Kwi 20

Sekcja Milówka

Sekcja Milówka rozpoczyna koszowanie na lot próbny  o godzinie 6;45 [niedziela]

Kwi 20

Lot próbny

Lot próbny odbędzie się 22.04.2018r niedziela

Harmonogram odjazdów kabiny

Węgierska Górka 7.00    Rozpoczęcie ładowania godz 6.00

Milówka                7.15-7.30

Rajcza                  7.45-8.00

Istebna                 8.45-9.00

Kwi 18

LOT PRÓBNY

LOT PRÓBNY ZAPLANOWANY JEST NA NIEDZIELĘ 22.04.2018R.  Harmonogram zostanie podany w pózniejszym terminie 

Kwi 18

Zebranie przedlotowe

W dniu 20.04.2018,(piątek) o godz. 18.00 w domu związkowym w Węgierskiej Górce odbędzie się spotkanie organizacyjne zarządu,prezesów sekcji oraz przewodniczących sekcyjnych komisji lotowych.

Proszę o obecność.

Mar 30

Spisy

Drukowanie spisów sekcja Milówka dnia 9 kwietnia (Poniedziałek ) godzina 18. 

Mar 29

Drukowanie spisów sekcja Węgierska Górka

Drukowanie spisów sekcji Węgierska Górka odbędzie się 08.04.2018 godz;15.00 w domu związkowym.

Obecność obowiązkowa

Mar 27

Spisy sekcja Istebna

Odbiór,drukowanie i przesyłanie do rachmistrza spisów gołębie dorosłych na sezon 2018 dla sekcji ISTEBNA odbędzie się dnia 06.04.2018 od godz; 18 w  punkcie wkładań. Tartak Istebna.Obecność wszystkich hodowców sekcji obowiązkowa,powyższy termin jest ostateczny

Mar 26

Wyciąg z regulaminu lotowo- zegarowego

Rozdział II – Uczestnictwo w lotach i obowiązki członków.

2. Hodowca chcący brać udział w lotach musi podporządkować się następującym zasadom:
a. lotować gołębiami tylko z gołębników posiadających aktualne współrzędne geograficzne,
b. zdobywać konkursy i nagrody tylko gołębiami własnymi przyswojonymi do własnego gołębnika,
c. zdobywać konkursy i nagrody gołębiami z polskimi lub zagranicznymi obrączkami rodowymi, na które posiada
oryginalne karty własności, bądź zastępcze wydane przez Zarząd Główny PZHGP.

g. przedłoży do kontroli karty własności gołębi, karty zastępcze (duplikaty) lub upoważnienia wraz ze spisem gołębi.
Na gołębie z obrączkami zagranicznymi wydanymi przez kraje zrzeszone w FCI oprócz kart własności należy
przedłożyć Komisji Oddziałowej stosowne dokumenty świadczące o nabyciu tych gołębi od Hodowcy zagranicznego
( oryginalny rodowód podpisany przez Hodowcę lub pisemne potwierdzenie nabycia gołębia zawierające pieczątkę
klubu zagranicznego ). Gołębie, na które hodowca nie posiada ww dokumentów nie mają prawa uczestnictwa w
lotach

Mar 26

Sekcja Rajcza

W dniu 08.04.2018 r.(niedziela ) o godz. 14.00 w punkcie wkładań sekcji Rajcza odbędzie się drukowanie spisów przedlotowych.

Mar 22

SPISY 2018r

Sekcje zobowiązane są dostarczyć spisy drogą elektroniczną do rachmistrza oddziału do dnia 10.04.2018.
Wydruki z zegarów oraz spisy hodowców posiadających zegary ręczne (w 2 egzemplarzach) należy dostarczyć do sekretarza lub prezesa oddziału w terminie jak wyżej .
 Każda sekcja sporządza zestawienie zbiorcze z otrzymanych spisów, które zawiera imię, nazwisko oraz ilość gołębi zawartych na spisie. Dokumentację papierową jak i wydruki elektroniczne muszą zawierać podpis hodowcy, pieczęcie i podpisy Sekcyjnej Komisji Lotowej.
Osoby posiadające zegary Unikon zaznaczają literą „G” gołębie do GMP  (50szt) oraz literą „S”pozostałe( 20 szt )do współzawodnictwa oddziałowego i rejonowego .
 
 

Starsze posty «