«

»

Mar 02

KOMUNIKAT ODDZIAŁU

Pełne spisy przedlotowe gołębi dorosłych należy dostarczyć do zarządów sekcji do 7-04-2019 r.

Spisy powinny być podpisane przez hodowce i potwierdzone przez Zarządy sekcji.Do spisu musi być dołożone zaświadczenie o szczepieniu gołębi potwierdzone przez weterynarza.

Przypomina się również hodowcom o obowiązkowym posiadaniu karty własności każdego gołębia podawanego na spisie.

Spisy z zegarów elektronicznych drukujemy w 4 egzemplarzach poprzez kostki przechwytujące i posyłamy drogą elektroniczną do rachmistrza oddziałowego .Wydrukowane spisy oraz spisy ręczne(dotyczy hodowców którzy posiadają zegary ręczne lub nie mają zegarów) w 3 egzemplarzach wraz z zaświadczeniami o szczepieniu muszą być dostarczone do Sekretarza Oddziału do dnia 8-04-19r

Hodowcy którzy w swoich zegarach muszą znaczyć literką gołębie robią to tak samo jak w minionym sezonie.Pamiętamy ,że pierwsze 50 gołębi na spisie będzie się liczyło do MP.a pierwsze 70 do oddziału i rejonu.

Ponadto każda sekcja sporządzi zestawienie zbiorcze z otrzymanych spisów

NAZWISKO I IMIĘ

ILOŚĆ GOŁĘBI.

RODZAJ ZEGARA ELEKTRONICZNEGO,RĘCZNY LUB BEZ ZEGARA.

I wraz ze spisami dostarczą do Sekretarza.