«

»

Gru 27

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA 2021

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA 2021

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA I WARUNKI LOTOWANIA PZHGP.  ODDZIAŁU WĘGIERSKA GÓRKA GOŁĘBIAMI DOROSŁYMI I MŁODYMI W SEZONIE 2021.

SPIS DOROSŁYCH GOŁĘBI;

Spis do Oddziału – z całego gołębnika.

1 WSPÓŁZAWODNICTWO –TRADYCYJNE 20/10 Z 1-70 na spisie (z lotu BRUKSELA mogą brać udział gołębie z całego spisu).Nagrodzonych zostanie 3 mistrzów oraz 17 przodowników pucharami i dyplomami.

2 WSPÓŁZAWODNICTWO –7 PIERWSZYCH Z 1-70 naspisie.(Z lotu Bruksela seria 5. mogą brać udział gołębie z całego spisu).Nagrodzonych zostanie 3 mistrzów pucharami oraz 12 przodowników dyplomami.

3 WSPÓŁZAWODNICTWO „ W  KATEGORIACH” A,B,C,M .Nagradzanie 1-3 puchary plus dyplom.

NAJLEPSZE LOTNIKI –1-3 puchar plus dyplom.

NAJLEPSZE LOTNICZKI –1-3 puchar plus dyplom.

ROCZNY LOTNIK  1-3 puchar plus dyplom.

ROCZNA LOTNICZKA 1-3 puchar plus dyplom.

DYPLOMAMI NA DREWNIE ZOSTANIE NAGRODZONY NAJLEPSZY SAMIEC I NAJLEPSZA SAMICA W kat.A,B,C,M.

TRZY PIERWSZE GOŁĘBIE Z KAŻDEGO LOTU ZOSTANĄ NAGRODZONE DYPLOMEM.

GOŁĘBIE MŁODE;

DO MISTRZOSTWA ODDZIAŁU GOŁĘBI MŁODYCH PUNKTY ZDOBYWAJĄ GOŁĘBIE Z CAŁEGO SPISU HODOWCY. SERIA TYPOWANA 30/10.

WSPÓŁZAWODNICTWO 30/10 Nagrodzonych zostanie 3 mistrzów i 17 przodowników  pucharami plus dyplom.

NAJLEPSZY LOTNIK –puchar.

TRZY PIERWSZE GOŁĘBIE Z LOTU  ZOSTANĄ NAGRODZONE DYPLOMEM.

LISTA KONKURSOWA GOŁĘBI DOROSŁYCH I MŁODYCH  SPORZĄDZONA ZOSTANIE NA BAZIE 1:4 tj.25%.NAJLEPSZE LOTNIKI DOROSŁE I MŁODE BĘDĄ WYLICZANE NA BAZIE 25%.