«

»

Wrz 05

Lot Proszków

Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 7.00