«

»

Lis 17

Komunikat

Witam

W związku z pismem ZG PZHGP z dnia 21.10.2020r. (w załączniku) proszę o przysłanie e-mailem do dnia 27.11.2020r. zbiorczych wykazów gołębi (max. 3 w klasie) oraz

wygenerowanych dla nich z programu obliczeniowego plików tekstowych kart ocen, wg klas sportowych wyszczególnionych w tym piśmie (wzór wykazu w załączniku).

Gołębie umieszczone w wykazach muszą się znajdować w gołębnikach hodowców.