Mar 17

Komunikat Sekcji Milówka.

Drukowanie Spisów Gołębi dorosłych na sezon 2019 odbędzie się dnia 06-04-2019r o Godz.19.00 na punkcie wkładań w Milówce.

Obecność obowiązkowa.

Mar 08

Komunikat Sekcja Istebna.

Drukowanie i przesyłanie do rachmistrza spisów gołębi dorosłych na sezon 2019.odbędzie się dnia 29-03-2019.o godz.16.00.na punkcie wkładań Istebna-Tartak.

Mar 08

Esk Vizion

Przypominamy!!!kto jeszcze nie wysłał zegara do zmiany oprogramowania obowiązkowo musi to zrobić przed lotami.Dotyczy wszystkich zegarów Vizion kupionych przed 2018.

Mar 02

KOMUNIKAT ODDZIAŁU

Pełne spisy przedlotowe gołębi dorosłych należy dostarczyć do zarządów sekcji do 7-04-2019 r.

Spisy powinny być podpisane przez hodowce i potwierdzone przez Zarządy sekcji.Do spisu musi być dołożone zaświadczenie o szczepieniu gołębi potwierdzone przez weterynarza.

Przypomina się również hodowcom o obowiązkowym posiadaniu karty własności każdego gołębia podawanego na spisie.

Spisy z zegarów elektronicznych drukujemy w 4 egzemplarzach poprzez kostki przechwytujące i posyłamy drogą elektroniczną do rachmistrza oddziałowego .Wydrukowane spisy oraz spisy ręczne(dotyczy hodowców którzy posiadają zegary ręczne lub nie mają zegarów) w 3 egzemplarzach wraz z zaświadczeniami o szczepieniu muszą być dostarczone do Sekretarza Oddziału do dnia 8-04-19r

Hodowcy którzy w swoich zegarach muszą znaczyć literką gołębie robią to tak samo jak w minionym sezonie.Pamiętamy ,że pierwsze 50 gołębi na spisie będzie się liczyło do MP.a pierwsze 70 do oddziału i rejonu.

Ponadto każda sekcja sporządzi zestawienie zbiorcze z otrzymanych spisów

NAZWISKO I IMIĘ

ILOŚĆ GOŁĘBI.

RODZAJ ZEGARA ELEKTRONICZNEGO,RĘCZNY LUB BEZ ZEGARA.

I wraz ze spisami dostarczą do Sekretarza.

Lut 06

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

W dniu 24.02.2019r. (niedziela) o godz;10.00 w domu związkowym w Węgierskiej Górce odbędzie się  zebranie sprawozdawcze-wyborcze oddziału Węgierska Górka.

Obecność  delegatów obowiązkowa .

Gru 30

(Brak tytułu)

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA I WARUNKI LOTOWANIA ODDZIAŁU

WĘGIERSKA GÓRKA W SEZONIE 2019

GOŁĘBIE DOROSŁE

Spis do oddziału – cały gołębnik

I Współzawodnictwo TRADYCYJNE 20/10 z 1-70 na spisie

nagradzanie 1 do 20 puchary + dyplomy do 20 miejsca

II Współzawodnictwo – 7 pierwszych gołębi z całego spisu

nagradzanie : 1 do 3 puchary + dyplomy do 15 miejsca

III Współzawodnictwo w kategoriach : A – 1 do 3 puchar , do 10 m. dyplom

B – „ „

C – „ „

M – „ „

Najlepsze lotniki samczyki – 1 do 3 puchar + dyplom

Najlepsze lotniki samiczki – 1 do 3 puchar + dyplom

Najlepszy lotnik roczny – 1 – puchar,

Najlepsza lotniczka roczna – 1 – puchar,

Trzy pierwsze gołębie z lotu – dyplomy.

GOŁĘBIE MŁODE

Spis do oddziału – cały gołębnik

I współzawodnictwo 30/10 pierwszych z całego spisu

nagradzanie 1 do 20 puchary + dyplomy

Najlepsze lotniki młode 1 puchar

Trzy pierwsze gołębie z lotu – dyplomy

Ustanawia się współzawodnictwo : SUPER MISTRZ ODDZIAŁU – hodowca który

uzyskał największą ilość punktów we współzawodnictwie gołębi dorosłych seria 20/10 i młodych.

nagradzanie : 1 do 3 puchary + dyplomy

Listy konkursowe dla gołębi dorosłych i młodych sporządzane będą na bazie 25 %.

Najlepsze lotniki samczyki, samiczki, roczne i młode będą wyliczane na bazie 20 %

hodowcy którzy chcą brać udział w Generalnym Mistrzostwie Polski gołębi młodych

i dorosłych muszą się stosować do Regulaminów GMP , głównie punktów dotyczących

typowania i kolejności koszowania typowanych gołębi.

Gru 23

(Brak tytułu)

ZDROWYCH , WESOŁYCH I RADOSNYCH  ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W GRONIE RODZINY I PRZYJACIÓŁ ,A TAKŻE SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU  OBFITUJĄCEGO W SUKCESY ZAWODOWE I HODOWLANE WSZYSTKIM HODOWCOM I ICH RODZINOM ŻYCZY ZARZĄD ODDZIAŁU.

Lis 26

(Brak tytułu)

Zarząd sekcji Istebna serdecznie  zaprasza wszystkich hodowców  na uroczyste rozdanie nagród,które odbędzie się w dniu   08 .12 .2018 r o godz.17.00 w Karczmie pod Galerią(Kopyrtołka) w Koniakowie.

Lis 26

(Brak tytułu)

Zarząd Okręgu PZHGP Bielsko-Biała na posiedzeniu w dniu 13.11.2018r. ustalił loty okręgowe na rok 2019:

1. 26.05.2019r. – Neuruppin

2. 02.06.2019r. – Neuruppin

3. 16.06.2019r. – Neuruppin

4. 23.06.2019r. – Neuruppin

5. 29.06.2019r. – Minden

6. 13.07.2019r. – Minden

7. 27.07.2019r. – Bruksela

Paź 27

(Brak tytułu)

Zarząd sekcji Węgierska Górka serdecznie  zaprasza wszystkich hodowców  na uroczyste rozdanie nagród,które odbędzie się w dniu   03 .11 .2018 r o godz.16.00 w Domu Związkowym       Węgierska Górka ul.Zielona.

Starsze posty «

» Nowsze posty