«

»

wrz 14

Komunikat

W związku ze zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi istnieje możliwość przełożenia lotu Proszków z niedzieli(18.09.2022r) na sobotę (17.09.2022r)

Ostateczna decyzja zostanie podjęta jutro tj czwartek w godzinach popołudniowych proszę śledzić komunikaty