«

»

wrz 25

Komunikat

Lot 5 gołębie zostały wypuszczone o godzinie 7.30 w miejscowości Szprotawa Dobry Lot