«

»

Wrz 13

Lot Głogów

Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 7.45