«

»

Sie 12

lot próbny 2

gołębie wypuszczone o godz. 6.45 w m Sieroniowice

Dobry lot