«

»

wrz 12

Lot 3

Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 7.30

Dobry Lot