«

»

wrz 15

Komunikat

Lot Proszków zostaje przełożony z niedzieli (18.09.2022) na sobotę (17.09.2022)

Odjazd kabiny

Węgierska Górka 17.45

Rajcza 18.30

Istebna przyjazd 19.15

Sekcja Milówka koszuje gołębie na punkcie wkładań sekcji Węgierska Górka

Sekcja Rajcza koszuje od godziny 16.45