:06 1412.07   39.50       

   76 KUKUCZKA&MICHA£EK_____  < 5>  77 S PL-030-12-10506 1  1-10:37:06 1411.98   39.48       

   77 KUKUCZKA&MICHA£EK_____  < 6>  79 S PL-030-12-10541 1  1-10:37:08 1411.76   39.46       

   78 FIEDOR PIOTR            54- 2- 2 M PL-030-12-11139 1  1-10:41:10 1411.70   39.44  312220

   79 KUKUCZKA&MICHA£EK_____  < 7>  80 S PL-030-13- 3260 1  1-10:37:09 1411.65   39.42       

   80 KUKUCZKA&MICHA£EK_____  < 8>  89 S PL-030-13- 3211 1  1-10:37:12 1411.33   39.40       

   81 KUBAS CZES³AW I_______  < 9>  82 M PL-030-12-10150 1  1-10:41:20 1411.13   39.38       

   82 KUBAS CZES³AW I_______  <10>  95 M PL-030-13- 2450 1  1-10:41:22 1410.92   39.36       

   83 HARATYK W£ADYS£AW       < 3>  86 M PL-030-13- 3424 0  1-10:38:12 1410.72   39.34       

   84 KOHUT TADEUSZ_________  < 4>  85 - PL-030-13- 2617 0  1-10:38:19 1410.66   39.32       

   84 KOHUT TADEUSZ_________  < 5>  93 M PL-030-13- 2623 1  1-10:38:19 1410.66   39.32       

   86 HARATYK W£ADYS£AW       < 4>  90 M PL-030-13- 3458 1  1-10:38:13 1410.62   39.27       

   87 WOLNY.K-KAWULOK.A II__  < 2>  88 M PL-030-14- 5005 1  1-10:35:18 1410.36   39.25       

   88 WOLNY.K-KAWULOK.A II__  < 3> 155 M PL-030-14- 5098 1  1-10:35:19 1410.25   39.23       

   89 KUKUCZKA&MICHA£EK_____  < 9>  96 - PL-030-14- 5723 0  1-10:37:22 1410.24   39.21       

   90 HARATYK W£ADYS£AW       < 5> 151 - PL-030-13- 3413 1  1-10:38:18 1410.08   39.19       

   91 MATUSZNY JAN__________  < 9>  94 S PL-030-14-  583 1  1-10:40:09 1409.99   39.17       

   92 MATUSZNY S.T.W________  <10> 136 - PL-030-12- 9900 1  1-10:39:13 1409.84   39.15       

   93 KOHUT TADEUSZ_________  < 6> 133 - PL-030-14- 5616 1  1-10:38:27 1409.80   39.13       

   94 MATUSZNY JAN__________  <10> 124 M PL-0264-14-9082 1  1-10:40:11 1409.78   39.11       

   95 KUBAS CZES³AW I_______  <11>  97 - PL-030-14- 5983 0  1-10:41:33 1409.75   39.09       

   96 KUKUCZKA&MICHA£EK_____  <10> 112 S PL-030-13- 3238 1  1-10:37:29 1409.49   39.07       

   97 KUBAS CZES³AW I_______  <12> 113 - PL-030-14- 5907 1  1-10:41:37 1409.33   39.05       

   98 MATUSZNY MAREK I______  < 5> 138 M PL-030-13- 3015 1  1-10:40:03 1409.18   39.03       

   99 LEGIERSKI MAREK_______  < 3> 100 M PL-027-14- 6260 1  1-10:38:29 1409.17   39.01       

                                            - 3 -

ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿

³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¥CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PRÊDK.³PUNKTY ³ODLEG£.³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´

  100 LEGIERSKI MAREK_______  < 4> 101 M PL-020-11- 1378 1  1-10:38:30 1409.06   38.99       

  101 LEGIERSKI MAREK_______  < 5> 121 M PL-027-13- 8797 1  1-10:38:35 1408.52   38.97       

  102 DRAGON WIES£AW________  < 7> 103 - PL-0122-13-5592 0  1-10:40:17 1408.37   38.95       

  103 DRAGON WIES£AW________  < 8> 104 - PL-030-14- 5843 0  1-10:40:18 1408.26   38.93       

  103 DRAGON WIES£AW________  < 9> 105 - PL-030-14- 5846 0  1-10:40:18 1408.26   38.93       

  105 DRAGON WIES£AW________  <10> 111 M PL-0122-12-2153 1  1-10:40:22 1407.84   38.89       

  106 HECZKO A&S____________  < 2> 110 M PL-030-14- 5418 1  1-10:40:27 1407.30   38.87        

  107 WOLNY.K-KAWULOK.A I___  < 3> 108 M PL-030-11- 9500 0  1-10:35:48 1407.09   38.85       

  107 WOLNY.K-KAWULOK.A I___  < 4> 197 - PL-030-10-  441 0  1-10:35:48 1407.09   38.85       

  109 KLIMOSZ ZENON_________  < 2> 153 M PL-030-12-  435 1  1-10:38:14 1406.98   38.81       

  110 HECZKO A&S____________  < 3> 126 M PL-030-12-11527 1  1-10:40:32 1406.77   38.79       

  111 DRAGON WIES£AW________  <11> 114 M PL-030-14- 5858 1  1-10:40:36 1406.35   38.77       

  112 KUKUCZKA&MICHA£EK_____  <11> 116 - PL-030-13- 3257 0  1-10:38:00 1406.15   38.75       

  113 KUBAS CZES³AW I_______  <13> 123 - PL-030-13- 2482 0  1-10:42:08 1406.05   38.73       

  114 DRAGON WIES£AW________  <12> 117 M PL-030-12-12621 0  1-10:40:42 1405.71   38.71        

  115 CZEPCZOR ANTONI_______  < 2> 181 M PL-030-13- 3547 1  1-10:38:55 1405.51   38.69       

  116 KUKUCZKA&MICHA£EK_____  <12> 119 S PL-030-13- 3259 1  1-10:38:06 1405.50   38.67       

  116 DRAGON WIES£AW________  <13> 182 - PL-030-12-12259 1  1-10:40:44 1405.50   38.67       

  118 MAREKWICA JAN I         47- 7- 7 M PL-020-14- 1481 1  1-10:39:00 1405.39   38.63  307780

  119 KUKUCZKA&MICHA£EK_____  <13> 131 S PL-030-13- 3230 1  1-10:38:08 1405.29   38.60       

  120 MAREKWICA JAN I         < 2> 154 M PL-030-13-  589 1  1-10:39:01 1405.28   38.58       

  121 LEGIERSKI MAREK_______  < 6> 150 M PL-030-14- 7502 1  1-10:39:07 1405.10   38.56       

  122 S£OWIOCZEK DARIUSZ____  < 4> 137 M PL-030-13- 1485 1  1-10:40:03 1404.73   38.54        

  123 KUBAS CZES³AW I_______  <14> 157 M PL-030-14- 5937 0  1-10:42:21 1404.68   38.52       

  124 MATUSZNY JAN__________  <11> 127 M PL-0264-14-9095 0  1-10:41:06 1403.94   38.50       

  125 MAREKWICA JÓZEF I_____  < 4> 128 S PL-030-13- 3909 1  1-10:40:37 1403.61   38.48       

  126 HECZKO A&S____________  < 4> 177 M PL-030-11- 9980 1  1-10:41:05 1403.27   38.46       

  127 MATUSZNY JAN__________  <12> 130 S PL-0264-14-9085 1  1-10:41:13 1403.19   38.44       

  127 MAREKWICA JÓZEF I_____  < 5> 129 M PL-030-13- 3956 1  1-10:40:41 1403.19   38.44       

  127 MAREKWICA JÓZEF I_____  < 6> 148 M PL-030-12-11716 1  1-10:40:41 1403.19   38.44       

  130 MATUSZNY JAN__________  <13> 210 S PL-027-14- 6689 0  1-10:41:14 1403.09   38.38        

  131 KUKUCZKA&MICHA£EK_____  <14> 147 M PL-030-14- 5720 1  1-10:38:29 1403.04   38.36       

  132 MAREKWICA JÓZEF II      < 3> 142 M PL-030-13- 1601 1  1-10:39:22 1402.81   38.34       

  133 KOHUT TADEUSZ_________  < 7> 134 - PL-030-14- 5615 1  1-10:39:33 1402.73   38.32       

  133 KOHUT TADEUSZ_________  < 8> 158 M PL-030-11- 6641 0  1-10:39:33 1402.73   38.32       

  135 SIKORA ZDZIS£AW_______  44- 4- 3 M PL-030-13- 3811 0  1-10:38:58 1402.50   38.28  307100

  136 MATUSZNY S.T.W________  <11> 144 M PL-030-12-11993 1  1-10:40:23 1402.37   38.26       

  137 S£OWIOCZEK DARIUSZ____  < 5> 162 M PL-030-13- 1453 1  1-10:40:28 1402.07   38.24       

  137 MATUSZNY MAREK I______  < 6> 139 - PL-030-10- 2087 1  1-10:41:10 1402.07   38.24        

  137 MATUSZNY MAREK I______  < 7> 140 - PL-030-10- 2052 1  1-10:41:10 1402.07   38.24       

  140 MATUSZNY MAREK I______  < 8> 176 M PL-030-13- 3011 1  1-10:41:12 1401.85   38.18       

  141 ZEMAN CZES£AW_________  50-10- 6 M PL-030-11- 6514 1  1-10:41:53 1401.68   38.16  311010

  142 MAREKWICA JÓZEF II      < 4> 183 M PL-030-14- 5658 1  1-10:39:35 1401.43   38.14       

  143 KRʯELOK ZBIGNIEW_____  < 3> 217 M PL-030-14- 8819 1  1-10:41:19 1400.93   38.12       

  144 MATUSZNY S.T.W________  <12> 146 S PL-030-12- 9831 1  1-10:40:46 1399.94   38.10       

  145 KUKUCZKA ADAM I_______  < 5> 164 M PL-030-11-10046 1  1-10:38:59 1399.92   38.08       

  146 MATUSZNY S.T.W________  <13> 149 M PL-030-14- 7721 1  1-10:40:47 1399.83   38.06        

  146 KUKUCZKA&MICHA£EK_____  <15> 184 - PL-030-12-10532 0  1-10:38:59 1399.83   38.06       

  148 MAREKWICA JÓZEF I_____  < 7> 160 S PL-030-13- 3948 1  1-10:41:13 1399.80   38.02       

  149 MATUSZNY S.T.W________  <14> 156 - PL-030-13- 2009 1  1-10:40:48 1399.73   38.00       

  150 LEGIERSKI MAREK_______  < 7> 206 - PL-030-12- 9224 0  1-10:40:00 1399.45   37.98       

  151 HARATYK W£ADYS£AW       < 6> 152 - PL-030-14- 6953 1  1-10:39:58 1399.39   37.96       

  152 HARATYK W£ADYS£AW       < 7> 247 M PL-030-12-12159 0  1-10:40:01 1399.08   37.94       

  153 KLIMOSZ ZENON_________  < 3> 234 - PL-030-14-  614 0  1-10:39:28 1399.07   37.91       

  154 MAREKWICA JAN I         < 3> 175 M PL-030-13-  552 1  1-10:40:01 1398.89   37.89        

  155 WOLNY.K-KAWULOK.A II__  < 4> 196 M PL-030-14- 5053 1  1-10:37:05 1398.77   37.87       

  156 MATUSZNY S.T.W________  <15> 159 M PL-030-13- 2012 1  1-10:41:03 1398.15   37.85       

  157 KUBAS CZES³AW I_______  <15> 167 M PL-030-10- 2221 1  1-10:43:25 1397.97   37.83       

  158 KOHUT TADEUSZ_________  < 9> 165 M PL-030-13- 2607 1  1-10:40:22 1397.53   37.81       

  159 MATUSZNY S.T.W________  <16> 213 - PL-030-12- 9852 1  1-10:41:09 1397.51   37.79       

  160 MAREKWICA JÓZEF I_____  < 8> 161 - PL-030-13- 3930 1  1-10:41:35 1397.49   37.77       

  161 MAREKWICA JÓZEF I_____  < 9> 190 M PL-030-14- 9368 0  1-10:41:36 1397.38   37.75       

  162 S£OWIOCZEK DARIUSZ____  < 6> 236 M PL-030-14- 5261 1  1-10:41:13 1397.32   37.73        

  163 DZIERGAS MARIAN_______  30- 3- 3 M PL-030-13- 3152 1  1-10:42:56 1397.01   37.71  311440

  164 KUKUCZKA ADAM I_______  < 6> 168 - PL-030-10- 2449 1  1-10:39:27 1396.95   37.69       

  165 KOHUT TADEUSZ_________  <10> 172 M PL-030-13- 2614 1  1-10:40:29 1396.80   37.67       

  166 KULIK KAZIMIERZ         < 2> 264 M PL-0165-13-2766 1  1-10:40:27 1396.73   37.65       

  167 KUBAS CZES³AW I_______  <16> 209 - PL-030-14- 5954 0  1-10:43:37 1396.72   37.63       

  168 KUKUCZKA ADAM I_______  < 7> 178 M PL-030-10- 2403 1  1-10:39:30 1396.63   37.61       

  168 BYRTUS JÓZEF            < 8> 170 M PL-030-13-   77 1  1-10:44:14 1396.63   37.61       

  168 BYRTUS JÓZEF            < 9> 171 M PL-030-13-   71 1  1-10:44:14 1396.63   37.61        

  171 BYRTUS JÓZEF            <10> 205 - PL-030-14-  528 0  1-10:44:17 1396.31   37.55       

  172 KOHUT TADEUSZ_________  <11> 216 - PL-030-13- 2642 0  1-10:40:40 1395.63   37.53       

  173 KAMIENIARZ FRANCISZEK_  38- 8- 7 M PL-030-13- 1524 0  1-10:42:15 1395.37   37.51  310120

  174 SIKORA ZDZIS£AW_______  < 2> 222 M PL-030-12-  429 0  1-10:40:06 1395.28   37.49       

  175 MAREKWICA JAN I         < 4> 276 M PL-030-13-  559 1  1-10:40:36 1395.20   37.47       

  176 MATUSZNY MAREK I______  < 9> 218 M PL-030-13- 3050 1  1-10:42:16 1395.13   37.45       

  177 HECZKO A&S____________  < 5> 239 M PL-030-14- 5445 1  1-10:42:27 1394.65   37.43       

  178 KUKUCZKA ADAM I_______  < 8> 179 M PL-030-13- 4042 1  1-10:39:50 1394.51   37.41        

  179 KUKUCZKA ADAM I_______  < 9> 180 - PL-030-13- 4070 1  1-10:39:53 1394.19   37.39       

  180 KUKUCZKA ADAM I_______  <10> 185 - PL-030-13- 4071 0  1-10:39:56 1393.88   37.37       

  181 CZEPCZOR ANTONI_______  < 3> 186 M PL-030-14- 5157 1  1-10:40:45 1393.84   37.35       

  182 DRAGON WIES£AW________  <14> 187 M PL-030-14- 5880 0  1-10:42:35 1393.82   37.33       

  183 MAREKWICA JÓZEF II      < 5> 192 M PL-030-14- 5660 1  1-10:40:47 1393.81   37.31       

  184 KUKUCZKA&MICHA£EK_____  <16> 195 S PL-030-13- 3272 1  1-10:39:56 1393.79   37.29       

  185 KUKUCZKA ADAM I_______  <11> 188 - PL-030-14- 5561 1  1-10:39:58 1393.67   37.27       

  186 CZEPCZOR ANTONI_______  < 4> 189 M PL-030-14- 5136 1  1-10:40:47 1393.63   37.25        

  187 DRAGON WIES£AW________  <15> 191 - PL-030-14- 7230 1  1-10:42:39 1393.40   37.22       

  188 KUKUCZKA ADAM I_______  <12> 226 - PL-030-14- 5531 1  1-10:40:01 1393.35   37.20       

  189 CZEPCZOR ANTONI_______  < 5> 194 M PL-027-14- 6676 1  1-10:40:50 1393.31   37.18       

  190 MAREKWICA JÓZEF I_____  <10> 253 S PL-030-13- 3933 1  1-10:42:17 1393.09   37.16       

  191 DRAGON WIES£AW________  <16> 198 M PL-0122-12-2165 1  1-10:42:43 1392.98   37.14       

  192 MAREKWICA JÓZEF II      < 6> 233 M PL-030-14- 5294 0  1-10:40:56 1392.86   37.12       

  193 DZIERGAS MARIAN_______  < 2> 225 M PL-030-13- 3187 1  1-10:43:37 1392.74   37.10       

  194 CZEPCZOR ANTONI_______  < 6> 311 - PL-030-14- 5154 1  1-10:40:57 1392.58   37.08        

  195 KUKUCZKA&MICHA£EK_____  <17> 199 - PL-030-14- 5772 1  1-10:40:08 1392.52   37.06       

  196 WOLNY.K-KAWULOK.A II__  < 5> 201 M PL-030-14- 5017 1  1-10:38:05 1392.36   37.04       

  196 WOLNY.K-KAWULOK.A I___  < 5> 200 M PL-030-13- 4439 1  1-10:38:05 1392.36   37.04       

  196 DRAGON WIES£AW________  <17> 204 - PL-030-14- 5892 1  1-10:42:49 1392.36   37.04       

                                            - 4 -

ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿

³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¥CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PRÊDK.³PUNKTY ³ODLEG£.³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´

  199 KUKUCZKA&MICHA£EK_____  <18> 227 - PL-030-14- 7267 1  1-10:40:11 1392.20   36.98       

  200 WOLNY.K-KAWULOK.A I___  < 6> 208 - PL-030-13- 4458 0  1-10:38:07 1392.15   36.96       

  201 WOLNY.K-KAWULOK.A II__  < 6> 202 M PL-030-14- 5096 0  1-10:38:09 1391.93   36.94       

  202 WOLNY.K-KAWULOK.A II__  < 7> 215 - PL-030-14- 5032 0  1-10:38:10 1391.83   36.92       

  203 SZKAWRAN JÓZEF________  31- 1- 1 M PL-030-14- 5217 1  1-10:41:19 1391.49   36.90  307960

  204 DRAGON WIES£AW________  <18> 207 - PL-030-14- 5855 1  1-10:42:58 1391.42   36.88       

  205 BYRTUS JÓZEF            <11> 214 M PL-030-11-  666 1  1-10:45:05 1391.35   36.86       

  206 LEGIERSKI MAREK_______  < 8> 211 M PL-2011- 503815 1  1-10:41:17 1391.34   36.84       

  207 DRAGON WIES£AW________  <19> 266 M PL-030-12-12623 0  1-10:42:59 1391.32   36.82       

  208 WOLNY.K-KAWULOK.A I___  < 7> 240 M PL-030-12- 9560 1  1-10:38:15 1391.29   36.80       

  209 KUBAS CZES³AW I_______  <17> 219 - PL-030-13- 2416 0  1-10:44:31 1391.12   36.78       

  210 MATUSZNY JAN__________  <14> 277 - PL-030-12-  385 0  1-10:43:09 1391.04   36.76       

  211 LEGIERSKI MAREK_______  < 9> 212 - PL-0164-13-4075 0  1-10:41:21 1390.92   36.74       

  212 LEGIERSKI MAREK_______  <10> 258 M PL-020-11- 1383 1  1-10:41:24 1390.61   36.72       

  213 MATUSZNY S.T.W________  <17> 242 - PL-030-12- 9859 1  1-10:42:17 1390.39   36.70       

  214 BYRTUS JÓZEF            <12> 223 M PL-030-14-  513 1  1-10:45:17 1390.12   36.68       

  215 WOLNY.K-KAWULOK.A II__  < 8> 265 M PL-030-14- 5040 1  1-10:38:29 1389.81   36.66       

  216 KOHUT TADEUSZ_________  <12> 249 - PL-030-14- 5629 0  1-10:41:37 1389.65   36.64       

  217 KRʯELOK ZBIGNIEW_____  < 4> 335 M PL-030-11- 9064 1  1-10:43:08 1389.53   36.62       

  218 MATUSZNY MAREK I______  <10> 220 - PL-030-14- 6640 1  1-10:43:10 1389.50   36.60       

  219 KUBAS CZES³AW I_______  <18> 221 - PL-030-13- 2452 1  1-10:44:48 1389.37   36.58       

  220 MATUSZNY MAREK I______  <11> 271 - PL-030-14- 6686 1  1-10:43:12 1389.29   36.55       

  221 KUBAS CZES³AW I_______  <19> 289 M PL-030-13- 2429 1  1-10:44:51 1389.06   36.53       

  222 SIKORA ZDZIS£AW_______  < 3> 304 M PL-030-13-  542 1  1-10:41:08 1388.76   36.51       

  223 BYRTUS JÓZEF            <13> 232 - PL-030-14-  521 0  1-10:45:34 1388.37   36.49       

  224 FIEDOR PIOTR            < 2>---- M PL-023-11- 2699 0  1-10:44:55 1388.16   36.47       

  225 DZIERGAS MARIAN_______  < 3>---- M PL-030-13- 3161 1  1-10:44:23 1387.98   36.45       

  226 KUKUCZKA ADAM I_______  <13> 228 - PL-030-14- 5538 1  1-10:40:54 1387.78   36.43       

  227 KUKUCZKA&MICHA£EK_____  <19> 230 M PL-030-10- 4090 1  1-10:40:54 1387.69   36.41       

  228 KUKUCZKA ADAM I_______  <14> 231 M PL-030-14- 5588 1  1-10:40:56 1387.57   36.39       

  229 ZEMAN CZES£AW_________  < 2> 246 M PL-030-14- 5310 1  1-10:44:09 1387.51   36.37       

  230 KUKUCZKA&MICHA£EK_____  <20> 339 M PL-030-13- 3229 1  1-10:40:56 1387.48   36.35       

  231 KUKUCZKA ADAM I_______  <15> 237 - PL-030-14- 5573 1  1-10:40:57 1387.46   36.33       

  232 BYRTUS JÓZEF            <14> 235 M PL-030-14-  539 1  1-10:45:43 1387.45   36.31       

  233 MAREKWICA JÓZEF II      < 7> 263 - PL-030-14- 5690 1  1-10:41:51 1387.11   36.29       

  234 KLIMOSZ ZENON_________  < 4> 254 - PL-030-13-  212 1  1-10:41:22 1387.07   36.27       

  235 BYRTUS JÓZEF            <15> 280 M PL-030-12-  311 1  1-10:45:48 1386.94   36.25       

  236 S£OWIOCZEK DARIUSZ____  < 7> 241 - PL-030-12-12318 1  1-10:42:56 1386.56   36.23       

  237 KUKUCZKA ADAM I_______  <16> 238 M PL-030-14- 5530 1  1-10:41:06 1386.52   36.21       

  237 KUKUCZKA ADAM I_______  <17> 244 - PL-030-12- 9322 1  1-10:41:06 1386.52   36.21       

  239 HECZKO A&S____________  < 6> 248 M PL-030-14- 5434 1  1-10:43:46 1386.44   36.17       

  240 WOLNY.K-KAWULOK.A I___  < 8> 245 - PL-030-13- 4401 1  1-10:39:01 1386.42   36.15       

  241 S£OWIOCZEK DARIUSZ____  < 8> 362 - PL-030-13- 3104 0  1-10:42:59 1386.25   36.13       

  242 MATUSZNY S.T.W________  <18> 252 M PL-030-13- 2013 1  1-10:42:58 1386.13   36.11       

  243 KAMIENIARZ FRANCISZEK_  < 2> 262 M PL-030-13- 1890 0  1-10:43:44 1386.11   36.09       

  244 KUKUCZKA ADAM I_______  <18> 330 - PL-030-14- 7801 1  1-10:41:10 1386.10   36.07       

  245 WOLNY.K-KAWULOK.A I___  < 9> 251 M PL-030-13- 4463 1  1-10:39:05 1386.00   36.05       

  246 ZEMAN CZES£AW_________  < 3> 287 M PL-030-13- 3386 1  1-10:44:25 1385.86   36.03       

  247 HARATYK W£ADYS£AW       < 8> 272 M PL-0150-13-3158 0  1-10:42:07 1385.85   36.01       

  248 HECZKO A&S____________  < 7> 257 M PL-030-12-11513 1  1-10:43:52 1385.83   35.99       

  249 KOHUT TADEUSZ_________  <13> 250 - PL-030-11- 6639 0  1-10:42:14 1385.80   35.97       

  250 KOHUT TADEUSZ_________  <14> 255 - PL-030-13- 2620 0  1-10:42:15 1385.69   35.95       

  250 WOLNY.K-KAWULOK.A I___  <10> 267 M PL-030-11- 9463 0  1-10:39:08 1385.69   35.95       

  252 MATUSZNY S.T.W________  <19> 300 M PL-030-13- 2031 1  1-10:43:03 1385.61   35.91       

  253 MAREKWICA JÓZEF I_____  <11> 358 M PL-030-12-11707 1  1-10:43:30 1385.50   35.89       

  254 KLIMOSZ ZENON_________  < 5> 260 M PL-030-13-  201 1  1-10:41:38 1385.40   35.86       

  255 KOHUT TADEUSZ_________  <15> 256 M PL-030-13- 2619 0  1-10:42:19 1385.28   35.84       

  255 KOHUT TADEUSZ_________  <16> 259 - PL-030-13- 2626 0  1-10:42:19 1385.28   35.84       

  257 HECZKO A&S____________  < 8> 282 M PL-030-13- 1777 1  1-10:43:58 1385.21   35.80       

  258 LEGIERSKI MAREK_______  <11> 270 - PL-030-12- 9681 0  1-10:42:16 1385.18   35.78       

  259 KOHUT TADEUSZ_________  <17> 261 M PL-030-14-   79 0  1-10:42:20 1385.17   35.76       

  260 KLIMOSZ ZENON_________  < 6> 302 - PL-030-13-  240 0  1-10:41:41 1385.08   35.74       

  261 KOHUT TADEUSZ_________  <18> 296 - PL-030-14- 5625 1  1-10:42:22 1384.97   35.72       

  262 KAMIENIARZ FRANCISZEK_  < 3> 301 M PL-030-13- 1547 0  1-10:43:56 1384.88   35.70       

  263 MAREKWICA JÓZEF II      < 8> 299 - PL-030-13- 1656 1  1-10:42:13 1384.82   35.68       

  264 KULIK KAZIMIERZ         < 3> 384 M PL-030-14- 6726 0  1-10:42:23 1384.59   35.66       

  265 WOLNY.K-KAWULOK.A II__  < 9> 371 - PL-030-14- 5070 1  1-10:39:20 1384.42   35.64       

  266 DRAGON WIES£AW________  <20> 294 - PL-030-13- 3613 0  1-10:44:06 1384.38   35.62       

  267 WOLNY.K-KAWULOK.A I___  <11> 268 M PL-030-12- 9906 1  1-10:39:22 1384.21   35.60       

  268 WOLNY.K-KAWULOK.A I___  <12> 269 M PL-030-11- 7736 1  1-10:39:23 1384.11   35.58       

  269 WOLNY.K-KAWULOK.A I___  <13> 310 - PL-030-13- 4435 0  1-10:39:25 1383.90   35.56       

  270 LEGIERSKI MAREK_______  <12> 273 - PL-030-13- 2268 1  1-10:42:29 1383.83   35.54       

  271 MATUSZNY MAREK I______  <12> 274 - PL-030-13- 3027 1  1-10:44:05 1383.82   35.52       

  272 HARATYK W£ADYS£AW       < 9> 283 - PL-030-13- 3442 1  1-10:42:27 1383.77   35.50       

  273 LEGIERSKI MAREK_______  <13> 275 - PL-2011- 503801 0  1-10:42:30 1383.73   35.48       

  274 MATUSZNY MAREK I______  <13> 320 M PL-030-13- 2142 1  1-10:44:06 1383.71   35.46       

  275 LEGIERSKI MAREK_______  <14> 278 - PL-020-11- 1397 1  1-10:42:31 1383.63   35.44       

  276 MAREKWICA JAN I         < 5> 295 M PL-030-13-  578 1  1-10:42:27 1383.59   35.42       

  277 MATUSZNY JAN__________  <15> 288 S PL-030-14-  555 1  1-10:44:22 1383.49   35.40       

  278 LEGIERSKI MAREK_______  <15> 279 - PL-030-13- 2252 1  1-10:42:33 1383.42   35.38       

  279 LEGIERSKI MAREK_______  <16> 292 M PL-030-13- 2281 1  1-10:42:36 1383.11   35.36       

  280 BYRTUS JÓZEF            <16> 281 - PL-030-09-  320 1  1-10:46:26 1383.06   35.34       

  281 BYRTUS JÓZEF            <17> 309 - PL-030-11-  671 0  1-10:46:29 1382.75   35.32       

  282 HECZKO A&S____________  < 9> 285 - PL-030-14- 5406 1  1-10:44:23 1382.63   35.30       

  282 HARATYK W£ADYS£AW       <10> 284 - PL-030-14- 6952 1  1-10:42:38 1382.63   35.30       

  284 HARATYK W£ADYS£AW       <11> 319 - PL-030-10- 2355 1  1-10:42:40 1382.43   35.26       

  285 HECZKO A&S____________  <10> 286 M PL-030-14- 5455 1  1-10:44:26 1382.33   35.24       

  286 HECZKO A&S____________  <11> 331 M PL-030-14- 5451 1  1-10:44:27 1382.22   35.22       

  287 ZEMAN CZES£AW_________  < 4> 293 - PL-030-13- 3361 1  1-10:45:01 1382.16   35.20       

  288 MATUSZNY JAN__________  <16> 291 M PL-030-14-  565 1  1-10:44:38 1381.85   35.17       

  289 KUBAS CZES³AW I_______  <20> 290 - PL-030-14- 5964 0  1-10:46:02 1381.79   35.15       

  290 KUBAS CZES³AW I_______  <21> 340 M PL-030-12-10137 0  1-10:46:03 1381.69   35.13       

  291 MATUSZNY JAN__________  <17> 364 M PL-030-12-  370 0  1-10:44:41 1381.54   35.11       

  292 LEGIERSKI MAREK_______  <17> 306 M PL-030-11- 8851 1  1-10:42:52 1381.45   35.09       

  293 ZEMAN CZES£AW_________  < 5> 298 - PL-030-13- 3374 1  1-10:45:11 1381.14   35.07       

  294 DRAGON WIES£AW________  <21> 325 - PL-030-14- 5856 1  1-10:44:38 1381.10   35.05       

  295 MAREKWICA JAN I         < 6> 396 M PL-030-12- 9793 1  1-10:42:55 1380.70   35.03       

  296 KOHUT TADEUSZ_________  <19> 297 M PL-030-13- 2627 0  1-10:43:05 1380.52   35.01       

  296 KOHUT TADEUSZ_________  <20> 321 - PL-030-13-   53 1  1-10:43:05 1380.52   35.01       

                                            - 5 -

ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿

³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¥CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PRÊDK.³PUNKTY ³ODLEG£.³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´

  298 ZEMAN CZES£AW_________  < 6> 308 M PL-030-14- 5341 1  1-10:45:21 1380.12   34.97       

  299 MAREKWICA JÓZEF II      < 9> 349 - PL-030-12-10696 1  1-10:42:59 1380.06   34.95       

  300 MATUSZNY S.T.W________  <20> 312 S PL-030-11-  733 1  1-10:43:59 1379.84   34.93       

  301 KAMIENIARZ FRANCISZEK_  < 4> 303 M PL-030-14- 6173 0  1-10:44:46 1379.74   34.91       

  302 KLIMOSZ ZENON_________  < 7> 344 M PL-030-13- 3749 1  1-10:42:34 1379.59   34.89       

  303 KAMIENIARZ FRANCISZEK_  < 5> 307 M PL-020-14- 2091 0  1-10:44:49 1379.44   34.87       

  304 SIKORA ZDZIS£AW_______  < 4>---- - PL-030-14- 5586 0  1-10:42:39 1379.30   34.85       

  305 FIEDOR FRANCISZEK I___  38- 3- 3 M PL-0106-14-2710 1  1-10:45:04 1379.15   34.83  310400

  306 LEGIERSKI MAREK_______  <18> 354 M PL-030-13- 2261 1  1-10:43:16 1378.98   34.81       

  307 KAMIENIARZ FRANCISZEK_  < 6> 395 - PL-030-14- 6164 0  1-10:44:57 1378.62   34.79       

  308 ZEMAN CZES£AW_________  < 7> 348 M PL-030-09- 2424 1  1-10:45:36 1378.59   34.77       

  309 BYRTUS JÓZEF            <18> 324 - PL-030-12-  318 0  1-10:47:15 1378.09   34.75       

  310 WOLNY.K-KAWULOK.A I___  <14> 313 - PL-030-13- 4464 0  1-10:40:21 1378.04   34.73       

  311 CZEPCZOR ANTONI_______  < 7> 314 M PL-030-13- 3502 1  1-10:43:17 1378.03   34.71       

  312 MATUSZNY S.T.W________  <21> 363 - PL-030-13- 2021 1  1-10:44:18 1377.89   34.69       

  313 WOLNY.K-KAWULOK.A I___  <15>---- - PL-030-11-   34 1  1-10:40:23 1377.83   34.67       

  314 CZEPCZOR ANTONI_______  < 8> 315 - PL-030-13- 3527 1  1-10:43:19 1377.82   34.65       

  315 CZEPCZOR ANTONI_______  < 9> 317 M PL-030-13- 3567 1  1-10:43:21 1377.61   34.63       

  316 SIKORA STANISLAW I      < 2> 322 M PL-030-14- 6438 1  1-10:44:49 1377.39   34.61       

  317 CZEPCZOR ANTONI_______  <10> 318 - PL-030-14- 5129 1  1-10:43:24 1377.31   34.59       

  318 CZEPCZOR ANTONI_______  <11> 329 - PL-030-14- 5114 1  1-10:43:25 1377.20   34.57       

  319 HARATYK W£ADYS£AW       <12> 323 M PL-030-13- 3455 0  1-10:43:31 1377.17   34.55       

  320 MATUSZNY MAREK I______  <14> 360 - PL-030-13- 3017 1  1-10:45:10 1377.16   34.53       

  321 KOHUT TADEUSZ_________  <21> 326 M PL-030-11- 6612 0  1-10:43:39 1377.02   34.50       

  322 SIKORA STANISLAW I      < 3>---- M PL-030-14- 5965 1  1-10:44:53 1376.98   34.48       

  323 HARATYK W£ADYS£AW       <13> 380 - PL-030-14- 6931 1  1-10:43:34 1376.86   34.46       

  324 BYRTUS JÓZEF            <19> 334 - PL-0473-14-5026 0  1-10:47:28 1376.77   34.44       

-------------- KONIEC ONKURSU - NA BAZIE 1:5 ---------------------

  325 DRAGON WIES£AW________  <22> 328 M PL-030-14- 5838 0  1-10:45:21 1376.70   34.42       

  326 KOHUT TADEUSZ_________  <22> 386 - PL-030-14- 5602 1  1-10:43:45 1376.40   34.40       

  326 FIEDOR FRANCISZEK I___  < 2> 389 M PL-030-12-12010 0  1-10:45:31 1376.40   34.40       

  328 DRAGON WIES£AW________  <23> 341 - PL-030-14- 7225 1  1-10:45:25 1376.30   34.36       

  329 CZEPCZOR ANTONI_______  <12> 333 M PL-030-14- 5161 1  1-10:43:36 1376.07   34.34       

  330 KUKUCZKA ADAM I_______  <19> 336 - PL-030-13- 4036 1  1-10:42:47 1376.05   34.32       

  331 HECZKO A&S____________  <12> 332 M PL-030-13- 1734 1  1-10:45:28 1375.99   34.30       

  331 HECZKO A&S____________  <13> 346 M PL-030-11- 9901 1  1-10:45:28 1375.99   34.30       

  333 CZEPCZOR ANTONI_______  <13> 337 M PL-030-14- 5120 1  1-10:43:38 1375.87   34.26       

  333 BYRTUS JÓZEF            <20> 342 M PL-030-11-  676 0  1-10:47:37 1375.87   34.26       

  335 KRʯELOK ZBIGNIEW_____  < 5> 372 - PL-030-14- 8839 1  1-10:45:23 1375.66   34.22       

  336 KUKUCZKA ADAM I_______  <20> 338 - PL-030-14- 5589 1  1-10:42:51 1375.63   34.20       

  337 CZEPCZOR ANTONI_______  <14> 352 - PL-030-14- 5111 1  1-10:43:42 1375.46   34.18       

  338 KUKUCZKA ADAM I_______  <21>---- - PL-030-14- 5533 1  1-10:42:54 1375.33   34.16       

  339 KUKUCZKA&MICHA£EK_____  <21> 343 - PL-030-14- 6274 0  1-10:43:01 1374.52   34.14       

  340 KUBAS CZES³AW I_______  <22> 350 M PL-030-14- 5940 1  1-10:47:14 1374.49   34.12       

  341 DRAGON WIES£AW________  <24> 378 - PL-030-14- 7215 0  1-10:45:44 1374.37   34.10       

  342 BYRTUS JÓZEF            <21> 345 - PL-034-12- 3189 0  1-10:47:52 1374.36   34.08       

  343 KUKUCZKA&MICHA£EK_____  <22> 405 S PL-2011-  75075 0  1-10:43:04 1374.21   34.06       

  344 KLIMOSZ ZENON_________  < 8>---- M PL-030-13-  241 1  1-10:43:28 1374.03   34.04       

  345 BYRTUS JÓZEF            <22> 347 - PL-030-12-  328 1  1-10:47:56 1373.95   34.02       

  346 HECZKO A&S____________  <14>---- - PL-030-13- 1732 1  1-10:45:49 1373.86   34.00       

  347 BYRTUS JÓZEF            <23> 366 - PL-030-14-  505 0  1-10:47:57 1373.85   33.98       

  348 ZEMAN CZES£AW_________  < 8> 351 - PL-030-14- 5306 1  1-10:46:23 1373.82   33.96       

  349 MAREKWICA JÓZEF II      <10> 388 - PL-030-14- 5677 1  1-10:44:00 1373.79   33.94       

  349 KUBAS CZES³AW I_______  <23> 355 - PL-030-13- 2410 1  1-10:47:21 1373.79   33.94       

  351 ZEMAN CZES£AW_________  < 9> 357 - PL-030-13- 3347 1  1-10:46:24 1373.72   33.90       

  352 CZEPCZOR ANTONI_______  <15> 353 - PL-030-13- 3504 1  1-10:44:01 1373.51   33.88       

  353 CZEPCZOR ANTONI_______  <16>---- - PL-030-13- 3517 1  1-10:44:03 1373.31   33.86       

  354 LEGIERSKI MAREK_______  <19> 356 - PL-030-12- 9696 0  1-10:44:13 1373.14   33.84       

  355 KUBAS CZES³AW I_______  <24> 361 - PL-030-13- 2419 1  1-10:47:29 1372.98   33.81       

  356 LEGIERSKI MAREK_______  <20> 359 - PL-030-10- 4494 0  1-10:44:17 1372.73   33.79       

  357 ZEMAN CZES£AW_________  <10>---- M PL-030-13- 3358 1  1-10:46:34 1372.71   33.77       

  358 MAREKWICA JÓZEF I_____  <12>---- - PL-0132-13- 525 0  1-10:45:36 1372.61   33.75       

  359 LEGIERSKI MAREK_______  <21> 365 M PL-020-10- 4322 1  1-10:44:19 1372.52   33.73       

  360 MATUSZNY MAREK I______  <15> 367 - PL-030-13- 3042 1  1-10:45:56 1372.48   33.71       

  361 KUBAS CZES³AW I_______  <25> 387 - PL-030-14- 7729 1  1-10:47:35 1372.38   33.69       

  362 S£OWIOCZEK DARIUSZ____  < 9>---- M PL-030-12-12350 1  1-10:45:16 1372.20   33.67       

  363 MATUSZNY S.T.W________  <22> 370 M PL-030-12- 9819 1  1-10:45:16 1371.97   33.65       

  364 MATUSZNY JAN__________  <18> 369 - PL-030-14- 7756 0  1-10:46:16 1371.88   33.63       

  365 LEGIERSKI MAREK_______  <22> 385 - PL-2011- 486339 1  1-10:44:26 1371.81   33.61       

  366 BYRTUS JÓZEF            <24> 377 M PL-030-14-  532 0  1-10:48:18 1371.75   33.59       

  367 MATUSZNY MAREK I______  <16> 368 M PL-027-13- 8396 1  1-10:46:04 1371.68   33.57       

  367 MATUSZNY MAREK I______  <17> 373 M PL-030-12- 9615 1  1-10:46:04 1371.68   33.57       

  367 MATUSZNY JAN__________  <19>---- - PL-030-14-  558 1  1-10:46:18 1371.68   33.57       

  370 MATUSZNY S.T.W________  <23> 375 S PL-030-13- 2027 1  1-10:45:19 1371.67   33.51       

  371 WOLNY.K-KAWULOK.A II__  <10> 399 - PL-030-14- 5088 0  1-10:41:23 1371.60   33.49       

  371 KRʯELOK ZBIGNIEW_____  < 6>---- M PL-0139-10- 270 1  1-10:46:03 1371.60   33.49       

  373 MATUSZNY MAREK I______  <18> 374 M PL-030-14- 6666 1  1-10:46:06 1371.47   33.45       

  374 MATUSZNY MAREK I______  <19> 390 - PL-030-14- 6610 1  1-10:46:09 1371.17   33.43       

  375 MATUSZNY S.T.W________  <24> 376 S PL-030-11-  769 1  1-10:45:24 1371.16   33.41       

  375 MATUSZNY S.T.W________  <25>---- M PL-030-12- 9860 1  1-10:45:24 1371.16   33.41       

  377 BYRTUS JÓZEF            <25> 382 - PL-030-14-  535 1  1-10:48:25 1371.05   33.37       

  378 DRAGON WIES£AW________  <25> 379 - PL-030-14- 7223 1  1-10:46:17 1371.02   33.35       

  379 DRAGON WIES£AW________  <26> 381 M PL-030-14- 7773 1  1-10:46:19 1370.82   33.33       

  380 HARATYK W£ADYS£AW       <14> 400 M PL-030-12-12150 0  1-10:44:35 1370.63   33.31       

  381 DRAGON WIES£AW________  <27> 383 - PL-030-13- 3662 0  1-10:46:21 1370.62   33.29       

  382 BYRTUS JÓZEF            <26> 393 M PL-030-14-  545 1  1-10:48:30 1370.55   33.27       

  383 DRAGON WIES£AW________  <28> 398 - PL-030-14- 5874 1  1-10:46:22 1370.52   33.25       

  384 KULIK KAZIMIERZ         < 4>---- - PL-030-12-11362 0  1-10:44:41 1370.42   33.23       

  385 LEGIERSKI MAREK_______  <23>---- - PL-030-14- 7522 1  1-10:44:43 1370.08   33.21       

  386 KOHUT TADEUSZ_________  <23>---- - PL-030-14- 5643 0  1-10:44:51 1369.67   33.19       

  387 KUBAS CZES³AW I_______  <26> 392 - PL-030-12-10155 0  1-10:48:03 1369.57   33.17       

  388 MAREKWICA JÓZEF II      <11>---- - PL-018-14- 2302 0  1-10:44:44 1369.31   33.15       

  388 FIEDOR FRANCISZEK I___  < 3>---- M PL-030-10-13003 1  1-10:46:41 1369.31   33.15       

  390 MATUSZNY MAREK I______  <20> 391 - PL-030-12- 9654 1  1-10:46:28 1369.25   33.10       

  390 MATUSZNY MAREK I______  <21> 394 M PL-030-13- 3038 1  1-10:46:28 1369.25   33.10       

  392 KUBAS CZES³AW I_______  <27> 397 M PL-2011-  75069 1  1-10:48:10 1368.87   33.06       

  393 BYRTUS JÓZEF            <27>---- M PL-034-12- 3092 0  1-10:48:47 1368.85   33.04       

  393 MATUSZNY MAREK I______  <22>---- - PL-030-13- 2141 1  1-10:46:32 1368.85   33.04       

  395 KAMIENIARZ FRANCISZEK_  < 7> 401 M PL-030-12-12502 0  1-10:46:35 1368.68   33.00       

  396 MAREKWICA JAN I         < 7>---- M PL-020-14- 1486 1  1-10:44:53 1368.62   32.98       

                                            - 6 -

ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿

³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¥CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PRÊDK.³PUNKTY ³ODLEG£.³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´

  397 KUBAS CZES³AW I_______  <28> 404 - PL-030-13- 2412 1  1-10:48:13 1368.57   32.96       

  398 DRAGON WIES£AW________  <29> 402 - PL-030-13- 3631 1  1-10:46:45 1368.20   32.94       

  399 WOLNY.K-KAWULOK.A II__  <11>---- M PL-030-14- 5020 1  1-10:41:57 1368.10   32.92       

  400 HARATYK W£ADYS£AW       <15>---- M PL-030-14- 6924 0  1-10:45:00 1368.09   32.90       

  401 KAMIENIARZ FRANCISZEK_  < 8>---- M PL-020-13- 5839 0  1-10:46:41 1368.08   32.88       

  402 DRAGON WIES£AW________  <30> 403 - PL-030-14- 5864 0  1-10:46:47 1368.00   32.86       

  403 DRAGON WIES£AW________  <31>---- - PL-030-14- 5872 0  1-10:46:51 1367.60   32.84       

  404 KUBAS CZES³AW I_______  <29>---- - PL-030-13- 2470 0  1-10:48:25 1367.37   32.82       

  405 KUKUCZKA&MICHA£EK_____  <23>---- - PL-030-13- 3237 0  1-10:44:11 1367.36   32.80       

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄK O N I C    K O N K U R S UÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

  406 HECZKO A&S____________  <15>---- - PL-030-14- 5413 1  1-10:46:54 1367.30                

  407 MATUSZNY JAN__________  <20>---- - PL-030-12-  400 1  1-10:47:04 1367.04               

  408 DRAGON WIES£AW________  <32>---- - PL-030-13- 1728 0  1-10:46:58 1366.90               

  409 BYRTUS JÓZEF            <28>---- M PL-030-12-  326 1  1-10:49:10 1366.56               

  410 KUKUCZKA ADAM I_______  <22>---- M PL-030-14- 5595 1  1-10:44:20 1366.54               

  411 HECZKO A&S____________  <16>---- - PL-030-13- 1743 1  1-10:47:02 1366.50               

  412 HECZKO A&S____________  <17>---- - PL-030-13- 1753 1  1-10:47:03 1366.40               

  413 HARATYK W£ADYS£AW       <16>---- M PL-030-13- 3448 0  1-10:45:19 1366.17               

  414 KUKUCZKA ADAM I_______  <23>---- - PL-030-14- 5574 1  1-10:44:26 1365.93                

  415 KUBAS CZES³AW I_______  <30>---- - PL-0164-14-9527 0  1-10:48:40 1365.87               

  416 MATUSZNY MAREK I______  <23>---- - PL-030-14- 5436 1  1-10:47:04 1365.63               

  417 KUBAS CZES³AW I_______  <31>---- M PL-030-14- 5914 1  1-10:48:43 1365.58               

  418 ZEMAN CZES£AW_________  <11>---- M PL-0120-11-2920 1  1-10:47:46 1365.48               

  419 MATUSZNY MAREK I______  <24>---- - PL-030-13- 3023 1  1-10:47:06 1365.43               

  420 SIKORA STANISLAW I      < 4>---- M PL-030-14- 6471 1  1-10:46:49 1365.24               

  421 KUKUCZKA ADAM I_______  <24>---- - PL-030-13- 4010 0  1-10:44:33 1365.22               

  422 MATUSZNY MAREK I______  <25>---- - PL-030-13- 3004 1  1-10:47:09 1365.13                

  423 KLIMOSZ ZENON_________  < 9>---- M PL-030-13-  228 1  1-10:44:57 1364.97               

  424 KLIMOSZ ZENON_________  <10>---- - PL-030-14-  644 0  1-10:45:01 1364.57               

  425 SIKORA STANISLAW I      < 5>---- - PL-030-12-12047 0  1-10:46:56 1364.54               

  426 HECZKO A&S____________  <18>---- - PL-030-12-11551 1  1-10:47:22 1364.49               

  427 SIKORA STANISLAW I      < 6>---- M PL-030-13-  108 0  1-10:46:57 1364.44               

  428 HECZKO A&S____________  <19>---- - PL-030-11- 9933 1  1-10:47:27 1363.99               

  429 MATUSZNY MAREK I______  <26>---- M PL-030-13- 3032 1  1-10:47:21 1363.93               

  430 HECZKO A&S____________  <20>---- - PL-030-10- 1649 1  1-10:47:29 1363.79                

  431 FIEDOR FRANCISZEK I___  < 4>---- M PL-030-14- 5962 0  1-10:47:37 1363.70               

  432 WOLNY.K-KAWULOK.A I___  <16>---- M PL-030-12- 9506 0  1-10:42:41 1363.60               

  433 HECZKO A&S____________  <21>---- - PL-030-13- 1717 1  1-10:47:31 1363.59               

  433 HECZKO A&S____________  <22>---- - PL-030-13- 1787 1  1-10:47:31 1363.59               

  435 CZEPCZOR ANTONI_______  <17>---- M PL-030-13- 3511 1  1-10:45:39 1363.57               

  436 MAREKWICA JÓZEF I_____  <13>---- M PL-030-10- 1742 1  1-10:47:09 1363.24               

  436 MAREKWICA JÓZEF I_____  <14>---- - PL-030-14- 8901 1  1-10:47:09 1363.24               

  438 HECZKO A&S____________  <23>---- - PL-030-14- 5420 1  1-10:47:39 1362.79                

  439 CZEPCZOR ANTONI_______  <18>---- M PL-030-12-11464 1  1-10:45:51 1362.36               

  440 DZIERGAS MARIAN_______  < 4>---- M PL-030-12-12432 1  1-10:48:37 1362.28               

  441 LEGIERSKI MAREK_______  <24>---- - PL-0164-14-9516 1  1-10:46:03 1362.00               

  441 MATUSZNY S.T.W________  <26>---- S PL-030-11- 9758 1  1-10:46:55 1362.00               

  443 LEGIERSKI MAREK_______  <25>---- - PL-027-12- 9934 0  1-10:46:05 1361.80               

  444 DZIERGAS MARIAN_______  < 5>---- M PL-030-13- 3180 1  1-10:48:42 1361.78               

  445 KULIK KAZIMIERZ         < 5>---- - PL-030-14- 5400 0  1-10:46:07 1361.73               

  446 HARATYK W£ADYS£AW       <17>---- - PL-030-13- 3411 1  1-10:46:04 1361.63                

  447 LEGIERSKI MAREK_______  <26>---- M PL-0164-13-4008 1  1-10:46:07 1361.60               

  448 DZIERGAS MARIAN_______  < 6>---- M PL-030-12-12409 1  1-10:48:44 1361.59               

  449 CZEPCZOR ANTONI_______  <19>---- M PL-027-14- 6673 1  1-10:45:59 1361.56               

  450 KULIK KAZIMIERZ         < 6>---- M PL-030-12-10226 0  1-10:46:09 1361.53               

  451 MATUSZNY S.T.W________  <27>---- - PL-030-14- 7769 1  1-10:47:02 1361.30               

  452 DZIERGAS MARIAN_______  < 7>---- M PL-030-13- 3155 1  1-10:48:47 1361.29               

  453 MATUSZNY S.T.W________  <28>---- - PL-030-14- 7710 1  1-10:47:03 1361.20               

  454 ZEMAN CZES£AW_________  <12>---- M PL-030-13- 3381 1  1-10:48:30 1361.09                

  455 HARATYK W£ADYS£AW       <18>---- - PL-030-14- 6903 1  1-10:46:13 1360.73               

  456 DRAGON WIES£AW________  <33>---- M PL-030-12-11568 1  1-10:48:00 1360.70               

  457 LEGIERSKI MAREK_______  <27>---- - PL-030-13- 2245 1  1-10:46:19 1360.40               

  458 MATUSZNY S.T.W________  <29>---- - PL-030-14- 7759 1  1-10:47:13 1360.20               

  459 WOLNY.K-KAWULOK.A II__  <12>---- M PL-030-14- 5075 0  1-10:43:15 1360.13               

  460 KRʯELOK ZBIGNIEW_____  < 7>---- M PL-030-11- 9069 1  1-10:48:00 1359.87               

  461 MAREKWICA JAN I         < 8>---- M PL-030-13- 1562 1  1-10:46:20 1359.85               

  462 DRAGON WIES£AW________  <34>---- M PL-030-13- 3615 0  1-10:48:10 1359.71                

  463 KAMIENIARZ FRANCISZEK_  < 9>---- M PL-020-14- 2098 0  1-10:48:07 1359.48               

  464 MATUSZNY S.T.W________  <30>---- S PL-030-11-  701 1  1-10:47:21 1359.40               

  465 MATUSZNY S.T.W________  <31>---- - PL-030-13- 2004 1  1-10:47:22 1359.30               

  466 CZEPCZOR ANTONI_______  <20>---- M PL-030-13- 3503 1  1-10:46:22 1359.26               

  467 MATUSZNY S.T.W________  <32>---- - PL-030-13- 2080 1  1-10:47:26 1358.90               

  468 FIEDOR FRANCISZEK I___  < 5>---- M PL-030-11- 9152 1  1-10:48:28 1358.62               

  469 KOHUT TADEUSZ_________  <24>---- - PL-030-14- 5637 0  1-10:46:41 1358.59               

  470 CZEPCZOR ANTONI_______  <21>---- - PL-030-14- 5130 1  1-10:46:30 1358.46                

  471 KOHUT TADEUSZ_________  <25>---- - PL-030-10- 3085 0  1-10:46:44 1358.29               

  471 KOHUT TADEUSZ_________  <26>---- - PL-030-14- 5646 1  1-10:46:44 1358.29               

  473 S£OWIOCZEK DARIUSZ____  <10>---- - PL-030-12-12326 1  1-10:47:35 1358.23               

  474 KOHUT TADEUSZ_________  <27>---- M PL-030-12-10070 1  1-10:46:45 1358.19               

  475 FIEDOR FRANCISZEK I___  < 6>---- M PL-030-11- 8138 0  1-10:48:33 1358.13               

  476 MATUSZNY MAREK I______  <27>---- M PL-030-10- 2086 1  1-10:48:20 1358.06               

  477 DRAGON WIES£AW________  <35>---- - PL-030-14- 5857 1  1-10:48:27 1358.02               

  478 CZEPCZOR ANTONI_______  <22>---- M PL-030-14- 5102 1  1-10:46:39 1357.56                

  479 ZEMAN CZES£AW_________  <13>---- - PL-030-14- 5308 1  1-10:49:08 1357.33               

  480 KUKUCZKA ADAM I_______  <25>---- - PL-030-08-11776 0  1-10:45:52 1357.26               

  481 KUKUCZKA ADAM I_______  <26>---- - PL-030-14- 5581 1  1-10:45:53 1357.16               

  482 BYRTUS JÓZEF            <29>---- - PL-030-14-  502 0  1-10:50:46 1357.09               

  482 BYRTUS JÓZEF            <30>---- - PL-034-13- 1430 0  1-10:50:46 1357.09               

  484 KULIK KAZIMIERZ         < 7>---- - PL-030-14- 5375 0  1-10:46:54 1357.03               

  485 MAREKWICA JAN I         < 9>---- - PL-020-14- 1584 1  1-10:46:50 1356.86               

  486 MATUSZNY S.T.W________  <33>---- - PL-0164-14-9525 1  1-10:47:47 1356.82                

  487 SIKORA STANISLAW I      < 7>---- M PL-030-14- 6458 0  1-10:48:20 1356.18               

  488 KLIMOSZ ZENON_________  <11>---- M PL-030-10- 2790 1  1-10:46:27 1355.93               

  489 ZEMAN CZES£AW_________  <14>---- M PL-030-13- 3356 1  1-10:49:23 1355.85               

  490 HARATYK W£ADYS£AW       <19>---- M PL-030-12-12149 0  1-10:47:03 1355.74               

  491 MAREKWICA JÓZEF I_____  <15>---- M PL-030-13- 3926 1  1-10:48:25 1355.68               

  492 HARATYK W£ADYS£AW       <20>---- - PL-030-13- 3417 1  1-10:47:05 1355.54               

  493 MAREKWICA JÓZEF I_____  <16>---- M PL-030-13- 6976 1  1-10:48:28 1355.38               

  494 HARATYK W£ADYS£AW       <21>---- - PL-030-13- 3459 1  1-10:47:07 1355.34                

  495 KUKUCZKA ADAM I_______  <27>---- - PL-030-12- 9348 1  1-10:46:12 1355.26               

                                     - 7 -

   ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

   ³Lp.³   NAZWISKO i IMIÊ    ³ KONKURSY "S" ³         PUNKTACJA        ³

   ³   ³       HODOWCY        ÃÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´

   ³   ³                      ³L.04³Pop.³RAZ.³ Lot 04 ³Poprzed.³  RAZEM ³

   ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´

      1 DRAGON WIES£AW________  10   30   40    386.63   843.95  1230.58

      2 MATUSZNY JAN__________  10   30   40    399.53   830.92  1230.45

      3 KUKUCZKA&MICHA£EK_____  10   30   40    389.80   833.32  1223.12

      4 LEGIERSKI MAREK_______  10   30   40    374.46   831.80  1206.26

      5 BYRTUS JÓZEF            10   29   39    377.56   795.77  1173.33

      6 MATUSZNY MAREK I______  10   28   38    371.42   750.70  1122.12

      7 KUKUCZKA ADAM I_______   8   30   38    305.54   815.81  1121.35

      8 KUBAS CZES³AW I_______  10   26   36    388.93   719.49  1108.42

      9 MAREKWICA JÓZEF I_____   8   30   38    304.14   790.31  1094.45

     10 KOHUT TADEUSZ_________  10   27   37    374.97   713.94  1088.91

     11 MATUSZNY S.T.W________  10   24   34    390.26   672.12  1062.38

     12 S£OWIOCZEK DARIUSZ____   6   30   36    228.96   821.90  1050.86

     13 HECZKO A&S____________  10   25   35    372.75   663.27  1036.02

     14 WOLNY.K-KAWULOK.A I___   9   21   30    335.96   587.57   923.53

     15 WOLNY.K-KAWULOK.A II__   8   23   31    299.75   616.96   916.71

     16 HARATYK W£ADYS£AW        8   20   28    293.53   542.60   836.13

     17 CZEPCZOR ANTONI_______   9   18   27    329.09   497.38   826.47

     18 MAREKWICA JAN I          7   14   21    256.00   369.54   625.54

     19 MAREKWICA JÓZEF II       5   14   19    191.73   363.12   554.85

     20 KAMIENIARZ FRANCISZEK_   7   10   17    244.96   257.11   502.07

     21 SIKORA STANISLAW I       3   15   18    109.32   372.71   482.03

     22 ZEMAN CZES£AW_________   6    8   14    214.07   213.98   428.05

     23 SIKORA ZDZIS£AW_______   3   10   13    112.28   281.51   393.79

     24 KULIK KAZIMIERZ          3    9   12    112.99   244.11   357.10

     25 KLIMOSZ ZENON_________   5    6   11    184.11   172.50   356.61

     26 KRʯELOK ZBIGNIEW_____   5    6   11    189.56   164.41   353.97

     27 FIEDOR FRANCISZEK I___   3    6    9    102.38   146.85   249.23

     28 DZIERGAS MARIAN_______   3    3    6    111.26    62.74   174.00

     29 SZKAWRAN JÓZEF________   1    4    5     36.90   112.34   149.24

     30 FIEDOR PIOTR             2    0    2     75.91     0.00    75.91

     31 LEGIERSKI ZBIGNIEW____        2    2              45.23    45.23

                                     - 8 -

   ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

   ³ Lp.³NAZWISKO IMIÊ  HODOWCY³OBR¥CZKA RODOWA³P³³KONK³ PUNKTY ³ KONK-KM³

   ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´

       1 DRAGON WIES£AW________ PL-030-12- 9655  1   4    127.40   880.74

       2 MATUSZNY MAREK I______ PL-0264-14-9536  1   4    126.56   878.99

       3 MATUSZNY JAN__________ PL-027-12- 1245  1   4    125.67   880.19

       4 KUKUCZKA&MICHA£EK_____ PL-030-13- 3260  1   4    125.52   865.08

       5 S£OWIOCZEK DARIUSZ____ PL-030-13- 1466  1   4    125.50   875.52

       6 LEGIERSKI MAREK_______ PL-020-11- 1378  1   4    125.48   870.88

       7 BYRTUS JÓZEF           PL-030-12-  339  1   4    125.42   890.89

       8 MATUSZNY JAN__________ PL-030-11-  753  0   4    125.19   880.19

       9 S£OWIOCZEK DARIUSZ____ PL-030-13- 1453  1   4    124.86   875.52

      10 LEGIERSKI MAREK_______ PL-030-14- 7502  1   4    124.78   870.88

      11 MAREKWICA JÓZEF I_____ PL-030-13- 3948  1   4    124.48   877.40

      12 BYRTUS JÓZEF           PL-030-14-  520  0   4    124.27   890.89

      13 KOHUT TADEUSZ_________ PL-030-13- 2607  1   4    124.17   870.19

      14 MATUSZNY JAN__________ PL-0264-14-9095  0   4    124.08   880.19

      15 DRAGON WIES£AW________ PL-0122-12-2275  1   4    124.03   880.74

      16 DRAGON WIES£AW________ PL-030-12-12621  0   4    123.54   880.74

      17 DRAGON WIES£AW________ PL-030-13- 3638  0   4    123.01   880.74

      18 MATUSZNY JAN__________ PL-030-11- 9752  0   4    122.80   880.19

      19 HECZKO A&S____________ PL-0284-11-4227  1   4    122.72   880.74

      20 KUKUCZKA&MICHA£EK_____ PL-030-12-10506  1   4    122.72   865.08

      21 KUKUCZKA&MICHA£EK_____ PL-030-12-10541  1   4    122.64   865.08

      22 S£OWIOCZEK DARIUSZ____ PL-030-13- 1485  1   4    122.34   875.52

      23 KLIMOSZ ZENON_________ PL-030-13-  201  1   4    122.12   867.20

      24 KUBAS CZES³AW I_______ PL-030-14- 5937  0   4    122.00   887.70

      25 KOHUT TADEUSZ_________ PL-030-13- 2623  1   4    121.57   870.19

      26 HECZKO A&S____________ PL-030-14- 5418  1   4    121.43   880.74

      27 MATUSZNY JAN__________ PL-027-12- 1238  1   4    121.35   880.19

      28 KUBAS CZES³AW I_______ PL-030-14- 5934  1   4    121.23   887.70

      29 BYRTUS JÓZEF           PL-030-14-  539  1   4    121.18   890.89

      30 SIKORA STANISLAW I     PL-030-14- 5965  1   4    121.10   877.11

      31 DRAGON WIES£AW________ PL-030-14- 5858  1   4    121.01   880.74

      32 MATUSZNY S.T.W________ PL-030-14- 7705  1   4    120.83   874.53

      33 MAREKWICA JÓZEF I_____ PL-030-14- 9370  1   4    120.78   877.40

      34 KUBAS CZES³AW I_______ PL-030-10- 2221  1   4    120.74   887.70

      35 MATUSZNY S.T.W________ PL-030-11-  722  1   4    120.69   874.53

      36 KUKUCZKA&MICHA£EK_____ PL-030-13- 3272  1   4    120.66   865.08

      37 WOLNY.K-KAWULOK.A II__ PL-030-14- 5011  1   4    120.65   853.38

      38 KUKUCZKA ADAM I_______ PL-030-13- 4042  1   4    120.43   865.19

      39 BYRTUS JÓZEF           PL-030-14-  513  1   4    120.25   890.89

      40 S£OWIOCZEK DARIUSZ____ PL-030-14- 5261  1   4    120.09   875.52

      41 HARATYK W£ADYS£AW      PL-030-13- 3458  1   4    120.01   870.14

      42 KUKUCZKA ADAM I_______ PL-030-11-10045  0   4    119.81   865.19

      43 MATUSZNY S.T.W________ PL-030-13- 2002  1   4    119.66   874.53

      44 CZEPCZOR ANTONI_______ PL-027-14- 6676  1   4    119.54   870.00

      45 LEGIERSKI MAREK_______ PL-027-13- 8797  1   4    119.46   870.88

      46 HARATYK W£ADYS£AW      PL-030-13- 3424  0   4    119.41   870.14

      47 KUKUCZKA ADAM I_______ PL-030-14- 5588  1   4    119.10   865.19

      48 DRAGON WIES£AW________ PL-030-14- 7212  1   4    119.09   880.74

      49 DRAGON WIES£AW________ PL-0122-12-2153  1   4    119.06   880.74

      50 LEGIERSKI MAREK_______ PL-020-11- 1383  1   4    118.87   870.88

      51 KUKUCZKA ADAM I_______ PL-030-10- 2403  1   4    118.55   865.19

      52 MATUSZNY JAN__________ PL-030-14-  583  1   4    118.54   880.19

      53 DRAGON WIES£AW________ PL-030-14- 5838  0   4    118.28   880.74

      54 HECZKO A&S____________ PL-030-14- 5455  1   4    117.55   880.74

      55 MATUSZNY JAN__________ PL-030-14-  565  1   4    117.48   880.19

      56 CZEPCZOR ANTONI_______ PL-030-14- 5166  1   4    117.25   870.00

      57 KUBAS CZES³AW I_______ PL-030-12-10150  1   4    117.23   887.70

      58 HARATYK W£ADYS£AW      PL-0150-13-3158  0   4    117.22   870.14

      59 MATUSZNY MAREK I______ PL-030-13- 3011  1   4    117.17   878.99

      60 WOLNY.K-KAWULOK.A II__ PL-030-14- 5017  1   4    117.15   853.38

      61 KUKUCZKA&MICHA£EK_____ PL-030-13- 3237  0   4    117.08   865.08

      62 DRAGON WIES£AW________ PL-030-14- 5880  0   4    116.89   880.74

      63 CZEPCZOR ANTONI_______ PL-030-14- 5161  1   4    116.85   870.00

      64 SIKORA STANISLAW I     PL-030-14- 6459  0   4    116.85   877.11

      65 LEGIERSKI MAREK_______ PL-2011- 503815  1   4    116.39   870.88

      66 MATUSZNY JAN__________ PL-030-12-  370  0   4    116.19   880.19

      67 KUKUCZKA&MICHA£EK_____ PL-2011-  75075  0   4    115.92   865.08

      68 MATUSZNY MAREK I______ PL-030-13- 3050  1   4    115.84   878.99

      69 DRAGON WIES£AW________ PL-030-12-12623  0   4    115.75   880.74

      70 LEGIERSKI MAREK_______ PL-030-13- 2281  1   4    115.45   870.88

      71 DRAGON WIES£AW________ PL-030-14- 7773  1   4    113.96   880.74

      72 MAREKWICA JAN I        PL-030-12- 9793  1   4    113.94   870.41

      73 MATUSZNY MAREK I______ PL-030-11- 8008  1   4    113.80   878.99

      74 S£OWIOCZEK DARIUSZ____ PL-030-12-12350  1   4    113.37   875.52

      75 LEGIERSKI MAREK_______ PL-020-10- 4322  1   4    112.97   870.88

      76 HECZKO A&S____________ PL-030-14- 5451  1   4    112.78   880.74

      77 BYRTUS JÓZEF           PL-030-14-  532  0   4    112.60   890.89

      78 MAREKWICA JÓZEF I_____ PL-030-14- 9368  0   4    112.58   877.40

      79 MATUSZNY JAN__________ PL-0264-14-9085  1   4    112.55   880.19

      80 WOLNY.K-KAWULOK.A II__ PL-030-14- 5020  1   4    109.77   853.38

      81 MATUSZNY MAREK I______ PL-030-12- 9615  1   4    108.26   878.99

      82 HECZKO A&S____________ PL-030-11- 9901  1   4    107.78   880.74

      83 BYRTUS JÓZEF           PL-030-14-  527  1   3    103.60   748.54

      84 MATUSZNY MAREK I______ PL-0264-14-9519  1   3    103.40   739.31

      85 KUBAS CZES³AW I_______ PL-030-12-10149  1   3    103.35   746.01

      86 MATUSZNY JAN__________ PL-030-14-  587  0   3    102.12   740.27

      87 KUBAS CZES³AW I_______ PL-030-13- 2467  1   3    101.74   746.01

      88 MATUSZNY S.T.W________ PL-030-14- 7721  1   3    101.71   736.21

      89 MATUSZNY S.T.W________ PL-0264-14-8917  1   3    100.33   736.21

      90 MAREKWICA JAN I        PL-030-13-  552  1   3    100.33   732.42

      91 KUKUCZKA&MICHA£EK_____ PL-030-13- 3238  1   3    100.26   728.67

      92 WOLNY.K-KAWULOK.A I___ PL-030-13- 4405  0   3     99.67   720.00

      93 KUKUCZKA&MICHA£EK_____ PL-030-13- 3230  1   3     99.29   728.67

      94 MATUSZNY S.T.W________ PL-030-13- 2028  1   3     98.77   736.21

      95 MAREKWICA JÓZEF I_____ PL-030-13- 3909  1   3     98.31   738.02

      96 KUKUCZKA ADAM I_______ PL-030-12- 9376  1   3     98.17   728.73

      97 WOLNY.K-KAWULOK.A I___ PL-030-11- 9500  0   3     97.86   720.00

      98 KUBAS CZES³AW I_______ PL-030-13- 2450  1   3     97.66   746.01

      99 KUKUCZKA&MICHA£EK_____ PL-030-14- 7267  1   3     97.38   728.67

 

 

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 WOLNY.K-KAWULOK.A II__  123 M PL-030-14- 5011  4 10:34:29  1415.73   40.13  26.65 48.94

 sek. 1  odl= 303650 m   173 M PL-030-14- 5005  2 10:35:18  1410.36   39.78  37.48 48.51

   G£OGÓW I              175 M PL-030-14- 5098  3 10:35:19  1410.25   39.76  37.91 48.49

 W³G./Konk5= 4616/ 924   313 M PL-030-14- 5053  3 10:37:05  1398.77   38.78  67.81 47.29

  W-K-S =  40- 12- 9     413 M PL-030-14- 5017  4 10:38:05  1392.36   38.07  89.47 46.43

                         424 M PL-030-14- 5096  4 10:38:09  1391.93   37.99  91.85 46.33

                         425 - PL-030-14- 5032  3 10:38:10  1391.83   37.98  92.07 46.32

                         448 M PL-030-14- 5040  3 10:38:29  1389.81   37.82  97.05 46.12

                         569 - PL-030-14- 5070  3 10:39:20  1384.42   36.96 123.27 45.07

                         816 - PL-030-14- 5088  1 10:41:23  1371.60   35.20 176.78 42.93

                         889 M PL-030-14- 5020  4 10:41:57  1368.10   34.68 192.59 42.30

                        1058 M PL-030-14- 5075  2 10:43:15  1360.13   33.48        40.83

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 04 z dn.16.05.2015     * pkt hodowcy   340.49

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 04    poz.  25   konk. 37  pkt.  1103.83

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 MATUSZNY S.T.W________   20 - PL-0264-14-8918  2 10:36:07  1430.06   40.86   4.33 49.84

 sek. 1  odl= 309060 m    21 M PL-0264-14-8917  4 10:36:08  1429.95   40.86   4.55 49.83

   G£OGÓW I               24 - PL-030-14- 7718  4 10:36:23  1428.30   40.84   5.20 49.80

 W³G./Konk5= 4616/ 924    27 S PL-030-11-  722  4 10:36:26  1427.97   40.82   5.85 49.77

  W-K-S =  59- 33-10      28 M PL-027-14- 6650  4 10:36:28  1427.75   40.81   6.07 49.77

                          58 - PL-030-14- 7705  4 10:37:09  1423.26   40.59  12.56     

                         127 S PL-030-13- 2028  4 10:38:24  1415.11   40.10  27.51 48.91

                         129 S PL-030-13- 2002  4 10:38:27  1414.79   40.09  27.95 48.89

                         148 - PL-030-14- 7720  3 10:38:52  1412.09   39.95  32.06 48.73

                         181 - PL-030-12- 9900  2 10:39:13  1409.84   39.72  39.21 48.44

                         269 M PL-030-12-11993  3 10:40:23  1402.37   39.09  58.28 47.68

                         292 S PL-030-12- 9831  4 10:40:46  1399.94   38.93  63.26 47.48

                         294 M PL-030-14- 7721  4 10:40:47  1399.83   38.92  63.69     

                         300 - PL-030-13- 2009  2 10:40:48  1399.73   38.87  64.99 47.41

                         320 M PL-030-13- 2012  3 10:41:03  1398.15   38.73  69.32 47.23

                         326 - PL-030-12- 9852  3 10:41:09  1397.51   38.69  70.62 47.18

                         443 - PL-030-12- 9859  3 10:42:17  1390.39   37.86  95.97 46.17

                         525 M PL-030-13- 2013  4 10:42:58  1386.13   37.27 113.73 45.46

                         538 M PL-030-13- 2031  3 10:43:03  1385.61   37.18 116.55 45.34

                         657 S PL-030-11-  733  3 10:43:59  1379.84   36.33 142.33 44.31

                         683 - PL-030-13- 2021  2 10:44:18  1377.89   36.15 147.96 44.08

                         804 M PL-030-12- 9819  2 10:45:16  1371.97   35.29 174.18 43.04

                         814 S PL-030-13- 2027  4 10:45:19  1371.67   35.22 176.34 42.95

                         830 M PL-030-12- 9860  3 10:45:24  1371.16   35.10 179.81 42.81

                         830 S PL-030-11-  769  3 10:45:24  1371.16   35.10 179.81 42.81

                        1010 S PL-030-11- 9758  4 10:46:55  1362.00   33.82        41.25

                        1031 - PL-030-14- 7769  2 10:47:02  1361.30   33.67        41.07

                        1034 - PL-030-14- 7710  3 10:47:03  1361.20   33.65            

                        1056 - PL-030-14- 7759  4 10:47:13  1360.20   33.50            

                        1072 S PL-030-11-  701  3 10:47:21  1359.40   33.38        40.71

                        1073 - PL-030-13- 2004  3 10:47:22  1359.30   33.38        40.70

                        1081 - PL-030-13- 2080  2 10:47:26  1358.90   33.32        40.63

                        1133 - PL-0164-14-9525  2 10:47:47  1356.82   32.95            

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 04 z dn.16.05.2015     * pkt hodowcy   395.62

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 04    poz.   7   konk. 40  pkt.  1215.53

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 CZEPCZOR ANTONI_______   36 M PL-030-14- 5166  4 10:35:46  1426.03   40.75   7.80     

 sek. 1  odl= 307690 m   227 M PL-030-13- 3547  3 10:38:55  1405.51   39.39  49.18 48.04

   G£OGÓW I              374 M PL-030-14- 5157  3 10:40:45  1393.84   38.35  81.02 46.76

 W³G./Konk5= 4616/ 924   381 M PL-030-14- 5136  4 10:40:47  1393.63   38.30  82.54 46.70

  W-K-S =  51- 22-10     389 M PL-027-14- 6676  4 10:40:50  1393.31   38.24  84.27     

                         406 - PL-030-14- 5154  1 10:40:57  1392.58   38.12  87.95     

                         681 M PL-030-13- 3502  1 10:43:17  1378.03   36.16 147.53 44.10

                         685 - PL-030-13- 3527  1 10:43:19  1377.82   36.14 148.40 44.07

                         689 M PL-030-13- 3567  3 10:43:21  1377.61   36.11 149.26 44.03

                         693 - PL-030-14- 5129  2 10:43:24  1377.31   36.08 150.13 44.00

                         697 - PL-030-14- 5114  1 10:43:25  1377.20   36.05 151.00 43.96

                         727 M PL-030-14- 5161  4 10:43:36  1376.07   35.84 157.50     

                         734 M PL-030-14- 5120  2 10:43:38  1375.87   35.79 159.01 43.64

                         739 - PL-030-14- 5111  3 10:43:42  1375.46   35.75 160.10 43.60

                         780 - PL-030-13- 3504  1 10:44:01  1373.51   35.46 168.98 43.24

                         783 - PL-030-13- 3517  1 10:44:03  1373.31   35.44 169.63 43.22

                         981 M PL-030-13- 3511  4 10:45:39  1363.57   34.03        41.50

                         999 M PL-030-12-11464  1 10:45:51  1362.36   33.90        41.34

                        1025 M PL-027-14- 6673  4 10:45:59  1361.56   33.72            

                        1074 M PL-030-13- 3503  3 10:46:22  1359.26   33.37        40.69

                        1092 - PL-030-14- 5130  2 10:46:30  1358.46   33.24        40.54

                        1115 M PL-030-14- 5102  3 10:46:39  1357.56   33.08        40.34

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 04 z dn.16.05.2015     * pkt hodowcy   372.96

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 04    poz.  16   konk. 40  pkt.  1162.46

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 HECZKO A&S____________   25 M PL-0284-11-4227  4 10:37:13  1428.25   40.83   5.42 49.79

 sek. 1  odl= 310240 m   206 M PL-030-14- 5418  4 10:40:27  1407.30   39.54  44.63 48.22

   G£OGÓW I              212 M PL-030-12-11527  4 10:40:32  1406.77   39.50  45.93 48.17

 W³G./Konk5= 4616/ 924   253 M PL-030-11- 9980  4 10:41:05  1403.27   39.21  54.81 47.81

  W-K-S =  58- 23-10     364 M PL-030-14- 5445  3 10:42:27  1394.65   38.42  78.86 46.85

                         516 M PL-030-14- 5434  3 10:43:46  1386.44   37.34 111.79     

                         533 M PL-030-12-11513  1 10:43:52  1385.83   37.22 115.47 45.39

                         550 M PL-030-13- 1777  2 10:43:58  1385.21   37.10 119.15 45.24

                         608 - PL-030-14- 5406  2 10:44:23  1382.63   36.68 131.72     

                         611 M PL-030-14- 5455  4 10:44:26  1382.33   36.66 132.37 44.71

                         612 M PL-030-14- 5451  4 10:44:27  1382.22   36.65 132.58 44.70

                         729 M PL-030-13- 1734  3 10:45:28  1375.99   35.82 157.93 43.69

                         729 M PL-030-11- 9901  4 10:45:28  1375.99   35.82 157.93 43.69

                         764 - PL-030-13- 1732  1 10:45:49  1373.86   35.57 165.51 43.38

                         907 - PL-030-14- 5413  3 10:46:54  1367.30   34.56 196.49     

                         921 - PL-030-13- 1743  1 10:47:02  1366.50   34.46 199.52 42.02

                         923 - PL-030-13- 1753  3 10:47:03  1366.40   34.44 199.96 42.00

                         958 - PL-030-12-11551  2 10:47:22  1364.49   34.19        41.70

                         968 - PL-030-11- 9933  1 10:47:27  1363.99   34.12        41.61

                         971 - PL-030-10- 1649  1 10:47:29  1363.79   34.10        41.59

                         978 - PL-030-13- 1787  2 10:47:31  1363.59   34.05        41.53

                         978 - PL-030-13- 1717  2 10:47:31  1363.59   34.05        41.53

                         993 - PL-030-14- 5420  2 10:47:39  1362.79   33.95            

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 04 z dn.16.05.2015     * pkt hodowcy   382.47

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 04    poz.  23   konk. 37  pkt.  1110.30

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 KLIMOSZ ZENON_________   57 M PL-030-12-  424  4 10:35:42  1423.51   40.60  12.35 49.51

 sek. 1  odl= 307050 m   209 M PL-030-12-  435  3 10:38:14  1406.98   39.52  45.28 48.20

   G£OGÓW I              310 - PL-030-14-  614  1 10:39:28  1399.07   38.80  67.16     

 W³G./Konk5= 4616/ 924   501 - PL-030-13-  212  1 10:41:22  1387.07   37.44 108.54 45.66

  W-K-S =  75- 11- 7     545 M PL-030-13-  201  4 10:41:38  1385.40   37.13 118.07 45.28

                         555 - PL-030-13-  240  2 10:41:41  1385.08   37.06 120.23 45.20

                         661 M PL-030-13- 3749  3 10:42:34  1379.59   36.31 143.20 44.28

                         760 M PL-030-13-  241  3 10:43:28  1374.03   35.60 164.64 43.42

                         950 M PL-030-13-  228  4 10:44:57  1364.97   34.25        41.77

                         956 - PL-030-14-  644  1 10:45:01  1364.57   34.21            

                        1147 M PL-030-10- 2790  1 10:46:27  1355.93   32.85        40.06

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 04 z dn.16.05.2015     * pkt hodowcy   256.26

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 04    poz.  39   konk. 25  pkt.   757.51

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 MATUSZNY JAN__________   46 M PL-030-11- 9752  4 10:37:50  1424.99   40.68   9.97 49.61

 sek. 1  odl= 310410 m    47 S PL-030-11- 8049  2 10:37:51  1424.88   40.67  10.18 49.60

   G£OGÓW I               48 M PL-027-12- 1238  4 10:37:52  1424.77   40.67  10.40 49.59

 W³G./Konk5= 4616/ 924    50 M PL-027-12- 1245  4 10:37:53  1424.66   40.65  10.83 49.58

  W-K-S =  48- 20-10      96 M PL-030-11-  753  4 10:38:55  1417.94   40.32  20.80 49.18

                          97 S PL-030-14-  587  3 10:38:56  1417.83   40.32  21.01 49.17

                         103 M PL-0264-14-9097  3 10:38:58  1417.61   40.27  22.31 49.12

                         147 - PL-030-12-  361  1 10:39:48  1412.24   39.96  31.85 48.73

                         180 S PL-030-14-  583  4 10:40:09  1409.99   39.73  38.99 48.45

                         183 M PL-0264-14-9082  3 10:40:11  1409.78   39.71  39.64 48.42

                         247 M PL-0264-14-9095  4 10:41:06  1403.94   39.25  53.51 47.87

                         254 S PL-0264-14-9085  4 10:41:13  1403.19   39.20  55.03 47.81

                         258 S PL-027-14- 6689  3 10:41:14  1403.09   39.17  55.89 47.77

                         437 - PL-030-12-  385  2 10:43:09  1391.04   37.90  94.67 46.22

                         590 S PL-030-14-  555  2 10:44:22  1383.49   36.81 127.82 44.89

                         617 M PL-030-14-  565  4 10:44:38  1381.85   36.62 133.67 44.66

                         622 M PL-030-12-  370  4 10:44:41  1381.54   36.58 134.75 44.61

                         806 - PL-030-14- 7756  2 10:46:16  1371.88   35.27 174.61 43.02

                         810 - PL-030-14-  558  1 10:46:18  1371.68   35.25 175.48 42.98

                         910 - PL-030-12-  400  3 10:47:04  1367.04   34.54 197.14 42.12

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 04 z dn.16.05.2015     * pkt hodowcy   402.27

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 04    poz.   1   konk. 40  pkt.  1252.66

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 ZEMAN CZES£AW_________  275 M PL-030-11- 6514  3 10:41:53  1401.68   39.05  59.58 47.62

 sek. 1  odl= 311010 m   488 M PL-030-14- 5310  2 10:44:09  1387.51   37.54 105.72     

   G£OGÓW I              531 M PL-030-13- 3386  2 10:44:25  1385.86   37.23 115.03 45.40

 W³G./Konk5= 4616/ 924   614 - PL-030-13- 3361  1 10:45:01  1382.16   36.64 133.02 44.68

  W-K-S =  50- 14- 9     630 - PL-030-13- 3374  1 10:45:11  1381.14   36.53 136.48 44.54

                         652 M PL-030-14- 5341  2 10:45:21  1380.12   36.37 141.25 44.35

                         673 M PL-030-09- 2424  3 10:45:36  1378.59   36.22 145.80 44.17

                         766 - PL-030-14- 5306  2 10:46:23  1373.82   35.56 165.94 43.37

                         773 - PL-030-13- 3347  1 10:46:24  1373.72   35.51 167.46 43.30

                         793 M PL-030-13- 3358  2 10:46:34  1372.71   35.37 171.79 43.13

                         941 M PL-0120-11-2920  2 10:47:46  1365.48   34.31        41.85

                        1038 M PL-030-13- 3381  1 10:48:30  1361.09   33.62        41.01

                        1117 - PL-030-14- 5308  1 10:49:08  1357.33   33.06        40.32

                        1149 M PL-030-13- 3356  3 10:49:23  1355.85   32.84        40.04

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 04 z dn.16.05.2015     * pkt hodowcy   322.55

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 04    poz.  38   konk. 25  pkt.   757.61

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 SIKORA ZDZIS£AW_______  268 M PL-030-13- 3811  3 10:38:58  1402.50   39.10  58.06 47.68

 sek. 1  odl= 307100 m   358 M PL-030-12-  429  2 10:40:06  1395.28   38.46  77.56 46.90

   G£OGÓW I              470 M PL-030-13-  542  2 10:41:08  1388.76   37.66 101.82 45.93

 W³G./Konk5= 4616/ 924   666 - PL-030-14- 5586  1 10:42:39  1379.30   36.27 144.28 44.23

  W-K-S =  44-  4- 3    ------------------------------------------------------

                         Lot nr 04 z dn.16.05.2015     * pkt hodowcy   115.22

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 04    poz.  41   konk. 24  pkt.   673.56

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 WOLNY.K-KAWULOK.A I___   61 M PL-030-12- 9956  3 10:33:25  1422.80   40.57  13.21 49.48

 sek. 1  odl= 303650 m   143 M PL-030-13- 4405  4 10:34:57  1412.65   39.99  30.98 48.77

   G£OGÓW I              207 M PL-030-11- 9500  3 10:35:48  1407.09   39.53  44.84 48.21

 W³G./Konk5= 4616/ 924   207 - PL-030-10-  441  2 10:35:48  1407.09   39.53  44.84 48.21

  W-K-S =  72- 16-10     413 M PL-030-13- 4439  3 10:38:05  1392.36   38.07  89.47 46.43

                         420 - PL-030-13- 4458  3 10:38:07  1392.15   38.02  90.99     

                         433 M PL-030-12- 9560  3 10:38:15  1391.29   37.93  93.80 46.25

                         517 - PL-030-13- 4401  1 10:39:01  1386.42   37.33 112.00 45.52

                         528 M PL-030-13- 4463  2 10:39:05  1386.00   37.25 114.38 45.43

                         536 M PL-030-11- 9463  3 10:39:08  1385.69   37.20 116.12 45.36

                         573 M PL-030-12- 9906  3 10:39:22  1384.21   36.93 124.13 45.04

                         574 M PL-030-11- 7736  3 10:39:23  1384.11   36.92 124.35 45.03

                         577 - PL-030-13- 4435  3 10:39:25  1383.90   36.90 125.00     

                         680 - PL-030-13- 4464  3 10:40:21  1378.04   36.17 147.31     

                         684 - PL-030-11-   34  2 10:40:23  1377.83   36.14 148.18 44.08

                         977 M PL-030-12- 9506  3 10:42:41  1363.60   34.06            

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 04 z dn.16.05.2015     * pkt hodowcy   378.45

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 04    poz.  27   konk. 34  pkt.  1057.47

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 KOHUT TADEUSZ_________   29 - PL-030-14- 5644  2 10:35:50  1426.89   40.80   6.28 49.76

 sek. 1  odl= 307970 m    69 M PL-030-13- 2611  4 10:36:39  1421.51   40.52  14.95 49.41

   G£OGÓW I               69 M PL-030-13- 2618  4 10:36:39  1421.51   40.52  14.95 49.41

 W³G./Konk5= 4616/ 924   166 M PL-030-13- 2623  4 10:38:19  1410.66   39.83  35.96 48.57

  W-K-S =  61- 27-10     166 - PL-030-13- 2617  2 10:38:19  1410.66   39.83  35.96 48.57

                         182 - PL-030-14- 5616  2 10:38:27  1409.80   39.71  39.43 48.43

                         265 M PL-030-11- 6641  2 10:39:33  1402.73   39.12  57.41 47.71

                         265 - PL-030-14- 5615  2 10:39:33  1402.73   39.12  57.41 47.71

                         325 M PL-030-13- 2607  4 10:40:22  1397.53   38.70  70.41 47.19

                         337 M PL-030-13- 2614  4 10:40:29  1396.80   38.61  73.01 47.09

                         352 - PL-030-13- 2642  2 10:40:40  1395.63   38.50  76.26 46.96

                         450 - PL-030-14- 5629  2 10:41:37  1389.65   37.81  97.49 46.11

                         534 - PL-030-11- 6639  4 10:42:14  1385.80   37.21 115.68 45.38

                         536 - PL-030-13- 2620  3 10:42:15  1385.69   37.20 116.12 45.36

                         548 - PL-030-13- 2626  2 10:42:19  1385.28   37.11 118.72 45.26

                         548 M PL-030-13- 2619  3 10:42:19  1385.28   37.11 118.72 45.26

                         552 M PL-030-14-   79  3 10:42:20  1385.17   37.08 119.58     

                         558 - PL-030-14- 5625  3 10:42:22  1384.97   37.04 120.88 45.17

                         646 M PL-030-13- 2627  3 10:43:05  1380.52   36.41 139.95 44.41

                         646 - PL-030-13-   53  1 10:43:05  1380.52   36.41 139.95 44.41

                         702 M PL-030-11- 6612  3 10:43:39  1377.02   36.01 152.08 43.92

                         718 - PL-030-14- 5602  3 10:43:45  1376.40   35.90 155.55 43.78

                         858 - PL-030-14- 5643  3 10:44:51  1369.67   34.91 185.88 42.57

                        1090 - PL-030-14- 5637  3 10:46:41  1358.59   33.26        40.56

                        1096 - PL-030-14- 5646  2 10:46:44  1358.29   33.21            

                        1096 - PL-030-10- 3085  2 10:46:44  1358.29   33.21        40.50

                        1102 M PL-030-12-10070  3 10:46:45  1358.19   33.17        40.45

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 04 z dn.16.05.2015     * pkt hodowcy   383.91

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 04    poz.  12   konk. 40  pkt.  1202.10

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 DZIERGAS MARIAN_______  332 M PL-030-13- 3152  2 10:42:56  1397.01   38.65  71.92 47.13

 sek. 1  odl= 311440 m   404 M PL-030-13- 3187  3 10:43:37  1392.74   38.13  87.52 46.50

   G£OGÓW I              481 M PL-030-13- 3161  2 10:44:23  1387.98   37.59 104.20 45.84

 W³G./Konk5= 4616/ 924  1003 M PL-030-12-12432  4 10:48:37  1362.28   33.87        41.31

  W-K-S =  30-  7- 7    1016 M PL-030-13- 3180  1 10:48:42  1361.78   33.78        41.20

                        1024 M PL-030-12-12409  2 10:48:44  1361.59   33.72        41.13

                        1032 M PL-030-13- 3155  2 10:48:47  1361.29   33.67        41.06

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 04 z dn.16.05.2015     * pkt hodowcy   249.41

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 04    poz.  51   konk. 17  pkt.   474.02

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 SZKAWRAN JÓZEF________  427 M PL-030-14- 5217  1 10:41:19  1391.49   37.97  92.50 46.31

 sek. 1  odl= 307960 m ------------------------------------------------------

   G£OGÓW I              Lot nr 04 z dn.16.05.2015     * pkt hodowcy    37.97

 W³G./Konk5= 4616/ 924 ------------------------------------------------------

  W-K-S =  31-  1- 1     Po locie nr 04    poz.  67   konk.  8  pkt.   233.22

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 KUBAS CZES³AW I_______    4 M PL-030-14- 5923  3 10:37:36  1435.34   40.98   0.87 49.97

 sek. 1  odl= 312330 m    16 M PL-030-12-10149  3 10:38:06  1432.05   40.89   3.47     

   G£OGÓW I               80 M PL-030-13- 2467  4 10:39:53  1420.44   40.44  17.33 49.31

 W³G./Konk5= 4616/ 924    80 - PL-030-14- 5927  3 10:39:53  1420.44   40.44  17.33 49.31

  W-K-S =  71- 31-10      94 - PL-030-14- 5905  2 10:40:08  1418.82   40.34  20.36 49.19

                         110 M PL-030-14- 5934  4 10:40:22  1417.32   40.22  23.83 49.05

                         132 - PL-030-14- 5939  2 10:40:50  1414.32   40.07  28.60 48.86

                         134 - PL-030-13- 2433  1 10:40:51  1414.22   40.05  29.03     

                         160 M PL-030-12-10150  4 10:41:20  1411.13   39.87  34.66     

                         163 M PL-030-13- 2450  4 10:41:22  1410.92   39.85  35.31 48.59

                         185 - PL-030-14- 5983  1 10:41:33  1409.75   39.69  40.08     

                         188 - PL-030-14- 5907  2 10:41:37  1409.33   39.67  40.73     

                         221 - PL-030-13- 2482  1 10:42:08  1406.05   39.44  47.88 48.09

                         244 M PL-030-14- 5937  4 10:42:21  1404.68   39.27  52.86     

                         321 M PL-030-10- 2221  4 10:43:25  1397.97   38.72  69.54 47.22

                         339 - PL-030-14- 5954  3 10:43:37  1396.72   38.60  73.44 47.07

                         436 - PL-030-13- 2416  4 10:44:31  1391.12   37.91  94.45     

                         457 - PL-030-13- 2452  3 10:44:48  1389.37   37.76  99.00 46.05

                         466 M PL-030-13- 2429  3 10:44:51  1389.06   37.69 100.95 45.97

                         619 - PL-030-14- 5964  1 10:46:02  1381.79   36.60 134.10     

                         620 M PL-030-12-10137  3 10:46:03  1381.69   36.60 134.32     

                         753 M PL-030-14- 5940  3 10:47:14  1374.49   35.65 163.13     

                         768 - PL-030-13- 2410  3 10:47:21  1373.79   35.55 166.38 43.35

                         788 - PL-030-13- 2419  2 10:47:29  1372.98   35.40 170.71 43.17

                         801 - PL-030-14- 7729  3 10:47:35  1372.38   35.31 173.53     

                         862 - PL-030-12-10155  2 10:48:03  1369.57   34.88 186.74 42.53

                         874 M PL-2011-  75069  3 10:48:10  1368.87   34.79 189.34 42.43

                         883 - PL-030-13- 2412  4 10:48:13  1368.57   34.73 191.29 42.35

                         904 - PL-030-13- 2470  1 10:48:25  1367.37   34.58 195.84     

                         932 - PL-0164-14-9527  2 10:48:40  1365.87   34.38            

                         937 M PL-030-14- 5914  4 10:48:43  1365.58   34.34        41.88

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 04 z dn.16.05.2015     * pkt hodowcy   394.53

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 04    poz.  10   konk. 39  pkt.  1202.69

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 MAREKWICA JÓZEF I_____  114 S PL-030-14- 9370  4 10:38:33  1416.88   40.20  24.70 49.02

 sek. 1  odl= 309660 m   119 - PL-030-14- 9309  3 10:38:36  1416.56   40.16  25.78 48.98

   G£OGÓW I              122 - PL-030-14- 8914  3 10:38:43  1415.80   40.14  26.43 48.95

 W³G./Konk5= 4616/ 924   251 S PL-030-13- 3909  3 10:40:37  1403.61   39.22  54.38 47.83

  W-K-S =  51- 15-10     254 M PL-030-12-11716  2 10:40:41  1403.19   39.20  55.03 47.81

                         254 M PL-030-13- 3956  3 10:40:41  1403.19   39.20  55.03 47.81

                         298 S PL-030-13- 3948  4 10:41:13  1399.80   38.89  64.56 47.42

                         327 - PL-030-13- 3930  3 10:41:35  1397.49   38.68  70.84 47.17

                         328 M PL-030-14- 9368  4 10:41:36  1397.38   38.67  71.06     

                         396 S PL-030-13- 3933  3 10:42:17  1393.09   38.19  85.79 46.57

                         542 M PL-030-12-11707  2 10:43:30  1385.50   37.15 117.42 45.31

                         795 - PL-0132-13- 525  1 10:45:36  1372.61   35.35 172.23     

                         986 M PL-030-10- 1742  3 10:47:09  1363.24   33.99        41.46

                         986 - PL-030-14- 8901  2 10:47:09  1363.24   33.99        41.46

                        1154 M PL-030-13- 3926  3 10:48:25  1355.68   32.80        40.00

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 04 z dn.16.05.2015     * pkt hodowcy   377.51

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 04    poz.  11   konk. 40  pkt.  1202.40

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 S£OWIOCZEK DARIUSZ____    7 M PL-030-13- 1466  4 10:35:26  1434.83   40.96   1.52 49.95

 sek. 1  odl= 309110 m    73 - PL-030-13- 3106  2 10:37:32  1420.98   40.49  15.81 49.38

   G£OGÓW I              124 M PL-030-12-12352  4 10:38:21  1415.66   40.13  26.86 48.93

 W³G./Konk5= 4616/ 924   243 M PL-030-13- 1485  4 10:40:03  1404.73   39.28  52.64 47.90

  W-K-S =  44- 10- 6     270 M PL-030-13- 1453  4 10:40:28  1402.07   39.09  58.49 47.67

                         329 M PL-030-14- 5261  4 10:41:13  1397.32   38.67  71.27 47.16

                         511 - PL-030-12-12318  3 10:42:56  1386.56   37.37 110.70 45.58

                         523 - PL-030-13- 3104  1 10:42:59  1386.25   37.29 113.30 45.47

                         802 M PL-030-12-12350  4 10:45:16  1372.20   35.30 173.74 43.05

                        1101 - PL-030-12-12326  1 10:47:35  1358.23   33.18        40.46

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 04 z dn.16.05.2015     * pkt hodowcy   233.43

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 04    poz.  26   konk. 36  pkt.  1077.81

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 KUKUCZKA&MICHA£EK_____   51 - PL-030-13- 3203  1 10:35:11  1424.55   40.64  11.05 49.57

 sek. 1  odl= 306540 m    52 - PL-030-14- 5734  1 10:35:12  1424.44   40.64  11.27     

   G£OGÓW I              104 M PL-030-13- 3207  2 10:36:15  1417.53   40.27  22.53 49.11

 W³G./Konk5= 4616/ 924   116 - PL-030-12-10564  3 10:36:22  1416.76   40.18  25.13 49.00

  W-K-S =  63- 23-10     151 S PL-030-12-10506  4 10:37:06  1411.98   39.93  32.71 48.70

                         154 S PL-030-12-10541  4 10:37:08  1411.76   39.91  33.36 48.67

                         157 S PL-030-13- 3260  4 10:37:09  1411.65   39.89  34.01 48.65

                         158 S PL-030-13- 3211  3 10:37:12  1411.33   39.88  34.23 48.64

                         176 - PL-030-14- 5723  2 10:37:22  1410.24   39.76  38.13     

                         186 S PL-030-13- 3238  3 10:37:29  1409.49   39.68  40.29 48.40

                         219 - PL-030-13- 3257  3 10:38:00  1406.15   39.45  47.44     

                         228 S PL-030-13- 3259  3 10:38:06  1405.50   39.39  49.39 48.03

                         234 S PL-030-13- 3230  3 10:38:08  1405.29   39.34  50.69 47.98

                         259 M PL-030-14- 5720  3 10:38:29  1403.04   39.17  56.11     

                         294 - PL-030-12-10532  3 10:38:59  1399.83   38.92  63.69     

                         378 S PL-030-13- 3272  4 10:39:56  1393.79   38.32  81.89 46.73

                         409 - PL-030-14- 5772  3 10:40:08  1392.52   38.10  88.60     

                         419 - PL-030-14- 7267  3 10:40:11  1392.20   38.03  90.77     

                         484 M PL-030-10- 4090  3 10:40:54  1387.69   37.56 104.85 45.81

                         489 M PL-030-13- 3229  3 10:40:56  1387.48   37.53 105.94 45.77

                         752 - PL-030-14- 6274  3 10:43:01  1374.52   35.66 162.91     

                         758 S PL-2011-  75075  4 10:43:04  1374.21   35.62 164.21 43.43

                         906 - PL-030-13- 3237  4 10:44:11  1367.36   34.56 196.27     

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 04 z dn.16.05.2015     * pkt hodowcy   395.78

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 04    poz.   4   konk. 40  pkt.  1247.44

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 KAMIENIARZ FRANCISZEK_  354 M PL-030-13- 1524  2 10:42:15  1395.37   38.49  76.69 46.94

 sek. 1  odl= 310120 m   526 M PL-030-13- 1890  3 10:43:44  1386.11   37.27 113.95 45.45

   G£OGÓW I              560 M PL-030-13- 1547  2 10:43:56  1384.88   37.02 121.32 45.15

 W³G./Konk5= 4616/ 924   658 M PL-030-14- 6173  2 10:44:46  1379.74   36.33 142.55 44.30

  W-K-S =  38-  9- 8     664 M PL-020-14- 2091  3 10:44:49  1379.44   36.28 143.85 44.25

                         672 - PL-030-14- 6164  2 10:44:57  1378.62   36.23 145.58 44.18

                         878 M PL-030-12-12502  2 10:46:35  1368.68   34.76 190.21 42.39

                         891 M PL-020-13- 5839  2 10:46:41  1368.08   34.67 193.02 42.28

                        1070 M PL-020-14- 2098  1 10:48:07  1359.48   33.40        40.73

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 04 z dn.16.05.2015     * pkt hodowcy   288.22

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 04    poz.  36   konk. 28  pkt.   798.88

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 KRʯELOK ZBIGNIEW_____   18 M PL-030-13- 1229  2 10:36:38  1431.22   40.88   3.90 49.85

 sek. 1  odl= 310050 m    62 M PL-030-13- 1208  3 10:37:56  1422.68   40.57  13.43 49.47

   G£OGÓW I              282 M PL-030-14- 8819  3 10:41:19  1400.93   39.00  61.09 47.56

 W³G./Konk5= 4616/ 924   453 M PL-030-11- 9064  3 10:43:08  1389.53   37.79  98.14 46.08

  W-K-S =  44-  7- 6     737 - PL-030-14- 8839  1 10:45:23  1375.66   35.77 159.66 43.62

                         816 M PL-0139-10- 270  2 10:46:03  1371.60   35.20 176.78 42.93

                        1065 M PL-030-11- 9069  1 10:48:00  1359.87   33.43        40.77

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 04 z dn.16.05.2015     * pkt hodowcy   226.87

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 04    poz.  53   konk. 13  pkt.   424.82

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 BYRTUS JÓZEF              5 - PL-030-14-  530  3 10:38:14  1435.02   40.97   1.08     

 sek. 1  odl= 313170 m     9 M PL-030-14-  520  4 10:38:27  1433.60   40.94   1.95 49.93

   G£OGÓW I               17 - PL-030-14-  516  2 10:38:46  1431.53   40.89   3.68     

 W³G./Konk5= 4616/ 924    41 M PL-030-14-  527  3 10:39:41  1425.55   40.72   8.88 49.65

  W-K-S =  64- 30-10      68 M PL-030-12-  339  4 10:40:17  1421.67   40.52  14.73 49.42

                          77 - PL-030-12-  338  3 10:40:27  1420.59   40.46  16.68 49.34

                         106 - PL-030-13-   78  2 10:40:56  1417.49   40.25  22.96 49.09

                         341 M PL-030-13-   71  3 10:44:14  1396.63   38.58  73.87 47.05

                         341 M PL-030-13-   77  4 10:44:14  1396.63   38.58  73.87 47.05

                         349 - PL-030-14-  528  2 10:44:17  1396.31   38.53  75.61 46.98

                         430 M PL-030-11-  666  4 10:45:05  1391.35   37.95  93.15 46.28

                         446 M PL-030-14-  513  4 10:45:17  1390.12   37.84  96.62 46.14

                         475 - PL-030-14-  521  3 10:45:34  1388.37   37.63 102.90     

                         492 M PL-030-14-  539  4 10:45:43  1387.45   37.51 106.59 45.74

                         505 M PL-030-12-  311  3 10:45:48  1386.94   37.42 109.40 45.63

                         598 - PL-030-09-  320  2 10:46:26  1383.06   36.75 129.55 44.82

                         606 - PL-030-11-  671  1 10:46:29  1382.75   36.70 131.28 44.75

                         679 - PL-030-12-  318  3 10:47:15  1378.09   36.18 147.10 44.12

                         710 - PL-0473-14-5026  3 10:47:28  1376.77   35.96 153.81     

                         734 M PL-030-11-  676  3 10:47:37  1375.87   35.79 159.01 43.64

                         755 - PL-034-12- 3189  1 10:47:52  1374.36   35.64 163.56 43.46

                         762 - PL-030-12-  328  3 10:47:56  1373.95   35.59 165.08 43.40

                         765 - PL-030-14-  505  2 10:47:57  1373.85   35.57 165.73     

                         809 M PL-030-14-  532  4 10:48:18  1371.75   35.25 175.26     

                         832 - PL-030-14-  535  3 10:48:25  1371.05   35.09 180.24 42.79

                         844 M PL-030-14-  545  3 10:48:30  1370.55   35.00 182.84 42.69

                         875 M PL-034-12- 3092  3 10:48:47  1368.85   34.78 189.56 42.42

                         919 M PL-030-12-  326  4 10:49:10  1366.56   34.47 199.09 42.04

                        1123 - PL-030-14-  502  3 10:50:46  1357.09   33.02        40.27

                        1123 - PL-034-13- 1430  1 10:50:46  1357.09   33.02        40.27

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 04 z dn.16.05.2015     * pkt hodowcy   385.85

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 04    poz.   6   konk. 40  pkt.  1230.84

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 FIEDOR FRANCISZEK I___  668 M PL-0106-14-2710  1 10:45:04  1379.15   36.26 144.71 44.22

 sek. 1  odl= 310400 m   718 M PL-030-12-12010  4 10:45:31  1376.40   35.90 155.55 43.78

   G£OGÓW I              867 M PL-030-10-13003  2 10:46:41  1369.31   34.84 187.82 42.49

 W³G./Konk5= 4616/ 924   976 M PL-030-14- 5962  2 10:47:37  1363.70   34.07        41.54

  W-K-S =  38-  6- 6    1089 M PL-030-11- 9152  1 10:48:28  1358.62   33.26        40.56

                        1103 M PL-030-11- 8138  2 10:48:33  1358.13   33.16        40.44

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 04 z dn.16.05.2015     * pkt hodowcy   207.49

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 04    poz.  48   konk. 18  pkt.   518.28

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 KUKUCZKA ADAM I_______   34 M PL-030-12- 9376  4 10:34:56  1426.30   40.77   7.37 49.71

 sek. 1  odl= 306560 m   140 - PL-030-13- 4072  3 10:36:56  1413.15   40.01  30.33 48.79

   G£OGÓW I              142 M PL-030-12- 9330  4 10:36:59  1412.83   40.00  30.76 48.78

 W³G./Konk5= 4616/ 924   149 M PL-030-11-10045  4 10:37:06  1412.07   39.95  32.28 48.72

  W-K-S =  75- 26- 9     293 M PL-030-11-10046  4 10:38:59  1399.92   38.92  63.47 47.47

                         334 - PL-030-10- 2449  3 10:39:27  1396.95   38.63  72.36 47.11

                         341 M PL-030-10- 2403  4 10:39:30  1396.63   38.58  73.87 47.05

                         366 M PL-030-13- 4042  4 10:39:50  1394.51   38.40  79.29 46.83

                         369 - PL-030-13- 4070  3 10:39:53  1394.19   38.38  79.94 46.81

                         373 - PL-030-13- 4071  1 10:39:56  1393.88   38.35  80.81 46.77

                         379 - PL-030-14- 5561  4 10:39:58  1393.67   38.31  82.11     

                         386 - PL-030-14- 5531  3 10:40:01  1393.35   38.26  83.62 46.66

                         483 - PL-030-14- 5538  2 10:40:54  1387.78   37.57 104.64     

                         486 M PL-030-14- 5588  4 10:40:56  1387.57   37.55 105.29     

                         490 - PL-030-14- 5573  2 10:40:57  1387.46   37.52 106.15     

                         512 M PL-030-14- 5530  3 10:41:06  1386.52   37.37 110.92 45.57

                         512 - PL-030-12- 9322  3 10:41:06  1386.52   37.37 110.92 45.57

                         527 - PL-030-14- 7801  1 10:41:10  1386.10   37.26 114.17     

                         728 - PL-030-13- 4036  1 10:42:47  1376.05   35.83 157.71 43.69

                         738 - PL-030-14- 5589  3 10:42:51  1375.63   35.76 159.88 43.61

                         741 - PL-030-14- 5533  2 10:42:54  1375.33   35.74 160.53     

                         920 M PL-030-14- 5595  4 10:44:20  1366.54   34.46 199.31 42.03

                         929 - PL-030-14- 5574  3 10:44:26  1365.93   34.40        41.95

                         945 - PL-030-13- 4010  1 10:44:33  1365.22   34.29        41.81

                        1118 - PL-030-08-11776  2 10:45:52  1357.26   33.06        40.31

                        1119 - PL-030-14- 5581  3 10:45:53  1357.16   33.05            

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 04 z dn.16.05.2015     * pkt hodowcy   346.00

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 04    poz.  13   konk. 39  pkt.  1186.94

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 LEGIERSKI MAREK_______   75 - PL-020-10- 4306  2 10:36:42  1420.77   40.47  16.25 49.36

 sek. 1  odl= 307880 m    98 M PL-030-13- 2262  3 10:37:10  1417.71   40.31  21.23 49.16

   G£OGÓW I              193 M PL-027-14- 6260  3 10:38:29  1409.17   39.63  41.81 48.33

 W³G./Konk5= 4616/ 924   194 M PL-020-11- 1378  4 10:38:30  1409.06   39.63  42.03 48.33

  W-K-S =  45- 27-10     197 M PL-027-13- 8797  4 10:38:35  1408.52   39.61  42.68 48.30

                         237 M PL-030-14- 7502  4 10:39:07  1405.10   39.32  51.34 47.95

                         302 - PL-030-12- 9224  2 10:40:00  1399.45   38.86  65.42 47.39

                         431 M PL-2011- 503815  4 10:41:17  1391.34   37.94  93.37 46.27

                         439 - PL-0164-13-4075  2 10:41:21  1390.92   37.88  95.10 46.20

                         441 M PL-020-11- 1383  4 10:41:24  1390.61   37.87  95.54 46.18

                         551 - PL-030-12- 9681  2 10:42:16  1385.18   37.09 119.37 45.23

                         580 - PL-030-13- 2268  4 10:42:29  1383.83   36.88 125.65 44.98

                         584 - PL-2011- 503801  3 10:42:30  1383.73   36.85 126.52 44.94

                         587 - PL-020-11- 1397  2 10:42:31  1383.63   36.83 127.17 44.92

                         592 - PL-030-13- 2252  3 10:42:33  1383.42   36.80 128.25 44.87

                         597 M PL-030-13- 2281  4 10:42:36  1383.11   36.76 129.33 44.83

                         625 M PL-030-11- 8851  4 10:42:52  1381.45   36.56 135.40 44.59

                         670 M PL-030-13- 2261  3 10:43:16  1378.98   36.24 145.15 44.20

                         785 - PL-030-12- 9696  3 10:44:13  1373.14   35.42 170.06 43.20

                         792 - PL-030-10- 4494  3 10:44:17  1372.73   35.37 171.58 43.14

                         797 M PL-020-10- 4322  4 10:44:19  1372.52   35.34 172.66 43.10

                         808 - PL-2011- 486339  3 10:44:26  1371.81   35.26 175.04 43.00

                         854 - PL-030-14- 7522  3 10:44:43  1370.08   34.93 185.01 42.60

                        1010 - PL-0164-14-9516  3 10:46:03  1362.00   33.82        41.25

                        1013 - PL-027-12- 9934  1 10:46:05  1361.80   33.80        41.22

                        1022 M PL-0164-13-4008  3 10:46:07  1361.60   33.74        41.14

                        1050 - PL-030-13- 2245  4 10:46:19  1360.40   33.54        40.90

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 04 z dn.16.05.2015     * pkt hodowcy   383.87

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 04    poz.   5   konk. 40  pkt.  1234.43

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 DRAGON WIES£AW________  107 M PL-0122-12-2275  4 10:38:52  1417.48   40.25  23.18 49.08

 sek. 1  odl= 310240 m   120 - PL-030-14- 7212  4 10:39:04  1416.19   40.15  26.00     

   G£OGÓW I              126 M PL-030-12- 9655  4 10:39:11  1415.44   40.11  27.30 48.92

 W³G./Konk5= 4616/ 924   144 - PL-030-14- 5844  1 10:39:37  1412.64   39.98  31.20     

  W-K-S =  77- 35-10     144 M PL-030-13- 3638  4 10:39:37  1412.64   39.98  31.20 48.76

                         146 M PL-030-12-12228  4 10:39:40  1412.32   39.97  31.63 48.74

                         199 - PL-0122-13-5592  2 10:40:17  1408.37   39.59  43.11 48.28

                         200 - PL-030-14- 5846  2 10:40:18  1408.26   39.58  43.33     

                         200 - PL-030-14- 5843  3 10:40:18  1408.26   39.58  43.33     

                         203 M PL-0122-12-2153  4 10:40:22  1407.84   39.56  43.98 48.25

                         215 M PL-030-14- 5858  4 10:40:36  1406.35   39.48  46.58     

                         226 M PL-030-12-12621  4 10:40:42  1405.71   39.40  48.96 48.05

                         228 - PL-030-12-12259  2 10:40:44  1405.50   39.39  49.39 48.03

                         376 M PL-030-14- 5880  4 10:42:35  1393.82   38.33  81.46     

                         384 - PL-030-14- 7230  3 10:42:39  1393.40   38.28  83.19 46.68

                         399 M PL-0122-12-2165  4 10:42:43  1392.98   38.17  86.44 46.55

                         413 - PL-030-14- 5892  4 10:42:49  1392.36   38.07  89.47     

                         429 - PL-030-14- 5855  3 10:42:58  1391.42   37.96  92.94 46.29

                         432 M PL-030-12-12623  4 10:42:59  1391.32   37.93  93.59 46.26

                         570 - PL-030-13- 3613  4 10:44:06  1384.38   36.95 123.48 45.07

                         631 - PL-030-14- 5856  3 10:44:38  1381.10   36.52 136.70 44.54

                         712 M PL-030-14- 5838  4 10:45:21  1376.70   35.94 154.25     

                         724 - PL-030-14- 7225  2 10:45:25  1376.30   35.86 156.85     

                         754 - PL-030-14- 7215  3 10:45:44  1374.37   35.64 163.34     

                         833 - PL-030-14- 7223  3 10:46:17  1371.02   35.08 180.46     

                         836 M PL-030-14- 7773  4 10:46:19  1370.82   35.06 181.11     

                         843 - PL-030-13- 3662  2 10:46:21  1370.62   35.01 182.63 42.70

                         846 - PL-030-14- 5874  2 10:46:22  1370.52   34.99 183.28 42.67

                         887 - PL-030-13- 3631  2 10:46:45  1368.20   34.70 192.16 42.32

                         894 - PL-030-14- 5864  3 10:46:47  1368.00   34.65 193.67     

                         900 - PL-030-14- 5872  3 10:46:51  1367.60   34.61 194.97     

                         912 - PL-030-13- 1728  3 10:46:58  1366.90   34.52 197.57 42.10

                        1044 M PL-030-12-11568  3 10:48:00  1360.70   33.58        40.95

                        1069 M PL-030-13- 3615  4 10:48:10  1359.71   33.40        40.74

                        1108 - PL-030-14- 5857  1 10:48:27  1358.02   33.13        40.40

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 04 z dn.16.05.2015     * pkt hodowcy   393.18

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 04    poz.   2   konk. 40  pkt.  1251.00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 MATUSZNY MAREK I______   63 M PL-0264-14-9519  4 10:37:59  1422.54   40.56  13.65     

 sek. 1  odl= 310090 m    93 M PL-0264-14-9536  4 10:38:33  1418.85   40.35  20.15     

   G£OGÓW I              102 M PL-030-11- 8008  4 10:38:44  1417.66   40.28  22.10 49.12

 W³G./Konk5= 4616/ 924   117 - PL-030-12- 9768  3 10:38:53  1416.69   40.18  25.35 48.99

  W-K-S =  63- 27-10     192 M PL-030-13- 3015  4 10:40:03  1409.18   39.64  41.59 48.34

                         270 - PL-030-10- 2087  2 10:41:10  1402.07   39.09  58.49 47.67

                         270 - PL-030-10- 2052  2 10:41:10  1402.07   39.09  58.49 47.67

                         273 M PL-030-13- 3011  4 10:41:12  1401.85   39.07  59.14 47.64

                         361 M PL-030-13- 3050  4 10:42:16  1395.13   38.44  78.21 46.88

                         454 - PL-030-14- 6640  2 10:43:10  1389.50   37.78  98.35 46.07

                         459 - PL-030-14- 6686  3 10:43:12  1389.29   37.74  99.44 46.03

                         581 - PL-030-13- 3027  3 10:44:05  1383.82   36.88 125.87 44.97

                         585 M PL-030-13- 2142  3 10:44:06  1383.71   36.85 126.73 44.93

                         700 - PL-030-13- 3017  3 10:45:10  1377.16   36.03 151.65 43.94

                         798 - PL-030-13- 3042  3 10:45:56  1372.48   35.33 172.88 43.09

                         810 M PL-027-13- 8396  4 10:46:04  1371.68   35.25 175.48 42.98

                         810 M PL-030-12- 9615  4 10:46:04  1371.68   35.25 175.48 42.98

                         819 M PL-030-14- 6666  3 10:46:06  1371.47   35.18 177.43 42.91

                         829 - PL-030-14- 6610  3 10:46:09  1371.17   35.11 179.59     

                         871 - PL-030-12- 9654  2 10:46:28  1369.25   34.81 188.69 42.45

                         871 M PL-030-13- 3038  4 10:46:28  1369.25   34.81 188.69 42.45

                         875 - PL-030-13- 2141  3 10:46:32  1368.85   34.78 189.56 42.42

                         936 - PL-030-14- 5436  1 10:47:04  1365.63   34.35            

                         942 - PL-030-13- 3023  3 10:47:06  1365.43   34.31        41.84

                         948 - PL-030-13- 3004  2 10:47:09  1365.13   34.27        41.79

                         970 M PL-030-13- 3032  4 10:47:21  1363.93   34.11        41.60

                        1105 M PL-030-10- 2086  3 10:48:20  1358.06   33.15        40.42

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 04 z dn.16.05.2015     * pkt hodowcy   380.87

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 04    poz.   9   konk. 40  pkt.  1203.14

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 HARATYK W£ADYS£AW        65 - PL-030-13- 3431  2 10:36:28  1422.02   40.54  14.08 49.44

 sek. 1  odl= 307820 m    90 M PL-030-12-12154  2 10:36:55  1419.07   40.37  19.50 49.23

   G£OGÓW I              164 M PL-030-13- 3424  4 10:38:12  1410.72   39.84  35.53 48.59

 W³G./Konk5= 4616/ 924   168 M PL-030-13- 3458  4 10:38:13  1410.62   39.81  36.40 48.55

  W-K-S =  61- 19-10     179 - PL-030-13- 3413  1 10:38:18  1410.08   39.73  38.78 48.46

                         306 - PL-030-14- 6953  1 10:39:58  1399.39   38.83  66.29 47.35

                         309 M PL-030-12-12159  3 10:40:01  1399.08   38.81  66.94 47.33

                         532 M PL-0150-13-3158  4 10:42:07  1385.85   37.22 115.25 45.39

                         582 - PL-030-13- 3442  1 10:42:27  1383.77   36.87 126.08 44.96

                         608 - PL-030-14- 6952  1 10:42:38  1382.63   36.68 131.72 44.74

                         610 - PL-030-10- 2355  1 10:42:40  1382.43   36.67 132.15 44.72

                         699 M PL-030-13- 3455  3 10:43:31  1377.17   36.04 151.43 43.95

                         707 - PL-030-14- 6931  1 10:43:34  1376.86   35.98 153.16 43.88

                         841 M PL-030-12-12150  4 10:44:35  1370.63   35.03 182.19 42.71

                         890 M PL-030-14- 6924  3 10:45:00  1368.09   34.68 192.81     

                         925 M PL-030-13- 3448  4 10:45:19  1366.17   34.43        41.99

                        1021 - PL-030-13- 3411  1 10:46:04  1361.63   33.75        41.15

                        1042 - PL-030-14- 6903  2 10:46:13  1360.73   33.60        40.97

                        1151 M PL-030-12-12149  1 10:47:03  1355.74   32.82        40.03

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 04 z dn.16.05.2015     * pkt hodowcy   369.05

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 04    poz.  20   konk. 38  pkt.  1134.45

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 MAREKWICA JÓZEF II       23 M PL-030-14- 5652  4 10:35:27  1428.31   40.84   4.98 49.81

 sek. 1  odl= 307730 m   137 - PL-030-14- 5654  3 10:37:40  1413.77   40.03  29.68 48.82

   G£OGÓW I              263 M PL-030-13- 1601  2 10:39:22  1402.81   39.14  56.98 47.73

 W³G./Konk5= 4616/ 924   278 M PL-030-14- 5658  3 10:39:35  1401.43   39.03  60.23 47.60

  W-K-S =  46- 11- 5     377 M PL-030-14- 5660  4 10:40:47  1393.81   38.33  81.67 46.74

                         402 M PL-030-14- 5294  3 10:40:56  1392.86   38.15  87.09 46.52

                         500 - PL-030-14- 5690  1 10:41:51  1387.11   37.45 108.32 45.67

                         562 - PL-030-13- 1656  3 10:42:13  1384.82   37.01 121.75 45.13

                         653 - PL-030-12-10696  2 10:42:59  1380.06   36.36 141.46 44.35

                         768 - PL-030-14- 5677  2 10:44:00  1373.79   35.55 166.38 43.35

                         867 - PL-018-14- 2302  1 10:44:44  1369.31   34.84 187.82 42.49

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 04 z dn.16.05.2015     * pkt hodowcy   195.49

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 04    poz.  34   konk. 30  pkt.   857.96

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 MAREKWICA JAN I         232 M PL-020-14- 1481  3 10:39:00  1405.39   39.36  50.26 48.00

 sek. 1  odl= 307780 m   235 M PL-030-13-  589  4 10:39:01  1405.28   39.34  50.91 47.97

   G£OGÓW I              312 M PL-030-13-  552  3 10:40:01  1398.89   38.79  67.59 47.30

 W³G./Konk5= 4616/ 924   359 M PL-030-13-  559  3 10:40:36  1395.20   38.45  77.77 46.90

  W-K-S =  47-  9- 8     588 M PL-030-13-  578  4 10:42:27  1383.59   36.83 127.38 44.91

                         639 M PL-030-12- 9793  4 10:42:55  1380.70   36.46 138.43 44.47

                         881 M PL-020-14- 1486  3 10:44:53  1368.62   34.74 190.86 42.37

                        1066 M PL-030-13- 1562  2 10:46:20  1359.85   33.43        40.76

                        1131 - PL-020-14- 1584  2 10:46:50  1356.86   32.96        40.20

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 04 z dn.16.05.2015     * pkt hodowcy   297.40

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 04    poz.  33   konk. 31  pkt.   893.46

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 FIEDOR PIOTR            156 M PL-030-12-11139  1 10:41:10  1411.70   39.90  33.80 48.66

 sek. 1  odl= 312220 m   478 M PL-023-11- 2699  1 10:44:55  1388.16   37.61 103.55 45.86

    G£OGÓW I            ------------------------------------------------------

 W³G./Konk5= 4616/ 924   Lot nr 04 z dn.16.05.2015     * pkt hodowcy    77.51

  W-K-S =  54-  2- 2    ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 04    poz.  76   konk.  4  pkt.   135.10

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 SIKORA STANISLAW I       87 M PL-030-14- 6459  4 10:38:08  1419.59   40.39  18.85 49.25

 sek. 1  odl= 309660 m   691 M PL-030-14- 6438  3 10:44:49  1377.39   36.09 149.70 44.02

   G£OGÓW I              703 M PL-030-14- 5965  4 10:44:53  1376.98   36.01 152.30 43.91

 W³G./Konk5= 4616/ 924   943 M PL-030-14- 6471  3 10:46:49  1365.24   34.30        41.83

  W-K-S =  38-  7- 6     957 - PL-030-12-12047  3 10:46:56  1364.54   34.20        41.71

                         959 M PL-030-13-  108  1 10:46:57  1364.44   34.19        41.69

                        1140 M PL-030-14- 6458  1 10:48:20  1356.18   32.90        40.12

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 04 z dn.16.05.2015     * pkt hodowcy   213.88

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 04    poz.  35   konk. 30  pkt.   822.72

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿

³   NAZWISKO i IMIÊ    ³Kol.³S³  Nr OBR¥CZKI  ³Ko³  CZAS  ³V[m/min]³  PKTy ³COEFI-³ PKT ³

³       HODOWCY        ³    ³ ³    RODOWEJ    ³nk³PRZYLOTU³ T.skor.³ GO£ÊBI³ CIENT³ GMP ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

 KULIK KAZIMIERZ         139 M PL-030-14- 5385  3 10:37:51  1413.40   40.02  30.11 48.80

 sek. 1  odl= 307910 m   338 M PL-0165-13-2766  3 10:40:27  1396.73   38.60  73.22 47.08

   G£OGÓW I              566 M PL-030-14- 6726  2 10:42:23  1384.59   36.98 122.62 45.10

 W³G./Konk5= 4616/ 924   848 - PL-030-12-11362  2 10:44:41  1370.42   34.98 183.71 42.65

  W-K-S =  41-  7- 4    1017 - PL-030-14- 5400  2 10:46:07  1361.73   33.77        41.19

                        1027 M PL-030-12-10226  3 10:46:09  1361.53   33.70        41.10

                        1126 - PL-030-14- 5375  2 10:46:54  1357.03   33.00        40.24

                        ------------------------------------------------------

                         Lot nr 04 z dn.16.05.2015     * pkt hodowcy   149.30

                        ------------------------------------------------------

                         Po locie nr 04    poz.  42   konk. 22  pkt.   643.74

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä Ä Ä Ä - - - - - - - - - - - - - - -