«

»

wrz 17

Lot 4

Lot Proszków gołębie zostały wypuszczone o godzinie 7.15

Dobry Lot