«

»

wrz 08

Komunikat

W związku ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi istnieje możliwość przełożenia lotu na sobotę

Ostateczna decyzja jutro