«

»

Kwi 26

Sekcja Milówka

Koszowanie na lot nr 1 sekcja zaczyna  dwie godziny przed przyjazdem Kabiny.